Αφιερώματα

Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 7ον)

εικόνα άρθρου: Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 7ον)

Κυριώτερα λεχθέντα καί πραχθέντα τοῦ Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου ἀπό τόν Σεπτέβριο τοῦ 2016 ἕως τόν Φεβρουάριο τοῦ 2017

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Αναδημοσιεύουμε από το Ιστολόγιο Κατάνυξη

ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ

Ἀποκλειστικά γιά τό Katanixi.gr

Θεσσαλονίκη, 01 Νοεμβρίου 2019

Παραθέτουμε, συνεχίζοντας, τά κυριώτερα λεχθέντα καί πραχθέντα τοῦ Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου ἀπό τόν Σεπτέβριο τοῦ 2016 ἕως τόν Φεβρουάριο τοῦ 2017.

1) 26-09-2016 : Συνάντηση τοῦ Πατριάρχου Κυρίλλου μέ ἀρχηγούς τῆς ἀντιπροσωπείας τοῦ Ἰράν στήν Ι΄ συνεδρίαση τῆς κοινῆς Ρωσο-ἰρανικῆς ἐπιτροπῆς διαλόγου «Ὀρθοδοξία-Ἰσλάμ»

Μέ μετόχους τῆς Ι΄ συνεδριάσεως τῆς Κοινῆς Ρῶσο-Ἰρανικῆς Ἐπιτροπῆς Διαλόγου «Ὀρθοδοξία – Ἰσλάμ» εἶχε συνάντηση στίς 26 Σεπτεμβρίου 2016 ὁ Πατριάρχης Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος.

Ἡ Ι΄ συνεδρίαση τῆς Κοινῆς Ἐπιτροπῆς φιλοξενήθηκε ἀπό 26 ἕως 27 Σεπτεμβρίου 2016 στή Μόσχα. Ὁ Προκαθήμενος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας ἀπέστειλε μήνυμα πρός τούς μετέχοντες τῆς συνεδριάσεως.

Στή συνάντηση συμμετεῖχαν ὁ σύμβουλος τοῦ Ὕπατου Ἡγέτη τοῦ Ἰράν, Ayatollah Mohammad Ali Taskhiri, ὁ Πρέσβης τοῦ Ἰρᾶν στή Ρωσία Μεχντί Σανάι κ.ἄ.

Στή συνάντηση, ἐπίσης, παραβρέθηκαν ὁ Μητροπολίτης Καζάν καί Ταταρστάν Θεοφάνης καί ὁ Ἱερέας Δημήτριος Σαφόνωφ, Γραμματέας τοῦ ΤΕΕΣ ἐπί διαθρησκειακῶν ὑποθέσεων.

Ὁ Προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, καλωσορίζοντας τόν Ayatollah Mohammad Ali Taskhiri, τόνισε ὅτι ἡ πρώτη συνάντηση μέ τόν προσκεκλημένο πραγματοποιήθηκε περίπου πρό εἰκοσαετίας στήν Τεχεράνη. «Τότε διατυπώσαμε τήν ἀνάγκη ἑνός μονίμου ὀργάνου γιά διεξαγωγή διαλόγου μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας καί τῶν Ἰρανῶν μουσουλμάνων», ὑπενθύμισε ὁ κ. Κύριλλος.

Ἐπίσης, ὁ Πατριάρχης Κύριλλος ἐξῆρε τό ἔργο τῆς Κοινῆς Ρῶσο-Ἰρανικῆς Ἐπιτροπῆς Διαλόγου «Ὀρθοδοξία–Ἰσλάμ», τό ὁποῖο διαπίστωσε τήν σύγκλιση θέσεων ἐπί πολλῶν προβλημάτων τῆς σύγχρονης ἐποχῆς : «Χαίρομαι, πού ἡ πρωτοβουλία, τήν ὁποία ἀναλάβαμε ἀπό κοινοῦ, ἀγαπητέ ἀδελφέ Taskhiri, εἶχε τόσο ἀγαθά ἀποτελέσματα. Ἡ συγκροτηθεῖσα ὁμάδα ἐργασίας ἐπί διαλόγου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας μέ τούς Ἰρανούς μουσουλμάνους ἀπέδειξε ὅτι ὁ διαθρησκειακός διάλογος εἶναι ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος βοηθᾶ στήν καλύτερη κατανόηση τῶν λαῶν μεταξύ τους καί στήν ἐπίτευξη ὁμοφωνίας ἐπί πολύ σημαντικῶν προβλημάτων τῆς σύγχρονης ἐποχῆς. Κρίνω σπουδαῖο ὅτι στά πλαίσια τῆς Ἐπιτροπῆς μας ἀπό κοινοῦ ἀντιμετωπίσαμε καί ἐξακολουθοῦμε νά ἀντιμετωπίζουμε τίς προκλήσεις τοῦ ἐπιθετικοῦ θύραθεν κόσμου, οἱ ὁποῖες στοχεύουν ἀκόμη καί στίς ἠθικές ἀρχές τῶν θρησκειῶν μας. Βασιζόμενοι στίς διδασκαλίες τῶν πίστεών μας ἐπί εἰκοσαετία ἀνταλλάξαμε σκέψεις σχετικά μέ καίρια προβλήματα τοῦ σύγχρονου κόσμου. Καί ὁ διάλογος ἀπέδειξε ὅτι ἔχουμε νά μοιρασθοῦμε πολλά κοινά».

Ἀπευθυνόμενος στόν Ἀμπουζάς Ἀϊμπραχίμι Τορκαμάν, ὁ Προκαθήμενος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας ἐπίσης ὑπενθύμισε τήν συνάντηση τοῦ 2012 μέ τούς μετόχους τῆς Η’ συναντήσεως τῆς Κοινῆς Ρῶσο-Ἰρανικῆς Ἐπιτροπῆς Διαλόγου «Ὀρθοδοξία – Ἰσλάμ» : «Πρό τετραετίας ἐπίσης παραβρεθήκατε στή συνάντηση μαζί μου. Διατελούσατε τότε ἀρχηγός τοῦ πολιτιστικοῦ τμήματος παρά τήν Πρεσβεία τοῦ Ἰράν στή Ρωσία. Θέλω νά πῶ ὅτι πολύ θετικῶς ἐκτιμᾶμε τό ὑψηλό ἐπίπεδο σχέσεων, τό ὁποῖο πετύχαμε μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας καί τοῦ ὑπό τήν ἡγεσία Σας σήμερα Ὀργανισμοῦ τοῦ Ἰσλάμ καί τῶν πολιτιστικῶν σχέσεων στό Ἰράν. Ὁ Ὀργανισμός Σας διεξάγει διαθρησκειακό διάλογο μέ ἐκπροσώπους τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων σέ πολλές χῶρες παγκοσμίως».

Ὁ κ. Κύριλλος τόνισε ὅτι ἀποδίδει μεγάλη σημασία στό διάλογο μεταξύ τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων, οἱ ὁποῖες ἔχουν πολλά κοινά στίς ἀπόψεις τους σχετικά μέ τήν θέση τοῦ ἀνθρώπου στόν κόσμο, τήν φύση τῆς ἀνθρώπινης ἠθικῆς καί τίς σχέσεις μεταξύ τῶν ἀνθρώπων.

Σύμφωνα μέ τόν κ. Κύριλλο, ἡ ἐν λόγῳ συνεδρίαση τῆς Κοινῆς Ἐπιτροπῆς Διαθρησκειακοῦ Διαλόγου θά συνεισφέρει στήν σταθερή καί δίκαιη εἰρήνη.

Ἀπό τήν πλευρά τους, οἱ προσκεκλημένοι ἐξέφρασαν τήν ἐγκάρδια εὐγνωμοσύνη τους πρός τόν Πατριάρχη γιά τήν ὑποδοχή, καθώς καί γιά τό μόνιμο ἐνδιαφέρον γιά τά θέματα διαθρησκειακοῦ διαλόγου καί τῆς συνεργασίας Ρωσίας καί Ἰράν.

Τέλος, τά μέρη συνεζήτησαν τό ἔργο τῆς Κοινῆς Ρῶσο-Ἰρανικῆς Ἐπιτροπῆς Διαλόγου «Ὀρθοδοξία – Ἰσλάμ» καί χάραξαν τά σχέδια γιά τήν περαιτέρω συνεργασία.

(ΠΗΓΗ : https://mospat.ru, https://katanixis.blogspot.gr)

2) 12/13-10-2016 : Ἀνθρωπισμός, παιδικές ψυχές, ἀνθρώπινα δικαιώματα καί στό βάθος… οἰκουμενισμός. Ποιά σκοπιμότητα ἐξυπηρετεῖται;

Ἱεράρχες τῶν Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν διαβίβασαν παιδικά μηνύματα εἰρήνης στήν ἡγεσία τῆς ΕΕ καί τούς Ὕπατους Ἀρμοστές τοῦ ΟΗΕ.

Στίς ἀρχές Ὀκτωβρίου 2016 σέ δύο χιλιάδες καί πλέον σχολεῖα μέσης ἐκπαιδεύσεως τῆς Δαμασκοῦ, τῆς Χόμς καί λοιπῶν πόλεων τῆς Συρίας, ὑπό τό σύνθημα «Εἰρήνη στά παιδιά», πραγματοποιήθηκαν ἐκδηλώσεις, οἱ ὁποῖες ὀργανώθηκαν ἀπό χριστιανικές Ἐκκλησίες τῆς χώρας, στά πλαίσια τῶν ὁποίων οἱ Σύροι μαθητές συνέταξαν ἐκκλήσεις καί ἑτοίμασαν ζωγραφιές, καλώντας τήν διεθνή κοινότητα νά τερματίσει τόν πόλεμο στή χώρα τους.

Στίς 12 Ὀκτωβρίου στίς Βρυξέλλες καί στίς 13 Ὀκτωβρίου στή Γενεύη οἱ ὑψηλόβαθμοι Ἱεράρχες τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ἀντιοχείας, τῆς Συροϊακωβιτικῆς καί Μελχιτικῆς Ἐκκλησίας διαβίβασαν τά παιδικά μηνύματα στήν ἡγεσία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καί στούς Ὕπατους Ἁρμοστές τοῦ ΟΗΕ.

Ἐπί τῷ σκοπῶ τούτῳ τίς Βρυξέλλες καί τήν Γενεύη ἐπισκέφθηκαν ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Μελχιτικῆς Ἑλληνοκαθολικῆς Ἐκκλησίας Πατριάρχης Γρηγόριος Γ’ Λαχάμ καί Ἱεράρχες ἀπό τό Χόμς, μιᾶς πόλεως, ἡ ὁποία ἐπλήγη ἀπό τούς τρομοκράτες ὅσο ἴσως καμμία ἄλλη πόλη τῆς Συρίας.

Στίς Βρυξέλλες εἶχαν συνάντηση μέ τόν Πρόεδρο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς κ. Ζ. Κ. Γιούνκερ καί λοιπά ὑψηλόβαθμα στελέχη, ἐνῶ στή Γενεύη μέ τόν Ὕπατο Ἀρμοστή τοῦ ΟΗΕ γιά τούς πρόσφυγες καί τόν Ὕπατο Ἀρμοστή τοῦ ΟΗΕ γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα πρίγκιπα Ζ. Ρ. Ἀλ-Χουσεΐν.

Τό θέμα τῆς ἐν λόγῳ ἐκδηλώσεως συζητήθηκε γιά πρώτη φορά κατά τήν διάρκεια τῶν συναντήσεων τῶν ἡγεσιῶν τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Συρίας μέ τήν ἀντιπροσωπεία Ὀρθοδόξων καί Ρωμαιοκαθολικῶν ἀπό τήν Ρωσία, ἡ ὁποία στίς 7 Ἀπριλίου ἐ.ἔ. μετέβη στή Δαμασκό, κατόπιν ἐντολῆς τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀρχῶν τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας καί τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, προκειμένου νά ὑλοποιήσει ὁρισμένα συμφωνηθέντα, τά ὁποῖα ἐπιτεύχθησαν στή συνάντηση τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κυρίλλου μέ τόν Πάπα Ρώμης Φραγκῖσκο στήν Ἀβάνα τόν περασμένο Φεβρουάριο.

Μέλη τῆς ὡς ἄνω ἀντιπροσωπείας ἦταν ὁ Ἱερομόναχος Στέφανος Ἡγκούμνωφ, Γραμματέας τοῦ ΤΕΕΣ ἐπί τῶν διαχριστιανικῶν σχέσεων, ἐκπρόσωποι τοῦ ἱδρύματος “Kirche in Not”, ὁ Ρωμαιοκαθολικός Ἱερέας Ἀντζεϊ Γκαλέμπα καί ὁ κ. Π. Γκουμενιούκ, οἱ ὁποῖοι ἀφίχθησαν στή Γενεύη στίς 13 Ὀκτωβρίου 2016, γιά νά συναντηθοῦν μέ τούς Σύρους Ἱεράρχες.

Ἀπό τήν πλευρά τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας τῆς συναντήσεως προήδρευσε ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας στό Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν καί τούς Διεθνεῖς Ὀργανισμούς στή Γενεύη Πρωθιερέας Μιχαήλ Γκουντιάγιεφ. Τά μέρη συζήτησαν τίς προοπτικές τῆς περαιτέρω διαχριστιανικῆς συνεργασίας, ἡ ὁποία ἀποβλέπει στήν ὑποστήριξη τῶν δεινοπαθούντων χριστιανῶν καί λοιπῶν ἐθνοομολογιακῶν ὁμάδων τῆς ἐν λόγῳ περιοχῆς.

(ΠΗΓΗ : https://katanixis.blogspot.gr)

3) 16-10-2016 : Ἐπίσημη δεξίωση γιά τήν 300η ἐπέτειο τῆς παρουσίας τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδοξίας στή Μ. Βρετανία καί τήν Ἰρλανδία

Ἐπίσημη δεξίωση ἐξ ἀφορμῆς τῆς 300ης ἐπετείου τῆς παρουσίας τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδοξίας στή Μεγάλη Βρετανία καί τήν Ἰρλανδία παρετέθη στίς 16 Ὀκτωβρίου 2016 στό Λονδίνο, ὅπου παρακάθησαν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καντερβουρίας Justin Welby, ὁ Ἐπίσκοπος Λονδίνου Richard Chartres, o Ἔκτακτος καί Πληρεξούσιος Πρέσβης τῆς Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας στή Μεγάλη Βρετανία Ἀ. Γιακοβένκο, ἐκπρόσωποι τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας καί λοιπῶν χριστιανικῶν ὁμολογιῶν, μέλη τῆς ἀντιπροσωπείας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, προσκεκλημένοι τῆς ἐπαρχίας Σούροζ.

Τούς παρισταμένους προσφώνησαν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σούροζ Ἐλισαίος καί ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Ρωσικῆς διπλωματικῆς ἀντιπροσωπείας στή Μεγάλη Βρετανία Ἀ. Γιακοβένκο, ὁ ὁποῖος τόνισε τήν, στό διάβα τῶν 300 ἐτῶν, συμβολή τοῦ παρά τήν Ρωσική Πρεσβεία στό Λονδίνο Ἱεροῦ Παρεκκλησίου καί τῶν κληρικῶν του στίς διμερεῖς σχέσεις μεταξύ τῶν χωρῶν.

Ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀγγλίας καί ὁλόκληρης τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας τόν Πατριάρχη Κύριλλο καλωσόρισε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καντερβουρίας.

Ἀντιφωνών τούς παρευρισκομένους, ὁ Προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας μεταξύ ἄλλων ἀνέφερε :

«Ἐάν ρωτήσετε, γιατί ἦλθα σήμερα στήν Ἀγγλία, θά σᾶς ἀπαντήσω, γιά νά ἑορτάσω τήν ἐπέτειο, ἀλλά καί νά ἁπλώσω χέρι φιλίας στόν Ἀγγλικό λαό, στήν Ἐκκλησία τῆς Ἀγγλίας, γιά νά τονίσω ἐπιπλέον μιά φορά τήν σημασία τοῦ θρησκευτικοῦ στοιχείου, συμπεριλαμβανομένων καί γιά τίς διεθνεῖς σχέσεις. Εἶμαι βέβαιος ὅτι μέ τήν συνεργασία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας μέ τίς χριστιανικές κοινότητες τῆς Ἀγγλίας καλούμαστε νά προσφέρουμε οὐσιαστικά καί στίς σχέσεις μεταξύ τῶν χωρῶν καί τῶν λαῶν μας. Οἱ προσπάθειές μας δέν πρέπει νά ἐκπηγάζουν ἀπό πολιτικούς λόγους, ἀνεξαρτήτως ἀπό τό πῶς βλέπουμε τήν ἐξωτερική πολιτική τῶν χωρῶν μας, ἀλλά ἀποκλειστικά ἀπό τά κοινά ἐκεῖνα στοιχεῖα, τά ὁποῖα ἑνώνουν τούς χριστιανούς τῆς Ἀνατολῆς καί τῆς Δύσεως.

Εὔχομαι ὁ Θεός νά δώσει οἱ τρικυμίες τοῦ αἰῶνος τούτου νά μή διασαλεύσουν ποτέ τήν ἑνότητα τῶν χριστιανικῶν ἠθικῶν ἀξιῶν, ὥστε μέσα ἀπό αὐτές τίς ἀξίες νά βλέπουμε ὁ ἕνας τόν ἄλλο ὡς ἀδελφούς. Προκειμένου νά πετύχουμε αὐτά, ὀφείλουμε νά καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες καί εὐελπιστῶ ὅτι ἔχουμε αὐτή τήν δυνατότητα καί δέν χάσαμε ἀκόμη τόν χρόνο μας.

Ὁ Κύριος νά εὐλογήσει τήν Βασίλισσα, τήν Ἀγγλία καί τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας».

Μετά τό πέρας τῆς δεξιώσεως ὁ Πατριάρχης Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος συνομίλησε μέ ἐκπροσώπους τῶν Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν. Ὁ Πατριάρχης Κύριλλος ἐξέφρασε τήν ὑποστήριξή του πρός τόν δεινοπαθοῦντα λαό τῆς Συρίας καί τόνισε ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας δέεται ὑπέρ τοῦ τερματισμοῦ τῆς συγκρούσεως καί πάντα θά στηρίζει τούς Σύρους ἀδελφούς της.

(ΠΗΓΗ : http://www.vimaorthodoxias.gr, https://kaiomenivatos.blogspot.com)

4) 18-10-2016 : Συνάντηση Πατριάρχη Μόσχας μέ τόν ἐπικεφαλῆς τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας

Μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο Καντερβουρίας Justin Welby εἶχε συνάντηση στίς 18 Ὀκτωβρίου 2016 στό Παλάτι τοῦ Λάμπεθ Λονδίνου ὁ Πατριάρχης Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος.

Ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας στή συνάντηση παρέστησαν ὁ Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ἱλαρίων, Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σούροζ Ἐλισαίος, ὁ Ἀρχιμανδρίτης Φιλάρετος Μπουλέκωφ, Ἀναπληρωτής Πρόεδρος τοῦ ΤΕΕΣ καί ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἀγγλίας ὁ Ἐπίσκοπος Λονδίνου Richard Chartres.

Συζητήθηκαν θέματα διμερῶν σχέσεων μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας καί Ἐκκλησίας τῆς Ἀγγλίας. Κατά τήν διάρκεια τῆς συναντήσεως τά μέρη κατέληξαν σέ συμφωνία συνεργασίας στόν ἀνθρωπιστικό τομέα.

Ὁ Πατριάρχης Κύριλλος ἐπέστησε τήν προσοχή τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Justin Welby στόν ἔντονο προβληματισμό τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας γιά τήν φιλελευθεροποίηση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀγγλίας στά θέματα τῆς ἐκκλησιαστικῆς διαρθρώσεως, δηλαδή τῶν εἰς πρεσβύτερον καί ἐπίσκοπον χειροτονιῶν γυναικῶν, καθώς καί στά θέματα ἠθικῆς καί οἰκογένειας. Ὁ κ. Κύριλλος ἐξέφρασε τήν ἐλπίδα ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀγγλίας θά ἀντιμετωπίζει τίς προκλήσεις τοῦ σύγχρονου κόσμου καί θά ἀγωνίζεται, γιά νά διαφυλάξει τήν Εὐαγγελική διδασκαλία.

Τά μέρη ἐπιβεβαίωσαν τήν σπουδαιότητα τῶν συντονισμένων προσπαθειῶν γιά τήν προστασία τῶν χριστιανῶν στή Μέση Ἀνατολή.

Ὁ Πατριάρχης Κύριλλος καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καντερβουρίας Justin Welby τόνισαν τόν σημαίνοντα ρόλο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀγγλίας στήν διαφύλαξη καί τήν ἑδραίωση τῶν σχέσεων μεταξύ τῶν λαῶν Ρωσίας καί Μεγάλης Βρετανίας.

Ἐν κατακλεῖδι ὑπῆρξε ἀνταλλαγή ἐνθυμίων.

Λαμβάνοντας ὑπ’ὄψιν τούς κόπους γιά τήν στερέωση τῶν διμερῶν σχέσεων μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀγγλίας, ὁ Πατριάρχης Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος περιεκόσμησε τόν Ἐπίσκοπο Λονδίνου μέ τήν ὑψηλή τιμητική διάκριση τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, τό παράσημο τοῦ Ὁσίου Σεργίου τοῦ Ραντονέζ Β’ Τάξεως.

(ΠΗΓΗ : http://www.romfea.gr)

5) 18-10-2016 : Συνέντευξη Πατριάρχη Μόσχας γιά τήν ἐπίσκεψη στό Λονδίνο

Στίς 18 Ὀκτωβρίου 2016 ὁλοκληρώθηκε ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κυρίλλου στήν ἐπαρχία Σούροζ, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε ἐξ ἀφορμῆς τῆς 300ης ἐπετείου παρουσίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας στίς Βρετανικές Νήσους.

Στό ἀεροδρόμιο τοῦ Λονδίνου τόν Πατριάρχη Κύριλλο προέπεμψαν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σούροζ Ἐλισσαῖος καί ὁ Πρέσβης τῆς Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας στή Μεγάλη Βρετανία Ἀ. Γιακοβένκο.

Πρό τῆς ἀναχωρήσεώς του, ὁ Προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας ἀπάντησε στίς ἐρωτήσεις τῶν Ρωσικῶν καί τῶν ξένων ΜΜΕ.

Ἐρώτηση : «Ταξιδεύετε πολύ στό ἐξωτερικό. Ἀρκεῖ νά θυμηθοῦμε τήν ἱστορική συνάντησή Σας μέ τόν Πάπα Ρώμης στήν Κούβα. Ὡς πρός τό γεγονός αὐτό μιλᾶμε γιά μία τάση πρός συνένωση τοῦ χριστιανισμοῦ; Ποιοί εἶναι οἱ λόγοι μιᾶς τέτοιας προσεγγίσεως»;

Πατριάρχης Κύριλλος : «Πράγματι, ζοῦμε σέ μιά δύσκολη ἐποχή, καί τό δέχονται ὅλοι, τόσο οἱ Ἄγγλοι πολιτικοί, τόσο οἱ Ρῶσοι, καθώς καί οἱ ἐκκλησιαστικοί ἡγέτες. Σήμερα στόν ἀνθρώπινο πολιτισμό, στόν κόσμο γενικά ἐπέρχονται πάρα πολλές ριζικές μεταβολές. Ὅλοι ἀντιμετωπίζουμε πάρα πολύ ἐπικίνδυνες προκλήσεις καί μάλιστα καθολικοῦ χαρακτήρα. Δέν πρόκειται νά τίς ἀπαριθμήσω, ἀλλά εἶναι προφανές ὅτι ἡ ἀνθρωπότητα διέρχεται ἕνα πολύ ἐπισφαλές στάδιο τῆς ἱστορικῆς ἐξελίξεώς της. Ἀπό τό κατά πόσο ἐπιτυχῶς διέλθουμε τό στάδιο αὐτό, ἐξαρτᾶται τό μέλλον τῆς ἀνθρωπότητας, διότι εὔκολα μποροῦμε νά τήν καταστρέψουμε καί ὄχι μόνο μέ πυρηνικά ὄπλα, ἀλλά καί μέ οἰκολογικές κρίσεις, μέ ἀπίστευτες ἀντιθέσεις μεταξύ πλουσίων καί φτωχῶν καί μέ πολλά ἄλλα πράγματα. Ἐδῶ ἐγείρεται τό ἐρώτημα, καί τί κάνει ἡ Ἐκκλησία; Πρέπει νά παραμένει ἁπλός θεατής ὅλης αὐτῆς τῆς ἀρνητικῆς δυναμικῆς; Ἤ μήπως ἔχει νά προειδοποιήσει τούς ἀνθρώπους νά ἐπανεξετάσουν πολλά πράγματα, προκειμένου νά βροῦν μιά κοινή γλώσσα καί ἀπό κοινοῦ νά ἀντιμετωπίσουν αὐτές τίς κρίσεις;

Ἀκριβῶς αὐτός ἦταν ὁ λόγος τῆς συναντήσεώς μου μέ τόν Πάπα Ρώμης. Μάλιστα, ὅταν συναντηθήκαμε στό ἀεροδρόμιο, τοῦ εἶπα τό ἑξῆς : «Κατά τήν γνώμη μου, συναντιόμαστε τήν κατάλληλη ὥρα», καί πρόσθεσα «καί σέ ἕνα κατάλληλο τόπο», διότι ἡ συνάντησή μας πραγματοποιήθηκε ἐκτός Εὐρωπαϊκοῦ πλαισίου, μέ ὅλη τήν ἱστορία διαιρέσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἱστορία αὐτῶν τῶν Εὐρωπαϊκῶν ἀντιθέσεων μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν ἐπικρατεῖ μέχρι σήμερα στή συνείδηση τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν καί τῶν Ὀρθοδόξων. Ἐνῶ ἡ συνάντηση στήν Ἀβάνα μᾶς παρεῖχε τήν εὐκαιρία νά ἀπομακρυνθοῦμε ἀπό αὐτά τά Εὐρωπαϊκά πλαίσια. Νομίζω ὅμως ὅτι πρέπει νά τονισθεῖ ἡ πρώτη φράση, δηλαδή «τήν κατάλληλη ὥρα».

Ποτέ πρίν ἕνας Πατριάρχης Μόσχας δέν συναντήθηκε μέ τόν Πάπα Ρώμης. Αἰσθάνθηκα ἔντονη τήν ἀνάγκη νά συναντηθῶ μέ τόν ἐπικεφαλῆς τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας καί κυρίως γιά νά συζητήσουμε θέματα, τά ὁποῖα προκαλοῦν τήν μεγαλύτερη ἀνησυχία ἀπό πλευρᾶς τῆς παγκοσμίου ἀναπτύξεως. Βρῆκα τήν πλήρη κατανόηση. Ὅπως ξέρετε, συνυπογράψαμε μιά δήλωση, ἡ ὁποία ἀποτυπώνει θέσεις τῶν δύο Ἐκκλησιῶν.

Τό ἴδιο αἰσθάνθηκα καί σήμερα, καθώς μιλοῦσα μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο Καντερβουρίας καί τούς συναδέλφους του. Ὑπάρχει κοινός προβληματισμός γιά τίς ἐξελίξεις στόν κόσμο καί ἡ προθυμία νά συνεργασθοῦμε, στό μέτρο τῶν δυνατοτήτων τῶν Ἐκκλησιῶν, προκειμένου νά βελτιωθεῖ ὁ κόσμος».

(ΠΗΓΗ : http://www.romfea.gr)

6) 31-10-2016 : Ὁ Ἀρχιραβῖνος τῆς Ρωσίας πρότεινε στόν Πατριάρχη πασῶν τῶν Ρωσιῶν νά γίνει ἕνα φόρουμ παγκόσμιων θρησκειῶν στή Ρωσία!

Ἀρχιραβῖνος τῆς Ρωσίας Berel Lazar καί ὁ πρόεδρος τῆς ὁμοσπονδίας τῶν Ρώσων Ἑβραίων (FJC), Ἀλέξανδρος Μπέρντ, κατά τήν διάρκεια συνάντησής τους μέ τόν Πατριάρχη Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλο, ζήτησαν νά διοργανωθεῖ στή Ρωσία ἕνα διεθνές φόρουμ ὅλων τῶν παγκοσμίων θρησκειῶν, πού ἀφοροῦν πνευματικούς ἡγέτες μεγάλων θρησκειῶν, πού εὑρίσκονται σέ διαφορετικές ἠπείρους.

«Ἕνα τέτοιο γεγονός θά μποροῦσε νά λύσει δύο προβλήματα ταυτόχρονα : νά τονώσει τήν συνεργασία τῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν σέ ἀντίθεση μέ τίς ἐπικίνδυνες προκλήσεις τά τελευταία χρόνια, καθώς καί νά προωθήσει στήν παγκόσμια σκηνή μιά θετική εἰκόνα τῆς Ρωσίας ὡς μιά χώρα, πού θά διασφαλίζει τά δικαιώματα τῶν πιστῶν καί θά «χτίζει» τήν πολιτική της, βασιζόμενη στίς αἰώνιες ἀξίες», δήλωσε ὁ Λαζάρ.

Ἡ πρωτοβουλία του Φόρουμ ἀποφασίστηκε νά ἐξετασθεῖ μέ μεγαλύτερη λεπτομέρεια στήν ἑπόμενη συνεδρίαση τοῦ Διαθρησκευτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ρωσίας, πού ἀποτελεῖ τό ἀνώτατο θρησκευτικό ὄργανο τῆς χώρας. Ἀλλά, ἀπ΄ ὅ,τι φαίνεται τό φόρουμ θά ὑλοποιηθεῖ.

Ὁ Ἀρχιραβῖνος τῆς Ρωσίας σημείωσε ὅτι στήν Ρωσία ἡ κατάσταση σέ αὐτόν τόν τομέα ἔχει ἀμβλυνθεῖ σέ μεγάλο βαθμό, καί αὐτό ὀφείλεται στίς προσπάθειες τοῦ Πατριάρχη, πού εἶναι ἕνα ἄτομο, πού ὅμοιό του δέν ὑπάρχει πουθενά στόν κόσμο.

Μέ τή σειρά της, ἡ Ρωσική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει προσελκύσει τήν προσοχή τῶν ἐκπροσώπων τῆς ἑβραϊκῆς κοινότητας στή σημασία τῆς λειτουργίας διατήρησης τῆς εἰρήνης, τήν ὁποία ἐπιβάλει ἡ Ρωσία στή Μέση Ἀνατολή, καί ἀπηύθυνε ἔκκληση γιά κοινές προσπάθειες γιά τήν καταπολέμηση τοῦ θρησκευτικοῦ ἐξτρεμισμοῦ, ἡ ὁποία συνιστᾶ ἀπειλή γιά τίς χριστιανικές κοινότητες τῆς περιοχῆς.

Ὁ Ἀρχιραβῖνος Λαζάρ τόνισε ὅτι τό πρόβλημα ἔχει καθολική ἀξία καί σημασία, ὄχι μόνο γιά τίς Χριστιανικές κοινότητες τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ἀλλά καί γιά τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ.

Τά δύο μέρη συμφώνησαν, ἐπίσης, ὅτι εἶναι ἀπαράδεκτο νά παραμένουν ἀδιάφοροι γιά τήν ἀντικατάσταση τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν καί τήν ἰδεολογία τῆς ἀνεκτικότητας, καί ὅτι εἶναι ἀπαραίτητο νά ὁριστεῖ μέ σαφήνεια ἡ θέση τῶν παραδοσιακῶν θρησκειῶν σχετικά μέ τό θέμα.

(ΠΗΓΗ : https://katanixis.blogspot.gr)

7) 21-11-2016 : Ρῶσος Πατριάρχης : «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία παραμένει ἑνιαῖα παρά τήν ἀποτυχία τῆς Συνόδου»

Ὁ Ρῶσος Πατριάρχης Κύριλλος, μιλώντας ἐνώπιον τῶν Προκαθημένων ἐννέα Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, μέ τήν εὐκαιρία τῶν 70ων γενεθλίων του, ἀπέρριψε τήν κατηγορία ἐθνοφυλετισμοῦ σέ βάρος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, πού δέχθηκε λόγῳ τῆς ἀπόφασής της νά μήν συμμετάσχει στή σύνοδο τῆς Κρήτης.

Ὁ Προκαθήμενος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας κατέστησε σαφές ὅτι ἡ κυριότερη ἐπιδίωξη τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ διατήρηση τῆς πανορθόδοξης ἑνότητας καί αὐτό προϋποθέτει τόν σεβασμό ἀπέναντι στή στάση τῶν Ἐκκλησιῶν, πού διαφωνοῦσαν μέ ὁρισμένες πτυχές τῆς διοργάνωσης τῆς συνόδου.

Ὁ Πατριάρχης Κύριλλος ὑπενθύμισε ὅτι ἡ Ρωσική Ἐκκλησία στό παρελθόν συμμετεῖχε σέ ὅλες τίς προσυνοδικές συναντήσεις, κάτι πού ἐπιδεικνύει ὅτι «ἡ ἐπίτευξη τῆς ὁμόνοιας γιά διάφορα θέματα χρειάζεται ἰδιαίτερες προσπάθειες καί προϋποθέτει ἰσότιμο σεβασμό ἔναντι ὅλων τῶν μελῶν τῆς ὀρθόδοξης οἰκογένειάς μας».

Στή συνέχεια, ὅμως, τόνισε ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐξακολουθεῖ νά εἶναι ἑνιαῖα, φέρνοντας ὡς παράδειγμα τήν ἐκπροσώπηση ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν στή Μόσχα : «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐξακολουθεῖ νά εἶναι ἑνιαῖα παρά τίς μεμονωμένες διαφωνίες, πού δημιουργοῦνται κατά καιρούς. Τό γεγονός ὅτι σήμερα ἔχουν παρευρεθεῖ ἐδῶ οἱ ἀγαπητοί μου συνάδελφοι Προκαθήμενοι καί οἱ ἀντιπροσωπεῖες ὅλων τῶν Αὐτοκέφαλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τό γεγονός ὅτι σήμερα κοινωνοῦμε ἀπό ἕνα ποτήριο, ἐπιδεικνύοντας ἕνα σῶμα ἐν Χριστῷ, ἀποτελεῖ μιά λαμπρά ἐπιβεβαίωση αὐτῆς τῆς ἑνότητας».

Ὁ Προκαθήμενος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας παραδέχθηκε ὅτι ἡ ἀπόφαση αὐτή δέν ἦταν εὔκολη γιά τήν Ρωσική Ἐκκλησία, ἀλλά «ἦταν πλήρως δικαιολογημένη, καθώς συνειδητοποιούσαμε σαφῶς ὅτι ἡ Σύνοδος, μέ ἀπουσία ἔστω καί μιᾶς κατά Τόπον Ἐκκλησίας, δέν θά μπορέσει νά ἐπιτύχει τόν κυριότερο στόχο της, πού ἦταν νά ἐπιδείξει στόν κόσμο μέ αἰσθητό τρόπο τήν ἑνότητα τῆς Οἰκουμενικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας».

(ΠΗΓΗ : https://www.katanixis.gr)

8) 22-11-2016 : Συνέντευξη τοῦ Πατριάρχου Κυρίλλου στούς δημοσιογράφους μέ κυρίαρχη τήν ἀναφορά στήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο

«Ἡ Ρωσική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀποφάσισε τήν τελευταία στιγμή νά ἀπόσχει ἀπό τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα στήν Κρήτη τόν Ἰούλιο τοῦ 2016, σέ μιά προσπάθεια νά ἀποτρέψει διάσπαση τῆς Ὀρθοδοξίας», δήλωσε ὁ Πατριάρχης Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος σέ συνέντευξη στούς δημοσιογράφους γιά τά 70ά γενέθλιά του.

«Διαιρέσεις ἀκολούθησαν σχεδόν σέ κάθε Σύνοδο στήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας. Ἀκόμη καί μετά ἀπό Οἰκουμενικές Συνόδους. Ὡς ἐκ τούτου, σήμερα θά ἔπρεπε νά ἀποτραποῦν οἱ κίνδυνοι δημιουργίας ἑνός νέου σχίσματος. Γι’ αὐτό ἀκριβῶς εἴχαμε συμφωνήσει ὅλες οἱ ἀποφάσεις νά λαμβάνονται μέ ὁμοφωνία. Ὡστόσο, ὅπως ἀποδείχθηκε κατά τήν διάρκεια συνάξεως τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν στή Γενεύη, δύο Ἐκκλησίες – τό Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας καί ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Γεωργίας – ἔσπασαν τήν συναίνεση καί ἀρνήθηκαν νά ὑπογράψουν πολύ σημαντικά κείμενα», ἀνέφερε ὁ Πατριάρχης Κύριλλος.

«Στή συνέχεια, ἡ Σερβική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶπε ὅτι ἦταν ἀπαραίτητο νά ἀναβληθεῖ ἡ Σύνοδος. Ἡ Βουλγαρική Ἐκκλησία ἀρνήθηκε νά παραστεῖ στή συνάντηση. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀντιοχείας καί ἡ Ἐκκλησία τῆς Γεωργίας ἀκολούθησαν. Ὅταν λάβαμε αὐτές τίς πληροφορίες, στείλαμε μιά ἐπιστολή στόν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, προτείνοντας τήν σύγκληση μιᾶς ἐπείγουσας πανορθόδοξης διάσκεψης, γιά νά συζητήσει τά μελλοντικά βήματά μας, καί νά ἀποφασίσει τί θά πρέπει νά κάνουμε, ἐπειδή ἦταν ἀδύνατο νά συνέλθει ἡ Σύνοδος, χωρίς συναίνεση», ἀνέφερε ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. «Μιά θεμελιώδης ἀρχή, ἡ ὁποία ἐγκρίθηκε κατά τήν Σύναξη τῶν Προκαθημένων τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἦταν τό ὅτι ὅλα τά κείμενα θά πρέπει νά ἐγκριθοῦν μέ συναίνεση, μέ στόχο νά ἀποφευχθοῦν οἱ διαφορές καί οἱ διαιρέσεις».

«Ἐμεῖς δηλώσαμε γιά ἄλλη μιά φορά ὅτι τά κείμενα, πού ὑποτίθεται ὅτι ἔπρεπε νά ὑποβληθοῦν στήν Σύνοδο τῆς Κρήτης, δέν μᾶς ταιριάζανε μέ τήν σημερινή τους μορφή καί ὅτι εἴχαμε σοβαρές τροποποιήσεις. Λάβαμε μιά πολύ ἀγενή ἀπάντηση, ἡ ὁποία ἔλεγε ὅτι ἡ Σύνοδος θά πραγματοποιηθεῖ οὕτως ἤ ἄλλως», τόνισε ὁ Πατριάρχης Κύριλλος.

«Ἐάν ἡ Σύνοδος ἐλάμβανε χώρα χωρίς τήν ἀναγκαῖα συναίνεση, αὐτό θά σημαίνει ὅτι προδίδουμε τίς κοινές ἀρχές, πού ὅλοι μας εἴχαμε ἐγκρίνει. Ἄλλωστε, αὐτό θά σήμαινε τήν δημιουργία προϋποθέσεων γιά μιά διάσπαση στόν Ὀρθόδοξο Χριστιανισμό», ἐξήγησε ὁ Πατριάρχης. Εἶπε ἐπίσης ὅτι «ἐκπρόσωποι ὁρισμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἶχαν ἤδη ταξιδέψει στήν Κρήτη, γιά νά λάβουν μέρος στή Σύνοδο, ἐνῶ ἄλλοι εἶχαν ἀρνηθεῖ. Ἔτσι αὐτόματα ἡ Σύνοδος στερήθηκε τόν πανορθόδοξο χαρακτήρα της. Ἦταν κάτω ἀπό αὐτές τίς συνθῆκες, πού ἡ Ρωσική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀποφάσισε νά ἀπόσχει ἀπό τή Σύνοδο», τόνισε ὁ Πατριάρχης Μόσχας καί πασών των Ρωσιῶν.

«Ἀλλά, τιμοῦμε τήν ἐκδήλωση, πού πραγματοποιήθηκε στήν Κρήτη. Ἔχουμε σίγουρα τίς δικές μας ἐπιφυλάξεις καί τροπολογίες. Ἡ Βιβλική-Θεολογική Ἐπιτροπή μας ἔχει μελετήσει σίγουρα τά κείμενα, πού ἐγκρίθηκαν ἀπό τή Σύνοδο της Κρήτης, καί ἔχει ἑτοιμάσει τροποποιήσεις σ’ αὐτά», διευκρίνισε ὁ Πατριάρχης Κύριλλος. Σύμφωνα μέ τόν ἴδιο, «ἡ προσεχής Σύναξη τῶν Προκαθημένων θά τίς μελετήσει λεπτομερῶς, προκειμένου νά εἶναι σέ θέση νά κάνει τίς δικές της προτάσεις».

«Θεωροῦμε τή Σύνοδο τῆς Κρήτης ὡς μέρος αὐτῆς τῆς διαδικασίας. Σήμερα, μέ τήν ἀπουσία τόσων ἐκκλησιῶν, θά πρέπει νά ἀποφύγουμε τήν δραματοποίηση τοῦ ὅλου θέματος. Εἴμαστε στό δρόμο γιά μιά (Πανορθόδοξη) σύνοδο, ἡ ὁποία πρόκειται νά συγκληθεῖ σύμφωνα μέ ὅλους τούς κανόνες καί μέ κατάλληλο τρόπο, πού θά παρουσιάσει ἀπό κοινοῦ συμφωνηθέντα Ὀρθόδοξα κείμενα στόν κόσμο», κατέληξε ὁ Πατριάρχης Κύριλλος.

Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἔλαβε χώρα στό νησί τῆς Κρήτης, στήν Ἑλλάδα, στίς 20 μέ 26 Ἰουνίου 2016. Εἶχε προετοιμαστεῖ, μέ παύσεις καί διαστήματα, ὡς Πανορθόδοξη Σύνοδος γιά 55 χρόνια. Ὡστόσο, 4 ἀπό τίς 14 Τοπικές Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες – ἡ Βουλγαρική Ἐκκλησία, ἡ Ἐκκλησία της Ἀντιοχείας (Συρία), καθώς καί ἡ Ἐκκλησία τῆς Γεωργίας καί ἡ Ρωσική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησίας – δέν παρίσταντο στίς συνεδριάσεις τῆς Συνόδου, λόγῳ της διαφωνίας μέ τήν διαδικασία καί τίς ἐκφράσεις τῶν ἐγκεκριμένων κειμένων.

(ΠΗΓΗ : http://tass.com/, https://panorthodoxcemes.blogspot.com)

9) 25-11-2016 : Συνάντηση τοῦ Πατριάρχου Κυρίλλου μέ τόν κυβερνήτη τοῦ Βατικανοῦ

Μέ τόν Κυβερνήτη τῆς πόλεως τοῦ Κράτους τοῦ Βατικανοῦ Καρδινάλιο Giuseppe Bertello εἶχε συνάντηση στίς 25 Νοεμβρίου 2016 ὁ Πατριάρχης Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος στήν Πατριαρχική κατοικία ἐπί τῆς ὁδοῦ Τσίστυ Μόσχας. Στή συνάντηση ἐπίσης συμμετεῖχε ὁ Ἀποστολικός Νούντσιος στή Ρωσική Ὁμοσπονδία Ἀρχιεπίσκοπος Celestino Migliore.

Ἀπό πλευρᾶς τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, στή συνάντηση παρέστησαν ὁ Γραμματέας τοῦ ΤΕΕΣ ἐπί τῶν διαχριστιανικῶν σχέσεων Ἱερομόναχος Στέφανος Ἡγκούμνωφ καί ὁ Ἱερέας Ἀλέξιος Ντίκαρεφ, στέλεχος τοῦ ΤΕΕΣ.

Ὁ Καρδινάλιος Giuseppe Bertello ἐπισκέφθηκε τή Μόσχα, ἐξ ἀφορμῆς τῶν ἐγκαινίων στίς 25 Νοεμβρίου στήν Κρατική Πινακοθήκη Τρετιακώφ, ἐκθέσεως ἀριστουργημάτων τέχνης ἀπό τό Βατικανό. Ἀφοῦ χαρακτήρισε «ἱστορικό» τό γεγονός, ὁ Πατριάρχης Κύριλλος τόνισε : «Μέ αὐτό στούς ἀνθρώπους μας παρέχεται ἡ εὐκαιρία, ὄχι μόνο νά θαυμάσουν τά ὄμορφα ἔργα τέχνης, ἀλλά καί νά γνωρίσουν, μέσα ἀπό τήν τέχνη αὐτή, τήν πνευματικότητα τῶν Δυτικῶν χριστιανῶν. Ἄλλωστε ὅλα τά ἐκτιθέμενα ἔργα οὕτως ἤ ἄλλως συνδέονται μέ βιβλική θεματολογία».

Ὁ Προκαθήμενος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας ἐξέφρασε τήν εὐγνωμοσύνη του πρός τόν Πάπα Ρώμης Φραγκῖσκο καί σημείωσε : «Γνωρίζω ὅτι εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ ὑψηλοῦ ἐπιπέδου σχέσεων μεταξύ τῆς Ἁγίας Ἔδρας καί τῆς Ρωσίας. Εὐελπιστοῦμε ὅτι αὐτές οἱ ἀγαστές σχέσεις θά ἀναπτύσσονται, ὅπως καί οἱ σχέσεις μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν μας».

Ἀπό τήν πλευρά του ὁ Κυβερνήτης τοῦ Βατικανοῦ εὐχήθηκε στόν Πατριάρχη Κύριλλο γιά τήν 70η ἐπέτειο τῶν γενεθλίων του, τήν ὁποία ἑόρτασε πρό ὀλίγων ἡμερῶν, καί ὑπογράμμισε τήν ὤθηση, τήν ὁποία ἔδωσε στήν ἀνάπτυξη ἐπαφῶν μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας καί τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας ἡ συνάντηση μεταξύ τοῦ Πατριάρχη Κυρίλλου καί τοῦ Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου τόν περασμένο Φεβρουάριο στήν Ἀβάνα.

(ΠΗΓΗ : https://mospat.ru/gr)

10) 21-02-2017 : Διαθρησκειακό Συμβούλιο τῆς Ρωσίας ὑπό τόν Πατριάρχη Μόσχας

Σέ συνεδρίαση συνῆλθε στίς 21 Φεβρουαρίου 2017 στήν Πατριαρχική καί Συνοδική κατοικία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Δανιήλ Μόσχας ὑπό τήν προεδρία τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κυρίλλου τό Προεδρεῖο τοῦ Διαθρησκειακοῦ Συμβουλίου τῆς Ρωσίας (ΔΣΡ).

Στή συνεδρίαση ἐπίσης παρέστησαν τά μέλη τοῦ Προεδρείου τοῦ ΔΣΡ : ὁ Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ἱλαρίωνας, Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, ὁ Σεΐχης οὔλ ἰσλάμ Μουφτής Ταλγκάτ Ταντζουντίν, ὁ Ἀρχιραββῖνος τῆς Ρωσίας Μπερλ Λαζάρ, ὁ Ἀρχιραββῖνος τῆς Ρωσίας Α. Σαγιέβιτς καί ὁ Ἐκτελεστικός Γραμματέας του Διαθρησκειακοῦ Συμβουλίου τῆς Ρωσίας Ἱερέας Δημήτριος Σαφόνοφ.

Ἐπίσης παρέστησαν ἐκπρόσωποι τῶν ὡς ἄνω θρησκειῶν καί ὁ ἐκπρόσωπος τῆς βουδιστικῆς κοινότητας στή Μόσχα.

Στήν ἀρχή τῆς συνεδριάσεως μίλησε ὁ Πατριάρχης Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος καί ἐν συνεχείᾳ στίς δραστηριότητες τοῦ Διαθρησκειακοῦ Συμβουλίου τό 2016 ἀναφέρθηκε στήν εἰσήγησή του ὁ Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ἱλαρίων, ὁ ὁποῖος τόνισε μία ἀπό τίς προτεραιότητες τοῦ ἔργου τοῦ ΔΣΡ, δηλαδή τήν διευκόλυνση τῆς διαμορφώσεως τῆς θεολογικῆς ἐκπαιδεύσεως στή χώρα.

Στίς 30 Μαΐου 2016 τό Ὑπουργεῖο Παιδείας καί Ἐπιστήμης τῆς Ρωσίας χορήγησε ἄδεια συστάσεως τοῦ Ἑνωμένου Συμβουλίου Ὑποστηρίξεως Διδακτορικῶν Διατριβῶν τοῦ κλάδου «Θεολογία». Τό Συμβούλιο συστάθηκε μέ βάση τό Θεολογικό Ἰνστιτοῦτο Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν «Ἅγιοι Κύριλλος καί Μεθόδιος», τό Ὀρθόδοξο Πανεπιστήμιο Ἀνθρωπιστικῶν Σπουδῶν Ἁγίου Τύχωνος, τό Κρατικό Πανεπιστήμιο Μόσχας καί τήν Ρωσική Ἀκαδημία Λαϊκῆς Οἰκονομίας καί Δημόσιας Διοικήσεως παρά τόν Πρόεδρο τῆς Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας.

Ἡ ἀνάπτυξη τῆς θεολογικῆς ἐκπαιδεύσεως, χάρι στήν ὁποία οἱ νέοι θά μπορέσουν νά λαμβάνουν αὐθεντικές γνώσεις περί θρησκευτικῶν παραδόσεων, καλεῖται νά ἀποτελέσει ἀποτελεσματικό ἐργαλεῖο ἀντιμετωπίσεως τοῦ ψευδοθρησκευτικοῦ ἐξτρεμισμοῦ, πιστεύει ὁ Πρόεδρος τοῦ ΤΕΕΣ.

Ἐπίσης, ὁ Ἱεράρχης ἐνημέρωσε γιά τήν συνεδρίαση τοῦ Διαθρησκειακοῦ Συμβουλίου τῆς Ρωσίας, ἡ ὁποία ἔγινε στίς 2 Ἰουνίου 2016 καί υἱοθέτησε τήν Δήλωση ὑπέρ προστασίας τῶν ἀγεννήτων παιδιῶν, ὅπου ἐκτίθεται ἡ ἑνωμένη θέση τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων τῆς χώρας στό θέμα τῶν ἐκτρώσεων.

Ἰδιαίτερα ὁ Μητροπολίτης Ἱλαρίωνας ἐπικεντρώθηκε στό κεντρικό στόχο τοῦ ΔΣΡ, ὁ ὁποῖος δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τήν εἰρήνευση. Ἔτσι, σέ ἀπάντηση τοῦ Γράμματος τοῦ Πανουκρανικοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν καί Θρησκευτικῶν Σωματείων, τό ὁποῖο τό καλοῦσε νά συμβάλει στήν ἀπελευθέρωση τῶν αἰχμαλώτων στήν Οὐκρανία, τό Διαθρησκειακό Συμβούλιο τῆς Ρωσίας στή συνεδρίασή του στίς 6 Ὀκτωβρίου 2017 προέβη σέ σχετική Δήλωση.

Στά πλαίσια τοῦ ἔργου τοῦ Συμβουλίου, ἔχουν συμφωνηθεῖ μέ τά παραδοσιακά θρησκευτικά σωματεῖα νόμοι σχετικά μέ τήν πυρασφάλεια καί τίς κηδεῖες.

Ὁ Ἀρχιμουφτής Ταλγκάτ Ταντζουντίν στήν ὁμιλία του, ἡ ὁποία ἀκολούθησε, ἐξέφρασε τήν ἐλπίδα γιά τίς περαιτέρω ἐνέργειες τοῦ ΔΣΡ γιά τήν πρόληψη τῆς τρομοκρατίας καί τοῦ ἐξτρεμισμοῦ.

Ἀπό τήν πλευρά του ὁ Ἀρχιραββῖνος τῆς Ρωσίας Μπέρλ Λαζάρ τόνισε ὅτι «δέν ὑπάρχει καί οὔτε μπορεῖ νά ὑπάρχει ἡ θρησκευτική τρομοκρατία. Καί ὅταν οἱ τρομοκρατικές ὁμάδες καταφεύγουν στά θρησκευτικά σύμβολα καί συνθήματα, πρόκειται γιά κυνική ἀπάτη».

Ὁ Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ἱλαρίωνας παρουσίασε στό ἀκροατήριο ἔντυπο, τό ὁποῖο κυκλοφόρησε μέ προσπάθειες τοῦ Τομέα Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Θεολογικοῦ Ἰνστιτούτου ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Διαθρησκειακοῦ Συμβουλίου τῆς Ρωσίας, καί ἐμπεριέχει ὑλικό γιά τόν διαθρησκειακό διάλογο καί τόν ρόλο του στήν ἀντιμετώπιση διώξεων σέ βάρος τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων στή Μέση Ἀνατολή.

Ὁ ἐκτελεστικός Γραμματέας τοῦ ΔΣΡ παρουσίασε στούς παρισταμένους σχέδιο νέας ἱστοσελίδας τοῦ Συμβουλίου, ἡ ὁποία ἔρχεται σύντομα νά ἀντικαταστήσει τήν ἱστοσελίδα, ἡ ὁποία λειτουργεῖ ἀπό τό 2012 καί ἔχει διεύθυνση ὡς κάτωθι : interreligious.ru. Ὑπῆρξε προβολή τῆς νέας μορφῆς τῆς ἱστοσελίδας στίς ὀθόνες, οἱ ὁποῖες ἐγκαταστάθηκαν στήν αἴθουσα.

(ΠΗΓΗ : https://www.vimaorthodoxias.gr)

Σύν Θεῷ, θά συνεχίσουμε στό ἑπόμενο ἄρθρο μας.

e-mail: synaxisorthkm@gmail.com


Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Σχετικά άρθρα

Ο Πατριαρχικός Ναός στο Φανάρι κέντρο αντικανονικών συμπροσευχών μετά αιρετικών επισκόπων

Λουθηρανός αρχιεπίσκοπος «εκκλησιάστηκε» σε Θεία Λειτουργία, Παπικός επίσκοπος παρέστη στο Μ. Εσπερινό για την εορτή των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα

Τραγικοί υμνητές του Καζαντζάκη

Άρθρο της Ελένης Παπασταματάκη Ο Οικουμενικός Πατριάρχης παρών σε εκδήλωση τιμής του Κρητικού συγγραφέα Το να προβάλλουν και να τιμούν τον Καζαντζάκη λογοτέχνες, φιλόλογοι, και γραμματιζούμενοι λογής λογής, είναι ένα αναπόφευκτο...

Συναντήθηκαν οι παγκόσμιοι Άρχοντες του Οικουμενικού θρόνου στην Αθήνα και άφησαν πολλά αναπάντητα ερωτήματα

Άρθρο του Ελευθέριου Ν. Κοσμίδη. Προβλημάτισε δυσάρεστα η επιλογή της 29ης Μαΐου, ημέρας μνήμης της Άλωση της Πόλης, για την σύγκλιση της 1ης Συνόδου Κορυφής των Παγκόσμιων Αρχόντων

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.