Αφιερώματα

Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Βαρθολομαίου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 29ον)

εικόνα άρθρου: Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Βαρθολομαίου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 29ον)

ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ

Ἀποκλειστικά γιά τό Katanixi.gr

e-mail: synaxisorthkm@gmail.com
Θεσσαλονίκη, 27 Ἰανουαρίου 2020

Παραθέτουμε τά κυριώτερα λεχθέντα καί πραχθέντα τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου ἀπό τόν Φεβρουάριο μέχρι τόν … τοῦ 2016.

1) 06-02-2016 : Πατριαρχικός Ἑσπερινός στόν Παπικό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Σμύρνης

Σαββατόβραδο 6ης Φεβρουαρίου 2016, στή Βασιλική τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου του Θεολόγου – Καθεδρικό τῶν Παπικῶν, χοροστατοῦντος τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου.

(ΠΗΓΗ : https://www.ekklisiaonline.gr, https://www.youtube.com)

2) 12-02-2016 : Τά Tweet τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου γιά τήν συνάντηση Φραγκίσκου-Κυρίλλου

Μέ δύο tweet ἀπό τόν λογαριασμό του στό δημοφιλές μέσο κοινωνικῆς δικτύωσης Twitter ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος εὐχήθηκε κάθε ἐπιτυχία στήν συνάντηση τοῦ Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου καί τοῦ Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου.

«Προσεύχομαι γιά τούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς μου Πάπα Φραγκῖσκο καί Πατριάρχη Κύριλλο. (Εἶμαι) Εὐχαριστημένος πού ὁ διάλογος τοῦ 1964, πού ξεκίνησαν ὁ Ἀθηναγόρας καί ὁ Παῦλος Στ’, συνεχίζει νά παράγει καρπούς», ἀνέφερε στό πρῶτο μήνυμά του ὁ Πατριάρχης.

Μέ ἕνα δεύτερο μήνυμά του ὁ Πατριάρχης ἀπάντησε στό tweet τοῦ Πάπα Φραγκίσκου, στό ὁποῖο ὁ τελευταῖος ἔγραψε : «Σήμερα εἶναι μιά ἡμέρα χαρᾶς. Ἡ συνάντηση μέ τόν Πατριάρχη Κύριλλο εἶναι ἕνα δῶρο ἀπό τόν Θεό. Προσευχηθεῖτε γιά ἐμᾶς» (Today is a day of grace. The meeting with Patriarch Kirill is a gift from God. Pray for us).

Μέ τόν τρόπο τοῦ διαλόγου στό Twitter – ὅπου ἡ ἀπάντηση πάει στό ὄνομα τοῦ λογαριασμοῦ – ὁ Πατριάρχης ἀπευθύνθηκε στόν Πάπα καί τοῦ ἔγραψε : «προσεύχομαιγιάσένα, ἐνΧριστῷἀδελφέ, καίγιάτήνσυνάντησήσουμέτόνἀδελφόμαςΚύριλλο».

(ΠΗΓΗ : https://orthodoxia.info)

3) 02-03-2016 : Ὁ Πατριάρχης σέ δεῖπνο τοῦ Νομάρχου τῆς Πόλεως πρός τιμήν τῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν

Ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 1ης ἀρξ. μ. Μαρτίου, παρεκάθησεν εἰς τό ἐν τῇ ἕδρᾳ τῆς Νομαρχίας τῆς Πόλεως παρατεθέν ὑπό τοῦ Νομάρχου Ἐξοχ. κ. Vasip Şahin, δεῖπνον πρός τιμήν τῶν ἐνταῦθα Θρησκευτικῶν Ἀρχηγῶν.

(ΠΗΓΗ : http://fanarion.blogspot.gr)

4) 12-03-2016 : Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο – Προκλητικές κινήσεις πρίν τήν Πανορθόδοξη, φέρνουν στά ὅρια τίς σχέσεις του μέ τό Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας – Συνεχίζει νά «ἐρωτοτροπεῖ» μέ τούς Σχισματικούς/Φιλο-Δυτικούς τοῦ Κιέβου!!!

Συνάντηση μέ ἔντονο παρασκήνιο πραγματοποιήθηκε στήν Κωνσταντινούπολη μεταξύ τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου καί τοῦ Προέδρου τῆς Οὐκρανίας Ποροσένκο. Ἡ στιγμή τῆς ἐπίσκεψης δέν εἶναι δι’ὅλου τυχαία, ἀντιθέτως θεωρεῖται προάγγελος ὅλων ὅσων πρόκειται νά συμβοῦν στό μέλλον. Ὁ Ποροσένκο εἶναι γνωστό ὅτι ἐξυπηρετεῖ τά συμφέροντα τοῦ λεγομένου «Πατριαρχείου Κιέβου», τό ὁποῖο ἔχει ὡς ἐπικεφαλῆς τόν «Πατριάρχη» Φιλάρετο.

Τά τελευταία τρία ἔτη εἶναι ἔντονες οἱ ζυμώσεις καί οἱ ὑποδείξεις τῶν Δυτικῶν Κυβερνήσεων νά δοθεῖ Τόμος Αὐτοκεφαλίας στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας καί νά ἀναγνωρισθεῖ τό λεγόμενο «Πατριαρχεῖο Κιέβου» ὡς κανονική ἐκκλησία. Οἱ συχνές ἐπισκέψεις τοῦ σχισματικοῦ καί φιλοδυτικοῦ «Πατριάρχη» Φιλαρέτου τόσο στίς ΗΠΑ ὡς προσκεκλημένος τῆς Κυβέρνησης, ἀλλά καί στήν ἔδρα τῆς ΕΕ στίς Βρυξέλες, ὅπου μίλησε καί στό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ἦταν τό προοίμιο ὅσων θά ἐπακολουθοῦσαν.

Πρό δύο ἐτῶν «Ἐπίσκοποι» τῶν Σχισματικῶν Οὐκρανῶν ἔγιναν δεκτοί μέ ὅλες τίς τιμές στήν Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης, ὅπου καί φωτογραφήθηκαν στά σκαλοπάτια τῆς Σχολῆς μέ τόν Ἡγούμενο καί Μητροπολίτη Προύσσης Ἐλπιδοφόρο. Τό ἴδιο διάστημα μέ κανονική ἄδεια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί μετά ἀπό αἴτημα τῆς Ἐξαρχίας τῶν σχισματικῶν στήν Ἑλλάδα καί τῆς Οὐκρανικῆς Κοινότητας, παραχωρήθηκε ἐκκλησία στά Δωδεκάνησα γιά τήν τέλεση μνημοσύνου τῶν Οὐκρανῶν Θυμάτων τῆς πλατείας Μαϊντάν. Στήν ἐπιμνημόσυνη δέηση, πού τελέστηκε ἀπό κληρικούς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, συμπροσευχόμενοι παρευρέθηκαν καί οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ «Πατριαρχείου Κιέβου».

Στήν πρόσφατη Σύνοδο τῆς Γενεύης ὁ κ. Βαρθολομαῖος σέ ἐρώτηση, πού τοῦ ἔκανε ὁ Πατριάρχης Ρωσίας Κύριλλος γιά ὅλ’ αὐτά, ἀπάντησε ὅτι δέν ἔχει καμμία σχέση. Οὐαί τό ψεῦδος!!! Λίγες ἡμέρες ἀργότερα συναντήθηκε μέ τόν Πρόεδρο τῆς Οὐκρανίας Ποροσένκο, μέ κύριο θέμα συζήτησης τήν ἀναγνώριση τοῦ «Πατριαρχείου Κιέβου» καί τήν ἔκδοση Τόμου Αὐτοκεφαλίας στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας. Ὁ Ποροσένκο μετέφερε πρός τόν κ. Βαρθολομαῖο καί σχετική ἐπιστολή/μήνυμα τοῦ «Πατριάρχη» Φιλαρέτου.

Τά τελευταία δύο ἔτη στό «παιχνίδι» τῆς Οὐκρανικῆς ἐκκλησιαστικῆς κρίσης ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἔχει βάλει καί τίς δύο Οὐκρανικές Συνόδους τῆς Ἀμερικῆς, οἱ ὁποῖες πρό ὀλίγων ἐτῶν προσχώρησαν κάτω ἀπό τό Ὠμοφόριο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Φαναρίου. Ἔγιναν, λοιπόν, συναντήσεις στό Κίεβο, ἐπίσημες μέ τήν μορφή ἐγκεκριμένου διαλόγου γιά τήν ποθητή λύση τοῦ Οὐκρανικοῦ Σχίσματος, σύμφωνα μέ τά συμφέροντα τοῦ Φαναρίου καί τίς ἐντολές τῶν Δυτικῶν.

Εἰς ὅτι ἀφορᾶ τήν Ρωσική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἔχει ξεκαθαρίσει ὅτι δέν πρόκειται νά ἀποδεχθεῖ καμμία de facto ἐνέργεια/ἀπόφαση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐντός τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, μάλιστα τοῦτο θά ἀποτελέσει καί αἰτία ὁριστικοῦ σχίσματος ἐντός τῶν κόλπων τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.

Ὁ κ. Βαρθολομαῖος στήν συνάντησή του μέ τόν Ποροσένκο ἐξέφρασε γι’ ἄλλη μία φορά τήν θέση του ὅτι ἡ Ἐκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως εἶναι ἡ «Μητέρα Ἐκκλησία» τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Βέβαια αὐτό δέν τόλμησε νά τό ξεστομίσει στήν πρόσφατη Σύνοδο τῆς Γενεύης, ἐκεῖ ἔπαιξε διπλωματικά, γιά νά κερδίσει χρόνο. Τώρα, ὅμως, ἔστειλε τό μήνυμα.

Ἡ συνάντηση Βαρθολομαίου καί Ποροσένκο στήν ἔδρα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τήν χρονική στιγμή πού ἔγινε, ἑρμηνεύεται ἀπό ἐκκλησιαστικούς κύκλους τῆς Μόσχας ὡς κίνηση πρόκλησης καί ἐκβιασμοῦ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας, οὕτως ὥστε νά ἐνδώσει ἡ Ρωσική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στίς πιέσεις τῶν νεωτεριστῶν καί οἰκουμενιστῶν γιά τίς ἀποφάσεις ὀλέθρου, πού πρόκειται νά ληφθοῦν στήν Πανορθόδοξη.

Ὁ Βαρθολομαῖος προσπαθεῖ νά ἐκδικηθεῖ τό Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας, παίζοντας πολιτικά παιχνίδια, πράγμα πού ἀποδεικνύει τήν πνευματική καί ἐκκλησιαστική παρεκτροπή τῆς Καθέδρας τοῦ Φαναρίου, φθάνοντας στό τελευταῖο σκαλοπάτι τῆς ἀσεβείας.

Ἀναμένουμε ἑπομένως τήν ἀντίδραση τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στήν προκλητική αὐτή ἐνέργεια τοῦ Φαναρίου.

Ὡς Κανονική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στήν Οὐκρανία θεωρεῖται ἀπό ὅλα τά Ὀρθόδοξα Πατριαρχεῖα ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας, στήν ὁποία προΐσταται ὁ Μητροπολίτης ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ, ὁ ὁποῖος τυγχάνει καί μόνιμο μέλος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας.

(ΠΗΓΗ : http://aktines.blogspot.gr, https://www.youtube.com)

5) 20-03-2016 : Πατριαρχική καί Συνοδική Ἐγκύκλιος ἐπί τῇ συγκλήσει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,

ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΧΑΡΙΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΘΕΟΥ

Ἡ ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας «ὡς πορφύραν καὶ βύσσον στολισαμένη» τὰ αἵματα τῶν μαρτύρων της, τὰ δάκρυα τῶν ὁσίων της καὶ τοὺς ἀγῶνας καὶ τὰς θυσίας τῶν ὁμολογητῶν τῆς πίστεώς της, ἑορτάζει σήμερον τὴν ἡμέραν τῶν ὀνομαστηρίων της. Ὀρθῶς καὶ δικαίως ἐκλήθη καὶ καθιερώθη ὡς «Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας» ἡ ἡμέρα, κατὰ τὴν ὁποίαν μετὰ ἀπὸ περίοδον ἑνὸς αἰῶνος σκληρῶν ἀγώνων ἡ ἀλήθεια ἔλαμψε καὶ κατίσχυσε τοῦ ψεύδους διὰ τῆς προσκυνήσεως ὡς φορέων προσωπικῆς παρουσίας καὶ θείας χάριτος τῶν ἱερῶν εἰκόνων τοῦ σαρκωθέντος Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἁγίων Του. Δι᾿ αὐτοῦ τοῦ τρόπου ἀνεγνωρίσθη καὶ διεκηρύχθη ἅπαξ ἔτι ὅτι «ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» (Ἰωάν. α΄ 14) τιμήσας οὕτω καὶ ἁγιάσας τὴν ὑλικὴν κτίσιν καὶ τὸ σῶμα μας, διὰ νὰ τὰ καταστήσῃ «κοινωνοὺς θείας φύσεως» (πρβλ. Β΄ Πέτρ. α΄ 4), μετόχους τῆς θείας χάριτος καὶ ζωῆς. 

Εἰς τὴν μεγάλην αὐτὴν καὶ σωτήριον ἀλήθειαν, τὴν ὁποίαν ἐπολέμησαν οἱ ἀρνηταὶ τῆς προσκυνήσεως τῶν ἱερῶν εἰκόνων, ἡ ὁδὸς πρὸς κατίσχυσιν τῆς ἀληθείας ἔναντι τοῦ ψεύδους, ὑπῆρξε καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν ἐκείνη, τὴν ὁποίαν ἠκολούθησεν ἡ Ἐκκλησία ἀπ᾿ ἀρχῆς καθ᾿ ὅλην τὴν διαδρομὴν τῆς ἱστορίας της, καὶ αὐτὴ δὲν ἦτο ἄλλη ἀπὸ ἐκείνην τῆς συνοδικότητος. Ἡ διάκρισις μεταξὺ ἀληθείας καὶ ψεύδους, ὀρθοδοξίας καὶ αἱρέσεως, δὲν εἶναι πάντοτε εὐχερής. Καὶ οἱ αἱρετικοὶ ἐπίστευον καὶ πιστεύουν ὅτι κατέχουν τὴν ἀλήθειαν, καὶ θὰ ὑπάρχουν πάντοτε ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι θὰ χαρακτηρίζουν ὡς «αἱρετικοὺς» τοὺς μὴ συμφωνοῦντας πρὸς τὰς ἀπόψεις των. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν μίαν καὶ μόνον αὐθεντίαν ἀναγνωρίζει : τὴν Σύνοδον τῶν κανονικῶν ἐπισκόπων της. Ἄνευ συνοδικῆς ἀποφάσεως ἡ διάκρισις μεταξὺ ὀρθοδοξίας καὶ αἱρέσεως δὲν εἶναι δυνατή. Ὅλα τὰ δόγματα τῆς Ἐκκλησίας καὶ οἱ ἱεροὶ κανόνες της φέρουν τὴν σφραγῖδα τῆς συνοδικότητος.Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ Ἐκκλησία τῆς συνοδικότητος. 

Τὴν ἐκκλησιολογικὴν ταύτην ἀρχὴν ἀνέκαθεν ἐτόνισεν ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, καὶ τὴν ἐφαρμόζει πιστῶς εἰς τοπικὸν ἐπίπεδον. Τοῦτο ἴσχυεν ἐπὶ πολλοὺς αἰῶνας καὶ ἐπὶ ἐπιπέδου οἰκουμενικοῦ ἢ πανορθοδόξου, διεκόπη ὅμως λόγῳ ἱστορικῶν συγκυριῶν ἐπὶ μακρόν. Σήμερον εὑρισκόμεθα εἰς τὴν εὐχάριστον θέσιν νὰ ἀναγγείλωμεν καὶ ἐπισήμως ἀπὸ τῆς ἱερᾶς ταύτης οἰκουμενικῆς καθέδρας ὅτι, χάριτι Θεοῦ, συμφωνίᾳ πάντων τῶν Προκαθημένων τῶν Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, θέλει πραγματοποιηθῆ ἡ ἀπὸ πεντήκοντα καὶ πλέον ἐτῶν ἀποφασισθεῖσα Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος συνόλου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῇ νήσῳ Κρήτῃ ἀπὸ 18ης ἕως 27ης Ἰουνίου ἐ. ἔ., τῆς ὁποίας αἱ ἐργασίαι θὰ ἀρχίσουν διὰ πανορθοδόξου Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ ἐν Ἡρακλείῳ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ κατὰ τὴν μεγάλην καὶ εὔσημον ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς, θὰ συνεχισθοῦν δὲ ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἀκαδημίᾳ παρὰ τὸ Κολυμβάριον Χανίων. Τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης ταύτης Συνόδου θέλει προεδρεύσει ἡ ἡμετέρα Μετριότης περιστοιχιζόμενος ὑπὸ τῶν λοιπῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, θὰ μετάσχουν δὲ ὡς μέλη αὐτῆς ἀντιπροσωπεῖαι ἐξ ἀρχιερέων ὅλων τῶν Ἐκκλησιῶν τούτων. 

Πρώτιστος σκοπὸς καὶ σπουδαιότης τῆς Πανορθοδόξου ταύτης Συνόδου εἶναι νὰ καταδειχθῇ ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, ἡνωμένη ἐν τοῖς Μυστηρίοις, καὶ μάλιστα τῇ Θείᾳ Εὐχαριστίᾳ, καὶ τῇ Ὀρθοδόξῳ πίστει, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ συνοδικότητι. Διὸ καὶ προητοιμάσθη αὕτη ἐπὶ μακρὸν χρονικὸν διάστημα διὰ σειρᾶς Προπαρασκευαστικῶν Ἐπιτροπῶν καὶ Προσυνοδικῶν Διασκέψεων, ὥστε τὰ Κείμενα τῶν ἀποφάσεών της νὰ διαπνέωνται ὑπὸ ὁμοφωνίας, καὶ ὁ λόγος της νὰ ἐκφέρεται “ἐν ἑνὶ στόματι καὶ μιᾷ καρδίᾳ”. 

Τὰ θέματα, τὰ ὁποῖα θὰ ἀπασχολήσουν τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Σύνοδον, καθορισθέντα πανορθοδόξως ἤδη κατὰ τὸν χρόνον τῆς ἀποφάσεως τῆς συγκλήσεώς της, ἅπτονται κυρίως προβλημάτων ἐσωτερικῆς δομῆς καὶ ζωῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τὰ ὁποῖα χρῄζουν ἀμέσου διευθετήσεως, ὡς καὶ ζητημάτων ἀφορώντων εἰς τὰς σχέσεις τῆς Ὀρθοδοξίας πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον καὶ τὴν ἀποστολὴν τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὴν ἐποχήν μας. Γνωρίζομεν, βεβαίως, ὅτι ὁ κόσμος ἀναμένει νὰ ἀκούσῃ τὴν φωνὴν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐπὶ πολλῶν ἐκ τῶν φλεγόντων προβλημάτων, τὰ ὁποῖα ἀπασχολοῦν τὸν σύγχρονον ἄνθρωπον. Ἀλλά, ἐκρίθη ἀναγκαῖον ὅπως ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία διευθετήσῃ πρῶτον τὰ τοῦ οἴκου της πρὶν ἢ ἐκφέρῃ λόγον πρὸς τὸν κόσμον, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον δὲν ἔχει παύσει νὰ θεωρῇ χρέος της. Τὸ ὅτι μετὰ τὴν πάροδον τόσων αἰώνων ἡ Ὀρθοδοξία ἐκφράζει τὴν συνοδικότητά της ἐπὶ παγκοσμίου ἐπιπέδου ἀποτελεῖ τὸ πρῶτον καὶ ἀποφασιστικὸν βῆμα, τὸ ὁποῖον ἀναμένεται ὅτι διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ μετ᾿ οὐ πολὺ θὰ ἀκολουθήσουν καὶ ἄλλα διὰ τῆς συγκλήσεως, σὺν Θεῷ, καὶ ἄλλων Πανορθοδόξων Συνόδων.

Ἀδελφοὶ ἀγαπητοὶ καὶ τέκνα προσφιλῆ ἐν Κυρίῳ, 

Τὰ μεγάλα ἱστορικὰ γεγονότα κατευθύνονται ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος καί, τελικῶς, εἶναι ὁ Κύριος τῆς Ἱστορίας. Ἡμεῖς σπείρομεν καὶ κοπιῶμεν, ἀλλ᾿ ὁ αὐξάνων εἶναι ὁ Θεός (πρβλ. Α΄ Κορ. γ΄, 8). Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ, ὄντως, γεγονὸς ἱστορικὸν καὶ εἰς τὸν Θεὸν καὶ μόνον ἐναποθέτομεν τὴν ἔκβασίν του. Καλοῦμεν, ὅθεν, πάντας τοὺς Ὀρθοδόξους ἀνὰ τὸν κόσμον πιστούς, κλῆρον καὶ λαόν, εἰς προσευχὴν πρὸς τὸν ἐν Τριάδι Θεὸν ὅπως στέψῃ διὰ τῶν εὐλογιῶν Του τὸ γεγονὸς τοῦτο, διὰ νὰ οἰκοδομηθῇ δι᾿ αὐτοῦ ἡ Ἐκκλησία Του καὶ δοξασθῇ τὸ πανάγιον Ὄνομά Του. Οἱ καιροὶ εἶναι κρίσιμοι καὶ ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας δέον νὰ ἀποτελέσῃ τὸ ὑπόδειγμα τῆς ἑνότητος τῆς σπαρασσομένης ἀπὸ διαιρέσεις καὶ συγκρούσεις ἀνθρωπότητος. Ἡ ἐπιτυχία τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου εἶναι ὑπόθεσις ὅλων τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, τὰ ὁποῖα καὶ καλοῦνται νὰ ἐπιδείξουν τὸ ἐνδιαφέρον των δι᾿ αὐτήν. Ἤδη, τὰ συμφωνηθέντα πανορθοδόξως καὶ ὑποβαλλόμενα εἰς τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Σύνοδον κείμενα δημοσιοποιοῦνται καὶ τίθενται εἰς τὴν διάθεσιν παντὸς καλοπροαιρέτου πιστοῦ πρὸς πληροφορίαν καὶ ἐνημέρωσίν του, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἔκφρασιν τῆς γνώμης του καὶ τῶν προσδοκιῶν του ἀπὸ τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Σύνοδον. 

Ταῦτα ἀγγέλλοντες παντὶ τῷ πληρώματι τῆς ἀνὰ τὴν οἰκουμένην Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας κατὰ τὴν εὔσημον ταύτην ἡμέραν εὐχόμεθα ὅπως Κύριος ὁ Θεὸς δωρῆται τῇ Ἐκκλησίᾳ Αὐτοῦ καὶ πᾶσιν ὑμῖν πλουσίαν τὴν χάριν καὶ εὐλογίαν Του, δῴη δὲ καὶ τῷ κόσμῳ παντὶ “τὴν εἰρήνην διὰ παντὸς ἐν παντὶ τρόπῳ” (Β΄ Θεσ. γ΄, 16). 

Ἐν ἔτει σωτηρίῳ ͵βις’, κατὰ μῆνα Μάρτιον (κ’) 

Ἐπινεμήσεως Θ´ 

+ ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος, διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης 

+ ὁ Περγάμου Ἰωάννης, ἐν Χριστῷ εὐχέτης 

+ ὁ Ντένβερ Ἠσαΐας, ἐν Χριστῷ εὐχέτης 

+ ὁ Ἀτλάντας Ἀλέξιος, ἐν Χριστῷ εὐχέτης 

+ ὁ Πριγκηποννήσων Ἰάκωβος, ἐν Χριστῷ εὐχέτης 

+ ὁ Προικοννήσου Ἰωσήφ, ἐν Χριστῷ εὐχέτης 

+ ὁ Φιλαδελφείας Μελίτων, ἐν Χριστῷ εὐχέτης 

+ ὁ Γαλλίας Ἐμμανουήλ, ἐν Χριστῷ εὐχέτης 

+ ὁ Δαρδανελλίων Νικήτας, ἐν Χριστῷ εὐχέτης 

+ ὁ Ντητρόϊτ Νικόλαος, ἐν Χριστῷ εὐχέτης 

+ ὁ Ἁγίου Φραγκίσκου Γεράσιμος, ἐν Χριστῷ εὐχέτης 

+ ὁ Σηλυβρίας Μάξιμος, ἐν Χριστῷ εὐχέτης 

+ ὁ Ἀδριανουπόλεως Ἀμφιλόχιος, ἐν Χριστῷ εὐχέτης

(ΠΗΓΗ : http://fanarion.blogspot.gr)

6) 06-04-2016 : Θρησκευτικοί ἡγέτες ἀπό τό Ἀζερμπαϊτζάν στόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο

Ἡ συμβολή στήν εἰρηνική συνύπαρξη καί συμβίωση λαῶν μέ διαφορετικό θρήσκευμα ἀνήκει στίς προτεραιότητες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί συμπίπτει μέ τά ὅσα ἐξέφρασαν καί οἱ θρησκευτικοί ταγοί τοῦ Ἀζερμπαϊτζάν. Αὐτό ὑπογραμμίστηκε κατά τήν ἐπίσκεψή τους στόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο στό Φανάρι.

Ὁ Ἀρχιμουφτής τοῦ Καυκάσου Σεϊχουλισλάμης Δρ. Allahshukur Pashazadeh μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο Μπακού καί Ἀζερμπαϊτζάν Ἀλέξανδρο τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, ὁ Ρωμαιοκαθολικός Ἐπίσκοπος Vladimir Fekete καί ὁ Ἀρχιρραββίνος τοῦ Ἀζερμπαϊτζάν Yevdayev Milikh İlhanonovich συναντήθηκαν μέ τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο. Κατά τήν συνάντηση τονίστηκε ὅτι εἶναι περισσότερο ἀναγκαῖο ἀπό ποτέ νά ἐπικρατήσει ἡ εἰρήνη καί ἡ καλή ἐπικοινωνία τῶν λαῶν σέ κοινωνικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἐνῶ σέ αὐτήν τήν πρωτοβουλία σημαντικό ρόλο μποροῦν νά διαδραματίσουν οἱ κατά τόπους θρησκεῖες.

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ἀναφερόμενος στό πολυσήμαντο γιά κάθε ἐποχή μήνυμα τῆς εἰρήνης, σημείωσε ὅτι γιά τήν πίστη μας ἡ ἔννοια αὐτή ἔχει πρόσωπο καί ὅτι ὁ σεβασμός κάθε προσώπου εἶναι σεβασμός τῆς ἴδιας τῆς εἰκόνος τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Σεϊχουλισλάμης, ὁ ὁποῖος μετέφερε τόν χαιρετισμό τοῦ Προέδρου τοῦ Ἀζερμπαϊτζάν, ἐπεσήμανε ὅτι στή χώρα του βρίσκονται σέ ἀγαθή συνεργασία ὅλοι οἱ ἐκπρόσωποι τῶν μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν.

(ΠΗΓΗ : http://www.amen.gr)

7) 15-04-2016 : Συνέντευξη Πατριάρχου Βαρθολομαίου στήν ‘Ἰλ Μεσατζέρο” γιά τήν ἐπίσκεψη στή Λέσβο

Συνέντευξη τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου δημοσίευσε ἡ ἰταλική ἐφημερίδα”Ἴλ Μεσατζέρο”, μέ ἰδιαίτερη ἀναφορά στήν ἐπίσκεψη, πού πραγματοποίησαν στή Λέσβο ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρχης, ὁ Πάπας Φραγκῖσκος καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμος.

Σέ σχέση μέ τόν στόχο τῆς ἐπίσκεψης αὐτῆς, ἡ ὁποία δείχνει τήν ἔντονη εὐαισθησία καί τό οὐσιαστικό ἐνδιαφέρον τῶν τριῶν θρησκευτικῶν ταγῶν γιά τό προσφυγικό ζήτημα, ὁ Πατριάρχης τόνισε :

«Ἡ συνάντησή μας στήν Μυτιλήνη, μέ τόν Πάπα Φραγκῖσκο καί τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο, θά ἀποτελέσει ἕνα ἠχηρό μήνυμα πρός κάθε κατεύθυνση. Στήν παροῦσα χρονική στιγμή καί μέ τόν τρόπο, πού ἐξελίσσεται τό προσφυγικό δράμα, εἶναι ἀπαραίτητο ἄνθρωποι μέ ἐπιρροή νά ἐργάζονται μέ αὐτό τό πνεῦμα. Ὁ ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός Πάπας Φραγκῖσκος εἶναι ἕνας χαρισματικός πνευματικός ἡγέτης, μέ παγκόσμια ἀναγνώριση, καί ἡ ἐπίσκεψή του στό νησί της Λέσβου θά προβληματίσει ἑκατομμύρια ἀνθρώπων. Σίγουρα, αὐτή ἡ συνάντηση θά ἀποτελέσει μιά ξεκάθαρη πρόσκληση πρός τήν διεθνή κοινότητα νά πράξει τά δέοντα, μπροστά σέ ἕνα τόσο θλιβερό φαινόμενο, πού προσβάλλει τήν ἀνθρώπινη συνείδηση καί τόν πολιτισμό μας».

Στήν ἐρώτηση τῆς ‘’Ἴλ Μεσατζέρο’’ ἄν «ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ πρέπει νά εἰσακουσθεῖ μέ πιό ἀποτελεσματικό τρόπο ἀπό τούς ἰσχυρούς ἀνθρώπους, πού κυβερνοῦν τόν πλανήτη μας», ὁ Πατριάρχης ἀπάντησε : «Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ ἐκκοσμίκευση μπορεῖ νά μᾶς ἀπομακρύνει ἀπό τόν Θεό, ἐνῶ ἀντίθετα ἡ Ἐκκλησία μᾶς προτρέπει στήν ἁγιότητα τοῦ βίου. Τό φαινόμενο τῆς ἐκκοσμίκευσης καί τῆς ἀπομακρύνσεως ἀπό τόν Θεό δέν εἶναι καινοφανές, ἀνέκαθεν οἱ ἰσχυροί τῆς Γῆς, εἴτε ἔτειναν εὐήκοον οὖς πρός τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, εἴτε ἀδιαφοροῦσαν. Σέ αὐτό, ὅμως, πού ἐπιθυμοῦμε νά ἐπιστήσουμε τήν προσοχή σας εἶναι ὅτι ὅλοι μας, ἰσχυροί καί ἀδύναμοι, ὀφείλουμε νά μεριμνοῦμε καί νά προσευχόμαστε στόν Θεό γιά τήν ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης καί τῆς δικαιοσύνης στόν κόσμο, τήν στήριξη καί τήν προαγωγή τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, καί, ὅπως ὀρθῶς διατυπώσατε, γιά τήν προστασία τοῦ κοινοῦ μας οἴκου, τοῦ πλανήτη γῆ, πού εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ πρός ὅλους μας. Ὅμως, ἡ ἐπιτυχία ὅλων τῶν παραπάνω συσχετίζεται ἄμεσα μέ τήν ἀγάπη μας πρός τόν Θεό. Τότε ἀποκτᾶ ἄλλη δυναμική ἡ προσπάθειά μας καί βαθύτερο νόημα, ἀφοῦ ἀποτελεῖ καρπό τῆς πνευματικῆς μας ὡριμότητας καί συνειδήσεως, καί τοῦ χρέους μας νά εἴμαστε ταπεινοί, φιλάνθρωποι καί εὐγνώμονες πρός τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό».

Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν ὑποδειγματική συμπεριφορά τῶν κατοίκων τῆς Λαμπεντούζα στήν Ἰταλία πρός τούς μετανάστες καί τούς πρόσφυγες, ὅπως καί τῆς Λέσβου καί πολλῶν ἄλλων νησιῶν καί περιοχῶν στήν Ἑλλάδα, καί τό ἄν αὐτό εἶναι τό πραγματικό χριστιανικό παράδειγμα, πού πρέπει νά ἀκολουθήσουμε, ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος θέλησε νά ὑπογραμμίσει : «Μέ τήν ἐρώτησή σας αὐτή ἐνθυμούμεθα τήν πρός Ἑβραίους Ἐπιστολή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, πού ἀναφέρει μεταξύ ἄλλων “Τήν φιλοξενίαν μή λησμονεῖτε* ἐπειδή διά ταύτης τινές ἐφιλοξένησαν ἀγγέλους μή γνωρίζοντες (Ἑβραίους, κεφ. 13)”. Ἡ φιλοξενία ἀποτελεῖ ἔμπρακτο παράδειγμα ἀγάπης πρός τόν συνάνθρωπο καί τρόπο ζωῆς γιά ὅλους τούς Χριστιανούς, κατά τό εὐαγγελικό ρῆμα : “ὁ δέ ἀποκριθείς εἶπεν ἀγαπήσεις κύριον τόν Θεόν σου ἐξ ὅλης καρδίας σου καί ἐν ὅλῇ τῇ ψυχῇ σου καί ἐν ὅλῇ τῇ ἰσχύι σου καί ἐν ὅλῇ τῇ διανοίᾳ σου καί τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν (Λουκᾶς 10 : 27)”». Οἱ κάτοικοι τῆς Λαμπεντούζα, τῆς Λέσβου, ἀλλά καί τῶν ὑπολοίπων φιλοξένων νησιῶν καί περιοχῶν τῆς Μεσογείου, ἀνοίγουν τά σπίτια τους καί τήν καρδιά τους στούς ἀδελφούς μας καί μιμοῦνται κατ΄αὐτόν τόν τρόπο τό παράδειγμα τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας».

Ἐρωτηθείς γιά τήν ἀδελφική του, στενότατη σχέση μέ τόν Πάπα Φραγκῖσκο καί τήν «σημερινή κοινωνική πραγματικότητα, ἡ ὁποία, προφανῶς ἀπαιτεῖ μιά ἀκόμη ἐντονότερη, ἀκούραστη προσπάθεια μέ στόχο τήν ἑνότητα τῶν χριστιανῶν», ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος δήλωσε :

«Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ κόσμος ὑποφέρει ἀπό διαιρέσεις, πολέμους, πείνα καί δυστυχία. Τό κοινό μήνυμα τῶν Χριστιανῶν ἀπέναντι στά δεινά, πού μαστίζουν τήν ἀνθρωπότητα, μπορεῖ νά καταστεῖ πολύ πιό ἰσχυρό, ἀκριβῶς διότι εἶναι κοινό καί ἀπευθύνεται στούς Χριστιανούς ὅλου τοῦ κόσμου καί πρός κάθε ἄνθρωπο καλῆς θελήσεως. Βεβαίως θά πρέπει νά ἐργαζόμαστε ὅλοι μαζί πρός αὐτή τήν κατεύθυνση. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία πάντοτε προσεύχεται «ὑπέρ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως» καί προβάλλει τόν διάλογο ὡς μόνο μέσο διά τήν ποθητήν ἑνότητα, ὅπως αὐτή περιγράφεται ὑπό τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου εἰς τήν πρός Ἐφεσίους Ἐπιστολήν του : “μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τήν ἑνότητα τῆς πίστεως καί τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ εἰς ἄνδρα τέλειον εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ (Ἐφεσίους 4: 13)”».

«Οἱ σημερινές κρίσεις μᾶς λένε ὅτι πρέπει νά ἀναθεωρήσουμε, σέ βάθος, καί τά μοντέλα ἀνάπτυξης, πού εὐνοοῦν μόνον συγκεκριμένες περιοχές τοῦ πλανήτη μας», ρώτησε ἡ ἐφημερίδα τῆς Ρώμης τόν κ.. Βαρθολομαῖο. Καί αὐτός ἐξήγησε ἀναλυτικά : «Εἶναι ἀλήθεια ὅτι τά σημερινά μοντέλα ἀνάπτυξης ἔφεραν οἰκονομικές ἀνισορροπίες μέ φυσικό ἐπακόλουθο τίς κοινωνικές ἀναταραχές. Ὁ ἀδελφός Πάπας Φραγκῖσκος ἐπανειλημμένα ἔχει ἀναφερθεῖ στά λάθη τῶν σύγχρονων ἀναπτυξιακῶν μοντέλων καί συμμεριζόμαστε τήν ἄποψή του. Ἡ παγκοσμιοποιημένη οἰκονομία δημιουργεῖ σοβαρή κρίση ταυτότητος στόν σύγχρονο κόσμο, πείνα καί ἐξαθλίωση σέ πολλά μέρη τοῦ πλανήτη μας καί αὐτό ἀποτελεῖ προσβολή τοῦ ἰδίου τοῦ προσώπου του Θεοῦ. Δέν ἐναρμονίζεται μέ τό θέλημά Του ἡ ἀπομόνωση ὁρισμένων κοινωνικῶν ὁμάδων πρός ὄφελος ἄλλων, καί σέ αὐτό τό πλαίσιο, θά πρέπει σίγουρα νά ἀναζητήσουμε νέες καί πιό δίκαιες μορφές οἰκονομίας».

(ΠΗΓΗ : http://www.romfea.gr)

8) 16-04-2016 : Εἴμαστε ἀποφασισμένοι νά συνεχίσουμε τήν προσπάθεια γιά τήν ἑνότητα τῶν Ἐκκλησιῶν

Ὁλοκληρώθηκε ἡ συνάντηση, πού εἶχε ὁ Πάπας μέ τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο καί τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμο στό ἀεροδρόμιο τῆς Μυτιλήνης.

Ὁ Πατριάρχης, ἀπευθυνόμενος στόν Πάπα Φραγκῖσκο, ἀνέφερε πώς “μᾶς τιμᾶ ἡ ἐπίσκεψή σας στήν Ἑλλάδα, διότι ἔτσι δίνεται μεγάλο κουράγιο στούς πρόσφυγες”.

Στή συνέχεια ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἀναφέρθηκε στίς προσωπικές συναντήσεις, πού εἶχε μέ τόν Πάπα τά τελευταία χρόνια, τονίζοντας ὅτι “κάθε φορά, πού βλέπω τόν Ἁγιώτατο, ἐνθυμοῦμαι τίς συναντήσεις καί τίς ὡραῖες συνομιλίες, πού εἴχαμε”.

“Εἴμαστε ἀποφασισμένοι νά συνεχίσουμε τήν προσπάθειά μας γιά τήν ἑνότητα τῶν Ἐκκλησιῶν”, πρόσθεσε χαρακτηριστικά ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος.

Ἐπίσης, τόνισε : ”Στό Βατικανό ὁ Ἁγιώτατος ἀδελφός εἶναι πάντοτε πολύ φιλόξενος, καί ἡ συνάντησή μας στά Ἱεροσόλυμα καί τήν Κωνσταντινούπολη εἶναι ἀλησμόνητος”.

Τέλος, ὁ κ. Βαρθολομαῖος ὑπογράμμισε πώς “προσευχόμαστε γιά τήν ὑγεία του, μέσα στά τρία χρόνια τῆς παποσύνης του ἔκανε πολλά πράγματα, ὄχι μόνο γιά τήν Καθολική Ἐκκλησία, ἀλλά γιά τήν ἀνθρωπότητα καί συνεχίζει νά κάνει, ὅπως σήμερα γιά τούς πρόσφυγες καί τούς ἀδυνάτους”.

(ΠΗΓΗ : http://www.romfea.gr)

9) 16-4-2016 : Ὁμιλία τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου στή Λέσβο

Ταξιδεύσαμε ἐδῶ, γιά νά σᾶς κοιτάξουμε στά μάτια, νά ἀκούσουμε τίς φωνές σας καί νά σφίξουμε τά χέρια σας. Ταξιδεύσαμε ἐδῶ, γιᾶ νά σᾶς ποῦμε ὅτι ἐνδιαφερόμαστε γιά ἐσᾶς. Ἦλθαμε ἐδῶ, διότι ὁ κόσμος δέν σᾶς ξέχασε.

Μέ τούς ἀδελφούς μας, τόν Πάπα Φραγκῖσκο καί τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο, εἴμαστε ἐδῶ σήμερα, γιά νά ἐκφράσουμε τήν ἀλληλεγγύη μας καί τήν ὑποστήριξή μας γιά τόν Ἑλληνικό λαό, ὁ ὁποῖος σᾶς δέχθηκε καί σᾶς ἐφρόντισε. Καί εἶμαστε ἐδῶ, γιά νά σᾶς ὑπενθυμίσουμε ὅτι -ἀκόμη καί ὅταν οἱ ἄνθρωποι μᾶς ἀποστρέφωνται- παρ᾿ ὅλα αὐτά «Ὁ Θεός εἶναι ἡ καταφυγή καί ἡ δύναμή μας∙ Ὁ Θεός εἶναι ἡ βοήθειά μας στίς ταλαιπωρίες μας. Ἑπομένως, δέν θά φοβηθοῦμε» (Ψαλμ., 45, 2-3).

Γνωρίζουμε ὅτι ἦλθατε ἀπό τόπους ἐμπόλεμους, πεινασμένοι καί ὑποφέροντες. Γνωρίζουμε ὅτι οἱ καρδιές σας εἶναι γεμάτες ἀπό ἀγωνία γιά τίς οἰκογένειές σας. Γνωρίζουμε ὅτι ἀναζητεῖτε ἕνα ἀσφαλέστερο καί φωτεινότερο μέλλον.

Δακρύσαμε, ὅταν εἴδαμε τήν Μεσόγειο θάλασσα νά γίνεται τάφος γιά τούς ἀγαπημένους σας. Δακρύσαμε, ὅταν γίναμε μάρτυρες τῆς συμπαθείας καί εὐαισθησίας τῶν κατοίκων τῆς Λέσβου καί τῶν ἄλλων Νησιῶν.

Ἀλλά, δακρύσαμε, ἐπίσης, ὅταν εἴδαμε τήν σκληροκαρδία τῶν συνανθρώπων μας – τῶν ἀδελφῶν σας- νά κλείνουν τά σύνορα καί νά γυρίζουν τήν πλάτη τους.

Αὐτοί, πού σᾶς φοβοῦνται, δέν σᾶς κοίταξαν στά μάτια. Αὐτοί, πού σᾶς φοβοῦνται, δέν βλέπουν τά πρόσωπά σας. Αὐτοί, πού σᾶς φοβοῦνται, δέν βλέπουν τά παιδιά σας.

Ξεχνοῦν ὅτι ἡ ἀξιοπρέπεια καί ἡ ἐλευθερία ὑπερβαίνουν τόν φόβο καί τόν διαχωρισμό. Ξεχνοῦν ὅτι ἡ μετανάστευση δέν εἶναι θέμα τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί τῆς Βόρειας Ἀφρικῆς, τῆς Εὐρώπης καί τῆς Ἑλλάδος. Εἶναι ἕνα πρόβλημα παγκόσμιο.

Ὁ κόσμος θά κριθῇ ἀπό τόν τρόπο, μέ τόν ὁποῖο σᾶς συμπεριφέρθηκε. Καί ὅλοι θά εἴμαστε ὑπόλογοι γιά τόν τρόπο, μέ τόν ὁποῖο ἀντιμετωπίζουμε τήν κρίσι καί τήν σύγκρουσι στίς περιοχές, ἀπό τίς ὁποῖες προέρχεστε.

Ἡ Μεσόγειος θάλασσα δέν θά ἔπρεπε νά εἶναι τάφος. Εἶναι χῶρος ζωῆς, σταυροδρόμι πολιτισμῶν, χῶρος ἀνταλλαγῆς καί διαλόγου. Προκειμένου νά ἐπανεύρῃ τήν ἀρχική της κλῆσι, ἡ Mare Nostrum, καί ἰδιαιτέρως τό Αἰγαῖο πέλαγος, ὅπου συναχθήκαμε σήμερα, πρέπει νά εἶναι θάλασσα εἰρήνης.

Προσευχόμαστε, ὥστε οἱ συγκρούσεις στή Μέση Ἀνατολή, οἱ ὁποῖες βρίσκονται στή ρίζα τῆς μεταναστευτικῆς κρίσεως, νά παύσουν σύντομα καί ὅτι ἡ εἰρήνη θά ἀποκατασταθῇ. Προσευχόμαστε γιά ὅλο τόν κόσμο αὐτῆς τῆς περιοχῆς.

Θά θέλαμε νά ἐπισημάνουμε ἰδιαιτέρως τήν δραματική κατάστασι τῶν χριστιανῶν εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν, καθώς ἐπίσης καί τῶν ἄλλων ἐθνικῶν καί θρησκευτικῶν μειονοτήτων αὐτῆς, πού χρειάζονται ἄμεση δρᾶσι, ἐάν δέν θέλουμε νά τίς δοῦμε νά ἐξαφανίζωνται.

Ὑποσχόμαστε ὅτι δέν θά σᾶς ξεχάσουμε ποτέ. Δέν θά σταματήσουμε ποτέ νά μιλοῦμε γιά σᾶς. Καί σᾶς διαβεβαιώνουμε ὅτι θά κάνουμε τό πᾶν, γιά νά ἀνοίξουμε τά μάτια καί τίς καρδιές τοῦ κόσμου.

Ἡ εἰρήνη δέν εἶναι τό τέλος τῆς ἱστορίας. Ἡ εἰρήνη εἶναι ἡ ἀρχή μιᾶς Ἱστορίας, συνδεδεμένης μέ τό μέλλον.

Ἡ Εὐρώπη πρέπει νά τό γνωρίζῃ καλύτερα ἀπό ὁποιαδήποτε ἄλλη Ἤπειρο. Αὐτό τό ὄμορφο νησί στό ὁποῖο βρισκόμαστε τώρα ἀκριβῶς εἶναι μία τελεία στό χάρτη.

Γιά νά ἐπιβληθῇ στόν ἄνεμο καί τή θαλασσοταραχή, ὁ Ἰησοῦς, σύμφωνα μέ τό Εὐαγγέλιο τοῦ Λουκᾶ, πρόσταξε τόν ἄνεμο νά σταματήσῃ ἐντελῶς, ὅταν τό σκάφος, πού βρισκόταν Αὐτός καί οἱ μαθητές Του, κινδύνευε. Τελικά, ἡ ἠρεμία διαδέχθηκε τήν καταιγίδα.

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογῇ. Ὁ Θεός νά σᾶς προστατεύῃ. Καί ὁ Θεός νά σᾶς ἐνδυναμώνῃ.

(ΠΗΓΗ : http://www.romfea.gr)

10) 16-04-2016 : Κοινή Διακήρυξη Πατριάρχη, Πάπα καί Ἀρχιεπισκόπου

Ἡμεῖς, ὁ Πάπας Φραγκῖσκος, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμος, συναντηθήκαμε στό ἑλληνικό νησί τῆς Λέσβου, γιά νά ἀποδείξουμε τήν βαθειά ἀνησυχία μας γιά τήν τραγική κατάσταση τῶν πολυάριθμων προσφύγων, τῶν μεταναστῶν καί τῶν αἰτούντων ἄσυλο, πού ἔχουν ἔλθει στήν Εὐρώπη, προσπαθώντας νά ξεφύγουν ἀπό καταστάσεις συγκρούσεων καί, σέ πολλές περιπτώσεις, καθημερινῶν ἀπειλῶν γιά τήν ἐπιβίωσή τους.

Ἡ παγκόσμια κοινή γνώμη δέν μπορεῖ νά ἀγνοήσει τήν τεράστια ἀνθρωπιστική κρίση, πού δημιουργήθηκε ἀπό τήν ἐξάπλωση τῆς βίας καί τῶν ἔνοπλων συγκρούσεων, τίς διώξεις καί τόν ἐκτοπισμό τῶν θρησκευτικῶν καί ἐθνικῶν μειονοτήτων καί τόν ξερριζωμό τῶν οἰκογενειῶν ἀπό τά σπίτια τους, κατά παραβίαση τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας καί τῶν θεμελιωδῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί ἐλευθεριῶν τους.

Ἡ τραγωδία τῆς ἀναγκαστικῆς μετανάστευσης καί τῆς μετατόπισης ἐπηρεάζει ἑκατομμύρια ἀνθρώπων, καί εἶναι οὐσιαστικά μία κρίση τῆς ἀνθρωπότητας, καλώντας γιά μία ἀπάντηση ἀλληλεγγύης, συμπόνιας, γενναιοδωρίας καί ἄμεσης πρακτικῆς δέσμευσης πόρων. Ἀπό τή Λέσβο, κάνουμε ἔκκληση πρός τή διεθνῆ κοινότητα νά ἀνταποκριθεῖ μέ θάρρος στήν ἀντιμετώπιση αὐτῆς τῆς τεράστιας ἀνθρωπιστικῆς κρίσης καί τῶν βαθυτέρων αἰτίων της, μέσῳ διπλωματικῶν, πολιτικῶν καί φιλανθρωπικῶν πρωτοβουλιῶν, καί μέσα ἀπό συλλογικές προσπάθειες, τόσο στή Μέση Ανατολή ὅσο καί στήν Εὐρώπη.

Ὡς ἡγέτες τῶν ἀντίστοιχων Ἐκκλησιῶν μας, ἐκφράζουμε ἀπό κοινοῦ τήν ἐπιθυμία μας γιά εἰρήνη καί τήν ἑτοιμότητά μας νά προωθήσουμε τήν ἐπίλυση τῶν συγκρούσεων μέσῳ τοῦ διαλόγου καί τῆς συμφιλίωσης.

Καθώς ἀναγνωρίζουμε τίς προσπάθειες, πού ἤδη γίνονται γιά τήν παροχή βοήθειας καί φροντίδας στούς πρόσφυγες, μετανάστες καί αἰτοῦντες ἄσυλο, καλοῦμε ὅλους τούς πολιτικούς ἡγέτες νά χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο, γιά νά ἐξασφαλισθεῖ ὅτι πρόσωπα καί κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων τῶν χριστιανῶν, παραμένουν στίς πατρίδες τους καί ἀπολαμβάνουν τό θεμελιῶδες δικαίωμα νά ζοῦν μέ εἰρήνη καί ἀσφάλεια.

Μία εὐρύτερη διεθνής συναίνεση καί ἕνα πρόγραμμα βοήθειας χρειάζονται ἐπειγόντως, γιά νά διατηρηθεῖ τό κράτος δικαίου, γιά τήν προάσπιση τῶν θεμελιωδῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων σέ αὐτή τή μή βιώσιμη κατάσταση, γιά τήν προστασία τῶν μειονοτήτων, γιά τήν καταπολέμηση τῆς ἐμπορίας ἀνθρώπων καί τοῦ λαθρεμπορίου, γιά τήν ἐξάλειψη τῶν μή ἀσφαλῶν διαδρομῶν, ὅπως αὐτές μέσα ἀπό τό Αἰγαῖο καί τό σύνολο τῆς Μεσογείου, καί γιά νά ἀναπτυχθοῦν ἀσφαλεῖς διαδικασίες ἐπανεγκατάστασης.

Μέ αὐτόν τόν τρόπο θά εἴμαστε σέ θέση νά βοηθήσουμε ἄμεσα αὐτές τίς χῶρες, οἱ ὁποῖες ἐμπλέκονται στήν ἱκανοποίηση τῶν ἀναγκῶν τῶν πολυάριθμων βασανισμένων ἀδελφῶν μας. Εἰδικότερα, ἐκφράζουμε τήν ἀλληλεγγύη μας πρός τόν λαό τῆς Ἑλλάδας, ὁ ὁποῖος, παρά τίς δικές του οἰκονομικές δυσκολίες, ἔχει ἀνταποκριθεῖ μέ γενναιοδωρία σέ αὐτή τήν κρίση.

Ἀπευθύνουμε κοινή ἔκκληση γιά τόν τερματισμό τοῦ πολέμου καί τῆς βίας στή Μέση Ἀνατολή, μιά δίκαιη καί διαρκή εἰρήνη, καί τήν ἔντιμη ἐπιστροφή ὅσων ἀναγκάστηκαν νά ἐγκαταλείψουν τά σπίτια τους.

Ζητοῦμε ἀπό τίς θρησκευτικές κοινότητες νά ἐντείνουν τίς προσπάθειές τους στήν ὑποδοχή, παροχή βοήθειας καί προστασίας στούς πρόσφυγες ὅλων τῶν θρησκειῶν, καί ἀπό τίς θρησκευτικές καί πολιτικές ὑπηρεσίες ἀνακούφισης (τῶν προσφύγων) νά ἐργάζονται, γιά νά συντονίζουν τίς πρωτοβουλίες τους.

Γιά ὅσο διάστημα ὑπάρχει ἡ ἀνάγκη, ζητοῦμε ἐπιμόνως ἀπό ὅλες τίς χῶρες νά παράσχουν προσωρινό ἄσυλο, νά προσφέρουν τήν ἰδιότητα τοῦ πρόσφυγα σέ ὅσους ἔχουν τό δικαίωμα, νά ἐπεκτείνουν τίς προσπάθειες ἀρωγῆς τους καί νά συνεργαστοῦν μέ ὅλους τούς ἀνθρώπους καλῆς θέλησης γιά τόν ἄμεσο τερματισμό τῶν συνεχιζομένων συγκρούσεων.

Ἡ Εὐρώπη ἀντιμετωπίζει σήμερα μία ἀπό τίς πιό σοβαρές ἀνθρωπιστικές κρίσεις της ἀπό τό τέλος τοῦ Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Γιά τήν ἀντιμετώπιση αὐτῆς τῆς σοβαρῆς πρόκλησης, κάνουμε ἔκκληση σέ ὅλους τούς ἀκόλουθους τοῦ Χριστοῦ νά ἐνθυμοῦνται τά λόγια τοῦ Κυρίου, σύμφωνα μέ τά ὁποῖα ὅλοι μας θά κριθοῦμε μία μέρα: «ἐπείνασα γὰρ καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην καὶ συνηγάγετέ με, γυμνὸς καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ ἤλθετε πρός με … ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε» (Ματθ 25: 35-36, 40).

Ἀπό τήν πλευρά μας, ὑπακούοντας στό θέλημα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, πιστεύουμε ἀκράδαντα, ὁλόψυχα καί μέ ἀποφασιστικότητα, ὅτι πρέπει νά ἐντείνουμε τίς προσπάθειές μας γιά τήν προώθηση τῆς πλήρους ἑνότητας ὅλων τῶν Χριστιανῶν. Ἐπιβεβαιώνουμε τήν πεποίθησή μας ὅτι ἡ «συμφιλίωση (μεταξύ τῶν Χριστιανῶν) περιλαμβάνει τήν προώθηση τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης ἐντός καί μεταξύ ὅλων τῶν λαῶν … Μαζί, θά κάνουμε τό χρέος μας, ὥστε νά προσφέρουμε στούς μετανάστες, τούς πρόσφυγες καί τούς αἰτοῦντες ἄσυλο, μία ἀνθρώπινη ὑποδοχή στήν Εὐρώπη» (Οἰκουμενική Χάρτα, 2001).

Μέ τήν ὑπεράσπιση τῶν θεμελιωδῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῶν προσφύγων, τῶν αἰτούντων ἄσυλο καί τῶν μεταναστῶν, καθώς καί τῶν πολλῶν περιθωριοποιημένων ἀνθρώπων στίς κοινωνίες μας, ἔχουμε ὡς στόχο νά ἐκπληρώσουμε τήν ἀποστολή τῶν Ἐκκλησιῶν, πού εἶναι ἡ διακονία τοῦ κόσμου.

Ἡ συνάντησή μας σήμερα ἔχει ὡς στόχο νά δώσει κουράγιο καί ἐλπίδα σέ ὅσους ἀναζητοῦν καταφύγιο καί σέ ὅλους ἐκείνους, πού τούς καλωσορίζουν καί τούς βοηθοῦν.

Καλοῦμε τή διεθνῆ κοινότητα νά θέσει τήν προστασία τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς ὡς προτεραιότητα, καί σέ κάθε ἐπίπεδο, νά ὑποστηρίξει πολιτικές ἐντάξεις, πού ἐκτείνονται σέ ὅλες τίς θρησκευτικές κοινότητες.

Ἡ φοβερή κατάσταση ὅλων ὅσων ἐπηρεάζονται ἀπό τήν παροῦσα ἀνθρωπιστική κρίση, συμπεριλαμβανομένων πολλῶν Χριστιανῶν ἀδελφῶν μας, ἀπαιτεῖ συνεχῆ προσευχή ἀπό μέρους μας.

Λέσβος, 16 Ἀπριλίου 2016

(ΠΗΓΗ : http://www.romfea.gr)

Σύν Θεῷ, θά συνεχίσουμε στό ἑπόμενο ἄρθρο μας.

Σχετικά άρθρα

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.