Αφιερώματα

Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Αλεξανδρείας Θεοδώρου Β΄ Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 8ον)

εικόνα άρθρου: Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Αλεξανδρείας Θεοδώρου Β΄ Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 8ον)

Κυριώτερα οἰκουμενιστικά λεχθέντα καί πραχθέντα τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας Θεοδώρου Β΄ ἀπό τόν Αὔγουστο τοῦ 2018 ἕως τόν Αὔγουστο τοῦ 2019

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Αναδημοσιεύουμε από το Ιστολόγιο Κατάνυξη

ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ

Ἀποκλειστικά γιά τό Katanixi.gr

Θεσσαλονίκη, 14 Φεβρουαρίου 2020

Παραθέτουμε τά κυριώτερα οἰκουμενιστικά λεχθέντα καί πραχθέντα τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας Θεοδώρου Β΄ ἀπό τόν Αὔγουστο τοῦ 2018 ἕως τόν Αὔγουστο τοῦ 2019.

1) 30-08-2018 : Ὁ Ἑλληνορθόδοξος Πατριάρχης Θεόδωρος ὑποδέχθηκε τόν Κόπτη «Πατριάρχη»

Τήν 30ή Αὐγούστου 2018, ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς Θεόδωρος Β΄, ὑποδέχθηκε σέ ἐγκάρδιο κλίμα στήν ἔδρα τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου στήν Ἀλεξάνδρεια, τόν Προκαθήμενο τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας τῆς Αἰγύπτου Μακαριώτατο Πάπα καί Πατριάρχη κ.κ. Tawandros II.

Πατριάρχης τῶν Κοπτῶν, ὁ ὁποῖος ἐπισκέφθηκε γιά πρώτη φορά τήν ἔδρα τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς, συνοδεύονταν ἀπό τούς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ συνεργάτες του, Βοηθούς Ἐπισκόπους κ.κ. Παῦλο καί Ἱλαρίωνα καί ἀπό δύο Πρεσβυτέρους.

Οἱ δύο Προκαθήμενοι συζήτησαν εὐρύ φάσμα θεμάτων, πού ἀφοροῦν τήν παρουσία, τήν δράση καί τήν σχέση τῶν δύο Ἐκκλησιῶν στή χώρα τῆς Αἰγύπτου, στό πλαίσιο τῆς κοινῆς ἀποστολῆς τους γιά τήν ἐπικράτηση τῆς καταλλαγῆς, τῆς ἀγάπης καί τῆς εἰρήνης τοῦ Θεοῦ στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων.

Ὁ Ἀλεξανδρινός Προκαθήμενος Θεόδωρος ἐξέφρασε τήν ἀλληλεγγύη καί τήν συμπάθειά του πρός τόν Κόπτη Πατριάρχη κ.κ. Tawandros, σχετικά μέ τό πλῆθος τῶν μαρτυρικῶν θυμάτων, πού ἔχει προσφέρει ἡ Κοπτική Ἐκκλησία τῆς Αἰγύπτου, ὡς ἀποτέλεσμα τοῦ ἀπεχθοῦς φανατισμοῦ καί τῆς θρησκευτικῆς μισαλλοδοξίας.

Ὅπως χαρακτηριστικά εἶπε : «Εἶστε, Μακαριώτατε, ὁ πιό πονεμένος θρησκευτικός ἡγέτης, διότι χάνετε τά παιδιά σας σέ καιρό εἰρήνης, σέ αὐτόν τόν παράλογο πόλεμο».

Ἐπίσης, συζήτησαν ἐκτενῶς σχετικά μέ τήν προγραμματιζόμενη διοργάνωση, κατά τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2019, συνάντησης στήν Αἴγυπτο ὅλων τῶν Ἀρχηγῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, προκειμένου νά συζητήσουν τά φλέγοντα θέματα, πού ἀφοροῦν τίς Χριστιανικές Ἐκκλησίες.

Ὁ Πατριάρχης Θεόδωρος μετέφερε πρός τόν Κόπτη Προκαθήμενο κ.κ. Tawandros, τίς εὐχές τοῦ Πατριάρχου τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας Κυρίλλου, καθώς καί τοῦ Ἐξοχ. Προέδρου τῆς Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας κ. Βλαδιμήρου Πούτιν.

Προκαθήμενος τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας κ.κ. Tawandros εὐχαρίστησε τόν Πατριάρχη Θεόδωρο γιά τήν θερμότατη ὑποδοχή καί φιλοξενία, λέγοντας πώς αὐτές οἱ «συναντήσεις ἀγάπης» συσφίγγουν τίς σχέσεις τῶν χριστιανῶν στίς δύσκολες αὐτές ἐποχές. Ἀκολούθως, ἐξῆρε τό ἔργο καί τήν προσφορά τοῦ Πατριάρχου Θεοδώρου στήν Ἱεραποστολή, σέ ὁλόκληρη τήν Ἀφρικανική Ἤπειρο.

Μετά τήν ἀνταλλαγή δώρων ἀνάμεσα στούς δύο Προκαθημένους, ὁ Κόπτης Πατριάρχης κ.κ. Tawandros ξεναγήθηκε στούς χώρους τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου, τήν Πατριαρχική Βιβλιοθήκη, τό Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο, τό Πατριαρχικό Σκευοφυλάκιο καί τόν Ἱερό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ἐνῶ ἀκολούθως παρεκάθησε σέ πρόγευμα στήν Πατριαρχική Τράπεζα μαζί μέ τήν Συνοδεία του.

(ΠΗΓΗ : http://www.romfea.gr)

2) 21-11-2018 : Ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας σέ Διαθρησκειακό καί Διαπολιτιστικό Συνέδριο στό Βερολίνο

Τήν Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018 ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς Θεόδωρος Β΄ μετέβη στό Βερολίνο, προκειμένου νά συμμετάσχει ὡς ἐπίσημος προσκεκλημένος σέ διεθνές συνέδριο γιά τήν προώθηση τοῦ Διαθρησκειακοῦ καί Διαπολιτιστικοῦ Διαλόγου καί Συνεργασίας, πού διοργάνωσε τό Διεθνές Κέντρο τοῦ Διαθρησκειακοῦ καί Διαπολιτιστικοῦ Διαλόγου καί Συνεργασίας τοῦ Μπακοῦ, ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Προέδρου τοῦ Ἀζερμπαιτζάν καί πρωτοβουλία τοῦ Μεγάλου Σέχα καί Μεγάλου Μουφτῆ τοῦ Καυκάσου HajiAllahshukurHummatPashazade.

Τήν Δευτέρα 19 Νοεμβρίου ὁ Πατριάρχης παρακολούθησε τίς ἐργασίες τοῦ συνεδρίου, ὅπου στήν ἔναρξή του ἀπηύθυνε χαιρετισμό, στόν ὁποῖο μεταξύ ἄλλων εἶπε καί τα ἑξῆς : «Τό θέλημα τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης στή γῆ. Προσευχόμαστε συνεχῶς γιά τήν ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης στόν κόσμο καί γιά τήν εἰρηνική συνύπαρξη τῶν πιστῶν ὅλων τῶν θρησκειῶν στήν σύγχρονη πολυπολιτισμική καί πολυεθνική παγκόσμια κοινωνία. Ἐπαναβεβαιώνουμε τήν δήλωση τῆς διακηρύξεως τῆς Βέρνης τοῦ 1992 καί τῆς διακηρύξεως τοῦ Βοσπόρου τοῦ 1994, ὅτι «πᾶν ἔγκλημα διαπραχθέν ἐν ὀνόματι τῆς θρησκείας εἶναι ἔγκλημα κατά τῆς θρησκείας».

(ΠΗΓΗ : https://www.romfea.gr)

3) 25-12-2018 : Ἀλεξανδρείας σέ Κόπτη «Πατριάρχη» : «Εἶστε ἀδελφός μου, εἶστε φίλος μου»

Στήν Αἰγυπτιακή Πρωτεύουσα βρέθηκε τήν 24η-12-2018 ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς Θεόδωρος Β΄, προκειμένου νά προστῆ τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς μεγάλης Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσως, σύμφωνα μέ τό Πατριαρχικό τυπικό.

Συγκεκριμένα, ὁ Πατριάρχης χοροστάτησε κατά τίς Βασιλικές Ὧρες, τόν Ἑσπερινό καί τήν Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου στόν Πατριαρχικό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου στήν Ἐπιτροπεία Καΐρου καί, ἐν συνεχεία, δέχθηκε ὅμιλο Ἑλλήνων Προσκόπων καί ἀντιπροσωπεία Κοπτῶν χριστιανῶν νέων, οἱ ὁποῖοι ἔψαλλαν τά πατροπαράδοτα κάλαντα καί εὐχήθηκαν καταλλήλως στόν Ἀλεξανδρινό Προκαθήμενο.

Τήν 25η Δεκεμβρίου, ὁ Πατριάρχης Θεόδωρος Β΄ ἐχοροστάτησε κατά τόν Ὄρθρο καί προηξῆρχε τῆς Χριστουγεννιάτικης Θείας Λειτουργίας στόν Πατριαρχικό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Χαμζάουι.

Μέ τό πέρας τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας, προσῆλθε στόν Πατριαρχικό Ναό ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης τῶν Κοπτῶν κ. Tawadros II, ὁ ὁποῖος κατά τά εἰωθότα εὐχήθηκε στόν Πατριάρχη Θεόδωρο ἐπ’εὐκαιρίᾳ τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων.

Ὁ Πατριάρχης Θεόδωρος καλωσόρισε θερμά τόν Προκαθήμενο τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας, τονίζοντας τούς ἰσχυρούς δεσμούς φιλίας καί ἐν Χριστῷ ἀγάπης, πού συνδέουν τίς δύο Ἐκκλησίες. «Δέν εἶστε μόνο ὁ Προκαθήμενος τῶν Κοπτῶν. Εἶστε ὁ ἀδελφός μου, εἶστε ὁ φίλος μου», εἶπε ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας.

Ἰδιαίτερα συγκινημένος, μίλησε καί γιά τίς ἐπιθέσεις, πού γίνονται σέ Κοπτικές ἐκκλησίες, καί, ἀπευθυνόμενος στόν Κόπτη Πατριάρχη, εἶπε : «Κλαῖνε τά μάτια μου, ὅταν βλέπω τά παιδιά σας νά τά σκοτώνουν… Καί στά παγκόσμια συνέδρια ἡ φωνή μου γίνεται δυνατή καί σκληρή, γιατί αὐτή εἶναι ἀδικία. Θέλω νά αἰσθάνεστε πώς εἶμαι κοντά σας».

Στήν κατ’ ἰδίαν τους συνάντηση, οἱ δύο Προκαθήμενοι συζήτησαν σχετικά μέ τήν προγραμματισθεῖσα, κατά τόν Μάϊο 2019, συνάντηση τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχῶν στήν Αἴγυπτο, σχετικά μέ τούς δοκιμαζόμενους χριστιανούς της Μέσης Ἀνατολῆς.

Προκαθήμενος τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας ἀπό τήν πλευρά του εἶπε στόν Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας ὅτι χαίρεται, ὅταν τόν βλέπει.

«Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἔχουμε τό ἴδιο ὄνομα καί τήν ἴδια θέση», τοῦ εἶπε χαρακτηριστικά καί πρόσθεσε ὅτι μέ ἰδιαίτερη χαρά μαθαίνει γιά τό εὐρύ ἱεραποστολικό του ἔργο στήν Ἀφρική.

«Τά Χριστούγεννα μᾶς στέλνουν τό μήνυμα νά διακονοῦμε τίς φτωχές χῶρες, τίς ξεχασμένες καί τά παιδιά. Καί κάθε φορά, πού γιορτάζουμε τά Χριστούγεννα, σκεφτόμαστε αὐτά τά παιδιά σέ ὅλο τόν κόσμο μας, πού μᾶς ἔχουν ἀνάγκη. Ὁ Χριστός πάντα ἐνδιαφερόταν γιά τά παιδιά», τόνισε χαρακτηριστικά.

Μίλησε ἐπίσης μέ ἐπαινετικά λόγια γιά τό ἱεραποστολικό ἔργο τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας καί τόν Προκαθήμενον αὐτοῦ. Ἀναφέρθηκε δέ στήν ὁλοκλήρωση τοῦ νέου Ἱεροῦ Ναοῦ, ἀφιερωμένου στή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, ἐντός τῆς νέας πρωτεύουσας τοῦ Καΐρου, τόν ὁποῖο θά παραδώσει ὁ Ἐξοχ. Πρόεδρος κ. Σίσι στήν Κοπτική Ἐκκλησία, στίς 7 Ἰανουαρίου 2019, κατά τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων μέ τό παλαιό ἡμερολόγιο.

Ἐπίσης, ἔκανε ἀναφορά στήν ἐκλογή τῶν πέντε νέων Ἀρχιερέων τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, ἐκφράζοντας πρός τόν Πατριάρχη Θεόδωρο τά θερμά του συγχαρητήρια γιά τήν ἄξια ἐπιλογή τῶν νέων Ἱεραρχῶν τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ Θρόνου, ταυτόχρονα μέ τίς εὐχές του γιά καρποφόρα ποιμαντορία.

Ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος, δώρισε στόν Κόπτη Πατριάρχη ἕνα καντήλι, πού ἔφερε ἀπό τήν Ἑλλάδα, προσφορά γιά τόν καινούργιο Καθεδρικό Ναό. «…Καί ὅταν ἀνάβει τό καντήλι, θά λάμπει ἡ ἀγάπη μεταξύ μας», τοῦ εἶπε χαρακτηριστικά, ἐνῶ ὁ Κόπτης Πατριάρχης κ. Tawadros προσέφερε στόν Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας μιά φάτνη, πού δημιούργησαν παιδιά, καί ἕνα σταυρό.

(ΠΗΓΗ : https://www.romfea.gr)

4) 25-12-2018 : Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας : «Καί στά ἱερά τζαμιά λατρεύεται ἀπό τό Κοράνι ὁ Θεός»!

Στό κήρυγμά του ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος ἀνήμερα τῶν Χριστουγέννων στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Χαμζάουι ἀνέφερε ὅτι «Ἐδῶ στό Κάιρο καί στήν Ἐκκλησία λατρεύεται ὁ Θεός, καί στά ἱερά τζαμιά λατρεύεται ἀπό τό Κοράνι ὁ Θεός»!

(ΠΗΓΗ : https://www.youtube.com, https://www.youtube.com)

5) 03-01-2019 : Ἐπίσκεψη Κληρικῶν τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας στό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας

Τήν 3η Ἰανουαρίου 2019, ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς Θεόδωρος Β΄ ὑποδέχθηκε στήν ἔδρα τοῦ Πατριαρχείου, ὁμάδα ἑβδομήντα πέντε κληρικῶν τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας ἀπό τήν Ἀλεξάνδρεια, προεξάρχοντος τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Κόπτη Πατριάρχη στήν Ἀλεξάνδρεια, Ἐπισκόπου κ. Παύλου, οἱ ὁποῖοι πραγματοποίησαν γιά πρώτη φορά ἐπίσκεψη στό Ἑλληνορθόδοξο Πατριαρχεῖο.

Ὁ Πατριάρχης τούς ὑποδέχθηκε στήν Αἴθουσα τοῦ Θρόνου, ὅπου, ἀπευθυνόμενος πρός τόν Ἐπίσκοπο κ. Παῦλο, εὐχήθηκε χρόνια πολλά πρός τόν Πατριάρχη τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας κ. Tawadros II γιά τό νέο ἔτος.

Κατά τήν ὁμιλία του, ἀπηύθυνε πρός τούς ἐπισκέπτες θερμές εὐχές γιά τήν ἐπικείμενη (κατά τό παλαιό ἡμερολόγιο) Δεσποτική Ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, ἐκφράζοντας τή λύπη του γιά τά ἀθώα θύματα χριστιανῶν τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας, πού ἔχασαν τή ζωή τους ἀπό τόν ἐξτρεμισμό. Εὐχαρίστησε δέ τόν Αἰγύπτιο Πρόεδρο κ. Σίσι, διότι ἀγωνίζεται γιά τήν καταπολέμηση τοῦ φαινομένου αὐτοῦ.

Ἀκολούθως ξεναγήθηκαν στούς χώρους τοῦ Πατριαρχείου, τήν Πατριαρχική Βιβλιοθήκη καί τό Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο ἀπό τόν Πατριαρχικό Ἐπίτροπο Ἀλεξανδρείας, Μητροπολίτη Ἄκκρας Νάρκισσο, ἐνῶ στή συνέχεια παρετέθη γεῦμα.

(ΠΗΓΗ : https://www.romfea.gr)

6) 19-01-2019 : Θερμή ὑποδοχή τοῦ Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας ἀπό τόν Κόπτη Πατριάρχη

Τήν 19η Ἰανουαρίου 2019, ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς Θεόδωρος Β΄ πραγματοποίησε ἀνταποδοτική ἐπίσκεψη στόν Μακαριώτατο Πατριάρχη τῶν Κοπτῶν τῆς Αἰγύπτου κ.κ. Tawadros II, προκειμένου νά εὐχηθεῖ γιά τήν σημερινή ἡμέρα τῶν Θεοφανείων (κατά τό Ἰουλιανό ἑορτολόγιο).

Ἡ συνάντηση πραγματοποιήθηκε στήν ἔδρα τοῦ Κοπτικοῦ Πατριαρχείου στήν Ἀλεξάνδρεια, παρουσίᾳ τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου, Μητροπολίτου Ἄκκρας Ναρκίσσου καί πολλῶν Κληρικῶν.

Ὁ Πατριάρχης Θεόδωρος τόνισε τήν σημασία καί τήν σπουδαιότητα τῶν ὑφισταμένων ἐξαιρετικῶν σχέσεων ἀνάμεσα στίς δύο χριστιανικές Ἐκκλησίες στήν Αἴγυπτο, καθώς καί τήν συνεργασία, πού ἔχουν σέ κοινωνικό ἐπίπεδο.

Ἀπό τήν πλευρά του, ὁ Πατριάρχης κ. Tawadros II εὐχαρίστησε τόν Ἀλεξανδρινό Προκαθήμενο γιά τήν ἀδελφική ἐπίσκεψη καί τίς θερμές εὐχές του. Ἀναφέρθηκε στόν πρόσφατα παραχωρημένο ἀπό τόν Ἐξοχ. Πρόεδρο τῆς Ἀραβικῆς Δημοκρατίας τῆς Αἰγύπτου κ. Ἄμπντελ Φατάχ Ἀλ Σίσι, μεγαλοπρεπή Ἱερό Ναό Γεννήσεως τοῦ Κυρίου στήν νέα πρωτεύουσα τοῦ Καΐρου, ὁ ὁποῖος εἶναι πιστό ἀντίγραφο τῆς Ἰουστινιάνειας Βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Μηνᾶ, πλησίον τῆς ἀρχαίας Βυζαντινῆς Πόλεως «Ἀμπού Μένα», ἡ ὁποία φιλοξενοῦσε σύνολο μοναστηριῶν στήν Αἴγυπτο τῆς ὕστερης ἀρχαιότητας.

Στό πλαίσιο τῆς συνεργασίας, πού ἀναπτύσσουν οἱ δύο Ἐκκλησίες στήν Αἴγυπτο, ὁ Κόπτης Πατριάρχης ἀνακοίνωσε πρός τόν Ἀλεξανδρινό Προκαθήμενο τήν παραχώρηση ἐθελοντῶν ἰατρῶν τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι θά βοηθήσουν στό ἀνθρωπιστικό ἔργο τοῦ Πατριαρχείου στήν Ἀφρική.

Στό τέλος τῆς συνάντησης ἔγινε ἀνταλλαγή δώρων. Ὁ Πατριάρχης Θεόδωρος Β΄ προσέφερε πρός τόν Κόπτη Πατριάρχη εἰκόνα τῶν ἐν Ἀφρικῇ Ἁγίων, καθώς καί ἕνα ὑφαντό Ἀφρικανικό ὕφασμα. Ὁ δέ Πατριάρχης Tawadros II προσέφερε νέο λεύκωμα εἰκόνων Κοπτικῆς τεχνοτροπίας.

(ΠΗΓΗ : https://www.romfea.gr)

7) 02-03-2019 : Ἀφίχθη στήν Αἰθιοπία ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας

Τό βράδυ τῆς Παρασκευῆς 1ης Μαρτίου 2019, ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς Θεόδωρος Β΄, συνοδευόμενος ἀπό τόν Ἐπίσκοπο Βαβυλῶνος Θεόδωρο, ἀφίχθη στήν πρωτεύουσα Ἀδδίς Ἀμπέμπα τῆς Αἰθιοπίας.

Τήν ἑπομένη ἡμέρα, Σάββατο 2 Μαρτίου, ὁ Ἀλεξανδρινός Προκαθήμενος πραγματοποίησε ἐπίσκεψη στήν ἔδρα τοῦ Αἰθιοπικοῦ Πατριαρχείου, ὅπου συναντήθηκε σέ ἀδελφικό κλίμα μέ τόν Πατριάρχη Αἰθιοπίας κ.κ. Ματθία.

Οἱ δύο Προκαθήμενοι ἀναφέρθηκαν στούς ἱστορικούς πνευματικούς δεσμούς, πού συνδέουν τήν Ἀλεξανδρινή Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Μάρκου μέ τήν Αἰθιοπία ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου, ὁ ὁποῖος καί χειροτόνησε ὡς πρῶτο Ἐπίσκοπο καί Ἱεραπόστολο τῶν Αἰθιόπων τόν Ἅγιο Φρουμέντιο, ἐπιβεβαίωσαν δέ τήν ἱστορική συνεργασία τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, ἐπ’ ἀγαθῷ τοῦ εὐσεβοῦς Αἰθιοπικοῦ λαοῦ.

(ΠΗΓΗ : https://www.romfea.gr)

8) 03-03-2019 : Ἐνθρόνιση νέου Μητροπολίτη Ἀξώμης Δανιήλ

Τήν Κυριακή 3η Μαρτίου 2019, ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς Θεόδωρος Β΄ τέλεσε Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στόν Καθεδρικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Φρουμεντίου Ἀδδίς Ἀμπέμπα, συλλειτουργούντων τῶν Μητροπολιτῶν Δωδώνης Χρυσοστόμου (ἐκπροσώπου τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου), Ζάμπιας Ἰωάννου, Ἄκκρας Ναρκίσσου, τοῦ οἰκείου ποιμενάρχου Ἀξώμης Δανιήλ καί τοῦ Ἐπισκόπου Βαβυλῶνος Θεοδώρου.

Στήν τελετή ἐνθρόνισης παρέστησαν ἐπίσης ὁ Νούντσιος τοῦ Βατικανοῦ στήν Αἰθιοπία, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Καρδιναλίου, ἐκπρόσωποι τῆς Ἀρμενικῆς Ἐκκλησίας καί ὁ ἐφημέριος τῆς Γερμανικῆς ἐκκλησίας στήν Ἀντίς Ἀμπέμπα.

(ΠΗΓΗ : https://www.romfea.gr)

9) 05-06-2019 : Ἐπίτιμος δημότης Βόλου ἀνακηρύχθηκε ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας

Τό μήνυμα τῆς συναδέλφωσης τῶν λαῶν καί τῆς ἐπικράτησης εἰρήνης ἁπανταχοῦ τῆς γῆς ἔστειλε ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς Θεόδωρος ὁ Β’, κατά τόν χαιρετισμό του, στήν τελετή ἀναγόρευσής του ὡς ἐπίτιμου δημότη Βόλου, πού ἔγινε στίς 5-6-2019 τό ἀπόγευμα, στό Δημαρχεῖο Βόλου.

«Σήμερα εἶναι ἡ μεγάλη γιορτή τοῦ ραμαζανιοῦ. Ὁ κόσμος, πού ζῶ, ὁ ἀραβικός, σήμερα τά ξημερώματα χτύπησε τό κανόνι καί ἄρχισε ἡ μεγάλη γιορτή τῶν μουσουλμάνων. Ὅμως, ζοῦμε συναδελφομένοι. Ὅπως ἐγώ θά χτυπήσω τίς καμπάνες τοῦ Ἁγίου Σάββα στή γιορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ἔτσι δίπλα μας θά ἀρχίσει ἡ προσευχή τῶν ἀδερφῶν. Πρέπει νά ζοῦμε κάτω ἀπό τόν ἴδιο οὐρανό, συναδελφομένοι, γιατί πρέπει νά καταλάβουμε ὅτι ὅλοι ἔχουμε γίνει μιά γειτονιά», τόνισε χαρακτηριστικά ὁ πατριάρχης.

(ΠΗΓΗ : https://www.romfea.gr)

10) 10-08-2019 : Εὐχές Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας στόν Αἰγύπτιο Πρόεδρο γιά τήν ἑορτή τῶν Θυσιῶν

Ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς Θεόδωρος ἔστειλε εὐχές πρός τόν Πρόεδρο τῆς Αἰγύπτου Ἄμπντελ Φατάχ Ἀλ Σίσι, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Θυσιῶν (Ἀΐντ Ἐλ Άντχα), εὐχόμενος στόν Αἰγύπτιο ἡγέτη «εὐλογημένη ἑορτή» (Ἀΐντ Μουμπάρακ).

Τήν εἴδηση προέβαλλε ἡ μεγάλης κυκλοφορίας ἐφημερίδα τῆς Αἰγύπτου «Ἀλ Ἀχράμ» στήν ἀραβόφωνη ἠλεκτρονική της ἔκδοση, ἡ ὁποία διαβάζεται ἀπό ἑκατομμύρια ἀραβόφωνους ὅλου τοῦ κόσμου

Μέ τίτλο «Ὁ Πατριάρχης Θεόδωρος συγχαίρει τόν Πρόεδρο Ἀλ Σίσι, τόν Μεγάλο Ἰμάμη τοῦ Ἐλ Ἄζχαρ γιά τήν Ἑορτή τῆς Θυσίας», ἡ αἰγυπτιακή ἐφημερίδα μεταφέρει τά συγχαρητήρια τοῦ ἑλληνορθοδόξου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς Θεοδώρου Β΄ πρός τόν Πρόεδρο Ἄμπντελ Φατάχ Ἀλ Σίσι, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς Θυσίας (Ἀΐντ Ἐλ Άντχα), εὐχόμενος πρός τόν Αἰγύπτιο ἡγέτη «εὐλογημένη ἑορτή» (Ἀΐντ Μουμπάρακ).

Ἐπίσης, ὁ Ἀλεξανδρινός Προκαθήμενος συγχαίρει τόν Μεγάλο Ἰμάμη τοῦἘλ Ἄζχαρ Δρ Ἄχμεντ Ἐλ Τάγιεμπ καί τόν Μεγάλο Μουφτή τῆς Αἰγύπτου Δρ Σάουκι Ἀλάμ, καθώς ὅλους τούς Μουσουλμάνους, καλώντας τόν Θεό νά προστατεύει τήν Αἴγυπτο, τήν ἡγεσία τῆς χώρας, τόν στρατό, τήν ἀστυνομία καί τόν λαό τῆς χώρας.

Τό ρεπορτάζ καταλήγει μέ τίς εὐχές τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ Προκαθημένου, ἡ μουσουλμανική αὐτή ἑορτή νά ἐνισχύει πάντοτε τήν ἀδελφοσύνη μεταξύ τῶν Χριστιανῶν καί τῶν Μουσουλμάνων. Καί μέ εἰρήνη καί εὐτυχία νά εὐλογεῖται ἡ ἀγαπημένη μας Αἴγυπτος – ὅπως τόνισε ὁ Πατριάρχης Θεόδωρος – καί ὁλόκληρος ὁ κόσμος, μέ εὐλογίες γιά εἰρήνη καί ἀσφάλεια.

Τό ρεπορτάζ συνοδευόταν ἀπό ἐπίσημη φωτογραφία τοῦ Πατριάρχη Θεοδώρου, πού εὐλογεῖ ἀπό τό ἱερό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητας Ἀλεξανδρείας.

(ΠΗΓΗ : https://www.romfea.gr)

Σύν Θεῷ, θά συνεχίσουμε στό ἑπόμενο ἄρθρο μας.

e-mail: synaxisorthkm@gmail.com

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Αλεξανδρείας Θεοδώρου Β΄ Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (7654321)

Σχετικά άρθρα

Κων/πόλεως Βαρθολομαίος: Θα μεταβούμε μαζί με τον Πάπα στη Νίκαια το 2025 για ένα ιστορικό εορτασμό της επετείου

Σύμφωνα με δημοσιεύματα σε παπικά ιστολόγια (The Tablet, The Pillar) η οργανωτική επιτροπή για τον προγραμματισμό του εορτασμού αποτελείται από τέσσερις Παπικούς και τέσσερις Ορθοδόξους

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.