Αφιερώματα

Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Αλεξανδρείας Θεοδώρου Β΄ Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 9ον – Τελευταίον)

εικόνα άρθρου: Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Αλεξανδρείας Θεοδώρου Β΄ Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 9ον – Τελευταίον)

Κυριώτερα οἰκουμενιστικά λεχθέντα καί πραχθέντα του ἀπό τόν Νοέμβριο τοῦ 2019 ἕως τόν Ἰανουάριο τοῦ 2020

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Αναδημοσιεύουμε από το Ιστολόγιο Κατάνυξη

ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ

Ἀποκλειστικά γιά τό Katanixi.gr

Θεσσαλονίκη, 21 Φεβρουαρίου 2020

Στό τελευταῖο αὐτό ἄρθρο μας γιά τόν Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Θεόδωρο Β΄ παραθέτουμε τά κυριώτερα οἰκουμενιστικά λεχθέντα καί πραχθέντα του ἀπό τόν Νοέμβριο τοῦ 2019 ἕως τόν Ἰανουάριο τοῦ 2020.

1) 08-11-2019 : Ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας μνημόνευσε τόν σχισματικό «Μητροπολίτη» Κιέβου Ἐπιφάνιο

Ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς Θεόδωρος Β´ κατά τήν διάρκεια τῆς Πατριαρχικῆς Θείας Λειτουργίας στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἀρχαγγέλων στό Ντάχερ τῆς Αἰγυπτιακῆς πρωτεύουσας, μνημόνευσε γιά πρώτη φορά τόν σχισματικό «Μητροπολίτη» Κιέβου Ἐπιφάνιο ὡς «Προκαθήμενο» τῆς «Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας» τῆς Οὐκρανίας.

(ΠΗΓΗ : https://katanixi.gr)

2) 08-11-2019 : Διάγγελμα Πατριάρχου Θεόδωρου : Τό βίντεο μέ τήν ἀναγνώριση τῆς «Αὐτοκεφαλίας τῆς Ἐκκλησίας» τῆς Οὐκρανίας ἀπό τό Πατριαρχείο Αλεξανδρείας

(ΠΗΓΗ : https://katanixi.gr, https://www.youtube.com)

3) 08-11-2019 : Τό ἀνακοινωθέν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας γιά τήν μνημόνευση τοῦ σχισματικοῦ Μητροπολίτη Κιέβου στά Δίπτυχα

Ὁ Μητροπολίτης Γουϊνέας Γεώργιος διάβασε στό ναό τῶν Ἀρχαγγέλων στό Ντάχερ τήν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας γιά τήν μνημόνευση τοῦ «Μητροπολίτη» Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας Ἐπιφανίου στά Δίπτυχα.

Τό ἀνακοινωθέν :

«Κατά τούς παρελθόντας μήνας, διεπιστώσαμεν τήν διάθεσιν τῶν Ἀδελφῶν Ἁγίων Ἱεραχῶν ὑπέρ τῆς ἀναγνωρίσεως τοῦ παραχωρηθέντος διά συνοδικοῦ τόμου ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Αὐτοκεφάλου τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας.

Ὅπως τυγχάνει τοῖς πᾶσι γνωστόν, ἡ Ἁγία Καθολική Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἡμῶν λειτουργεῖ κατά τό συνοδικόν σύστημα διοικήσεως ὡς παρέλαβε τοῦτο ἐκ τῆς παραδόσεως καί τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Κατά τοῦτο οἱ Πρόεδροι τῶν κατά τόπους Ἐκκλησιαστικῶν Συνόδων ἀποτελοῦσι τήν συνισταμένη καί ἐπιτελεστική ἀρχή τῆς διαθέσεως τῶν Ἀδελφῶν Ἁγίων Ἱεραρχῶν, ἐμνημονεύσαμεν ἐν τοῖς Διπτύχοις τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τόν Προκαθήμενον τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας Μακαριώτατον Μητροπολίτην Κύριον Κύριον Ἐπιφάνιον, προσευχόμενοι διακαῶς ὑπέρ εἰρήνης καί εὐσταθείας τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἡμῶν.

Ἐν Ἀλεξανδρείᾳ, τῇ 8ῃ Νοεμβρίου 2019-11-08»

(ΠΗΓΗ : https://katanixi.gr)

4) 11-11-2019 : Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας : «Μετά τήν δική μας ἀναγνώριση ἀρχίζει ἡ λύση τοῦ προβλήματος στήν Οὐκρανία»

«Λάβαμε μιά δύσκολη ἀπόφαση, πολύ δύσκολη», δήλωσε ἀπό τήν Κύπρο ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος Β΄, ἀπαντώντας σέ ἐρώτηση τοῦ ΡΙΚ γιά τήν ἀναγνώριση τῆς «αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας» τῆς Οὐκρανίας.

Ἐπίσης ὁ Πατριάρχης Θεόδωρος πιστεύει ὅτι ὁ Πατριάρχης Μόσχας δέν θά σταματήσει νά τόν μνημονεύει, λέγοντας ὅτι «ὅπως λέγει καί ὁ σοφός Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου, δέν εἶναι μέτρο νά κόβεις τό μνημόσυνο σέ Προκαθημένους καί εἰδικά Πρεσβυγενῶν Πατριαρχείων».

«Στά Πρεσβυγενή Πατριαρχεῖα καί στήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, στήν Πενταρχία, στηρίχτηκε ἡ πορεία ὅλης τῆς Ἐκκλησίας, καθώς καί ἡ πορεία τῶν νεότερων Ἐκκλησιῶν», πρόσθεσε ὁ Πατριάρχης Θεόδωρος Β΄.

Σέ ἄλλο σημεῖο ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἀλεξανδρινῆς Ἐκκλησίας ἐξῆρε τήν συνοδικότητα τῆς Ἐκκλησίας, λέγοντας καί πάλι ὅτι «ἡ ἀπόφαση ἦρθε μετά ἀπό πολύ προσευχή καί σύνεση, ἐνῶ συζητήθηκε μέ ὅλους τούς Ἀρχιερεῖς τοῦ Πατριαρχείου μας».

«Ἀπό τήν στιγμή, πού ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας ἀναγνώρισε τήν αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας, δηλαδή τόν Τόμο, πού ἔδωσε σάν Μητέρα Ἐκκλησία τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, νά ξέρετε ὅτι ἀρχίζει ἡ λύση τοῦ προβλήματος, ἑνός προβλήματος, πού ταλανίζει τήν Ἐκκλησία μας», ἀνέφερε ὁ κ. Θεόδωρος Β΄.

Σέ ἐρώτηση ὅτι τά πράγματα ὁδηγοῦν σέ σχίσμα καί ὄχι σέ λύση, ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας δήλωσε : «Ὄχι, δέν θά γίνει σχίσμα! Πιστεύω ὅτι μετά τήν δική μου παρέμβαση, πού ἀκολούθησα τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, θά ἀκολουθήσουν καί ἄλλες Ἐκκλησίες. Στό τέλος θά καθίσουμε μόνοι μας, μέ φόβο Θεοῦ καί ἀγάπη, γιά νά λύσουμε τό πρόβλημα».

«Μιά Ἐκκλησία, πού θέλει τήν Ἀὐτοκεφαλία, πρέπει νά τήν λαμβάνει, καί ἀπό μόνοι τους θά δοῦν ὅτι δέν γίνεται διαφορετικά», συμπλήρωσε ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἀλεξανδρινῆς Ἐκκλησίας..

(ΠΗΓΗ : https://www.romfea.gr)

5) 12-11-2019 : Ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας μνημόνευσε τόν Κιέβου Ἐπιφάνιο στήν Λεμεσό

Πανηγυρικά ἑορτάστηκε ἡ μνήμη του Ἁγίου Ἰωάννου Ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας τοῦ Ἐλεήμονος, πολιούχου καί προστάτου τῆς Λεμεσοῦ. Στόν ὁμώνυμο ναό τοῦ Ἁγίου τελέστηκε Πατριαρχική Θεία Λειτουργία, στήν ὁποία προεξῆρχε ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς Θεόδωρος, ὁ ὁποῖος μνημόνευσε τόν Κιέβου Ἐπιφάνιο.

(ΠΗΓΗ : https://www.romfea.gr, https://www.romfea.gr, https://www.youtube.com)

6) 15-11-2019 : Τηλεφωνική ἐπικοινωνία Θεοδώρου Β’ – Ἐπιφανίου

Τηλεφωνική ἐπικοινωνία εἶχαν τήν Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019, ὁ «Μητροπολίτης» Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας Ἐπιφάνιος καί ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος Β’.

Κατά τή διάρκεια τῆς ἐπικοινωνίας, ὁ «Μακαριώτατος» εὐχαρίστησε γιά ἄλλη μιά φορά προσωπικά τόν Προκαθήμενο τῆς Ἀλεξανδρινῆς Ἐκκλησίας γιά τήν προσευχή καί τήν ἀδελφική ὑποστήριξη πρός τήν «Ἐκκλησία» τῆς Οὐκρανίας.

Στό ἐπίκεντρο τῆς συνομιλίας βρέθηκε ἐπίσης τό θέμα τῆς περαιτέρω ἀνάπτυξης τῆς σχέσης μεταξύ τῶν δύο τοπικῶν Ἐκκλησιῶν.

(ΠΗΓΗ : https://katanixi.gr)

7) 21-11-2019 : Τό εἰρηνικό γράμμα τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας πρός τόν «Μητροπολίτη» Κιέβου Ἐπιφάνιο

(ΠΗΓΗ : https://orthodoxia.info)

8) 29-11-2019 : Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος : «Λίγοι μποροῦν νά καταλάβουν τήν Οὐκρανία, ὅπως ἐγώ»

Τελέσθηκε τό ἀπόγευμα τῆς 29ης-11-2019 ὁ Μέγας Ἑσπερινός τῆς Θρονικῆς Ἑορτῆς στό Φανάρι, χοροστατοῦντος τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας Θεοδώρου.

Στήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ παρέστη ἀντιπροσωπεία τῆς «Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας» τῆς Οὐκρανίας. Ὁ «Ἀρχιεπίσκοπος» Τσερνιχίβ καί Νιζχίν Εὐστράτιος προσφώνησε τόν Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας καί τόν εὐχαρίστησε γιά τήν ἀναγνώριση τῆς «Ἐκκλησίας» τῆς Οὐκρανίας ἀπό τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας.

«Λίγοι μποροῦν νά καταλάβουν τήν Οὐκρανία ὅπως ἐγώ», τόνισε ὁ Πατριάρχης, ἐνθυμούμενος τό πέρασμά του ὡς Ἔξαρχος στήν Ὀδησσό.

(ΠΗΓΗ : http://aktines.blogspot.com)

9) 30-11-2019 : Ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος προθυμοποιήθηκε νά φιλοξενήσει τήν συνέλευση τῆς ὁλομέλειας τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ θεολογικοῦ διαλόγου Ὀρθόδοξων καί Ρωμαιοκαθολικῶν τό 2021.

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, κατά τήν ὁμιλία του μετά τό Πατριαρχικό συλλείτουργο γιά τήν θρονική ἑορτή στό Φανάρι τήν 30ή-11-2019, παρουσίᾳ τῆς παπικῆς ἀντιπροσωπείας μέ ἐπιεφαλῆς τόν καρδινάλιο Κούρτ Κόχ, ἀνακοίνωσε ὅτι ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος πρότεινε καί προθυμοποιήθηκε νά φιλοξενήσει τήν συνέλευση τῆς ὁλομέλειας τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ θεολογικοῦ διαλόγου Ὀρθόδοξων καί Ρωμαιοκαθολικῶν τό 2021.

(ΠΗΓΗ : https://katanixi.gr, https://orthodoxia.info)

10) 25-12-2019 : Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία στό Κάιρο

Μήνυμα εἰρηνικῆς συνύπαρξης Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων ἔστειλε ἀνήμερα τῶν Χριστουγέννων ἀπό τό Κάιρο, ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς Θεόδωρος Β’.

Στόν ἱστορικό ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τόν Καθεδρικό Ναό τῆς Πατριαρχικῆς Ἐπιτροπείας Καΐρου, τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία τῶν Χριστουγέννων πλαισιούμενος ἀπό τόν Μητροπολίτη Μέμφιδος Νικόδημο καί τόν Ἐπίσκοπο Βαβυλῶνος Θεόδωρο.

Τήν Θεία Λειτουργία παρακολούθησε καί ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Αἰγύπτιου Προέδρου Ἀμπντέλ Φατάχ Ἀλ Σίσι, στρατηγός Χασάμ Ζατάρ, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Πρωθυπουργοῦ καί ἔπαρχος Καΐρου, στρατηγός Χαλέντ Ἀμπντέλ Ἀμπ, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν, στρατηγός Μαχμούντ Ἀμπο Ἀλ Ἀλχερ, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Ὑπουργείου Θρησκευμάτων Ἀμρο Σούκρι, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Ἱεροῦ Ἀλ Ἄζχαρ σοφολογιότατος Σαλάχ Ἀμάρα. Aμέσως μετά ἦρθε καί ὁ Κόπτης Πατριάρχης Θεόδωρος Β’, προκειμένου νά εὐχηθεῖ Χρόνια Πολλά στόν Πατριάρχη Θεόδωρο.

Ὅλοι μαζί Χριστιανοί καί Μουσουλμάνοι ἔστειλαν μήνυμα ἀγάπης σέ ὅλο τόν κόσμο.

«…Ἄς ἀφιερώσουμε τήν ἡμέρα γιά τήν εἰρήνη ὅλου τοῦ κόσμου. Ἄς ἀφιερώσουμε τήν ἡμέρα στήν Ἀγάπη τῶν Λαῶν, καί ἄς κηρύξουμε τίς θάλασσες μέρος, πού βασιλεύει ἡ εἰρήνη καί ἡ συμφιλίωσή μας. Χρόνια Πολλά καί Εὐλογημένα», εἶπε ὁ Προκαθήμενος τοῦ Δευτερόθρονου Πατριαρχείου, μιλώντας στό ἐκκλησίασμα ἀπό τό ναό τοῦ Ἁγ. Νικολάου.

Ἀμέσως μετά τήν Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία, Αἰγύπτιοι δημοσιογράφοι πλαισίωσαν τόν Προκαθήμενο τοῦ Δευτερόθρονου Πατριαρχείου, ὁ ὁποῖος τούς ἔδωσε συνεντεύξεις, μιλώντας γιά τήν εἰρηνική συνύπαρξη Μουσουλμάνων καί Χριστιανῶν στήν Αἴγυπτο καί φυσικά γιά τό σύγχρονο νόημα τῶν Χριστουγέννων.

Ἀπό νωρίς τό πρωΐ, στόν Ἅγ. Νικόλαο, τό ναό, πού χειροτονήθηκε ἐπίσκοπος ὁ Ἅγιος Νεκτάριος, ὁ Πατριάρχης Θεόδωρος τέλεσε τήν Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία, τήν ὁποία παρακολούθησαν δεκάδες πιστοί.

«Mέσα ἀπό τήν καρδιά μου θέλω νά ἐκφράσω τίς εὐχαριστίες μου γιά τήν παρουσία τῶν ἐκπροσώπων τῆς Αἰγύπτου. Σᾶς εὐχαριστῶ μέσα ἀπό τήν καρδιά μου, πού ἤρθατε σήμερα στό σπίτι τοῦ Θεοῦ. Ἡ Αἴγυπτος εἶναι μιά χώρα εὐλογημένη ἀπό τόν Θεό. Γι’ αὐτό καί ἦρθε καί τήν ἐπισκέφθηκε ὁ Μεσσίας μας Ἰησοῦς Χριστός. Σήμερα ἤρθατε νά μᾶς πεῖτε τίς εὐχές σας μέσα ἀπό τήν καρδιά σας γιά νά συναντηθοῦμε ὅλοι μαζί σάν ἀδέλφια κάτω ἀπό τήν σκέπη τοῦ Θεοῦ», εἶπε ὁ Προκαθήμενος τοῦ Δευτερόθρονου Πατριαρχείου, ἀπευθυνόμενους σέ ὅλους τούς ἐπισήμους τῆς Αἰγυπτιακῆς Κυβέρνησης, πού ἦρθαν νά παρακολουθήσουν τήν Θεία Λειτουργία, καί πρόσθεσε ὅτι Μουσουλμάνοι καί Χριστιανοί εἶναι ὅλοι παιδιά τοῦ Θεοῦ.

«Θά ἤθελα στό πρόσωπό σας νά πῶ ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ στόν ἐξοχότατο πρόεδρο τῆς χώρας μας, τόν Ἀμπτνέλ Φατάχ Ἀλ Σίσι, νά τοῦ ποῦμε ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ γι’ αὐτά, πού κάνει γιά τήν Αἴγυπτο, γιά ὅλο τόν κόσμο. Ἀγαπάει τόν Θεό, γι’ αὐτό καί ὁ Θεός εἶναι κοντά του. Αὐτή ἡ εὐλογία νά εἶναι στά σπίτια καί στίς οἰκογένειές σας. Ἀπέναντι στόν Ἀδελφό Ἀλ Ἄζχαρ συναντῶ καί χαιρετίζω ὅλους τούς ἀδελφούς μας Μουσουλμάνους. Σήμερα συναντᾶται τό Κοράνιο καί τό Εὐαγγέλιο, γιά νά δείξουμε ὅτι εἴμαστε ἀδέλφια, παιδιά τοῦ Θεοῦ», εἶπε ὁ Πατριάρχης Θεόδωρος.

Λίγο ἀργότερα ὁ Προκαθήμενος τοῦ Δευτερόθρονου Πατριαρχείου, ὑποδεχόμενος στό ναό τοῦ Ἁγ. Νικολάου τόν Κόπτη Πατριάρχη Θεόδωρο εἶπε ὅτι «ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀνάμεσά μας. Ἡ ἀγάπη αὐτή θά στερεώνει τήν εὐλογημένη, ἀλλά καί μαρτυρική Ἐκκλησία σας. Τό φῶς τοῦ Χριστοῦ θά φέγγει σέ ὅλο τόν κόσμο. Καί ἀνάμεσά μας μάρτυρες Χριστιανοί τῆς Ἐκκλησίας σας». Τοῦ ζήτησε δέ νά προσευχηθεῖ καί ἐκεῖνος γιά τήν συμφιλίωση τῶν λαῶν.

Μίλησε, ὅμως, καί γιά τά παιδιά τῆς Ἀφρικῆς, τά ὁποία δοκιμάζονται, στά ὁποία, ὅπως εἶπε χαρακτηριστικά, πρέπει νά τούς δώσουμε ἐλπίδα καί νά τούς δείξουμε ὅτι καί γι’ αὐτά ὑπάρχει ἡ Βηθλέεμ.

Ἀπό τήν πλευρά του ὁ Κόπτης Πατριάρχης Θεόδωρος εὐχαρίστησε τόν Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Θεόδωρο Β΄καί ἐξέφρασε τήν χαρά του, πού ἦρθε στόν ἱστορικό ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Μίλησε, ὅμως, καί μέ τά πιό θερμά λόγια γιά τό σπουδαῖο, ὅπως εἶπε, ἱεραποστολικό ἔργο στήν Ἀφρική καί τήν προσφορά του στούς φτωχούς.

Ὁ Πατριάρχης Θεόδωρος ἔδωσε στούς Αἰγύπτιους ἐπισήμους συμβολικά δῶρα, ἀνάμεσά τους καί κρυστάλλινα ἀναμνηστικά ἀπό τά θυρανοίξια τοῦ Κοινοτικοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, πού τελέσθηκαν τόν περασμένο Σεπτέμβριο. Ἀνάλογα ἦταν καί τά δῶρα, πού προσέφερε καί στόν Κόπτη Πατριάρχη Θεόδωρο.

Ὅπως πάντα, παρόντες σέ ὅλα τά μεγάλα ἐκκλησιαστικά καί γεγονότα τοῦ Ἑλληνισμοῦ τοῦ Καΐρου ἦταν οἱ Πρόσκοποι τοῦ Καΐρου. Ἐξερχόμενος ἀπό τήν Θεία Λειτουργία, ὁ Πατριάρχης Θεόδωρος τούς εὐλόγησε καί ἔβγαλε μαζί τους μία selfie.

(ΠΗΓΗ : https://www.romfea.gr, https://www.youtube.com, https://www.youtube.com)

11) 20-01-2020 : Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας πρός Κόπτη Πατριάρχη : «Οἱ Ἐκκλησίες μας εἶναι μία Ἐκκλησία, μέ Ἀρχηγό τόν Ἰησοῦ Χριστό»

Τήν 20ή Ἰανουαρίου 2020, ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς Θεόδωρος Β΄ ἐπισκέφτηκε τόν Μακαριώτατο Πατριάρχη τῶν Κοπτῶν της Αἰγύπτου κ. κ. Tawadros II, προκειμένου νά εὐχηθεῖ γιά τήν ἑορτή τῶν Θεοφανείων κατά τό Ἰουλιανό ἑορτολόγιο.

Ἡ ἐπίσημη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στήν ἔδρα τοῦ Κοπτικοῦ Πατριαρχείου στήν Ἀλεξάνδρεια, παρουσίᾳ τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου, Μητροπολίτου Ναυκράτιδος Ναρκίσσου, τοῦ Ἐπισκόπου Ταμιάθεος Γερμανοῦ, καί Κληρικῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς.

Ὁ Ἀλεξανδρινός Προκαθήμενος Θεόδωρος ἀναφέρθηκε στήν ἱεραποστολική δράση τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας στήν Ἀφρική, τονίζοντας τό σημαντικό καί δύσκολο ἔργο, πού ἐπιτελεῖται στήν δοκιμαζόμενη μεγάλη Ἀφρικανική Ἤπειρο.

«Οἱ Ἐκκλησίες μας εἶναι μία Ἐκκλησία, μέ Ἀρχηγό τόν Ἰησοῦ Χριστό. Ἡ Ἑλλάδα μαζί μέ τήν Αἴγυπτο ἀγωνίζονται γιά τήν εἰρήνη στή Λιβύη καί γνωρίζω ὅτι ἐσεῖς προσεύχεστε, διότι ἔχετε ποίμνιο ἐκεῖ καί τό χῶμα εἶναι ποτισμένο μέ τό αἷμα Μαρτύρων τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας καί αὐτό τό αἷμα φωνάζει γιά ἐλευθερία καί εἰρήνη».

Πατριάρχης τῶν Κοπτῶν κ. Tawadros II στήν ἀντιφώνισή του εὐχαρίστησε τόν Ἀλεξανδρινό Προκαθήμενο γιά τήν ἀδελφική ἐπίσκεψη καί τίς θερμές εὐχές του.

«Κάθε φορά πού σᾶς συναντῶ, αἰσθάνομαι μία ἐσωτερική χαρά. Ἡ παρουσία σας καί τά λόγια σας, μᾶς γεμίζουν ὅλους μέ εὐφρόσυνα συναισθήματα. Παρακολουθῶ καί θαυμάζω τήν διακονία σας σέ ὅλες τίς Χῶρες τῆς Ἀφρικῆς, κυρίως στό ἐκπαιδευτικό καί νοσηλευτικό σύστημα καί τήν φροντίδα σέ ὅλους τούς τομεῖς στούς πονεμένους ἀνθρώπους. Ἔχουμε τό ἴδιο Ὄνομα, ἐργαζόμαστε στόν ἴδιο ἀγρό καί εἴμαστε παιδιά τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου».

Ἐμφανῶς συγκινημένος, ὁ Πατριάρχης κ. Tawadros II τόνισε ὅτι ἡ Λιβύη εἶναι μία ὄμορφη Χώρα καί ὅτι πάντοτε προσεύχεται γιά τήν δύσκολη κατάσταση στή Λιβύη. «Ἐγώ προσωπικά ἔζησα σέ διάφορα μέρη καί σέ διαφορετικές περιόδους στήν περιοχή καί ὑπηρέτησα σέ πολλές Κοπτικές Ἐκκλησίες».

Κλείνοντας, πρόσθεσε ὅτι ἐμεῖς προσευχόμαστε γιά τήν εἰρήνη αὐτῆς τῆς Χώρας καί ὅλου τοῦ κόσμου.

(ΠΗΓΗ : https://www.romfea.gr)

e-mail: synaxisorthkm@gmail.com

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Αλεξανδρείας Θεοδώρου Β΄ Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (8, 7654321)

Σχετικά άρθρα

Αχειροτόνητος Ντουμένκο-Ουνίτες-Παπικοί προσεύχονται στο Κίεβο παρουσία του Χαλκηδόνος Εμμανουήλ

Ο προκαθήμενος της σχισματικής «Εκκλησίας» Επιφάνιος καθώς και ο Ουνίτης επικεφαλής εκφώνησαν προσευχές Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Την 15η Ιουλίου 2024, ο αχειροτόνητος «Μητροπολίτης» Κιέβου Ντουμένκο Επιφάνιος, ο επικεφαλής των Ουνιτών της...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.