Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών

Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 10ον)

εικόνα άρθρου: Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 10ον)

Κυριώτερα λεχθέντα καί πραχθέντα τοῦ Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου ἀπό τόν Νοέμβριο τοῦ 2017 μέχρι τόν Φεβρουάριο τοῦ 2019

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Αναδημοσιεύουμε από το Ιστολόγιο Κατάνυξη

ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ

Ἀποκλειστικά γιά τό Katanixi.gr

Θεσσαλονίκη, 22 Νοεμβρίου 2019

Παραθέτουμε, συνεχίζοντας, τά κυριώτερα λεχθέντα καί πραχθέντα τοῦ Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου ἀπό τόν Νοέμβριο τοῦ 2017 μέχρι τόν Φεβρουάριο τοῦ 2019.

1) 22-11-2017 : Ἱστορική συνάντηση Πατριάρχου Μόσχας μέ Ἀγγλικανό Ἀρχιεπίσκοπο Justin Welby

Συνάντηση μέ τόν ἐπικεφαλῆς τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας, Ἀρχιεπίσκοπο Καντουαρίας Justin Welby, εἶχε ὁ Πατριάρχης Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος.

Ἡ συνάντηση πραγματοποιήθηκε στήν Πατριαρχική καί Συνοδική Κατοικία ἐντός τῆς Ἱ. Μ. τοῦ Ἁγίου Δανιήλ, παρουσίᾳ ἐκπροσώπων καί τῶν δύο πλευρῶν.

Ὁ Προκαθήμενος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, καλωσορίζοντας τόν Ἀγγλικανό Ἀρχιεπίσκοπο, ἀνέφερε ὅτι εἶναι ἰδιαίτερα εὐτυχής, πού συνεχίζει τήν συνομιλία, πού ξεκίνησε κατά τήν ἐπίσκεψή του στό Λονδίνο τό 2016.

Ἐπίσης, ὁ Πατριάρχης ἀναφέρθηκε στίς συνομιλίες, πού εἶχαν ἀνέκαθεν ἡ Ρωσική Ἐκκλησία καί ἡ Ἀγγλικανική ἀπό παλαιά, τονίζοντας ὅτι «ἀκόμα καί στίς μακρινές ἐποχές, Ρωσία καί Ἀγγλία, ἄν καί ἀνῆκαν σέ διαφορετικές θρησκεῖες, εἶχαν τήν εὐκαιρία νά συναντηθοῦν καί νά καταλάβουν ὁ ἕνας τόν ἄλλον».

Κατά τήν διάρκεια τῆς συνάντησης, ὁ Πατριάρχης Κύριλλος ἀναφέρθηκε στό γεγονός ὅτι τά τελευταία εἴκοσι χρόνια ἡ Συντονιστική Ἐπιτροπή γιά τόν διάλογο Ρωσικῆς Ἐκκλησίας καί Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας, συνεργάζεται μέ ἀπόλυτη ἐπιτυχία.

«Ἕνας ἐπίσης τομέας, στόν ὁποῖο ἀναπτύσσεται μεγάλη συνεργασία εἶναι ἡ ἀνταλλαγή φοιτητῶν, ἐνῶ μερικοί ἀπό τούς φοιτητές μας συνεχίζουν τήν ἐκπαίδευση τους στό Ἡνωμένο Βασίλειο», ὑπογράμμισε ὁ Πατριάρχης Μόσχας.

Στή συνέχεια τοῦ διαλόγου, ὁ Πατριάρχης ἀναφέρθηκε στό θέμα τῶν φαινομένων κρίσης στή σύγχρονη κοινωνία, τονίζοντας ὅτι «ἡ ἀνθρωπότητα ἔχει εἰσέλθει τώρα, δέν φοβᾶμαι νά τό πῶ, σέ μιά πολύ δύσκολη παγκόσμια κρίση».

«Ταυτόχρονα, τά περιβαλλοντικά προβλήματα εἶναι πολλά καί περίπλοκα. Ἡ κοινωνική ἀνισότητα αὐξάνεται σέ παγκόσμια κλίμακα. Οἱ πολιτικοί, οἱ οἰκονομολόγοι καί οἱ καλλιτέχνες προσπαθοῦν νά βροῦν ἀπαντήσεις γιά τό γιατί ὅλα αὐτά συμβαίνουν σήμερα. Πιστεύω ὅμως ὅτι οἱ Χριστιανοί πρέπει νά ἔχουν τήν δική τους ἀπάντηση : ὅλη ἡ κακή ζωή τῶν ἀνθρώπων προέρχεται ἀπό τήν ἀνθρώπινη ἁμαρτία. Βιώσαμε τά ἀντίστοιχα συναισθήματα στή Σοβιετική Ἕνωση καί καταλάβαμε πώς ὁ ἀθεϊσμός τῆς κοινωνίας εἶχε ἀρνητικό ἀντίκτυπο σέ ὅλη τήν ζωή. Ἀλλά, ἡ ἀδυναμία αὐτοῦ τοῦ ἀθεϊσμοῦ ἦταν ὅτι ἦταν τό ἀποτέλεσμα τῆς φυτευτῆς ἰδεολογίας, ὅμως οἱ ἰδεολογίες δέν ζοῦν γιά πολύ. Ἡ ἰδεολογία ἔφυγε – ὁ ἀθεϊσμός τελείωσε», ἀνέφερε ὁ Προκαθήμενος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας.

Σέ ἄλλο σημεῖο ὁ Πατριάρχης τόνισε : «Τί μπορεῖ νά δεῖ κανείς σήμερα στόν κόσμο, ἰδιαίτερα στίς δυτικές χῶρες, πολύ χειρότερα ἀπό ὅ,τι συνέβη μέ τήν θρησκεία στή Σοβιετική Ἕνωση; Ὑπάρχει ἐξορία τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν ἀνθρώπινη ζωή, ἀγνοώντας τόν ἠθικό νόμο τοῦ Θεοῦ. Καί ἰδιαίτερα καταστροφικό εἶναι τό γεγονός ὅτι ἡ ἄγνοια τοῦ ἠθικοῦ νόμου εἶναι ντυμένη μέ τήν μορφή τοῦ κρατικοῦ δικαίου. Αὐτό εἶναι μιά πολύ ἐπικίνδυνη τάση».

Ἐπίσης, ὁ Πατριάρχης Πατριάρχης Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος, ἐκφράζοντας τήν βαθιά του ἀνησυχία γιά τήν κατάσταση τῶν Χριστιανῶν στή Μέση Ἀνατολή καί τή Βόρεια Ἀφρική, δήλωσε ὅτι ἡ Ρωσική Ἐκκλησία ἦταν μεταξύ τῶν πρώτων, πού μίλησε γιά τήν καταπίεση τῶν χριστιανῶν στήν περιοχή τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ἰδιαίτερα σέ σχέση μέ τήν κατάσχεση τοῦ συριακοῦ ἐδάφους ἀπό τρομοκρατικές ὁμάδες.

«Ἔχουμε δεῖ πῶς οἱ τρομοκράτες κατέστρεψαν ναούς, βεβήλωσαν μοναστήρια, ἐνῶ πολλοί πιστοί ἐκδιώχθηκαν ἀπό τήν Κοιλάδα τῶν Χριστιανῶν στή Συρία. Ἔτσι, γνωρίζοντας πολύ καλά τήν κατάσταση, χαιρετίζουμε τήν πραγματική νίκη ἐπί τῶν τρομοκρατικῶν ὁμάδων στή Συρία, μεταξύ τῶν ὁποίων ἐπιτυγχάνεται μέ τή συμμετοχή τῆς Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας περιοχή», δήλωσε χαρακτηριστικά ὁ Πατριάρχης.

Ὁ Πατριάρχης Κύριλλος μοιράστηκε μέ τόν Ἀγγλικανό Ἀρχιεπίσκοπο τόν πόνο του, σέ σχέση μέ τό τί συμβαίνει στή θρησκευτική ζωή τῆς Οὐκρανίας.

«Δυστυχῶς, ὑπάρχουν δυνάμεις, πού προσπαθοῦν νά μεταφράσουν μιά βαθιά πολιτική σύγκρουση στή θρησκευτική σφαίρα. Πιστεύω μέ πλήρη εὐθύνη γιά τίς σοβαρές παραβιάσεις τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας στήν Οὐκρανία σήμερα : ὑπάρχουν κατασχέσεις ἐκκλησιῶν τῆς κανονικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί διεξάγεται μιά ἀνεξέλεγκτη προπαγάνδα ἐναντίον της. Φαίνεται ὅτι οἱ οὐκρανικές ἀρχές θέλουν νά χωρίσουν τό λαό, ἀκόμη καί στή θρησκευτική ἀρχή. Εἶναι δύσκολο νά καταλάβουμε τί καθοδηγεῖται, ἀλλά ἴσως τό πιό τρομερό πράγμα, πού μπορεῖτε νά φανταστεῖτε γιά τήν Οὐκρανία στό κράτος, στό ὁποῖο εἶναι σήμερα, ὑπάρχει μιά βαθιά θρησκευτική σύγκρουση», ὑπογράμμισε ὁ Πατριάρχης Μόσχας.

Ἀπό τήν πλευρά του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καντουαρίας ἀνέφερε : «Εἶναι μεγάλη τιμή καί χαρά νά βρίσκομαι ἐδῶ, στή Ρωσία, στό πλαίσιο τῆς πρώτηε μου ἐπίσκεψης στή χώρα αὐτή, καί θά ἤθελα θερμά νά σᾶς εὐχαριστήσω γιά τήν θερμή ὑποδοχή».

Ἐπίσης, μοιράστηκε τίς ἀναμνήσεις του ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχη Κυρίλλου στό Ἡνωμένο Βασίλειο, κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας, ἰδίως, τά Ἐγκαίνια τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, τήν συνάντηση μέ τήν Βασίλισσα τῆς Μεγάλης Βρετανίας Ἐλισάβετ Β ‘, καθώς καί τίς συνομιλίες, πού εἶχαν στό Lambeth Palace.

ἐπικεφαλῆς τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας ὑποστήριξε τήν ἄποψη τοῦ Πατριάρχη Κυρίλλου ὅτι ἡ ἡγεμονία τοῦ ἀθεϊσμοῦ καί τῆς ἐκκοσμίκευσης ἐμποδίζει τήν ἐλεύθερη ἔκφραση τῆς θρησκευτικῆς, κυρίως τῆς χριστιανικῆς.

Ἐπίσης, ὁ Ἀγγλικανός Ἀρχιεπίσκοπος ἔκανε λόγο γιά τέλος τοῦ ἐξτρεμισμοῦ καί τῆς τρομοκρατίας στή Μέση Ἀνατολή καί σέ ἄλλα μέρη τοῦ κόσμου, ἀναφέρθηκε στήν κατάσταση τῶν χριστιανῶν καί ἄλλων θρησκευτικῶν μειονοτήτων σέ αὐτές τίς περιοχές, ἀλλά καί στό πρόβλημα τῶν προσφύγων, τό ὁποῖο, σύμφωνα μέ διάφορες ἐκτιμήσεις, στόν κόσμο ὑπάρχουν μέχρι καί 65 ἑκατομμύρια.

«Τό θέμα τῆς δίωξης τῶν Χριστιανῶν στή Μέση Ἀνατολή εἶναι μιά κρίση παγκοσμίων διαστάσεων, ἀλλά καί ἡ πίεση στήν ἐλευθερία της ἔκφρασης, πού ἀντιμετωπίζουν οἱ Χριστιανοί στά δυτικά κράτη. Θά ἤθελα νά δώσω ἰδιαίτερη ἔμφαση στούς ἀδελφικούς δεσμούς τῶν Ἐκκλησιῶν μας, διότι μέσῳ τοῦ διαλόγου μποροῦμε νά ἐνισχύσουμε ὁ ἕνας τόν ἄλλον. Καί ἔχοντας ἔρθει ἐδῶ στή Ρωσία, λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν τήν ἱστορία, πού γνώρισε αὐτή ἡ χώρα μετά τό 1917, θαυμάζω τό παράδειγμα θάρρους καί πιστότητας, πού ἔδειξε ἡ Ρωσική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Αὐτό τό θάρρος εἶναι ἕνα παράδειγμα γιά πολλές χῶρες, πολλές Ἐκκλησίες σέ ὅλο τόν κόσμο, πού ἔχουν βιώσει ἤ περνοῦν δύσκολες στιγμές», πρόσθεσε κλείνοντας ὁ Ἀγγλικανός Ἀρχιεπίσκοπος Justin Welby.

(ΠΗΓΗ : http://www.romfea.gr, https://www.youtube.com)

2) 16-02-2018 : Πατριάρχης Μόσχας σέ Βασιλιά Ἀμπντάλα : «Γι’ αὐτό συναντήθηκα μέ τόν Πάπα…»

Ἐπίσκεψη στήν Ρωσική Ὁμοσπονδία πραγματοποίησε ὁ Βασιλιάς τῆς Ἰορδανίας Ἀμπντάλα, ὁ ὁποῖος πραγματοποίησε συνομιλίες γιά θέματα, πού ἀφοροῦν τήν ρωσο-ἰορδανική συνεργασία σέ ἐπίκαιρα ζητήματα, ὅπως τήν κατάσταση στήν Συρία καί τήν Μέση Ἀνατολή.

Ὁ Βασιλιάς τῆς Ἰορδανίας εἶχε προσωπική συνάντηση μέ τόν Πατριάρχη Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλο, στήν αἴθουσα ὑψηλῶν προσώπων ἐντός τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ τῆς Μόσχας.

Ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας καλωσόρισε τόν Βασιλιά Ἀμπντάλα καί τήν συνοδεία του, τονίζοντας ὅτι εἶναι ἰδιαίτερη τιμή γιά ἐκεῖνον καί τούς συνεργάτες του ἡ συνάντηση αὐτή.

Κατά τήν διάρκεια τῆς συνομιλίας, οἱ δύο ἡγέτες ἀναφέρθηκαν στή Μέση Ἀνατολή καί τήν κατάσταση στήν Συρία, καθώς καί στήν ἐξεύρεση εἰρηνικῆς λύσης στήν ἰσραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση.

Ἐπίσης, ὁ Πατριάρχης Κύριλλος ἀναφέρθηκε στήν συνάντηση, πού εἶχε μέ τόν Πάπα Φραγκῖσκο στήν Ἀβάνα τόν Φεβρουάριου τοῦ 2016, τήν ὁποία συνδύασε μέ τήν κατάσταση στήν Συρία.

«Ἡ ἀπειλή μιᾶς ἄμεσης σύγκρουσης μεταξύ τῶν ἐκπροσώπων τῶν δύο πυρηνικῶν δυνάμεων στή Συρία ἔγινε ἡ ἀφορμή νά συναντηθῶ μέ τόν Πάπα Φραγκῖσκο. Τότε ἕνα λάθος μπορεῖ νά ὁδηγοῦσε σέ ἄμεση σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ καί Ρωσίας, καί ὅταν ἔνιωσα τόν κίνδυνο αὐτό, συναντήθηκα μέ τόν Πάπα, παρά τό γεγονός ὅτι ποτέ στήν ἱστορία τοῦ Πατριάρχου Μόσχας δέν ὑπῆρξε παρόμοια συνάντηση», δήλωσε ὁ Πατριάρχης Κύριλλος.

Σύμφωνα μέ τόν Πατριάρχη Κύριλλο, ὁ κοινός ἀγώνας κατά τῆς τρομοκρατίας παρεμποδίζεται ἀπό μερικά κράτη, μέ μοναδικό στόχο νά ἐπιτύχουν τούς πολιτικούς τους στόχους.

Τέλος, ὁ Πατριάρχης Μόσχας ὑπογράμμισε ὅτι στό θέμα τῆς καταπολέμησης τῆς τρομοκρατίας συμφωνεῖ μέ τόν Πάπα Φραγκῖσκο, ὑπογραμμίζοντας πώς χρειάζεται συντονισμός, διότι οἱ διωγμοί τῶν Χριστιανῶν συνεχίζονται καί σήμερα μέχρι τήν Ἀφρική.

(ΠΗΓΗ : http://www.romfea.gr)

3) 27-02-2018 : Συνάντηση Πατριάρχου Κυρίλλου μέ ἀντιπροσωπεία τῆς Ἰταλικῆς ἐπαρχίας τοῦ Τρέντο

Μέ τήν ἀντιπροσωπεία τῆς Ἰταλικῆς ἐπαρχίας τοῦ Τρέντο εἶχε συνάντηση στίς 27 Φεβρουαρίου 2018 ὁ Πατριάρχης Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος στήν Πατριαρχική καί Συνοδική κατοικία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Δανιήλ Μόσχας.

Τήν ἀντιπροσωπεία συναποτελοῦσαν ὁ ἐπίτιμος Μητροπολίτης τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Τρέντο μονσενιόρ Luigi Bressan, ὁ Πρόεδρος τῆς Αὐτόνομης Περιφέρειας τοῦ Τρέντο Δρ. Ugo Rossi, ὁ συντονιστής τῆς ἐκθέσεως Φατνῶν στή Μόσχα Δρ. Dino Leonesi, ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου «Φίλοι τῆς Χριστουγεννιάτικης Φάτνης» κ. Walter Deflorian κ.ἄ.

Τό Τμῆμα Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας ἐκπροσωποῦσαν ὁ Ἀρχιμανδρίτης Φιλάρετος, Ἀναπληρωτής Πρόεδρος τοῦ Τμήματος, ὁ Πρωθιερέας Σέργιος Ζβοναριόφ, Γραμματέας τοῦ ΤΕΕΣ ἐπί Ὑποθέσεων Ἐξωτερικοῦ, ὁ Ἱερομόναχος Στέφανος Ἡγκούμνωφ, Γραμματέας τοῦ ΤΕΕΣ ἐπί Διαχριστιανικῶν Ὑποθέσεων, ὁ Ἱερέας Ἀλέξιος Ντίκαρεφ, στέλεχος τῆς Γραμαμτείας ἐπί Διαχριστιανικῶν Ὑποθέσεων.

Καλωσορίζων τούς προσκεκλημένους ἀπό τήν Ἰταλία, ὁ Πατριάρχης Κύριλλος ἀναφέρθηκε στίς ἀναμνήσεις του ἀπό τήν ἐπίσκεψή του στό Τρέντο, ὅπου ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας συμμετεῖχε στίς συνομιλίες μέ τήν Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία τό ἔτος 1975. «Διά τούτων μοῦ ἐδόθη εὐκαιρία νά γνωρίσω ἐκ τοῦ σύνεγγυς τήν πραγματική ἐκκλησιαστική καί ἀκόμη ἐνοριακή ζωή τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας τῆς ἐπαρχίας Τρέντο. Δι΄αὐτό κρατάω στήν καρδιά μου τίς καλύτερες ἀναμνήσεις καί μέ αἰσθήματα αὐτά χαίρομαι νά σᾶς καλωσορίσω», ἀνέφερε ὁ Προκαθήμενος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας.

Ἀφορμή τῆς μεταβάσεως τῆς ἀντιπροσωπείας τῆς ἐπαρχίας τοῦ Τρέντο στή Μόσχα στάθηκε ἡ ἔκθεση μέ τίτλο «Πρεσβευτές εἰρήνης – Φάτνες Τρεντῖνο-Ἄλτο-Ἀντίντζε», ἡ ὁποία παρουσιάσθηκε στήν Πατριαρχική ἔκθεση ἐκκλησιαστικῆς τέχνης, πού στεγάστηκε στόν Ἱερό Ναό Σωτῆρος Χριστοῦ. Ἡ ἔκθεση ἐγκαινιάσθηκε στίς 5 Ἰανουαρίου 2018 στή Μόσχα, μετά ἀπό τό ταξίδι σέ μερικές χῶρες, καί προσφέρθηκε γιά τήν ἀπό κοντά γνωριμία μέ τήν τέχνη κατασκευῆς τῶν Χριστουγεννιάτικων Φατνῶν στήν Ἰταλία, ἡ ὁποία τυγχάνει ἡ πατρίδα τους.

«Ξέρω ὅτι αὐτή ἡ ἔκθεση εἶναι πολύ γνωστή καί ταξίδευσε ἤδη στή Ρώμη, τήν Κωνσταντινούπολη, τούς Ἁγίους Τόπους, καί τώρα παρουσιάζεται στή Μόσχα», εἶπε ὁ κ. Κύριλλος καί τόνισε ὅτι μέ τά ἐγκαίνια τήν παραμονή τῶν Χριστουγέννων ἡ ἔκθεση προκάλεσε τό αὐξημένο ἐνδιαφέρον τῶν Μοσχοβιτῶν καί τῶν ἐπισκεπτῶν τῆς Ρωσικῆς πρωτεύουσας.

Ὁ κ. Κύριλλος μέ ἱκανοποίηση σημείωσε τήν ἐντατικοποίηση τῶν ἐπαφῶν στόν τομέα Πολιτισμοῦ μεταξύ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας κατόπιν συναντήσεως αὐτοῦ μέ τόν Πάπα Ρώμης Φραγκῖσκο στήν Ἀβάνα τό ἔτος 2016.

Ἕνα ἄλλο πάρα πολύ σπουδαῖο στοιχεῖο, σύμφωνα μέ τόν Πατριάρχη Κύριλλο, εἶναι οἱ ἀμοιβαῖες προσκυνηματικές ἐξορμήσεις. Ἔτσι, κατόπιν συνεννοήσεων στήν Ἀβάνα πέρυσι ἀπό τό Μπάρι μεταφέρθηκαν γιά προσκύνημα στή Μόσχα καί τήν Ἁγία Πετρούπολη τεμάχιο ἱερῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Νικολάου. «Σέ δύο μῆνες τά τίμια λείψανα ἀσπάθησαν σχεδόν 2 ἐκ. 300 χιλ. ἄτομα. Προκειμένου νά ἀσπασθοῦν τά λείψανα τοῦ Ἁγίου σχηματίστηκαν οὐρές 8,10 καί 12 ἀκόμη ὡρῶν… Καί τή σειρά τους περίμεναν στίς οὐρές καί τά μέλη τῆς Κυβερνήσεως, καί οἱ κορυφαῖοι ἐκπρόσωποι τοῦ Πολιτισμοῦ καί τῆς Ἐπιστήμης καί οἱ ἁπλοί πιστοί», ἐπεσήμανε ὁ κ. Κύριλλος.

«Φρονῶ ὅτι εἶναι ἐξίσου σημαντικό νά ἔχουμε στήν ἡμερήσια διάταξη τῶν διμερῶν μας σχέσεων τά θέματα σχετικά μέ τήν ἀξία τῆς οἰκογένειας καί τά ἠθικά ζητήματα… Πιστεύω ὅτι σήμερα ὅλοι ἀπό κοινοῦ θά πρέπει νά ἐργασθοῦμε ἀκόμα καί στά παγκόσμια πλαίσια νά ἀντικαταστάσει τήν ἰδεολογία ἡ ἰσχυρή πάλι πίστη τῶν ἀνθρώπων».

Ὁ Πατριάρχης Κύριλλος ὑπενθύμισε ὅτι πολύ σημαντική εἶναι ἡ εἰρηνευτική ἀποστολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας καί τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία συμβάλλει στή συμφιλίωση τῶν ἀνθρώπων. «Οἱ Ἐκκλησίες σήμερα πρέπει νά συνεργασθοῦμε γιά τό καλό τῆς εἰρήνης καί τῆς δικαιοσύνης».

ἐπίτιμος Μητροπολίτης τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Τρέντο μονσενιόρ Luigi Bressan, ἀπευθυνόμενος στόν Πατριάρχη Κύριλλο, τόν εὐχαρίστησε γιά τήν δυνατότητα τῆς συναντήσεως καί ἐξέφρασε τήν χαρά γιά τήν ἀναγέννηση τῆς πίστεως στή Ρωσική κοινωνία, τό ὁποῖο ἐκδηλώθηκε εἰδικότερα μέ τήν εὐλάβεια ἔναντι τῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Νικολάου κατά τήν φιλοξενία τους στή Ρωσία.

Ὅσον ἀφορᾶ τόν διάλογο στό Τρέντο, στόν ὁποῖο ἀναφέρθηκε ὁ Πατριάρχης Κύριλλος, ὁ μονσενιόρ Luigi Bressan σημείωσε : «Χάρις στίς συναντήσεις 1975 ἀνακαλύψαμε τήν ἁγιογραφία, ἡ ὁποία ἐν πολλοῖς ἦταν λησμονημένη. Ἐνῶ τώρα ἔχουμε τούς δικούς μας ἁγιογράφους, οἱ ὁποῖοι ζωγραφίζουν εἰκόνες καί μέσα ἀπό τήν ἐπαφή μέ τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας προωθοῦμε τήν τέχνη αὐτή».

ἐπίτιμος Μητροπολίτης τοῦ Τρέντο ἀκόμη ὑπογράμμισε τίς χριστιανικές ἀξίες, τίς ἀξίες τῆς οἰκογένειας, στή σπουδαιότητα τῶν ὁποίων ἀναφέρθηκε ὁ Προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας.

Ὁ Πρόεδρος τῆς ἐπαρχίας τοῦ Τρέντο εὐχαρίστησε τόν Προκαθήμενο τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας γιά τήν εὐλογία του νά φιλοξενηθεῖ ἡ ἔκθεση τῶν Ἰταλικῶν Χριστουγεννιάτικων Φατνῶν στό χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ Μόσχας. «Φρονῶ ὅτι ἡ ἔκθεση ἦταν μιά λαμπρή ἐκδήλωση, ἡ ὁποία προβάλλει τήν σημασία τοῦ διαλόγου μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν καί τῶν δύο λαῶν», ἀνέφερε ὁ κ. Ugo Rossi.

Ἐν κατακλεῖδι ἔγινε ἀνταλλαγή ἐνθυμίων.

(ΠΗΓΗ : http://www.katanixis.gr)

4) 14-04-2018 : Ὁ Πατριάρχης Ρωσίας συζήτησε τηλεφωνικῶς τήν κατάσταση στή Συρία μέ τόν Πάπα

Ὁ Πατριάρχης Κύριλλος συζήτησε τηλεφωνικῶς τήν κατάσταση στή Συρία μέ τόν Πάπα Ρώμης Φραγκῖσκο καί τούς Προκαθημένους τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν

«Σήμερα μίλησα μέ τόν Πάπα Φραγκῖσκο καί ὅλους τούς Ὀρθοδόξους Πατριάρχες τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, δηλαδή Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖο, Ἀλεξανδρείας Θεόδωρο, Ἀντιοχείας Ἰωάννη καί Ἱεροσολύμων Θεόφιλο. Ἐπρόκειτο, ἀσφαλῶς, γιά τή Συρία», ἐνημέρωσε ὁ Πατριάρχης Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος τούς δημοσιογράφους κατά τήν σχετική συνάντηση στίς 14 Ἀπριλίου 2018 στήν Πατριαρχική κατοικία Περεντέλκινο.

Στίς συζητήσεις, κατόπιν πρωτοβουλίας τοῦ Προκαθημένου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, συμμετεῖχε ὁ Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ἱλαρίων, Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας.

«Ἀναλάβαμε τήν πρωτοβουλία αὐτή, ἔχοντας ἐπίγνωση ὅτι οἱ χριστιανοί ἀδυνατοῦν νά στέκονται ἀδιάφοροι ἔναντι τῶν σημερινῶν ἐξελίξεων στή Συρία. Ἡ Συρία καί ἡ Μέση Ἀνατολή εἶναι τό λίκνο τοῦ χριστιανισμοῦ καί ἐκεῖνες οἱ φοβερές συγκρούσεις, οἱ ὁποῖες σήμερα ταλαιπωροῦν τήν Συριακή γῆ ἀδυνατοῦν παρά νά θέτουν σέ κίνδυνο μεταξύ ἄλλων καί τήν χριστιανική παρουσία. Ἐπιπλέον, εἶναι σαφές ὅτι ὑποφέρουν καί οἱ ἄνθρωποι. Ἐνῶ τό μήνυμα τῆς Ἐκκλησίας πάντοτε ἔχει σχέση μέ τήν διακήρυξη τῆς εἰρήνης μεταξύ τῶν ἀνθρώπων καί τῆς δικαιοσύνης. Ἑπομένως, ἀδυνατοῦμε νά σιωπᾶμε, ὅταν συμβαίνουν αὐτά, τά ὁποία συμβαίνουν στή Συρία», τόνισε ὁ Πατριάρχης Κύριλλος.

Τήν 14η Ἀπριλίου, στίς 4 τά ξημερώματα ὥρα Μόσχας, οἱ ΗΠΑ, ἡ Γαλλία καί ἡ Μεγάλη Βρετανία σφυροκόπησαν μέ πυραύλους τήν Συρία.

«Εἶμαι ἱκανοποιημένος ἀπό τίς συνομιλίες, διότι ὁ καθένας ἀπό τούς συνομιλητές μου ἔδειξε τήν πλήρη κατανόηση στήν ἀγωνία μου», συνέχισε ὁ Πατριάρχης Κύριλλος. «Ὑπάρχει ἐπιθυμία νά συνεχίσουμε τίς περαιτέρω διαβουλεύσεις, προκειμένου νά ἐπηρεάσουμε κατά κάποιο τρόπο τήν κατάσταση».

Σύμφωνα μέ τόν Πατριάρχη, ἡ Ἐκκλησία εἶναι μιά δύναμη εἰρηνοποιός. «Μιλᾶμε ἔτσι σχετικά μέ τήν ἐσωτερική κατάσταση, ὅταν ἐξετάζουμε κάποιες ἐσωτερικές συγκρούσεις. Μιλᾶμε ἔτσι, ὅταν ἀκόμη πρόκειται γιά προσωπική ζωή τῶν ἀνθρώπων, ὅταν εἶναι ἀνάγκη νά συμφιλιωθοῦν οἱ ἄνθρωποι. Ἀλλά, καί καθολικῶς ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει νά διαδραματίζει ἕνα τέτοιο ρόλο».

«Κάναμε λόγο ὅτι οἱ χριστιανοί πρέπει νά ἐπηρεάσουν τήν κατάσταση, ἔτσι ὥστε νά τερματισθεῖ ἡ βία, νά τερματισθεῖ ὁ πόλεμος, νά μήν ἔχουμε αὐτά τά φοβερά θύματα, τά ὁποία ἔχουμε τώρα. Ἦταν ἕνας καθαρά εἰρηνευτικός διάλογος», τόνισε ὁ Προκαθήμενος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας.

Ἐπίσης, ὁ Πατριάρχης Κύριλλος σημείωσε ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν ἐξυπηρετεῖ πολιτικούς σκοπούς. «Εἶναι ἐκτός κάθε πολιτικοῦ πλαισίου καί πολιτικοῦ ἀγώνα, καί τοῦτο μᾶς προσφέρει τήν δυνατότητα νά μιλᾶμε μέ ὅλους, κάτι τό ὁποῖο μέσα στή σύγκρουση εἶναι μεγάλη ὑπόθεση».

Ὁ Προϊστάμενος Γραφείου Τύπου τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Ἱερεύς Ἀλέξανδρος Βόλκοφ, ἀπαντώντας στίς ἐρωτήσεις τῶν ἀνταποκριτῶν σχετικά μέ τίς λεπτομέρειες τῶν τηλεφωνικῶν συνομιλιῶν, ἀνέφερε ὅτι ἡ συνομιλία τοῦ Προκαθημένου τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας μέ τόν Πάπα Ρώμης Φραγκῖσκο διεξήχθη σέ «ἕνα καλό κλίμα ἀμοιβαίας κατανοήσεως». «Ἄρχισε μέ τίς ἀμοιβαῖες εὐχές μέ ἀφορμή τήν ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ καί ἀκολούθησε ἡ συζήτηση γιά τό Συριακό καί ἐκείνων τῶν ἀπειλῶν, τίς ὁποῖες ἀντιμετωπίζει σήμερα ἡ διεθνής κοινότητα. Ὁ Πάπας καί ὁ Πατριάρχης συνεφώνησαν νά συνεχίσουν τόν ἐποικοδομητικό διάλογο», εἶπε ἐν κατακλεῖδι ὁ κληρικός.

Αὐθημερόν, κατόπιν ἐντολῆς τοῦ Πατριάρχου Κυρίλλου, ὁ Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ἱλαρίων συνεζήτησε τό ἴδιο θέμα μέ τόν Πατριάρχη τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας Θεόδωρο Β’ καί τόν ἐπικεφαλῆς τῆς Συροϊακωβιτικῆς Ἐκκλησίας Πατριάρχη Ἰγνάτιο Ἐφραίμ Β’.

(ΠΗΓΗ : http://www.katanixis.gr/, http://www.romfea.gr/)

5) 17-05-2018 : Ἱστορική συνάντηση τοῦ Πατριάρχου Μόσχας μέ τόν Πατριάρχη τῆς Αἰθιοπίας

Συνάντηση μέ τόν Πατριάρχη τῆς Αἰθιοπίας Ματθία εἶχε τήν Πέμπτη, 17 Μαϊου ὁ Πατριάρχης Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος, ἀμέσως μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας γιά τήν ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου.

Ἡ συνάντηση πραγματοποιήθηκε στήν κόκκινη αἴθουσα τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος στή Μόσχα, ὅπου συμμετεῖχαν μέλη καί ἀπό τίς δύο πλευρές.

Καλωσορίζοντας θερμότατα τόν ὑψηλό ἐπισκέπτη καί τήν συνοδεία του, ὁ Πατριάρχης Κύριλλος τόνισε : «Αὐτή εἶναι ἡ πρώτη ἐπίσκεψή σας στά ὅρια τῆς Ἐκκλησίας μας καί τῆς χώρας μας. Ἔχετε τήν εὐκαιρία νά δεῖτε τήν θρησκευτική ζωή τοῦ λαοῦ μας. Τήν τελευταία φορά, πού μᾶς ἐπισκέφθηκε Πατριάρχης τῆςΑἰθιοπικῆς Ἐκκλησίας ἦταν πρίν ἀπό 22 χρόνια, καί συγκεκριμένα τό 1996, ἦταν ὁ Ἀβάς Παῦλος».

Ἐπίσης, ὁ Πατριάρχης Κύριλλος ἀνέφερε ὅτι διατηρεῖ στή μνήμη τήν πρώτη ἐπίσκεψή του σέ αὐτή τήν μακρινή ἀφρικανική χώρα, ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα τό 1971, ὑπογραμμίζοντας ὅτι «πραγματοποιήθηκε συνάντηση τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Παγκόσμιου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν στήν Ἀντίς Ἀμπέμπα, ὅπου συμμετεῖχα, καί, φυσικά, εἶχα τήν εὐκαιρία νά ἐπισκεφθῶ διάφορους ναούς».

«Οἱ σχέσεις μεταξύ τῶν δύο λαῶν μας ἔχουν βαθειές ἱστορικές ρίζες», ἀνέφερε ὁ Προκαθήμενος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, σημειώνοντας μεταξύ ἄλλων ὅτι ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχου Ματθία, λαμβάνει χώρα κατά τό ἔτος τῆς 120ης ἐπετείου ἀπό τήν σύναψη ἐπίσημων διπλωματικῶν σχέσεων μεταξύ τῆς Ρωσίας καί τῆς Αἰθιοπίας.

«Ἡ ἐπέτειος αὐτή ἔχει διαδραματίσει ἕναν πολύ σημαντικό ρόλο στή δημιουργία καλῶν καί φιλικῶν σχέσεων μεταξύ τῆς Ρωσίας καί τῆς Αἰθιοπίας, καί μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν μας», συνέχισε ὁ Πατριάρχης. «Ἔχουμε δείξει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιά τήν ζωή τῆς Αἰθιοπικῆς Ἐκκλησίας, καί χαιρόμαστε μαζί σας γιά τήν ἀνθοφορία τῆς Αἰθιοπίας καί τίς ἐπιτυχίες σας».

Κατά τήν διάρκεια τῆς συζήτησης, ὁ Πατριάρχης Κύριλλος ἀναφέρθηκε στήν κατάσταση, πού ἐπικρατεῖ στή Βόρεια Ἀφρική καί τήν Μέση Ἀνατολή, ἀλλά καί τήν κατάσταση τῶν χριστιανικῶν κοινοτήτων, πού ζοῦν ἐκεῖ.

«Εἶναι ἀπολύτως σαφές ὅτι οἱ χριστιανοί ὑποφέρουν περισσότερο στήν περιοχή αὐτή τοῦ κόσμου. Ἐκπρόσωποι τρομοκρατῶν δραστηριοποιοῦνται ἐκεῖ, καί οἱ Χριστιανοί γίνονται συχνά θύματα», ἀνέφερε χαρακτηριστικά ὁ Πατριάρχης Μόσχας.

Σέ ἄλλο σημεῖο ὁ Πατριάρχης πρόσθεσε : «Γνωρίζουμε ὅτι καί οἱ πιστοί σας ἔγιναν θύματα τῆς τρομοκρατίας. Ὁλόκληρος ὁ κόσμος κλονίστηκε ἀπό τίς βίαιες σφαγές τρομοκρατῶν πάνω στούς χριστιανούς τῆς Αἰθιοπικῆς Ἐκκλησίας τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2015 στίς ἀκτές τῆς Μεσογείου στή Λιβύη. Λίγους μῆνες νωρίτερα, ὅπως γνωρίζετε, οἱ πιστοί τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας πέθαναν ἐπίσης μαρτυρικά. Βλέπουμε ὅτι ὁ Χριστιανισμός ἔγινε ἡ πιό διωγμένη θρησκεία στόν κόσμο».

Ἀναφερόμενος στό θέμα τῶν ἐξελίξεων στή Συρία, ὁ Πατριάρχης Κύριλλος δήλωσε : «Ποτέ στό παρελθόν δέν ἔχουν ἔρθει τόσο στενά οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες καί Ρωσία ὅσο σ΄ αὐτή τήν περιοχή, ὅπου οἱ δύο πλευρές ἔλαβαν μέρος στίς ἐχθροπραξίες. Ἔνιωσα ὅτι μπαίνουμε σέ μιά πολύ ἐπικίνδυνη στιγμή τῆς ἱστορίας, διότι ἀκόμη καί μιά τυχαία σύγκρουση δύο δυνάμεων θά μποροῦσε νά ὁδηγήσει σέ πυρηνικό πόλεμο, πού θά καταστρέψει τόν ἀνθρώπινο πολιτισμό. Τότε ἀποφάσισα νά ἔρθω σέ ἐπαφή μέ τόν Πάπα τῆς Ρώμης. Συμφωνήσαμε νά συναντηθοῦμε. Πιστεύω ὅτι ἡ δήλωση, πού ὑπογράψαμε, ἔχει μεγάλη σημασία».

Κατά τήν διάρκεια τῆς συνάντησης, ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας ἔθιξε τό θέμα τοῦ θεολογικοῦ διαλόγου μεταξύ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί τῶν ἀρχαίων Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν, ἡ ὁποία ἀναπτύσσεται μέ ἐπιτυχία κατά τό δεύτερο μισό τοῦ περασμένου αἰώνα : «Τά τελευταία χρόνια, ὑπῆρξε μιά προσπάθεια νά γίνουν ἀρκετές συναντήσεις μέ σκοπό τήν ἀναζωογόνηση τοῦ διαλόγου αὐτοῦ. Ἔχουμε μιά συγκεκριμένη σειρά διαλόγου μέ συναντήσεις μή Χαλκηδονίων Ὀρθοδόξων, κάτι πού ξεκίνησε ἀπό τό Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Μέχρι στιγμῆς δέν ἔχουν ὑπάρξει πρωτοβουλίες, ἀλλά ἐλπίζουμε ὅτι θά ἀναληφθοῦν».

Κλείνοντας, ὁ Πατριάρχης Κύριλλος ἀνέφερε ὅτι ἡ παύση τοῦ θεολογικοῦ διαλόγου δέν ἀποτελεῖ ἐμπόδιο στήν ἀνάπτυξη ἐπαφῶν σέ πρακτικούς τομεῖς μεταξύ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας καί τῆς Αἰθιοπικῆς Ἐκκλησίας, ὅπως μέσῳ τῶν ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων.

Ἀπό τήν πλευρά του, ὁ Πατριάρχης τῆς Αἰθιοπίας Ἀβά Ματθίας εὐχαρίστησε τόν Πατριάρχη Κύριλλο γιά τήν πρόσκληση νά ἐπισκεφθεῖ τήν Ρωσική Ἐκκλησία, καθώς καί γιά τήν θερμή καί ἀβραμιαία φιλοξενία στήν ἀντιπροσωπεία τῆς Αἰθιοπικῆς Ἐκκλησίας.

«Στόχος μου εἶναι νά ἐντείνω τήν σχέση μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν μας. Ἱστορικά, εἴχαμε πολύ καλές σχέσεις καί τώρα θέλουμε νά τίς ἀναπτύξουμε ξανά», δήλωσε ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Αἰθιοπικῆς Ἐκκλησίας.

Ἐπίσης, ὁ Πατριάρχης Ματθίας ἐξέφρασε τό ἐνδιαφέρον του γιά τήν ἀνάπτυξη συνεργασίας στόν ἐκπαιδευτικό τομέα, τονίζοντας ὅτι «πολλοί ἀπό τούς αἰθίοπες μαθητές μας ἔχουν σπουδάσει στά σχολεῖα σας. Μερικοί ἀπό αὐτούς ἀργότερα ἔγιναν Ἐπίσκοποι, Ἀρχιεπίσκοποι καί τώρα φέρουν τό ἀρχαιολογικό τους ὑπούργημα στήν Αἰθιοπία».

Μιλώντας γιά τήν κατάσταση, πού ἐπικρατεῖ στήν Ἀφρική, ὁ Πατριάρχης Ματθίας τόνισε πόσο δύσκολη εἶναι ἡ κατάσταση στίς Ἀφρικανικές Ἐκκλησίες, ὑπογραμμίζοντας ὅτι «οἱ ἐξτρεμιστές ἐπιτίθενται στούς ναούς, ἡ κληρονομιά μας καταστρέφεται. Οἱ τρομοκράτες σκοτώνουν ἀνθρώπους, ὀργανώνουν σφαγές. Δέν σκοτώνουν μόνο τούς Χριστιανούς, ἀλλά καί τούς Μουσουλμάνους, πού δέν θέλουν νά ἀκολουθήσουν τήν ἰδεολογία τους».

«Ὁ κόσμος πρέπει νά ἐργαστεῖ γιά τήν ἐπίλυση τοῦ προβλήματος καί οἱ Χριστιανοί πρέπει νά δείξουν ἀλληλεγγύη σέ αὐτό τό θέμα! Οἱ ἐξτρεμιστές ἦρθαν ἀπό κάπου καί δέν συνδέονταν μέ καμμία χώρα. Δημιούργησαν ἀγανάκτηση, γιά παράδειγμα, στή Συρία, ὅπου καταστρέφουν ἐκκλησίες, σκοτώνουν ἀνθρώπους καί δημιουργοῦν φρικτά ἐγκλήματα. Ὁ πόλεμος συνεχίζεται ἐδῶ καί πολλά χρόνια. Οἱ ἄνθρωποι χάνονται, ἡ ἱστορική κληρονομιά καταστρέφεται, ἡ ὁποία μετρᾶ χιλιάδες χρόνια», δήλωσε χαρακτηριστικά ὁ Πατριάρχης τῆς Αἰθιοπίας.

(ΠΗΓΗ : http://www.romfea.gr)

6) 14-12-2018 : Ἔκκληση πρός Πάπα, Ἀγγλικανό «ἀρχιεπίσκοπο», Μέρκελ καί ἄλλους ἡγέτες γιά τό Οὐκρανικό ἀπό τόν Πατριάρχη Κύριλλο

Μήνυμα πρός τούς Προκαθήμενους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τόν Πάπα, τόν ἐπικεφαλῆς τῆς ἀγγλικανικῆς ἐκκλησίας, τόν Πρόεδρο τῆς Γαλλίας, τήν Γερμανίδα Καγκελάριο καί ἡγέτες ἄλλων κρατῶν ἀπέστειλε ὁ Πατριάρχης Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος, ἀναφερόμενος στίς «πιέσεις, πού δέχεται ἡ Οὐκρανική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, καί τήν ἀνάμειξη τοῦ Κιέβου στήν ἐκκλησιαστική ζωή τῆς Οὐκρανίας».

Ὁ Πατριάρχης Κύριλλος κάλεσε Κληρικούς, Πολιτικούς καί ἐπικεφαλῆς διεθνῶν ὀργανισμῶν νά πράξουν τά μέγιστα, προκειμένου νά προστατεύσουν τούς ἐπισκόπους, τούς ἱερεῖς καί τούς πιστούς τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, καί νά ὑπεραμυνθοῦν τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, σύμφωνα μέ τό διεθνές δίκαιο.

(ΠΗΓΗ : https://www.vimaorthodoxias.gr)

7) 01-02-2019 : Συλλείτουργο Προκαθημένων γιά τήν 10η ἐπέτειο τοῦ Πατριάρχου Μόσχας

Συμπληρώθηκαν τήν Παρασκευή 1η Φεβρουαρίου 2019, δέκα χρόνια ἀπό τήν ἐνθρόνιση τοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, Πατριάρχου Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κυρίλλου.

Ὁ Πατριάρχης Κύριλλος, θέλοντας νά τιμήσει τήν ἡμέρα αὐτή, προσκάλεσε Προκαθημένους Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Στόν Καθεδρικό Ναό παρέστησαν ὁ Ἀποστολικός Νούντσιος στήν Μόσχα, Ἀντιπροσωπεία τῆς Ἀρμενικῆς Ἐκκλησίας, ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιών Δρ. Ὄλαβ Τβέιτ καί Ἀντιπροσωπεία τῆς Λαϊκῆς Δημοκρατίας τῆς Κίνας.

(ΠΗΓΗ : https://www.romfea.gr)

Σύν Θεῷ, θά συνεχίσουμε στό ἑπόμενο ἄρθρο μας.

e-mail: synaxisorthkm@gmail.com

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Σχετικά άρθρα

Οι πρασινάδες της οικουμενιστικής κλιματικής αλλαγής

Άρθρο της Ελένης Καμπούρη Για να αγαπήσεις εν αληθεία την κτίση, θα πρέπει να αγαπάς και να λατρεύεις ορθά τον Παντοδύναμο Δημιουργό Η είδηση O Πατριάρχης Βαρθολομαίος [1] σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.