Επικαιρότητα

Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Αλεξανδρείας Θεοδώρου Β΄ Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 5ον)

εικόνα άρθρου: Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Αλεξανδρείας Θεοδώρου Β΄ Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 5ον)

ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ

Ἀποκλειστικά γιά τό Katanixi.gr

e-mail: synaxisorthkm@gmail.com
Θεσσαλονίκη, 24 Ἰανουαρίου 2020

Παραθέτουμε τά κυριώτερα οἰκουμενιστικά λεχθέντα καί πραχθέντα τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας Θεοδώρου Β΄ ἀπό τόν Νοέμβριο 2016 μέχρι τον Σεπτέμβριο τοῦ 2017.

1) 16-11-2016 : Τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας γιά Διακόνισσες καί «Ἁγία Σύνοδο»

Τήν 16η Νοεμβρίου 2016 ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ παλαιφάτου Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς συνέχισε τίς ἐργασίες Της ὑπό τήν προεδρία τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς Θεοδώρου Β΄στήν Πατριαρχική Καθέδρα.

Εἰσηγητές στήν συνεδρίαση ἦταν ὁ Μητροπολίτης Νιγηρίας Ἀλέξανδρος ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα τῆς Νηστείας ἐντός τῆς ἀφρικανικῆς πραγματικότητος, καθώς καί ὁ Μητροπολίτης Καμερούν κ. Γρηγόριος ὁ ὁποῖος ὡμίλησε περί τοῦ θεσμοῦ τῶν Διακονισσῶν στόν ἱεραποστολικό χῶρο. Καί οἱ δύο εἰσηγητές παρουσίασαν μέ θεολογικά ἐπιχειρήματα τίς θέσεις καί τίς προτάσεις τους, ἐγένετο δέ ἐκτενής συζήτηση ἐπ’αὐτῶν.

Ὡς πρός τό θέμα τῆς Νηστείας οἱ ἀποφάσεις τῆς Συνόδου θά ἀνακοινωθοῦν συντόμως πρός τόν κλῆρο καί τόν λαό τῆς πνευματικῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου διά Πατριαρχικῶν Ἐγκυκλίων.

Ἀναφορικά μέ τό θέμα τοῦ θεσμοῦ τῶν Διακονισσῶν, ἀπεφασίσθη ἡ ἀναβίωση αὐτοῦ καί ὡρίσθη τριμελής ἐξ Ἀρχιερέων ἐπιτροπή πρός ἐνδελεχή ἐξέταση τοῦ θέματος.

Κατά τήν ἀπογευματινή συνεδρία, ὁ Μητροπολίτης Νιγηρίας Ἀλέξανδρος εἰσηγήθη τήν θεματολογία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἀλεξανδρινῆς Ἐκκλησίας γιά τά ἑπόμενα τρία ἔτη ἐν σχέσει μέ τίς κοινωνικές καί πολιτισμικές συνθῆκες, πού ἐπικρατοῦν στήν ἀφρικανική ἤπειρο καί τίς ἐξ αὐτῶν ἀπορρέουσες ποιμαντικές ἀνάγκες, ὡς καί τήν ἀναθεώρηση τῶν Πατριαρχικῶν ἐν Συνόδῳ Κανονισμῶν λειτουργίας τοῦ Θρόνου.

Τέλος, τό Ἱερό Σῶμα, ἀσχοληθέν κατ’αὐτές τίς ἡμέρες ἐκτενῶς μέ τό ἱστορικό γεγονός τῆς ἐν Κρήτῃ Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀνακοινώνει σχετικῶς :

«Ἀποτίμησις τῆς ἐν Κρήτῃ Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας».

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας ὑπό τήν Προεδρία τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεοδώρου Β΄ καί κατόπιν διεξοδικῆς συζητήσεως ἀνακοινώνει τά ἑξῆς :

Δοξολογίαν καί αἶνον ἐκφράζουμε πρός τόν ἐν Τριάδι Θεόν, ὁ Ὁποῖος μᾶς ἀξίωσε νά συμμετάσχουμε στήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας κατά τόν παρελθόντα Ἰούνιο. Ἡ Σύνοδος ἀπετέλεσε τήν ἐπισφράγιση μιᾶς μακρᾶς πορείας πολλῶν δεκαετιῶν, ἐν μέσῳ ἐντόνων θεολογικῶν διαβουλεύσεων, συμφωνιῶν καί διαφωνιῶν. Ὑπῆρξε τό ὅραμα πεφωτισμένων καί χαρισματούχων προκατόχων ἡμῶν, οἱ ὁποῖοι εὐχήθησαν νά ἰδοῦν τήν ἡμέραν τῆς συγκλήσεώς της, ἀλλά δέν εὐτύχησαν. Ἐκφράζουμε τήν βαθειά εὐγνωμοσύνη μας πρός αὐτούς καί προσευχόμεθα ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τους.

Ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης ἀπετέλεσε ἐξόχως σημαντικό γεγονός γιά τήν πορεία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καθώς ἔδωσε μαρτυρία ἑνότητος, μαρτυρία εὐθύνης καί ἀγωνίας γιά τόν σύγχρονο κόσμο. Ἦταν, εἶναι καί θά παραμείνει ὡς ἕνα μεγάλο θαῦμα «συναντήσεως καί συνυπάρξεως ἐπί τό αὐτό» τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί πιστεύουμε ὅτι ἡ νέα αὐτή ἐμπειρία θά ἀποκωδικοποιηθεῖ σταδιακά καί θά ἀποδώσει νέους καρπούς στόν Ὀρθόδοξο χῶρο. Μακάριοι ὅσοι γευθοῦν αὐτούς τούς καρπούς!

Ἐπιβεβαίωσε ὅτι ἡ συνοδικότητα ἀποτελεῖ τήν κατ’ ἐξοχήν ἔκφραση τῆς ἐκκλησιολογικῆς αὐτοσυνειδησίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί ταυτόχρονα ἀποτελεῖ μία δυναμική ἀπάντηση στούς διαπρύσιους κήρυκες τῆς ἐσωστρέφειας, τῆς ἀποκλειστικότητας, τοῦ ἐθνοφυλετισμοῦ καί τοῦ φονταμενταλισμοῦ. Πιστεύουμε ὅτι στό ἐγγύς μέλλον, στίς Συνόδους, οἱ ὁποῖες σύν Θεῷ θά ἀκολουθήσουν, θά ξεπερασθοῦν οἱ ὅποιες ἀτέλειες καί ἀδυναμίες τούτης τῆς Συνόδου.

Εὐχαριστοῦμε ἀπό καρδιᾶς τόν Παναγιώτατο Πρόεδρο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο, τούς Μακαριωτάτους Προκαθημένους καί ὅλους ὅσοι ἐργάστηκαν ἄοκνα γιά τήν πραγμάτωση τῆς Συνόδου ἐν μέσῳ πολλῶν ἀντιξοοτήτων καί προκλήσεων.

Θεωροῦμε ὡς ιδιατέρως σημαντική τήν συνοδική κατοχύρωση τῆς ἐκκλησιαστικῆς οἰκονομίας ἐν μέσῳ ποικίλων ἀκραίων καί συντηρητικῶν θέσεων, καθώς δίδεται ἡ δυνατότητα στίς κατά τόπους Ἐκκλησίες νά ἀσκήσουν τήν ποιμαντική τους σέ πραγματικό χρόνο καί στούς συγκεκριμμένους τόπους καί συνθῆκες. Μέ λύπη, ὅμως, διαπιστώσαμε, παρά τίς προφητικές φωνές, οἱ ὁποῖες ἀκούσθηκαν ἐντός τῆς Συνόδου καί αὐτές τῶν προσυνοδικῶν διασκέψεων, ἀτολμία καί διστακτικότητα νά ἐννοηθοῦν «παρεκκλίσεις» ἀπό παλαιότερες ρυθμίσεις τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ ποιμνίου ὡς ἀκρίβεια καί ὄχι ὡς οἰκονομία, καίτοι τοῦτο θά ἦταν ἡ πραγματική κατάφαση τοῦ μυστηρίου τῆς Σαρκώσεως τοῦ Χριστοῦ στό σήμερα, δηλαδή ἡ ζωντανή καί σώζουσα Ἀποκάλυψη Θεοῦ. Οἱ διαφορετικές προσεγγίσεις σέ θέματα ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας γιά ἐμᾶς δέν ἀποτελοῦν ἀποκλίσεις ἀπό τήν Ὀρθόδοξη ἀλήθεια, ἀλλά προσαρμογή στήν Ἀφρικανική πραγματικότητα.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀφρικῆς θά συνεχίσει νά συμμετέχει ἐνεργά σέ ὅλους τούς ἐπισήμους διαχριστιανικούς καί διαθρησκειακούς διαλόγους, παρά τίς ὅποιες δυσκολίες καί προβλήματα, τά ὁποία κατά καιρούς ἀναφύονται. Ἐκτός τῆς συμμετοχῆς μας στό Π.Σ.Ε., ἀναβαθμίζουμε τήν παρουσία καί δράση μας στό Παναφρικανικό Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν. Ὀφείλουμε μέ ταπείνωση κάθε στιγμή νά καταθέτουμε τήν μαρτυρία τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, τήν πληρότητα τῆς Θείας ἀποκαλύψεως, τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία μας διαφυλάττει. Πορευόμενοι στά ἴχνη τοῦ Ἰησοῦ, ὀφείλουμε νά γινόμεθα ὄργανα καταλλαγῆς καί νά καλλιεργοῦμε τήν εἰρηνική συνύπαρξη τῶν ἀνθρώπων, σεβόμενοι καί προασπιζόμενοι τήν ἐθνική, φυλετική καί θρησκευτική τους διαφορετικότητα. Ἀπό κοινοῦ μετά τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν καί θρησκευμάτων καλούμεθα νά ἐργασθοῦμε γιά τήν καταπολέμηση κάθε συστημικῆς ἀδικίας καί τοῦ δαιμονικοῦ, μέ ὅποια μορφή καί ἄν ἐμφανίζεται καί ἀκυρώνει τήν ζωή τοῦ βαρέως τραυματισμένου καί αἱμορραγοῦντος ποιμνίου μας.

Διαισθανόμεθα ὅτι ὡς Ἐκκλησία ζωντανή καί δυναμική, ἀναδυόμενη μέσα ἀπό τά σπλάχνα ἑνός ἀναπτυσσόμενου καί πολύπαθου κόσμου, ἔχουμε καθῆκον μέ τόλμη καί προφητικό ὅραμα νά διαμορφώσουμε μέσα στούς κόλπους μας, τούς ὄρους γιά τήν πρόσληψη καί μεταμόρφωση τοῦ κόσμου μας, νά καταθέσουμε πρόταση ἐλπίδας, ζωῆς στήν πληρότητά της γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους καί ἀναστάσιμης χαρᾶς. Ζητοῦμε τίς θερμές προσευχές τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας μας, κλήρου καί λαοῦ, ὥστε μέ τήν συνεργασία ὅλων νά ἀξιοποιήσουμε τήν δυναμική τῆς Μεγάλης Συνόδου καί νά ἀπελευθερώσουμε τίς δυνάμεις ἐκεῖνες, οἱ ὁποῖες θά ἀναδείξουν τήν Ἐκκλησία τῆς Ἀφρικῆς ὡς μιά προφητική παρουσία, φοβουμένη τόν Κύριό της καί ἀνοιχτή στήν πάντοτε ἐκπλήσσουσα δράση τοῦ Παναγίου Πνεύματος».

(ΠΗΓΗ : http://www.romfea.gr)

2) 11-12-2016 : Ἐμεῖςἐδῶζοῦμεεἰρηνικά, ΧριστιανοίκαίΜουσουλμάνοι

Τήν θλίψη ὅλης τῆς Ἀλεξανδρινῆς Ἐκκλησίας, καί ὅλων τῶν Χριστιανῶν τῆς Ἀφρικῆς ἐξέφρασε μέ δήλωσή του στό Ἀθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορεῖο Εἰδήσεων, ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος Β’.

Στό ἄκουσμα τοῦ θλιβεροῦ γεγονότος τῆς τρομοκρατικῆς ἐπίθεσης, πού εἶχε σάν συνέπεια τόν θάνατο μέχρι τώρα 25 ἀθώων πολιτῶν καί τόν τραυματισμό 31 ἀτόμων δίπλα στήν ἔδρα τῆς ΚοπτικῆςἘκκλησίας, ὁ Ἀλεξανδρινός Προκαθήμενος ἐξέφρασε τόν ἀποτροπιασμό του, τονίζοντας ὅτι ἡ ἐπίθεση αὐτή ἀποτελεῖ ἔργο ἐξτρεμιστικῶν στοιχείων καί μόνο.

«ἘμεῖςἐδῶστήνΑἴγυπτο, ζοῦμεεἰρηνικά, ΧριστιανοίκαίΜουσουλμάνοι», τόνισε ὁ Πατριάρχης Θεόδωρος, ἐπισημαίνοντας ὅτι «συνύπαρξηαὐτήτῶνδύοθρησκειῶνἀποτελεῖπαράδειγμαπρόςμίμησηγιάὅλοντόνκόσμο»καί καταδίκασετούςὑπαίτιουςαὐτοῦτοῦτυφλοῦκτυπήματοςἐναντίονἀνθρώπωνπιστῶνπρόςτόνΘεό.

Τέλος, ζήτησε νά μεταφερθοῦν τά πιό θερμά συλλυπητήριά του καί ὅλου τοῦ ἑλληνορθόδοξου Δευτερόθρονου Παλαίφατου Πατριαρχείου Ἀλεξανδρινῆς Ἐκκλησίας πρός τόν ΠάπακαίΠατριάρχητῆςΚοπτικῆςἘκκλησίαςΤαουάντροςΒ΄.

(ΠΗΓΗ : http://www.romfea.gr)

3) 19-12-2016 : Ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας στόν Κόπτη Πατριάρχη Θεόδωρο

Τήν 19η Δεκεμβρίου 2016, ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς Θεόδωρος Β΄ ἐπισκέφθηκε στήν ἔδρα του στό Κάϊρο τόν Πατριάρχη τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας τῆς Αἰγύπτου Τawadros II, προκειμένου νά τοῦ ἐκφράσει ἐκ τοῦ σύνεγγυς τά θερμά συλλυπητήριά του γιά τά ἀθώα θύματα τῆς τρομοκρατικῆς βομβιστικῆς ἐπίθεσης τῆς 11ης Δεκεμβρίου, στόν Καθεδρικό Κοπτικό Ναό Ἁγίου Μάρκου Καΐρου.

Ἀπό τήν πλευρά του, ὁ Κόπτης Πατριάρχης ἐνημέρωσε τόν Ἀλεξανδρινό Προκαθήμενο σχετικά μέ τήν ἐπίσημη ἐπίσκεψη, πού πραγματοποίησε στήν Ἑλλάδα.

(ΠΗΓΗ : http://www.romfea.gr)

4) 27-02-2017 : Ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας χειροτόνησε ἕξι γυναῖκες διακόνους

Ἀφρική : Πρώτη χειροτονία διακονισσῶν στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία

Ὁ Πατριάρχης Θεόδωρος Β΄ Ἀλεξανδρείας χειροτόνησε τὴν Κυριακὴ ἕξι γυναῖκες διακόνους

Πρόκειται νὰ δραστηριοποιηθοῦν κυρίως στοὺς τομεῖς τοῦ βαπτίσματος ἐνηλίκων, τῆς προετοιμασίας τοῦ γάμου καὶ τῆς κατήχησης ὅπως ἀνέφερε τὸ Ἵδρυμα Pro Oriente.

Ὁ Θεόδωρος Β΄, ὁ ὁποῖος εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τὴν Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία σὲ ὅλη τὴν ἀφρικανική ἤπειρο, χειροτόνησε τὴν Κυριακὴ μετὰ τὴν λειτουργία στὴν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Νικολάου, στὴν πόλη τῶν ὀρυχείων Kolwezi στὴν ἐπαρχία Κατάνγκα τοῦ Κονγκὸ τρεῖς κατηχήτριες καὶ τρεῖς μοναχές σὲ διακόνους (διακόνισσες).

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἀλεξάνδρειας ἀποφάσισε κατά τὴν συνεδρίασή της ἀπὸ 17 ἕως 19 Νοεμβρίου τὴν ἐπαναφορὰ τῶν διακονισσῶν καὶ μία ἐπισκοπικὴ Ἐπιτροπὴ “γιὰ νὰ ἐμβαθύνει στὸ θέμα”, ποὺ εἰσάγεται. Συλλειτουργοῦντες τοῦ Πατριάρχη στὴν Kolwezi ἦταν οἱ μητροπολίτες Nικηφόρος (Κωνσταντίνου) ἀπὸ τὴν Κινσάσα, Innocent (Biakatonta) τῆς Μπουζουμπούρα καὶ Μελέτιος (Γρηγοριάτης) τοῦ Λουμπουμπάσι.

(ΠΗΓΗ : https://paterikiparadosi.blogspot.com)

5) 11-04-2017 : Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας πρός Κόπτη Πατριάρχη: Ἄς ὑψώσουμε ὡς τεῖχος προστασίας ἐνάντια στήν βαρβαρότητα χέρια ὁμόνοιας, ἀλληλεγγύης καί ἀγάπης

Ἀκολουθεῖ τό μήνυμα συμπαραστάσεως καί ἔκφρασης συλλυπητηρίων γιά τά θύματα ἀπό τίς τρομοκρατικές ἐπιθέσεις σέ Κοπτικούς Ναούς, τό ὁποῖο ἀπέστειλε ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος Β’ πρός τόν Πατριάρχη τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας Θεόδωρο Β’ :

Ἁγιώτατον

Πατριάρχην τῆς Koπτικής Ἐκκλησίας

κ.κ.Tawadros II

Εἰς Κάϊρον

Ἁγιώτατε,

Τήν ἴδια ἡμέρα, πού ἑορτάσαμε πανηγυρικά τήν Εἴσοδο τοῦ Κυρίου μας στήν Ἁγία Πόλη τῶν Ἱεροσολύμων, κατά τήν ὁποία ξεκινᾶ τήν πορεία Του πρός τό ἑκούσιον πάθος γιά τήν σωτηρία τοῦ κόσμου, ἀκριβῶς τότε καί στήν εὐλογημένη πατρίδα μας τήν Αἴγυπτο, στήν Τάντα καί στήν Μεγάλη Πόλη τῆς Ἀλεξάνδρειας, Χριστιανοί ἀδελφοί μας, τῆς μαρτυρικῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας, βρῆκαν τραγικό θάνατο, πορευόμενοι στούς Ἱερούς Ναούς, προκειμένου νά ἑορτάσουν τήν μεγάλη αὐτή Ἑορτή.

Συγκλονισμένοι ἀπό τίς δύο αὐτές ἄνανδρες, ἀπάνθρωπες καί βάρβαρες, φονταμενταλιστικές τρομοκρατικές ἐπιθέσεις, ἐνάντια σέ ἀνυπεράσπιστους Αἰγύπτιους ἀδελφούς χριστιανούς, μέ πόνο καρδιᾶς καί βαθύτατη θλίψη, σπεύδουμε νά Σᾶς ἐκφράσουμε τήν ἀδελφική μας συμπαράσταση καί τά ὁλόψυχα συλλυπητήριά μας, ἐντείνοντας τίς προσευχές μας πρός τόν Ἀρχηγό τῆς Εἰρήνης, τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν τῶν ἀδίκως φονευθέντων Χριστιανῶν μας.

Στήν δυσκολότατη αὐτή ἐποχή τῆς τρομοκρατίας, κατά τήν ὁποία διώκεται, ἀμφισβητεῖται καί ἀπειλεῖται ἡ πίστη στόν Ἰησοῦ Χριστό, ἄς ὑψώσουμε μεταξύ μας ὡς τεῖχος προστασίας ἐνάντια στήν βαρβαρότητα χέρια ὁμόνοιας, ἀλληλεγγύης καί ἀγάπης. Εἶναι ἡ καλύτερη ἀπάντηση σέ ὅσους ἐπιχειροῦν μέ τήν βία, νά πολεμήσουν τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.

Αἰωνία ἡ μνήμη τους! Προσευχόμαστε νά τούς χαρίσει ὁ Ἅγιος Θεός, σύμφωνα μέ τήν ὑπόσχεσή Του, τήν Βασιλεία Του καί ἄς δώσει κουράγιο, δύναμη καί παρηγοριά στόν βαθύτατο πόνο Σας καί στίς οἰκογένειες τῶν θυμάτων.

Ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός
+Ὁ Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β΄

Ἐν τῇ Μεγάλῃ Πόλει τῆς Ἀλεξανδρείας
τῇ 11ῃ Ἀπριλίου 2017

(ΠΗΓΗ : https://arxon.gr)

6) 23-04-2017 : Νέοι μάρτυρες τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας

Ἑορτάστηκε τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ, 23η Ἀπριλίου 2017, ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, στό μοναδικό μοναστικό Ἑλληνορθόδοξο καί πανορθόδοξο προσκύνημα στήν Αἴγυπτο, στήν ἐπονομαζόμενη «Δεύτερη Ροτόντα της Ἀνατολῆς», τήν ὁμώνυμη Θεοβάδιστη Πατριαρχική Μονή τοῦ Παλαιοῦ Καΐρου.

Τό Σάββατο τό ἀπόγευμα ἐτελέσθη Μέγας Πατριαρχικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ Προκαθημένου, τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς Θεοδώρου Β΄.

Ὁ Πατριάρχης στήν ὁμιλία του ἀναφέρθηκε στόν Ἅγιο, λέγοντας πώς ὁ Μεγαλομάρτυρας Γεώργιος εἶναι σεβαστός καί ἀγαπητός σέ ὁλόκληρο τόν χριστιανικό, ἀλλά καί τόν μουσουλμανικό κόσμο, γι’ αὐτό καί στό Προσκύνημά του στό Κάϊρο, συρρέουν ἑκατοντάδες πιστοί καί τῶν δύο θρησκειῶν, προκειμένου νά καταθέσουν τόν σεβασμό τους πρός τόν Ἅγιο.

Ἐξέφρασε δέ, γιά μιά ἀκόμη φορά, τήν εὐγνωμοσύνη του πρός τό ζεῦγος Ἀθανασίου καί Μαρῖνας Μαρτίνου, γιά τήν καθοριστική συνεισφορά τους στήν ἀναστήλωση καί ἀνακαίνιση τῆς Μονῆς, ἐνῶ κατέθεσε τήν βαθύτατη θλίψη του γιά τά θύματα τῶν τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων στήν Αἴγυπτο, τούς νέους μάρτυρες τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι ἀκολούθησαν τό παράδειγμα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, μαρτυρώντας γιά τήν πίστη τους στόν Ἰησοῦ Χριστό.

Τό δένδρο τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως χαρακτηριστικά τόνισε, τρέφεται καί αὐξάνει ἀπό τό αἷμα τῶν μαρτύρων Της.

(ΠΗΓΗ : http://www.romfea.gr)

7) 28-04-2017 : Οικουμενι(στι)κή συμπροσευχή στό Κάϊρο

Κάϊρο – Παρασκευή 28 Ἀπριλίου 2017, Ναός τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου τῶν Κοπτῶν.

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ὁ Πάπας Φραγκῖσκος, ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος, ὁ Πατριάρχης τῶν Κοπτῶν Θεόδωρος, Ἀγγλικανοί καί ἄλλοι, προσευχήθηκαν γιά τά πρόσφατα θύματα τῶν τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων στό Κάϊρο.

Ecumenical Prayer with Pope Francis, from El-Botroseya Church, Cairo, Egypt 28 April 2017

Viaggio apostolico di Papa Francesco in Egitto.

Preghiera ecumenica guidata da Papa Francesco, Tawadros II, Papa di Alessandria della Chiesa Ortodossa Copta di Alessandria e Bartolomeo I, Patriarca Ecumenico di Costantinopoli della Chiesa Ortodossa Greca, da El Botrodea, la Chiesa di San Pietro e Paolo, nel complesso della cattedrale ortodossa copta di San Marco, il Cairo, in Egitto.

(ΠΗΓΗ : http://aktines.blogspot.gr, https://www.pentapostagma.gr, https://www.youtube.com)

8) 21-06-2017 Ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας ὑποδέχθηκε τόν Ἐκπρόσωπο τοῦ Κόπτη Πατριάρχη

Tήν 21η Ἰουνίου 2017, ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς Θεόδωρος Β΄, ὑποδέχθηκε στά Πατριαρχεῖα τόν Βοηθό Ἐπίσκοπο κ. Pavly, ἐκπρόσωπο τοῦ Κόπτη Πατριάρχη Τawandros II, στήν Ἀλεξάνδρεια.

Ὁ Πατριάρχης εἶχε μαζί του ἐποικοδομητική συζήτηση γιά θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος μεταξύ τῶν δύοἘκκλησιῶν καί ἀναλύθηκαν τρόποι συνεργασίας ἀνάμεσά τους, μέ σκοπό τήν προστασία καί τήν πρόοδο τῶν Χριστιανῶν, πού κατοικοῦν στήν Νειλοχώρα.

Ἐπίσης, συζητήθηκαν τρόποι δράσης, πρόληψης καί ἀντιμετώπισης προβλημάτων, πού ἀπειλοῦν τήν θρησκευτική καί πολιτιστική κληρονομιά τῆς Αἰγύπτου, ἐνῶ συμφωνήθηκε οἱ δράσεις αὐτές νά ὀργανωθοῦν μέ μελλοντικές συναντήσεις, σέ ἀνώτατο ἐπίπεδο, μεταξύ τῶν δύο Προκαθημένων.

Ἀπό τήν πλευρά του, ὁ Ἀλεξανδρινός Προκαθήμενος, ἀπηύθυνε ἐπίσημη πρόσκληση πρός τόν Προκαθήμενο τῆ ςΚοπτικῆς Ἐκκλησίας στήν Αἴγυπτο κ. Τawandros II νά ἐπισκεφθεῖ τήν Ἀλεξάνδρεια, Ἔδρα τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς.

Τέλος, ἔγινε ἀνταλλαγή ἀναμνηστικῶν δώρων.

(ΠΗΓΗ : http://www.romfea.gr)

9) 24-06-2017 : ”Προσεύχομαι νά κλείσει ἐπιτέλους ὁ φαῦλος κύκλος τῆς βίας’

Μήνυμα πρός τόν Πρόεδρο τῆς Ἀραβικῆς Δημοκρατίας τῆς Αἰγύπτου, κ. Ἀμπντέλ Φατάχ ἀλ Σίσι καί τούς μουσουλμάνους πολίτες τῆς Αἰγύπτου γιά τήν ὁλοκλήρωση τοῦ Ραμαζανιοῦ ἀπέστειλε ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς Θεόδωρος Β’, τό ὁποῖο λέγει :

«Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ὁλοκλήρωσης τοῦ ἱεροῦ μηνός τοῦ Ραμαζανίου, ἐπιθυμῶ νά ἐκφράσω τίς εἰλικρινεῖς καί φιλάδελφες εὐχές μου πρός τήν εὐλογημένη χώρα μας τήν Αἴγυπτο, ἀλλά καί πρός ὅλους τούς Μουσουλμάνους στήν εὐρύτερη περιοχή τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, μέ τήν ἐλπίδα ἡ Εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, κοινός παρανομαστής τοῦ ἀξιακοῦ συστήματος ὅλων τῶν θρησκευτικῶν παραδόσεων, πού ἄνθισαν στήν περιοχή, νά πρυτανεύσει ἔναντι κάθε προσπαθείας παρεκτροπῆς πρός τόν διχασμό καί τήν βία.

Δυστυχῶς, φέτος τήν Αἴγυπτο ἔχουν σημαδέψει ἀπεχθή τρομοκρατικά γεγονότα, μέ τήν ἀπαξίωση τῆς ζωῆς ἀθώων ἀμάχων ἀδελφῶν μας, οἱ ὁποῖοι πλήρωσαν βαρύ φόρο αἵματος στόν βωμό τοῦ ἀτέρμονου τρομοκρατικοῦ παραλογισμοῦ.

Προσεύχομαι νυχθημερόν πρός τόν Θεό τῆς Εἰρήνης, τῆς Ἀγάπης καί τῆς Καταλλαγῆς, νά κλείσει ἐπιτέλους ὁ φαῦλος κύκλος τῆς βίας.

Προσεύχομαι νυχθημερόν, ὅπως τό ἦθος τῆς διαλεκτικῆς ἀγάπης, ἀποστομώσει τούς ἀδιέξοδους πολεμικούς μονολόγους.

Ἰδιαίτερο ἑόρτιο χαιρετισμό, μέ αἰσθήματα εἰλικρινοῦς ἀγάπης καί τιμῆς, ἀπευθύνω πρός τόν Ἐξοχώτατο Πρόεδρο τῆς Ἀραβικῆς Δημοκρατίας τῆς Αἰγύπτου, κ. Ἀμπντέλ Φατάχ ἀλ Σίσι, μέ τήν εὐχή νά τοῦ δίδει ὁ Θεός δύναμη στά εὐθυνοφόρα καθήκοντά του, γιά τήν πρόοδο καί τήν εὐημερία τοῦ λαοῦ.

Στήν εὐθυνοφόρο του αὐτή προσπάθεια νά χαράξει μιά νέα προοπτική γιά τήν εὐλογημένη μας Αἴγυπτο, προοπτική πού θά ἀπευθύνεται σέ ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς πολίτες, ἀνεξαρτήτως θρησκευτικοῦ αὐτοπροσδιορισμοῦ, τόν συνοδεύουν οἱ συνεχεῖς πρός τόν Ἕνα καί Μοναδικό Δημιουργό Θεό προσευχές μας.

Ὁ Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς

Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Β’

(ΠΗΓΗ : http://www.romfea.gr)

10) 30-08-2017 : Ἡ ἀνάγκη καί ὁ πόνος “ἀμβλύνουν” τίς δογματικές διαφορές

Μιλώντας στήν «Πρώτη Ἐκπομπή» τοῦ Ράδιο πρῶτο, ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας εἶπε πώς τό τελευταῖο διάστημα ἔχει ἀρχίσει μιά τεράστια προσπάθεια ἀπό τόν Αἰγύπτιο Πρόεδρο Ἀλ Σίσι, ὁ ὁποῖος, ὅπως εἶπε, «μᾶς ἀγαπάει, μᾶς ἀκούει καί ξέρει τίς ἀγωνίες μας. Ἡ Κοπτική Ἐκκλησία, πού εἶναι πολυπληθής, εἶναι αὐτή, πού ἔχει θρηνήσει τά περισσότερα θύματα. Ἐμεῖς ἔχουμε μιά πολύ καλή συνεργασία μέ τόν Κόπτη Πατριάρχη Θεόδωρο Β΄. Προσπάθεια καί προσευχή μας εἶναι ὁ καθένας νά προφυλάσσει τό ποίμνιό του, νά κουβεντιάζει μαζί μέ τίς ἄλλες θρησκεῖες καί νά βλέπουμε τά σημεῖα, πού συναντιόμαστε στό Κοράνιο, τό Εὐαγγέλιο, γιά νά μπορέσουμε νά δώσουμε κουράγιο στούς ἀνθρώπους μας καί πάνω ἀπ’ὅλα νά ζοῦμε μέ τήν ἐλπίδα ὅτι δέν θά ἔρθει τό κακό καί σ’ ἐμᾶς».

Ἐρωτηθείς γιά τούς λόγους, πού μερίδα ὀπαδῶν τοῦ Ἰσλάμ προβαίνει σέ αὐτές τίς βαρβαρότητες, ὁ Πατριάρχης εἶπε : «Βλέπουν ἕνα Ἰσλάμ μίσους, ἔτσι ὅπως μαθαίναμε στό σχολεῖο ‘’δια πυρός καί σιδήρου’. Στό πρόσωπο τῶν ἄλλων ἀνθρώπων βλέπουν τούς ἄπιστους καί ὄχι αὐτό, πού διδάσκει τό Ἰσλάμ. Δηλαδή τήν ἰσότητα καί τήν ἀγάπη, καί κυρίως πρός τήν χριστιανική καί ἰουδαϊκή θρησκεία».

Ὁ Πατριάρχης ἐξέφρασε τήν χαρά του, πού βρίσκεται στό εὐλογημένο, ὅπως χαρακτήρισε, νησί τήν Κύπρο. «Ἐδῶ καί πέντε χρόνια ἔχουμε ξεκινήσει μιά προσπάθεια κάθε χρόνο νά φέρνουμε παιδιά ἀπό τήν Μέση Ἀνατολή. Ἐγώ ἔφερα εἴκοσι πέντε μέ τριάντα παιδιά ἀπό τήν Αἴγυπτο, παιδιά ἀπό τήν Παλαιστίνη, τήν Ἰορδανία, τά Ἱεροσόλυμα, γιά νά μάθουνε τήν ζωή, τήν Ὀρθοδοξία τήν ἱστορία στήν Κύπρο. Εἶναι τό μέλλον γιά τίς χῶρες μας, γιά τίς Ἐκκλησίες μας», εἶπε.

Στήν Ἀφρική, συνέχισε, ὑπάρχει καί συνεργασία μέ τήν Καθολική Ἐκκλησία, κάτι πού δέν παρατηρεῖται ἀλλοῦ. «Εἴτε εἶναι προτεστάντες, εἴτε εἶναι Ἀγγλικανοί, εἴτε εἶναι Ρωμαιοκαθολικοί, εἶναι τόσες οἱ ἀνάγκες, καί ὁ πόνος, πού αἰσθανόμαστε πώς ὁ ἕνας θά πρέπει νά συνδράμει μέ τόν ἄλλο καί ὄχι στίς δογματικές διαφορές».

(ΠΗΓΗ : https://katanixis.blogspot.gr)

11) 06-09-2017 : Ἡ ὁμιλία τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας στό Bose τῆς Ἰταλίας

Ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος, τήν Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2017 ἐξεφώνησε ὁμιλία συμμετέχοντας στίς ἐργασίες τοῦ 25ου Συνεδρίου Ὀρθοδόξου Πνευματικότητος, πού διοργάνωσε ἡ Μονή τοῦ Bose στήν Βόρειο Ἰταλία ἀπό 6 – 9 Σεπτεμβρίου 2017, μέ γενικό θέμα : «Τό δῶρο τῆς φιλοξενίας».

Τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, τόν Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας καί ὅλους τούς συνέδρους καλωσόρισε μέ χαιρετισμό του ὁ ἱδρυτής τῆς Μονῆς τοῦ Bose, ἐμπνευστής τῶν συνεδρίων Ὀρθοδόξου Πνευματικότητος καί ἐπί δεκαετίες ἡγούμενος τῆς Μονῆς π. Enzo Bianchi.

Ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Θεοδώρος Β’, ἀνέπτυξε ὁμιλία μέ θέμα : «Διακρίνοντας τήν εὐλογία τοῦ ξένου».

Γιά πρώτη φορά ἐπισκέφθηκε τήν ἀδελφότητα τοῦ Μπόζε καί συμμετέχει στά Συνέδρια Ὀρθόδοξης Πνευματικότητας ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος Β΄.Στήν εἰσήγησή του τόνισε πώς ὁ σεβασμός τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου, ἡ ἀναγνώριση τοῦ ἰδίου τοῦ Χριστοῦ στό πρόσωπο τοῦ ξένου καί ἑπομένως ἡ ἀπόρριψη κάθε μορφῆς συμπεριφορᾶς, πού προσβάλλει, ὑποβαθμίζει, ἀδικεῖ ἤ ἀπειλεῖ τόν ξένο, ἀποτελεῖ ζήτημα γνησιότητας τῆς ἴδιας τῆς πίστης κάθε Χριστιανοῦ καί ἐπιπρόσθετα βεβαίωση γιά τήν ὀρθή πορεία του στά ἴχνη τοῦ Χριστοῦ, τῶν Ἀποστόλων καί τῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ ἰδιαιτερότητες τῆς ποιμαντικῆς διακονίας τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, ἡ ὁποία ἐκτείνεται σ’ ὅλη τήν ἤπειρο τῆς Ἀφρικῆς, ὤθησαν τόν Ἀλεξανδρινό προκαθήμενο νά μιλήσει γιά τόν ἀφρικανό ἄνθρωπο ὡς τόν κατ’ἐξοχήν ξένο ἄνθρωπο τῆς ἐποχῆς μας, ὁ ὁποῖος βιώνει διαχρονικά τήν ἐμπειρία τῆς προσφυγιᾶς καί γιά τόν ὁποῖο τό μήνυμα τῆς ἐν Χριστῷ φιλοξενίας ἠχεῖ πιό ἐπίκαιρο ἀπό ποτέ. Ἑστίασε στήν γενική σημασία τῆς χριστιανικῆς φιλοξενίας, σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου καί τῶν Πατέρων της Ἐκκλησίας, καθώς καί ἀπό τήν σύγχρονη προσωπική ποιμαντική ἱεραποστολική του ἐμπειρία στήν Ἀφρική. Ἀνέφερε πώς ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός ἄρχισε τήν ἐπίγεια ζωή του ὡς πρόσφυγας, ὅταν ἡ ἁγία Οἰκογένεια κατέφυγε στήν Αἴγυπτο, γιά νά σωθεῖ ἀπό τήν ἀπειλή τοῦ Ἡρώδη, καί συνέχισε τήν ἐπίγεια δράση Του, ὡς ξένος, μή ἔχων πού νά κλίνει τήν κεφαλήν Του. Ἰδιαίτερη ἀναφορά ἔκανε στίς μορφές ποιμαντικῆς διακονίας, πού ἐξασκεῖ τό κατ’ ἐξοχήν ἱεραποστολικό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς, σέ ὁλόκληρη τήν ἀχανή Ἀφρικανική ἤπειρο. Σήμερα ἡ Εὐρώπη φρίττει καί ἰλιγγυᾶ στό κύμα τῶν προσφύγων καί στή μετανάστευση, ἀλλά ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀλεξανδρείας βιώνει τό γεγονός αὐτό καθημερινά στήν ἀχανή ἀφρικανική ἤπειρο, ὅπου πολεμικές συρράξεις, ἐμφύλιες συγκρούσεις καί βιβλικές φυσικές καταστροφές δημιουργοῦν κύματα ἐξαθλιωμένων προσφύγων», τόνισε, γι’ αὐτό «διαπιστώνουμε τήν ἀνάγκη συμμετοχῆς τῆς Ἐκκλησίας στήν ἀντιμετώπιση καί ἐπίλυση τῶν κοινωνικῶν προβλημάτων».

(ΠΗΓΗ : http://fanarion.blogspot.gr)

12) 06-09-2017 : Ἀκολουθία στό Καθολικό τῆς Μονῆς BOSE παρουσίᾳ Βαρθολομαίου καί Θεοδώρου

Ἀκολουθία στό Καθολικό τῆς Μονῆς Bose στήν Β. Ἰταλία, παρουσίᾳ τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας Θεοδώρου καί τῶν Ὀρθοδόξων κληρικῶν καί λαϊκῶν, πού συμμετέχουν στίς ἐργασίες τοῦ 25ου Συνεδρίου Ὀρθοδόξου Πνευματικότητος, τό ὁποῖο διοργανώνει ἡ Μονή τοῦ Bose ἀπό 6 – 9 Σεπτεμβρίου 2017, μέ γενικό θέμα : «Τό δῶρο τῆς φιλοξενίας».

(ΠΗΓΗ : http://www.vimaorthodoxias.gr)

Σύν Θεῷ, θά συνεχίσουμε στό ἑπόμενο ἄρθρο μας.

Δείτε σχετικά:
Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Αλεξανδρείας Θεοδώρου Β΄ Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 4ον)
– Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Αλεξανδρείας Θεοδώρου Β΄ Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 3ον)
– Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Αλεξανδρείας Θεοδώρου Β΄ Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 2ον)
– Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Αλεξανδρείας Θεοδώρου Β΄ Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 1ον)

Σχετικά άρθρα

Ο Πάπας Φραγκίσκος προλογίζει το βιβλίο του Περγάμου Ιωάννη

της Ειρήνης Ιωαννίδου. Την κακία αυτή του Πάπα, που τον χώρισε από την Αλήθεια, ζήλεψε ο «θεολόγος» του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Άλλωστε σε όλη τη διάρκεια της ζωής του θέλησε να μιμηθεί το ταλέντο της Δύσης, να εφευρίσκει έτερα Ευαγγέλια

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.