Αφιερώματα

Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 5ον)

εικόνα άρθρου: Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 5ον)

Κυριώτερα λεχθέντα καί πραχθέντα τοῦ Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου ἀπό τόν Ἀπρίλιο ἕως τόν Ἰούνιο τοῦ 2016

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Αναδημοσιεύουμε από το Ιστολόγιο Κατάνυξη

ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ

Ἀποκλειστικά γιά τό Katanixi.gr

Θεσσαλονίκη, 18 Ὀκτωβρίου 2019

Παραθέτουμε, συνεχίζοντας, τά κυριώτερα λεχθέντα καί πραχθέντα τοῦ Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου ἀπό τόν Ἀπρίλιο ἕως τόν Ἰούνιο τοῦ 2016.

1) 12-04-2016 : Πατριαρχεῖο Μόσχας καί Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία στηρίζουν τούς Σύρους Χριστιανούς

Ἐκδήλωση μέ σκοπό τήν ὑποστήριξη τῶν ἐμπερίστατων χριστιανῶν πραγματοποιήθηκε στίς 6-7 Ἀπριλίου 2016 στόν Λίβανο καί τήν Συρία μέ κοινές προσπάθειες ἀπό τό Πατριαρχεῖο Μόσχας καί τήν Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία.

Ὅπως εἶναι γνωστό, ἡ τραγωδία τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, μέ θύματα ἐκπροσώπους διαφόρων χριστιανικῶν ὁμολογιῶν καί λοιπῶν ὁμάδων καί ἡ ἐπιτακτική ἀνάγκη λήψεως καταλλήλων μέτρων πρός ἀντιμετώπιση τῆς καταστάσεως, ἦταν στό ἐπίκεντρο τῆς συζητήσεως τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κυρίλλου καί τοῦ Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου, κατά τήν συνάντησή τους στίς 12 Φεβρουαρίου 2016 στήν Ἀβάνα καί τῶν ἀποφάσεων, στίς ὁποῖες προέβησαν καί οἱ δύο.

Κατόπιν ἐντολῆς τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀρχῶν τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας καί τῆς ἡγεσίας τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, μέ σκοπό τήν ὑλοποίηση ὁρισμένων πτυχῶν τῆς συμφωνίας, τόν Λίβανο καί τήν Συρία ἐπισκέφθηκε διμερής ἀντιπροσωπεία ἀποτελούμενη ἀπό τόν Ρωμαιοκαθολικό Ἀρχιεπίσκοπο Παῦλο Πέτσι, ἐπικεφαλῆς τῆς ἐπαρχίας τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας στή Μόσχα, τόν Ἱερομόναχο Στέφανο Ἡγκούμνωφ, Γραμματέα τοῦ ΤΕΕΣ ἐπί τῶν διαχριστιανικῶν σχέσεων καί ἐκπροσώπους τοῦ ἱδρύματος «Kirche in not».

Κατά τήν παραμονή τῆς ἀντιπροσωπείας στήν Βηρυτό πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις μέ τόν Πατριάρχη Μαρωνιτῶν Μεσάρα Μπούτρος Ἀρ-Ραΐ καί τόν Ἀποστολικό Νούντσιο στόν Λίβανο Ἀρχιεπίσκοπο Γαβριήλ Τζορντάνο Κάτσα. Ἐπίσης, παρέστη καί ὁ Ἠγούμενος Ἀρσένιος Σοκολώφ, ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν παρά τόν Πατριάρχη Ἀντιοχείας. Ἐν συνεχεία, ἡ ἀντιπροσωπεία μετέβη στήν πόλη Ζάχλε, τόν μεγαλύτερο οἰκισμό τῆς κοιλάδας Μπεκάα, ὅπου τά τελευταῖα χρόνια φιλοξενοῦνται περισσότεροι ἀπό 250 χιλ. πρόσφυγες ἀπό τήν ἐμπόλεμη Συρία. Οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας ἐπισκέφθηκαν τό καταφύγιο τῶν προσφύγων, ὅπου φιλοξενοῦνται τόσο οἱ χριστιανοί, ὅσο καί οἱ μουσουλμάνοι καί εἶχαν συνάντηση μέ τούς ἐπικεφαλῆς τῶν μεγαλυτέρων χριστιανικῶν κοινοτήτων αὐτοῦ τοῦ μέρους τοῦ Λιβάνου, τόν Μητροπολίτη Ζαχλεΐ καί Μπααλμπέκ Ἀντώνιο (Ὀρθόδοξο Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας) καί τόν Μητροπολίτη Φουρζόλ, Ζαχλεΐ καί Μπεκάα Ἰσσάμ Ντέρβις (Μελχιτική Ἐκκλησία). Ἐπίσης, οἱ προσκεκλημένοι παρακολούθησαν τά συσσίτια τῶν προσφύγων καί τῶν ἀπόρων, τά ὁποῖα ὀργανώθηκαν ἀπό κοινωνικές ὑπηρεσίας τῆς Ἐκκλησίας.

Στό Ζάχλε ὀργανώθηκε σεμινάριο, ὅπου ἐκπρόσωποι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἀντιοχείας καί τῆς Μελχιτικῆς Ἐκκλησίας ἐνημέρωσαν ἀναλυτικά γιά τήν ἀνθρωπιστική κατάσταση στήν περιοχή Μπεκάα καί τίς προσπάθειες, οἱ ὁποῖες καταβάλλονται ἀπό τοπικές ὁμολογίες πρός ἀνακούφιση τῶν προσφύγων ἀπό τήν Συρία.

Στίς 7 Ἀπριλίου ἡ Ὀρθόδοξη-Ρωμαιοκαθολική ἀντιπροσωπεία ἀφίχθη στήν Δαμασκό, ὅπου προσκύνησε τόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας καί εἶχε συνάντηση μέ μερίδα Ἱεραρχῶν της. Ἀναφερόμενος στίς λεπτομέρειες τοῦ ὑπό ὑλοποίηση ἔργου, ὁ Ἱερομόναχος Στέφανος Ἡγκούμνωφ τόνισε τόν καταλυτικό ρόλο τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας ὡς τῆς μεγαλυτέρας καί τῆς πλέον παραδοσιακῆς ὁμολογίας τῆς Συρίας στόν συντονισμό τοῦ ἔργου στό τοπικό ἐπίπεδο.

Αὐθημερόν τήν ἀντιπροσωπεία δέχθηκε ὁ Συροϊακωβίτης Πατριάρχης Μάρ Ἰγνάτιος Ἐφραίμ Β’. Ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Συροϊακωβιτικῆς Ἐκκλησίας πληροφόρησε γιά τίς τελευταῖες ἐξελίξεις στήν Συρία, συμπεριλαμβανομένης καί τῆς προσφάτου ἀπελευθερώσεως τῆς πόλεως Ἀλ-Καριατιεΐν, ἡ πλειοψηφία τῶν κατοίκων ἀνήκει στό δόγμα του. Ὁ Πατριάρχης Ἰγνάτιος Ἐφραίμ Β’ ἐξῆρε τήν συμβολή τῆς Ρωσίας στά γεγονότα καί ζήτησε νά διαβιβασθεῖ ἡ εὐγνωμοσύνη του στόν Ρωσικό λαό.

Στήν Δαμασκό πραγματοποιήθηκε τό δεύτερο μέρος τοῦ σεμιναρίου μέ θέμα τήν ἀνθρωπιστική κατάσταση, ἡ ὁποία διαμορφώθηκε ὡς ἀποτέλεσμα τῆς κρίσεως στή Συρία. Στήν συνεδρίαση στά γραφεῖα τοῦ Μελχιτικοῦ Πατριαρχείου, ἐκτός ἀπό μέλη τῆς ἀντιπροσωπείας, συμμετεῖχαν Ἱεράρχες καί κληρικοί διαφόρων χριστιανικῶν ὁμολογιῶν. Αὐτοί ἐνημέρωσαν γιά τήν παροῦσα κατάσταση στίς περιοχές τῆς χώρας, οἱ ὁποῖες ἐπλήγησαν βαθύτατα ἀπό τίς ἐνέργειες τῶν τρομοκρατῶν, καί τό ἀνθρωπιστικό ἔργο μέ τόν ἐμπερίστατο πληθυσμό τῆς περιοχῆς.

Ἐκπρόσωποι τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Συρίας ὑπογράμμισαν τήν ἁπτή βελτίωση τῆς καταστάσεως στή χώρα καί ἐξέφρασαν τήν εὐγνωμοσύνη πρός τό Ρωσικό κράτος γιά τήν καταλυτική του συμβολή στήν καταπολέμηση τῆς τρομοκρατίας καί τῆς διευθετήσεως τῆς κρίσεως στή Συρία. Οἱ συμμετέχοντες στήν συνάντηση χάραξαν τούς πρωταρχικούς στόχους, οἱ ὁποῖοι πρέπει νά ἐπιτευχθοῦν γιά τήν διατήρηση τῆς χριστιανικῆς παρουσίας στήν περιοχή. Ἀνάμεσά τους εἶναι ἡ ἀνάγκη ἀναστηλώσεως Ἱερῶν Ναῶν καί Μονῶν, οἱ ὁποῖοι ἐκ παραδόσεως εἶναι πόλοι ἕλξεως τῶν χριστιανῶν καί τῆς προσφορᾶς δουλειᾶς καί ἰδίως σέ νέους, ἡ ἀνασυγκρότηση τῶν οἰκονομικῶν ὑποδομῶν παραδοσιακῶν γιά τήν Συρία. Στήν ἐπίλυση αὐτῶν τῶν ἐκκρεμοτήτων οἱ Σύροι ἀναμένουν τήν μεγάλης κλίμακος βοήθεια ἐκ μέρους τοῦ διεθνοῦς κοινοῦ.

Ἐξεφράσθησαν γνῶμες γιά τήν ἀνάγκη καλύτερου συντονισμοῦ τοῦ ἀνθρωπιστικοῦ ἔργου μεταξύ διαφόρων χριστιανικῶν ὁμολογιῶν τῆς Συρίας καί ἀκριβῶς στήν ἐπίτευξη αὐτοῦ τοῦ σκοποῦ συνέβαλε ἡ ἐν λόγῳ συνάντηση.

Οἱ διαβουλεύσεις τῆς ἀντιπροσωπείας μέ τούς ἐκπροσώπους τοπικῶν χριστιανικῶν ὁμολογιῶν στή Συρία καί τόν Λίβανο θά ἀποτελοῦν βάση γιά τήν ἐκπόνηση τῶν περαιτέρω ἔργων πρός ἀνακούφιση τῶν δοκιμαζομένων ἀδελφῶν. Ἀπό τίς προτεραιότητες σήμερα εἶναι ὁ καταρτισμός ἀναλυτικοῦ καταλόγου τῶν χριστιανικῶν ἱερῶν προσκυνημάτων, Ναῶν καί Μονῶν, οἱ ὁποῖοι καταστράφηκαν καί ἐπλήγησαν κατά τήν διάρκεια τοῦ πολέμου, καθώς καί ἡ ἐνίσχυση τῆς κοινῆς μαρτυρίας τῶν χριστιανῶν περί τῆς τραγωδίας, τήν ὁποία ζεῖ ἡ Συρία.

(ΠΗΓΗ : http://www.dogma.gr)

2) 16-04-2016 : Ἐπελέγη ἡ Ρωσική Ἀντιπροσωπεία γιά τήν «Πανορθόδοξη»

Κατά τήν διάρκεια τῆς συνεδρίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, ἐπελέγη ἡ Ρωσική Ἀντιπροσωπεία, ἡ ὁποία θά παρευρισκόταν στήν «Πανορθόδοξη».

Στή συνεδρίαση τήν γενομένη στίς 16 Ἀπριλίου 2016, συζητήθηκε προκαταρκτικά ἡ σύνθεση τῆς ἀντιπροσωπείας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας στήν μέλλουσα τότε νά συνέλθει ἀπό 18 ἕως 27 Ἰουνίου 2016 στήν Κρήτη «Πανορθόδοξη Σύνοδο».

Κατόπιν τῆς ἐπιπλέον συνεννοήσεως ἀπό τά μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐνεκρίθη τό ὡς κάτωθι πρακτικό :

Πρακτικό № 34

Οἱ Συνοδικοί Ἀρχιερεῖς ἀντήλλαξαν γνῶμες περί συνθέσεως τῆς ἀντιπροσωπείας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας στήν συγκληθησομένη τότε ἀπό 18 ἕως 27 Ἰουνίου 2016 στήν Κρήτη «Πανορθόδοξη Σύνοδο».

Σύμφωνα μέ ἀπόφαση τῆς Συνάξεως τῶν Ὀρθοδόξων Προκαθημένων στήν Κωνσταντινούπολη ἀπό 6 ἕως 9 Μαρτίου 2014 (π. 2), ἑκάστη αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία θά ἐκπροσωπηθεῖ στήν «Πανορθόδοξη Σύνοδο» ἀπό ἀντιπροσωπεία ἐκ τῶν 24 Ἱεραρχῶν κατ’ ἀνώτατο ὅριο. Συμφώνως πρός τήν ἀπόφαση τῆς ἀπό 2 ἕως 3 Φεβρουαρίου 2016 γενομένης Ἱερᾶς Συνόδου Ἱεραρχίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας (παρ. 3), ἡ συγκρότηση τῆς ἀντιπροσωπείας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας στήν «Πανορθόδοξη Σύνοδο» ἐναπόκειται στήν κρίση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου.

Ἀποφάσισαν τήν ἀποστολή στήν συγκληθησομένη ἀπό 18 ἕως 27 Ἰουνίου 2016 «Πανορθόδοξη Σύνοδο» ἀντιπροσωπείας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας μέ τήν ἀκόλουθη σύνθεση :

Ὁ Πατριάρχης Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος, ὡς ἀρχηγός τῆς ἀποστολῆς.

Μέλη τῆς ἀποστολῆς :

Ὁ Μακαριώτατος Μητροπολίτης Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας Ὀνούφριος˙

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κρουτίτσης καί Κολόμνας Ἰουβενάλιος˙

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κισινέφ καί πάσης Μολδαβίας Βλαδίμηρος˙

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀστάνας καί Καζακστάν Ἀλέξανδρος, ἐπικεφαλῆς τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφέρειας στή Δημοκρατία τοῦ Καζακστάν˙

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τασκένδης καί Οὐζμπεκιστᾶν Βικέντιος, ἐπικεφαλῆς τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφέρειας τῆς Κεντρικῆς Ἀσίας˙

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἁγίας Πετρουπόλεως καί Λάντογκας Βαρσανούφιος, Πρωτοσύγκελος τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας˙

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μίνσκ καί Ζασλάβλ Παῦλος, Πατραρχικός Ἔξαρχος πάσης Λευκορωσίας˙

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ἱλαρίων, Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας˙

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ὀδησσοῦ καί Ἰζμαήλ Ἀγαθάγγελος˙

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρίγας καί πάσης Λετονίας Ἀλέξανδρος˙

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νοβοσιμπίρσκ καί Μπέρντσκ Τύχων˙

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τερνουπόλεως καί Κρεμενέτς Σέργιος˙

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αἰκατερίνμπουργκ καί Βερχοτούριε Κύριλλος˙

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ροστώφ καί Νοβοτσερκάσκ Μερκούριος˙

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λουγκάνσκ καί Ἀλτσέφσκ Μητροφάνης, Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας˙

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νίζνι Νόβγκοροντ καί Ἀρζαμᾶς Γεώργιος˙

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μπορίσπολ καί Μπροβάρυ Ἀντώνιος, Πρωτοσύγκελος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας της Οὐκρανίας˙

Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Βερολίνου, Γερμανίας καί Μεγάλης Βρετανίας Μάρκος˙

Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Βίλνο καί Λιθουανίας Ἰννοκέντιος˙

Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Νοβογκρούντοκ καί Σλονίμ Γουρίας˙

Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Σενταΐ Σεραφείμ˙

Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Μαγκαντάν καί Σινεγκόρσκ Ἰωάννης˙

Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Νάρβας καί Πριτσούντιε Λάζαρος˙

Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μπογκορόντσκ Ἀντώνιος.

(ΠΗΓΗ : http://www.dogma.gr)

3) 31-05-2016 : Ἐπιστολή Κυρίλλου πρός Βαρθολομαῖο : «Πρῶτα νά λυθεῖ πῶς θά καθίσουμε καί μετά ἡ Σύνοδος»

Ὁ Πατριάρχης Κύριλλος ζητάει ὅλοι οἱ Πατριάρχες καί οἱ Ἀρχιεπίσκοποι νά πάρουν θέση στό ζήτημα καί προτείνει νά κάθονται ὅλοι στό ἴδιο ἡμικυκλικό τραπέζι.

Μετά τά προβλήματα πρωτοκόλλου, πού προέκυψαν προσφάτως στό Ἅγιον Ὄρος, ζήτημα ἐγείρεται μεταξύ Μόσχας καί Κωνσταντινούπολης γιά τό “πρωτόκολλο” τῆς «Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου». Δεκαπέντε ἡμέρες πρίν τήν ἔναρξη τῆς «Πανορθοδόξου Συνόδου», πού θά διεξαχθεῖ στήν Ὀρθόδοξη Ἀκαδημία Κρήτης, ὁ Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος μέ ἐπιστολή του πρός τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, θέτει δύο ζητήματα πρωτοκόλλου, τά ὁποῖα, ἐάν δέν διευθετηθοῦν, ὅπως ἐπισημαίνει, δυσχεραίνουν καί κωλύουν τήν συμμετοχή του. Καί, ὅπως τονίζουν ὀρθόδοξοι ἀρχιερεῖς, μέσα ἀπό τήν ἐπιστολή διαφαίνεται ἡ ἀγωνία τῆς Μόσχας, μήπως δοθεῖ ἡ ἐντύπωση ὅτι ὁ ἑκάστοτε Οἰκουμενικός Πατριάρχης δέν εἶναι Πρῶτος μεταξύ Ἴσων, ἀλλά Πρῶτος μεταξύ τῶν 13 ὑπολοίπων Ὀρθοδόξων Προκαθημένων, οἱ ὁποῖοι ὑπάγονται καί λογοδοτοῦν στόν ἴδιο.

Συγκεκριμένα ὁ κ. Κύριλλος τονίζει ὅτι στή μεγάλη συνεδριακή αἴθουσα τῆς Ἀκαδημίας, κατά τήν χωροταξία, πού ἔχει σχεδιασθεῖ ἀπό τήν ἐπιτροπή προετοιμασίας :

«Οἱ Προκαθήμενοι δέν παρακάθηνται ἡμικυκλικῶς, ἀλλά εἰς δύο παραλλήλους γραμμάς, παρακαθήμενοι ὁ εἷς ἔναντι τοῦ ἄλλου καί οἱ πάντες μέ τό πλευρόν αὐτῶν πρός τόν Πρόεδρον (…). Ἐπιπλέον εἰς τό παρουσιασθέν σχεδιάγραμμα οἱ Προκαθήμενοι τῶν Ἐκκλησιῶν οὔτε εἰς ἴδιον τραπέζιον παρακάθηνται, ἀλλά εἰς θέσιν ἰδιαιτέραν ἕκαστος καί ἐξ ἀποστάσεως ὁ εἷς ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ, κεχωρισμένοι ὄντες, οὔτε λέξιν ἀνταλλάξαι δυνάμενοι μέ τόν πλησίον αὐτῶν. Ἡ κατάταξις τῶν τραπεζιῶν τούτων εἶναι τοιαύτη, ὥστε οὔτε κἄν προσφέρει τήν δυνατότητα εἰς τά διεθνή ΜΜΕ, ὅπως προβάλουν εἰς τό διεθνές ἀκροατήριον πάντας τούς συνελθόντας Προκαθημένους τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν ταυτοχρόνως. Οὕτως διαλύεται μιά συνολική εἰκών τῆς Συνόδου. Ἐκεῖνο, τό ὁποῖον βλέπομεν», δηλώνει ὁ Πατριάρχης Μόσχας, «εἰς τό σχεδιάγραμμα τοῦτο, διαφέρει ριζικῶς τῶν ὑφ’ ἡμῶν συζητηθέντων εἰς τάς Συνάξεις τῶν Προκαθημένων καί ὅσων βλέπομεν εἰς τάς εἰκόνας τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων». Ἀπευθύνοντας μήνυμα πρός τόν κ. Βαρθολομαῖο, σημειώνει : «ἡ προτεινόμενη κατάταξις, ὡς μή ἀνταποκρινομένη εἰς τήν καθ΄ἡμᾶς Ὀρθόδοξον ἐκκλησιολογίαν, προσεγγίζει ἐπικινδύνως τά Ρωμαιοκαθολικά πρότυπα».

Μάλιστα ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Μόσχας ζητάει ὅλοι οἱ Πατριάρχες καί οἱ Ἀρχιεπίσκοποι νά πάρουν θέση στό ζήτημα, καί, ἀφοῦ προτείνει νά κάθονται ὅλοι στό ἴδιο ἡμικυκλικό τραπέζι, στή συνέχεια ὑπογραμμίζει ὅτι τήν κεντρική θέση, «ὡς Προεδρεύων, φυσικῶς, νά καταλαμβάνει ἡ Ὑμετέρα Παναγιότης». Στόχος του, λέει ὁ κ. Κύριλλος, εἶναι νά προβληθεῖ «εἰς ὁλόκληρον τόν κόσμον ἡ πιστή εἰκόνα τῆς ἑνότητος καί τῆς συνοδικότητος. Ὁποιαδήποτε ἄλλη πρότασις, δηλώνει, δέν ἡμπορεῖ νά γίνει ἀποδεκτή ὑπό τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἐκκλησίας, δέν θά γίνει κατανοητή ὑπό τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ καί θά ἀποτελεῖ ἐν ἀνυπέρβλητο κώλυμα διά τήν συμμετοχήν ἡμῶν εἰς τάς συνοδικάς συνεδριάσεις».

– Τό δεύτερο θέμα, πού θέτει ὁ Πατριάρχης Μόσχας πρός τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη, εἶναι τό σημεῖο, πού θά καταλάβουν οἱ ἑτερόδοξοι, ὅπως τούς χαρακτηρίζει. «Στούς ἑτεροδόξους παρατηρητάς προβλέπονται ἐπίσημοι θέσεις ὄπισθεν τῶν Προκαθημένων. Κατ’ αὐτόν τόν ἀκριβῶς τρόπον, προσθέτει, θά ἐκληφθῆ ἡ «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος» ὑπό ἐκείνης τῆς μερίδος τῶν ἡμετέρων πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἀπό τώρα διαμαρτύρονται ἐναντίον της ὡς «οἰκουμενιστικῆς» καί οὐχί Ὀρθοδόξου. Διό φρονῶ ὅτι οἱ παρατηρηταί ἐκ τῶν ἑτεροδόξων ἐκκλησιῶν (sic) δέον νά παρακάθηνται ἐν ἀποστάσει ἐκ τῶν μελῶν τῆς Συνόδου, ὥστε νά μήν περιληφθοῦν εἰς τόν φακόν καί νά μήν νά ἀποτελοῦν μέρος τῆς κοινῆς εἰκόνος τῆς Συνόδου».

Ἀκόμη ζητάει νά ἐνημερωθοῦν οἱ συνεργάτες του γιά τά οἰκονομικά ζητήματα τῆς Συνόδου, καθώς ὑπάρχει ἕνα κοινό ταμεῖο, στό ὁποῖο θά πρέπει νά συνεισφέρουν ὅλες οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες.

(ΠΗΓΗ : https://www.tovima.gr)

4) 04-06-2016 : Πατριάρχης Κύριλλος : «Καί μία Ἐκκλησία νά μήν συμμετάσχει, ἀποτελεῖ κώλυμα γιά τήν διεξαγωγή τῆς Ἁγίας Συνόδου»

Ἡ συνελθοῦσα σέ συνεδρίαση ὑπό τήν προεδρία τοῦ Πατριάρχη Ἱερά Σύνοδος ἀσχολήθηκε μέ σοβαρά προβλήματα, τά ὁποῖα προέκυψαν κατά τήν πορεία προετοιμασίας τῆς «Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου» τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία προγραμματίζεται νά συγκληθεῖ ἀπό 18ης ἕως 26ης Ἰουνίου 2016 στήν Κρήτη καί εἰδικότερα δέ μέ τήν ἄρνηση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας νά συμμετάσχει στήν «Σύνοδο», ἐάν δέν μετατεθεῖ ἡ ἡμερομηνία συγκλήσεώς της, καί μέ σοβαρή κριτική, ἡ ὁποία ἀσκήθηκε κατά τῆς προετοιμασίας τῆς «Συνόδου» καί τῶν συνοδικῶν κειμένων τόσο ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας, ὅσο καί ἀπό τινες ἄλλες κατά τόπους Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες.

Ἐνημερωτικό σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας :

Ἡ Σύναξη τῶν Ὀρθοδόξων Προκαθημένων, ἡ ὁποία συνῆλθε στήν ἔδρα τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ἀπό 6ης ἕως 9ης Μαρτίου 2014 ἀποφάσισε ὅτι «Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας θά συγκληθῆ ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἐν Κωνσταντινουπόλει τό ἔτος 2016, ἐκτός ἀπροόπτου».

Ἐπίσης, ὅρισε ὅτι «Ἅπασαι αἱ ἀποφάσεις, κατά τε τήν Σύνοδον καί κατά τό προπαρασκευαστικόν αὐτῆς στάδιον, λαμβάνονται καθ᾿ ὁμοφωνίαν».

Ἡ Σύναξη τῶν Ὀρθοδόξων Προκαθημένων ἀπό 21ης ἕως 28ης Ἰανουαρίου 2016 στό Ὀρθόδοξο Κέντρο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στό Σαμπεζύ Γενεύης ἀποφάσισε ὅτι «Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος θά συνέλθη σύν Θεῷ ἐν τῇ ἐν Κολυμπαρίῳ Κισάμου Ὀρθοδόξῳ Ἀκαδημία Κρήτης, ἀπό 18ης ἕως 27ης Ἰουνίου 2016».

Ἀκόμα ἀποφάσισε τήν συγκρότηση τῆς Πανορθοδόξου Γραμματείας καί τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου.

Οἱ Προκαθήμενοι τῶν κατά τόπους Ἐκκλησιῶν δέχθηκαν τήν πρόταση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας νά δημοσιευθοῦν τά προετοιμασθέντα ἀπό τίς Πανορθόδοξες Προσυνοδικές Διασκέψεις καί τίς Συνάξεις Προκαθημένων σχέδια τῶν συνοδικῶν κειμένων, μέ σκοπόν τήν ἐκκίνηση μιᾶς εὐρύτερης συζητήσεως ἐπ’αὐτῶν.

Τήν προτροπή του πρός τούς πιστούς «νά ἐκφράσουν τίς ἀπόψεις καί τίς προσδοκίες τους ἀπό τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο» τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπηύθυνε ὁ Παναγιώτατος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος.

Ἀπολύτως πρόθυμη γιά τήν ἐνεργό συνεργασία στήν προετοιμασία τῆς Συνόδου ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας ἀμέσως ἐξονόμασε τούς ἐκπροσώπους αὐτῆς στήν Πανορθόδοξη Γραμματεία καί τήν Ὀργανωτική Ἐπιτροπή τῆς Συνόδου (βλ. τό ἀπό 26ης Φεβρουαρίου 2016 καί μέ ἀριθμ. πρωτ. 01/818 Γράμμα τοῦ Ἁγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κυρίλλου πρός τόν Παναγιώτατο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖο), ἀλλά παρά τίς ὑπενθυμίσεις μας, μόλις ἀπό 7 Ἰουνίου προσεκλήθη ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας νά συμμετάσχει στήν Ὀργανωτική Ἐπιτροπή (βλ. τό ἀπό 31ης Μαΐου 2016 Γράμμα τοῦ Παναγιωτάτου Πατριάρχου Κωσνταντινουπόλεως Βαρθολομαίου πρός τόν Ἁγιώτατο Πατριάρχη Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κυρίλλου).

Κατά τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2016 ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας διά πρακτικοῦ № 34 ὅρισε τήν ἀντιπροσωπεία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας στήν Πανορθόδοξη Σύνοδο καί τήν ἀπόφαση αὐτή ὁ Ἁγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος ἀνακοίνωσε στόν Παναγιώτατο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖο.

Παράλληλα, ἀμέσως μετά τήν δημοσίευση τῶν σχεδίων τῶν συνοδικῶν κειμένων, ἡ Ἱεραρχία, ὁ εὐαγής κλῆρος καί οἱ λαϊκοί τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας ἄρχισαν νά ἀσκοῦν τίς κριτικές παρατηρήσεις τους ἐπ΄αὐτῶν.

Τά Γραφεῖα τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, τό Τμῆμα Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων καί τά ὑπόλοιπα Συνοδικά Ἱδρύματα δέχθηκαν πλῆθος Γραμμάτων ἀπό Ὀρθοδόξους πιστούς μέ κριτική κατά τῶν συνοδικῶν κειμένων καί τῆς ἴδιας τῆς πορείας προετοιμασίας τῆς Συνόδου.

Ἐξαιτίας συγχύσεως στούς κόλπους τοῦ ποιμνίου τό Τμῆμα Ἐξωτερικῶν Σχέσεων προέβη σέ σχετική δήλωση μέ ἀπαραίτητες ἐπεξηγήσεις καί σχόλια.

Προκειμένου νά προκαλέσουμε μία εὐρύτερη συζήτηση τῶν σχεδίων τῶν κειμένων τῆς Συνόδου, μέ εὐλογία τοῦ Ἁγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κυρίλλου στίς 19 Ἀπριλίου στό Ὀρθόδοξο Πανεπιστήμιο Ἀνθρωπιστικῶν Σπουδῶν Ἅγιος Τύχων Μόσχας ὀργανώθηκε συνέδριο μέ τίτλο «Ἡ Πανορθόδοξη Σύνοδος : ἀπόψεις καί προσδοκίες».

Βάσει τῶν πορισμάτων τοῦ συνεδρίου καταρτίσθησαν καί παραπέμφθησαν στίς ἐκκλησιαστικές ἀρχές τροπολογίες στά συνοδικά κείμενα «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τόν ὑπόλοιπον χριστιανικόν κόσμον» καί «Ἡ Ἀποστολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσμῳ».

Παρά τήν συνεχή ἐλάττωση τοῦ χρόνου μέχρι τήν ἔναρξη τῆς Συνόδου, παραμένουν ἀρκετές ἐκκρεμότητες, οἱ ὁποῖες θέτουν ὑπό ἀμφισβήτηση τό ἐνδεχόμενο τῆς ἐξασφαλίσεως τῆς πανορθοδόξου συναινέσεως στή Σύνοδο.

Ἡ ἀντιπροσωπεία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀντιοχείας δέν ὑπέγραψε τόν Κανονισμό Ὀργανώσεως καί Λειτουργίας τῆς Συνόδου, ὁ ὁποῖος καταρτίσθηκε ἀπό τήν μεταξύ 21ης καί 28ης Ἰανουαρίου τ.ε. στό Σαμπεζύ Σύναξη τῶν Ὀρθοδόξων Προκαθημένων.

Οἱ ἀντιπροσωπεῖες τῶν Πατριαρχείων Ἀντιοχείας καί Γεωργίας δέν ὑπέγραψαν τό σχέδιο τοῦ κειμένου «Τό μυστήριον τοῦ Γάμου καί τά κωλύματα αὐτοῦ». Τό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως δέν ὑποστήριξε τήν πρόταση τοῦ Ἁγιωτάτου Πατριάρχου Κυρίλλου νά συνεννοηθοῦν πανορθοδόξως κατά τόν ἐναπομείναντα χρόνο αὐτά τά θέματα στά πλαίσια ἐργασιῶν τῆς Πανορθοδόξου Γραμματείας «μέ τήν μετέπειτα ἐξέταση τῶν καταρτισθέντων προτάσεων ἀπό τήν Σύναξη τῶν Ὀρθοδόξων Προκαθημένων» (βλ. τό ἀπό 26ης Φεβρουαρίου 2016 καί μέ ἀριθμ. πρωτ. 01/818 Γράμμα τοῦ Ἁγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κυρίλλου πρός τόν Παναγιώτατο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖο).

Κατά τήν περίοδο, ἡ ὁποία μεσολάβησε, ἡ Γραμματεία συνῆλθε μόνο δύο φόρες, γιά νά ἀσχοληθεῖ σχεδόν ἀποκλειστικῶς μέ τεχνικά ζητήματα.

Ἔχει ἀπορριφθεῖ ἡ πρόταση τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας στήν Πανορθόδοξη Γραμματεία νά συζητηθεῖ τό θέμα συνεννοήσεως τῶν κειμένων.

Ἀνεπίλυτες παραμένουν οἱ διαφωνίες μεταξύ τῶν Πατριαρχείων Ἀντιοχείας καί Ἱεροσολύμων στό θέμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς δικαιοδοσίας τοῦ Κατάρ καί ἡ ἐξ αὐτοῦ διακοπή εὐχαριστιακῆς κοινωνίας μεταξύ αὐτῶν, κάτι τό ὁποῖο παρουσιάζει οὐσιαστικό κώλυμα γιά τήν συμμετοχή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀντιοχείας στή Σύνοδο.

Κατά τήν διάρκεια τῆς τελευταίας ἑβδομάδας μερικές κατά τόπους Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες προέβησαν σέ ἐπίσημες δηλώσεις, μέ τίς ὁποῖες ἀμφισβητοῦν τό ἐνδεχόμενο συγκλήσεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου στίς προκαθορισμένες ἡμερομηνίες ἤ τήν ἐξασφάλιση τῆς συναινέσεως ἐπί τῶν βασικῶν θεμάτων τῆς Ἡμερησίας Διατάξεως τῆς Συνόδου.

Στίς 25 Μαΐου 2016 ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας ἀποφάνθηκε ὅτι στά κείμενα τῆς Συνόδου «Τό Μυστήριον τοῦ Γάμου καί τό κωλύματα αὐτοῦ» καί «Ἡ Ἀποστολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσμῳ» πρέπει νά ἐνσωματωθοῦν σημαντικές τροπολογίες, ἐνῶ τό κείμενο «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τόν ὑπόλοιπον χριστιανικόν κόσμον» πρέπει νά ἐπεξεργασθεῖ οὐσιαστικά.

Ἐπίσης σημείωσε ὅτι σέ περίπτωση, πού οἱ προτεινόμενες τροπολογίες «δέν θά ληφθοῦν ὑπ’ὄψιν καί δέν θά ἐνσωματωθοῦν στό κείμενο, ἡ Ἐκκλησία τῆς Γεωργίας δέν εἶναι δυνατόν νά τό ὑπογράψει».

Στίς 25 Μαΐου 2016 ἔληξαν οἱ ἐργασίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, ἡ ὁποία ἐνέκρινε κείμενο, τό ὁποῖο ἀσχολεῖται μέ τήν προετοιμασία τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου.

Ἀντανακλᾶ «τήν θέση τῶν Ἐπισκόπων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας ἐφ’ὅλων τῶν βασικῶν ζητημάτων, τά ὁποῖα πρόκειται νά τεθοῦν πρός συζήτηση ἀπό τήν Μεγάλη Σύνοδο καί ἐπί τῶν ὁποίων θά ἀποφασίσει». Ἐρωτᾶται : τό ἐν λόγῳ κείμενο, τό ὁποῖο κοινοποιήθηκε καί στούς Προκαθημένους καί τίς Ἱερές Συνόδους τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἐάν «ἡ ἐπικείμενη Σύνοδος ἀνταποκρίνεται στά κριτήρια καί τά μέτρα τῶν ἀληθινῶν Συνόδων, τῶν γνωστῶν ἀπό τήν ἱστορία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας…καί θά ἀποτελεῖ ἔκφραση τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός ἡ Σύνοδος»;

Οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας ἐπισημαίνουν τίς ἐλλείψεις τοῦ σχεδίου τοῦ Κανονισμοῦ τῆς Συνόδου, διερωτῶνται δέ γιά τόν ρόλο καί τήν θέση τῶν Ἐπισκόπων στή Σύνοδο, γιά τόν μή αἰτιολογημένο περιορισμό τῶν μετεχόντων τῆς Συνόδου. Ἀκόμα κρίνουν ἀπαραίτητη τήν ἐνασχόληση τῆς Συνόδου μέ τό θέμα τοῦ αὐτοκεφάλου καί τοῦ τρόπου ἀνακηρύξεως αὐτοῦ (κάτι στό ὁποῖο ἐπέμενε ἐπίσης καί ἡ Ρωσική Ἐκκλησία παράλληλα μέ ἄλλες Ἐκκλησίες).

Ἐπίσης, ἐκφράζουν τήν γνώμη ὅτι τά σχέδια τῶν συνοδικῶν κειμένων «χρήζουν τροποποιήσεως καί διευκρινίσεως, προκειμένου νά ἀνταποκριθοῦν στίς ἐπιταγές τῆς ζωῆς καί τῆς ἀποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας».

Αὐτό ἰσχύει ἰδιαίτερα γιά τά κείμενα «Ἡ Ἀποστολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσμῳ» καί «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τόν ὑπόλοιπον χριστιανικόν κόσμον». Ἐπιπλέον, ἔχουν ἐκφράσει καί ἄλλες παρατηρήσεις.

Στίς 25 Μαΐου 2016 ἔληξαν οἱ ἐργασίες της Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅπου, ὅπως πληροφορεῖ ἡ Ἐγκύκλιος τῆς Συνόδου, συζητήθηκαν ἡ «Ἀπόφαση καί Πρόταση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, ὕστερα ἀπό ἀποσταλεῖσες προτάσεις Ἱεραρχῶν, κατόπιν τῆς προτροπῆς τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου.

Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέ ἀπόλυτη πίστη στήν διδασκαλία τῶν Προφητῶν, τῶν Ἀποστόλων καί τῶν Πατέρων, καί μέ σεβασμό στό Συνοδικό πολίτευμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μελέτησε διεξοδικά τίς προτάσεις τῆς Διαρκοῦς Συνόδου, μίαν πρός μίαν, καί μέ πνεῦμα ὁμοψυχίας, ὑπευθυνότητας καί σοβαρότητας… ὥστε αὐτές νά εἶναι οἱ τελικές ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τά κείμενα αὐτά… Οἱ διορθώσεις καί οἱ προσθῆκες, πού εἶναι οὐσιαστικές καί συντονίζονται στήν διαχρονική ἐμπειρία καί παράδοση τῆς Ἐκκλησίας… Ἀκούστηκαν οἱ ἀπόψεις πολλῶν Ἱεραρχῶν καί οἱ ἀποφάσεις ἦσαν σχεδόν ὁμόφωνες».

Ἐπίσης, σημειώνει ἡ Ἐγκύκλιος ὅτι «τό προηγούμενο χρονικό διάστημα ὑπῆρξε ἀνησυχία, ἐν πολλοῖς δικαιολογημένη, σέ πολλούς Κληρικούς, μοναχούς καί λαϊκούς, γιά τά κείμενα, τά ὁποῖα θά συζητήσει ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος».

Αὐθημερόν ἡ Ἱερά Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, κατόπιν Ἐκτάκτου Διπλῆς Συνάξεως ὅλων τῶν ἀντιπροσώπων καί Καθηγουμένων τῶν εἴκοσι Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἀγίου Ὄρους ἀπέστελε Γράμμα πρός τόν Παναγιώτατο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖο καί τούς Προκαθημένους τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ὅπου τονίζει ὅτι «σημεῖα τινά εἰς τά προσυνοδικὰ κείμενα χρήζουν ἀποσαφηνίσεως, ὥστε νά ἀποτυποῦται σαφέστερον ἡ διαχρονική παράδοσις τῶν Ἁγίων Πατέρων καί ἡ συνοδική παρακαταθήκη τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐπ’αὐτῶν τῶν σημείων καταθέτομεν ταπεινῶς τήν γνώμην καί τάς προτάσεις ἡμῶν». Αὐτές οἱ τροπολογίες ἀφοροῦν στά κείμενα «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τόν ὑπόλοιπον χριστιανικόν κόσμον» καί «Ἡ Ἀποστολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσμῳ». Καταθέτοντας αὐτές «κατόπιν περισκέψεως, προσοχῆς καί προσευχῆς…προτάσεις», οἱ Ἁγιορεῖτες ὑπογραμμίζουν ὅτι ἡ διόρθωση τῶν προσυνοδικῶν κειμένων τυγχάνει ἀπαραίτητη, γιά νά ἀποφύγει ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος «τυχόν διαστάσεις καί σχίσματα».

Στίς 27 Μαΐου 2016 ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς κατά Ἀντιόχειαν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας προέβη σέ δήλωση, ὅπου ἀναφέρει ὅτι οἱ Συνοδικοί, ἀφοῦ «συζήτησαν ὅλες τίς λεπτομέρειες καί τά κείμενα τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου, κατέληξαν σέ συμφωνία στό θέμα κοινῆς θέσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀντιοχείας ἔναντι τῶν ζητημάτων τῆς Ἡμερησίας Διατάξεως» καί «ἀποφάσισαν τήν ἔγκριση ὅλων τῶν τροπολογιῶν», τίς ὁποῖες ὑπέβαλε προηγουμένως ἡ ὁρισθεῖσα ἐπί τούτῳ Ἐπιτροπή.

Ἐπίσης, σημείωσαν τήν ἀνάγκη τῆς «τελικῆς ἐκκλησιαστικῆς διευθετήσεως τῆς διαφορᾶς μέ τό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων».

Στίς 31 Μαΐου 2016 ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως «πρός μελέτην τοῦ ζητήματος» στίς σχέσεις μεταξύ τῶν Πατριαρχείων Ἀντιοχείας καί Ἱεροσολύμων «καί ἐξεύρεσιν κοινῆς ἀποδεκτῆς λύσεως» ἀποφάσισε νά προτείνει «τήν σύστασιν, ἀμέσως μετά τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον, Ἐπιτροπῆς ἐξ ἀντιπροσώπων ἀμφοτέρων τῶν ἐνδιαφερομένων Ἐκκλησιῶν, ὑπό τήν συντονιστικήν εὐθύνην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου».

Ὡς ἐκ τούτου ἡ Γραμματεία τῆς Ἱεράς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Ἀντοχείας ἐξέδωσε ἀνακοίνωση τήν 1η Ἰουνίου 2016, ὅπου «μέ μεγάλη λύπη καί ἔκπληξη» πληροφορήθηκε τήν ἐν λόγῳ πρόταση καί δέχθηκε ὅτι «ἡ ὡς ἄνω ἀπόφαση ἐπιβεβαιώνει ὅτι ὅλες οἱ προσπάθειες, οἱ ὁποῖες καταβλήθηκαν κατά τήν τριετία δέν καρποφόρησαν… Αὐτές οἱ προσπάθειες καταβλήθηκαν ἐπίτηδες πρό τῆς ἐνάρξεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, προκειμένου ἡ Σύνοδος νά ἀποτελέσει ἔκφραση τῆς Ὀρθοδόξου ἑνότητας.

Ἡ καλύτερη ἀπόδειξη αὐτῆς τῆς ἑνότητας εἶναι ἡ Θεία Λειτουργία μέ συμμετοχή ὅλων τῶν αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τήν ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς.

Το Συλλείτουργο εἶναι ἡ ἀσφαλής ὁδός πρός τήν ἐπίλυση ζητημάτων, τά ὁποῖα ἀφοροῦν σέ ὅλο τό πλήρωμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καθώς καί ἔκφραση τῆς ὁμοψυχίας ἐπί τῶν θεμάτων αὐτῶν».

Καί ὅμως «ἡ προτροπή νά ἀναβληθεῖ ἡ ἐπίλυση τοῦ ἐν λόγῳ προβλήματος μετασυνοδικῶς, δέν ἀνταποκρίνεται στόν σκοπό διεξαγωγῆς τῆς Συνόδου, ἡ ὁποία καλεῖται νά ἀποτελέσει ἔκφραση τῆς Ὀρθοδόξου ἑνότητας» καί «ἀπειλεῖ τήν σύγκληση τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου στίς προκαθορισμένες ἡμερομηνίες». Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀντιοχείας κατ’ἐπανάληψιν προειδοποιοῦσε σχετικῶς».

Ἐπίσης, πληροφορούμαστε ὅτι «ἡ Ἱερά Σύνοδος συνεχίζει τίς συνεδριάσεις αὐτῆς καί συνέρχεται σέ λίγες ἡμέρες, γιά νά ἐξετάσει τίς ἐξελίξεις, οἱ ὁποῖες ἀφοροῦν στήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο, καί νά ἀποφασίσει σχετικῶς».

Κατά τήν συνεδρίαση αὐτῆς, τήν 1η Ἰουνίου 2016, ἡ μέ πλήρη σύνθεση Ἱερά Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας «συζήτησε ἐπισταμένως τά θέματα, τα ὁποῖα συνδέονται μέ τήν σύγκληση τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀπό 16 ἕως 26 Ἰουνίου ἐ.ἔ. στήν Κρήτη». Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας ὑπέδειξε :

Τήν ἔλλειψη ἀπό τήν Ἡμερήσια Διάταξη τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου τῶν ἰδιαιτέρως σημαντικῶν διά τήν Ὀρθοδοξία ζητημάτων, τά ὁποῖα εἶναι ἐπίκαιρα καί χρήζουν ἔγκαιρης Πανορθοδόξου ἀντιμετωπίσεως,

Τίς διαφωνίες, οἱ ὁποῖες προέκυψαν, καί τίς ὁποῖες δήλωσαν ἐπισήμως οἱ κατά τόπους Ἐκκλησίες ἐπί ὁρισμένων ἤδη ἐγκριθέντων συνοδικῶν κειμένων,

Τήν ἀδυναμία ἐπιμελείας τῶν κειμένων, συμφώνως πρός τόν ἤδη ἐγκριθέντα Κανονισμό Λειτουργίας τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, κατά τήν διάρκεια ἐργασιῶν τῆς Συνόδου,

Τήν προταθεῖσα διάταξη τῶν Προκαθημένων τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἡ ὁποία θά ἀκολουθεῖται στήν αἴθουσα συνεδριάσεων τῆς Συνόδου πρός παράβασιν τῆς ἀρχῆς τῆς ἰσοτιμίας τῶν Προκαθημένων τῶν αὐτοκεφάλων κατά τόπους Ἐκκλησιῶν,

Τήν ἀκατάλληλη διάταξη γιά τούς παρατηρητές καί προσκεκλημένους τῆς Συνόδου,

Τήν ἀνάγκη μεγάλων καί μή αἰτιολογημένων δαπανῶν σέ περίπτωση συμμετοχῆς τοῦ Πατριαρχείου Βουλγαρίας στή Σύνοδο.

Ὡς ἀποτέλεσμα τῆς συνεδριάσεως ἡ Ἱερά Σύνοδος ὁμοφώνως ἀποφάσισε :

Νά ἐπιμείνει στήν ἀναβολή τῆς συγκλήσεως τῆς ἀπό 16 ἕως 26 Ἰουνίου ἐ.ἔ. Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐνῶ νά συνεχισθοῦν οἱ προετοιμασίες γιά τήν σύγκληση αὐτῆς,

Ἀντιθέτως ἡ Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Βουλγαρίας δηλώνει κατηγορηματικά τήν μή συμμετοχή του στίς ἐργασίες τῆς προγραμματιζομένης ἀπό 16 ἕως 26 Ἰουνίου Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας».

Στίς 2 Ἰουνίου 2016 διά Γράμματός του πρός τούς Προκαθημένους τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ὁ Ἁγιώτατος Πατριάρχης Βουλγαρίας Νεόφυτος κοινοποίησε τήν ἀπόφαση αὐτή.

Ἀποφάσισε :

Νά ἐγκρίνει τίς προσπάθειες, τίς ὁποῖες καταβάλλει ὁ Πατριάρχης Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος καί ἐκπρόσωποι τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας κατά τήν περίοδο μετά τήν ἀπό 2 ἕως 3 Φεβρουαρίου 2016 γενομένη Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας ὡς πρός τήν συμμετοχή στήν προετοιμασία τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου.

Νά ἐγκρίνει τίς τροπολογίες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας στά σχέδια κειμένων τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τόν ὑπόλοιπον χριστιανικόν κόσμον» καί «Ἡ Ἀποστολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσμῳ», οἱ ὁποῖες διαμορφώθηκαν βάσει τῶν κρίσεων Ἱεραρχῶν, κληρικῶν, μοναχῶν καί μοναζουσῶν καί λαϊκῶν.

Νά τονίσει ὅτι, κατόπιν συζητήσεως τῶν σχεδίων κειμένων τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου, οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες τῆς Γεωργίας, τῆς Σερβίας, τῆς Βουλγαρίας καί τῆς Ἑλλάδος, ὅπως καί ἡ Ἱερά Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὑπέβαλαν οὐσιαστικές τροπολογίες, οἱ ὁποῖες συγκλίνουν ἐν πολλοῖς μέ προτάσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας.

Αὐτές χρήζουν ἐπισταμένης μελέτης ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς ἐξασφαλίσεως τῆς πανορθοδόξου συναινέσεως.

Ἔχοντας ὑπ’ὄψιν ὅτι οἱ ἀποφάσεις τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου λαμβάνονται ἀποκλειστικῶς καθ΄ὁμοφωνίαν (Ἀπόφαση τῆς ἀπό 6 ἕως 9 Μαρτίου 2014 Συνάξεως τῶν Ὀρθοδόξων Προκαθημένων ἄρθ. 2 α), δηλαδή μέ ὁμόφωνη ἐκδήλωση θελήσεως ὅλων τῶν κοινῶς ἀνεγνωρισμένων αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, νά ὑπογραμμίσει ὅτι ἡ μή συμμετοχή ἔστω καί μιᾶς ἐξ αὐτῶν στή Σύνοδο, ἀποτελεῖ ἀπόλυτο κώλυμα γιά τήν διεξαγωγή τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου.

Ἐπειδή ἡ ἀπό 1ης Ἰουνίου 2016 ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας, καθώς καί τό ἀσαφές ὡς πρός τήν συμμετοχή τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας στήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο, ἡ ἔλλειψη τῆς προκαταρκτικῆς συναινέσεως γιά τό σχέδιο τοῦ Κανονισμοῦ Λειτουργίας τῆς Συνόδου καί τοῦ κειμένου «Τό μυστήριον τοῦ Γάμου καί τά κωλύματα αὐτοῦ», αὐτό σημαίνει ὅτι κατά τό παρόν, δύο ἑβδομάδες πρό τῆς καθορισμένης ἡμερομηνίας ἐνάρξεως τῆς Συνόδου, παραμένουν σοβαρές ἐκκρεμότητες, οἱ ὁποῖες χρήζουν τῆς ἄνευ ἀναβολῆς λήψεως τῶν πανορθοδόξων πρωτοβουλιῶν.

Νά θεωρεῖ ὅτι ὡς λύση γιά ἄρση τοῦ ἀδιεξόδου θά μποροῦσε νά εἶναι ἡ σύγκληση μιᾶς ἐκτάκτου Πανορθοδόξου Προσυνοδικῆς Διασκέψεως πρός ἐξέταση τῆς διαμορφωθείσης καταστάσεως καί τήν μελέτη τῶν ὑποβληθεισῶν ἀπό τίς κατά τόπους Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες τροπολογίες γιά τά συνοδικά κείμενα μέ σκοπό τήν ἐκπόνηση τῶν συμπεφωνημένων προτάσεων.

Νά δεχθεῖ ὅτι, ἔχοντας ὑπ’ὅψιν τόν μεγάλο φόρτο ἐργασιῶν καί τήν σπουδαιότητα τῶν ἐγειρομένων ζητημάτων, ἡ σύγκληση μιᾶς τέτοιας διασκέψεως πρέπει νά γίνει ἄνευ ἀναβολῆς καί τό ἀργότερον στίς 10 Ἰουνίου ἐ.ἔ. προκειμένου νά ἀποφανθοῦν οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες σχετικά μέ τήν σύγκληση τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου στίς προκαθορισμένες ἡμερομηνίες, μέ βάση τήν ἀπόφαση, τήν ὁποία θά λάβει ἡ Διάσκεψη.

Νά ζητήσει ἀπό τόν Πατριάρχη Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλο νά ὑποβάλει τό σχετικό αἴτημα στόν Παναγιώτατο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖο.

Νά ἀποσταλοῦν πρός τούς Προκαθημένους τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν οἱ ὡς ἄνω προτάσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας.

(ΠΗΓΗ : http://www.romfea.gr)

5) 05-06-2016 : Συνάντηση τοῦ Πατρ. Μόσχας μέ τόν Πρόεδρο τῆς Κεντρικῆς Πνευματικῆς Διοικήσεως τῶν μουσουλμάνων τῆς Ρωσίας

Μέ τόν Πρόεδρο τῆς Κεντρικῆς Πνευματικῆς Διοικήσεως τῶν μουσουλμάνων τῆς Ρωσίας καί Ἀρχιμουφτή τῆς Ρωσίας κ. Ταλγκάτ Ταντζουντίν εἶχε συνάντηση στίς 5 Ἰουνίου 2016 κατά τήν ποιμαντική του ἐπίσκεψη στήν Οὔφα ὁ Πατριάρχης Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος.

Στή συνάντηση συμμετεῖχαν ἀνώτατοι ἐκπρόσωποι τῆς μουσουλμανικῆς κοινότητας τῆς Ρωσίας, ἐνῶ ἀπό τήν πλευρά τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας ὁ Μητροπολίτης Ἁγίας Πετρουπόλεως καί Λάντογκας Βαρσανούφιος, ὁ Μητροπολίτης Οὔφας καί Στερλιταμάκ Νίκων, ὁ Ἐπίσκοπος Σολνετσνογκόρσκ Σέργιος, ὁ Ἱερέας Δημήτριος Σαφόνωφ, Γραμματέας τοῦ ΤΕΕΣ ἐπί τῶν διαθρησκειακῶν σχέσεων.

Κατά τήν προσφώνηση πρός τόν Ἀρχιμουφτή ὁ κ. Κύριλλος ἀνέφερε : «Μόλις εἶχα συνάντηση μέ τόν ἐπικεφαλῆς τοῦ Μπασκορτοστάν καί δημοσίως τόνισα ἐκεῖνο, τό ὁποῖο θά πῶ καί ἐνώπιόν Σας τώρα : δέν ἦταν τυχαῖο ὅτι ἡ αὐτοκράτειρα Αἰκατερίνη Β’ ἀποφάσισε τήν σύσταση τοῦ κέντρου τοῦ ρωσικοῦ ἰσλάμ ἐδῶ, διότι ἐδῶ ἦταν τό πλέον εὐνοϊκό, διαθρησκειακό καί διεθνικό κλίμα».

«Στό διάβα ὅλων τῶν αἰώνων ἔχει ἐπιβεβαιωθεῖ. Δέν σημειώθηκαν συγκρούσεις. Ἔχουμε καλές σχέσεις μεταξύ μας. Ἔτσι ἦταν καί κατά τήν σοβιετική ἐποχή καί τήν χαλεπή ἐποχή τῆς ἀνασυγκροτήσεως (περεστρόικα) καί σήμερα ἔχουμε ὁμοφωνία στίς τοποθετήσεις μας ἐπί πολλῶν ζητημάτων καί, τό πλέον σημαντικό, προστατεύουμε τήν ἐνότητα τῆς Πατρίδας μας καί την διαθρησκειακή καί διεθνική εἰρήνη».

«Στή Ρωσία ζεῖ ἕνας πολυεθνικός λαός. Δέν εἶναι δυνατόν παρά νά εἶναι πολευθνική καί μεγάλη ἡ Ρωσία. Εἴτε θά εἶναι μεγάλη καί πολεθνική, εἴτε θά εἶναι μονοεθνική καί ἀσήμαντη. Προκειμένου νά εἶναι μεγάλη, ὀφείλουμε νά ἐργασθοῦμε ἀπό κοινοῦ, ἐνῶ τό μεγαλεῖο τῆς χώρας δέν συνίσταται μόνο στήν οἰκονομία της, ἀλλά καί στήν δύναμη τῶν ἀνθρώπων. Ἡ πνευματική ζωή εἶναι ἐκείνη, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τό ἀντικείμενο τῆς ἀπασχολήσεώς μας», τόνισε ὁ Πατριάρχης Κύριλλος καί κάλεσε σέ ἐνίσχυση τῶν καλῶν σχέσεων μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου καί τῆς μουσουλμανικῆς κοινότητας στό Μπασκορτοστάν καί τήν Ρωσία ἐν γένει.

«Ἀγιώτατε, ἀκολουθοῦμε τό καλό παράδειγμά σας καί διδασκόμεθα ἀπό τήν μεγάλη διακονία Σας στήν πίστη, στό λαό καί στήν Πατρίδα μας. Κρατᾶμε τήν ἀρχή ὅτι δέν εἴμαστε ἐμεῖς, οἱ ὁποῖοι ἐπιλέγουμε τήν Πατρίδα, ἀλλά ὁ Ὕψιστος εἶναι Αὐτός, ὁ Ὁποῖος μᾶς ἔδωσε τήν μεγάλη μας Πατρίδα. Δέν εἴχαμε ἐπιλέξει καί τούς γείτονες, ἀλλά εἶναι κατόπιν βουλήσεως τοῦ Ὑψίστου, καί ὁ γείτονας εἶναι ὁ ἄλλος ἀδελφός μας», ὑπογράμμισε ὁ Ἀρχιμουφτής τῆς Ρωσίας.

Ἐπίσης, ἀναφέρθηκε στίς κοινές δραστηριότητες μέ τήν τοπική Ἱερά Μητρόπολη, τίς ὁποῖες χαρακτήρισε, ὄχι μόνο ὡς διάλογο, ἀλλά καί ὡς ἀδελφική συνεργασία.

Τέλος, ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Κεντρικῆς Πνευματικῆς Διοικήσεως τῶν μουσουλμάνων τῆς Ρωσίας ἀνέφερε ὅτι χάρηκε, πού τά θέματα, τά ὁποῖα ἔχουν σχέση μέ τίς δραστηριότητες τοῦ Διαθρησκειακοῦ Συμβουλίου τῆς Ρωσίας, ἀνατέθηκαν στήν ἁρμοδιότητα τοῦ Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ἱλαρίωνος, Προέδρου τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας.

(ΠΗΓΗ : http://www.vimaorthodoxias.gr)

Σύν Θεῷ, θά συνεχίσουμε στό ἑπόμενο ἄρθρο μας.

e-mail: synaxisorthkm@gmail.com

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Σχετικά άρθρα

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.