Αφιερώματα

Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 9ον)

εικόνα άρθρου: Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 9ον)

Κυριώτερα λεχθέντα καί πραχθέντα τοῦ Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου ἀπό τόν Αὔγουστο μέχρι τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2017

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Αναδημοσιεύουμε από το Ιστολόγιο Κατάνυξη

ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ

Ἀποκλειστικά γιά τό Katanixi.gr

Θεσσαλονίκη, 15 Νοεμβρίου 2019

Παραθέτουμε, συνεχίζοντας, τά κυριώτερα λεχθέντα καί πραχθέντα τοῦ Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου ἀπό τόν Αὔγουστο μέχρι τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2017.

1) 22-08-2017 : Ὁ Γραμματέας τῆς Ἁγίας Ἔδρας στόν Πατριάρχη Μόσχας

Μέ τόν Γραμματέα τοῦ Κράτους τῆς Ἁγίας Ἔδρας Καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν εἶχε συνάντηση στίς 22 Αὐγούστου 2017 στήν Πατριαρχική καί Συνοδική κατοικία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Δανιήλ Μόσχας ὁ Πατριάρχης Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος.

Ἀπό τήν πλευρά τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας ἐπίσης συμμετεῖχαν ὁ Ἀποστολικός Νούντσιος στή Ρωσική Ὁμοσπονδία Ἀρχιεπίσκοπος Τσελεστίνο Μιλγιόρε, στέλεχος τῆς Γραμματείας τοῦ Κράτους τῆς Ἁγίας Ἔδρας ὁ μονσενιόρ Βισβάλντας Κουλμπόκας, ὁ Α’ Γραμματέας τῆς Ἀποστολικῆς Νουντσιατούρας στή Ρωσία μονσενιόρ Ἀίρβιν Λένγκελ.

Ἀπό τήν πλευρά τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας συμμετεῖχαν ὁ Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ἱλαρίω, Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων, ὁ Ἀναπληρωτής Πρόεδρος τοῦ ΤΕΕΣ Ἀρχιμανδρίτης Φιλάρετος Μπουλέκοφ, ὁ Ἱερομόναχος Στέφανος Ἡγκούμνοφ, Γραμματέας τοῦ ΤΕΕΣ ἐπί διαχριστιανικῶν σχέσεων, στέλεχος τοῦ ΤΕΕΣ ὁ Ἱερέας Ἀλέξιος Ντίκαρεφ.

Καλωσορίζων τόν ὑψηλό προσκεκλημένο, ὁ Πατριάρχης Κύριλλος τόνισε ὅτι ἡ πρώτη ἐπίσημη ἐπίσκεψη τοῦ Γραμματέως τοῦ Κράτους τοῦ Βατικανοῦ στή Ρωσία ἐπιβεβαιώνει τήν «ἀνάπτυξη σχέσεων μεταξύ τῆς Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας καί τῆς Ἁγίας Ἔδρας».

«Ἀλλά μέ μεγαλύτερη ἱκανοποίηση νά ἐπισημάνω τήν πρόοδο τῶν διεκκλησιαστικῶν μας σχέσεων», ἀνέφερε ὁ Πατριάρχης Κύριλλος καί πρόσθεσε ὅτι ἡ συνεργασία μεταξύ τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τῆς Ἁγίας Ἔδρας προωθήθηκε σημαντικά μετά τήν συνάντηση τοῦ Πατριάρχη Μόσχας μέ τόν Πάπα Ρώμης Φραγκῖσκο στήν Ἀβάνα. «Τό γεγονός αὐτό ἐπιβεβαιώνει τήν ἔναρξη πράγματι νέας φάσεως στίς σχέσεις μας, γεμάτης πάρα πολύ σπουδαῖες ἐκδηλώσεις. Τοῦτο κατέστη ἐφικτό χάρις στήν συνεννόηση, τήν ὁποία πετύχαμε στήν Ἀβάνα ἐπί πολλῶν προβλημάτων τῆς σημερινῆς ἐποχῆς. Αὐτή ἡ ἐγγύτητα τῶν θέσεων μᾶς δίδει εὐκαιρία νά χαράξουμε τά σχετικά σχέδια καί νά τά γεμίσουμε μέ πραγματικό περιεχόμενο».

Ἡ σημαντικότερη ἀπ’ὅλες τίς ἐκδηλώσεις, οἱ ὁποῖες ἐπακολούθησαν ἦταν, σύμφωνα μέ τόν Πατριάρχη Κύριλλο, ἡ μεταφορά τῶν τιμίων λειψάνων τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἀπό τήν Ἰταλία στή Ρωσία. «Ποτέ δέν ἔχει συμβεῖ σέ τόσο σχετικά σύντομο διάστημα, σ’ἕνα δίμηνο δηλαδή, ὥστε τόσοι πιστοί νά ἔλθουν σέ ἐπαφή μέ τό ἱερό αὐτό, ὅπως τό ζήσαμε μέ τήν περίπτωση μέ τά τιμία λείψανα τοῦ Ἁγίου Νικολάου». Κατά τόν Προκαθήμενο τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, πάρα πολλοί σκεπτικιστές συγκλονίστηκαν μέ τό συμβάν, διότι οἱ ἄνθρωποι τοῦ ΚΑ’ αἰώνα καί μέ διάφορο κοινωνικό ὑπόβαθρο, ἀπό τόν Πρόεδρο μέχρι τόν τελευταῖο ἐργάτη, περίμεναν 6,8,10 ὧρες, γιά νά προσκυνήσουν τό τίμιο λείψανο.

Ἀπό 21 Μαΐου ἕως 28 Ἰουλίου, δηλαδή τό διάστημα φιλοξενίας τῶν λειψάνων στή Ρωσία, τό ἱερό αὐτό τό προσκύνησαν περισσότεροι ἀπό 2,3 ἐκ. πιστοί. Ὁ Πατριάρχης Κύριλλος τόνισε ἐπίσης τήν σημαντική συμβολή τῶν ἐθελοντῶν, οἱ ὁποῖοι ἐξυπηρετοῦσαν τούς ἀνθρώπους. Ἐπηρεάσθησαν ὅλοι μέ τό γεγονός, τό ὁποῖο ἄγγιξε «τίς καρδιές καί τά μυαλά τῶν ἀνθρώπων».

«Τήν ὥρα τοῦ ἀποχαιρετισμοῦ τῶν τιμίων λειψάνων τοῦ Ἁγίου Νικολάου στήν Ἁγία Πετρούπολη, ἀναφερόμενος στούς ἀνθρώπους, τούς τόνισα, ὅτι οὐδεμία διπλωματία, οὔτε ἐκκλησιαστική, ἀλλά οὔτε καί κοσμική, δύναται νά προσφέρει τόσο στίς σχέσεις μεταξύ τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ κόσμου καί τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅσο προσέφερε ὁ Ἅγιος Νικόλαος», ὑπογράμμισε ὁ Πατριάρχης Κύριλλος καί συνέχισε : «Ζήσαμε τήν ζωντανή παράδοση τῆς πρώτης χιλιετίας. Τό κοινό ἱερό κειμήλιο τῆς Ἀνατολῆς καί τῆς Δύσεως, ὄχι ἕνα ἀρχαιολογικό ἀντικείμενο, ἀλλά ἕνα αὐθεντικό ἱερό κειμήλιο προσελκύει χιλιάδες ἀνθρώπους. Αὐτό τό γεγονός εἶναι πράγματι μοναδικό. Ἀποτελεῖ πάρα πολύ φωτεινή καί λαμπρή σελίδα στήν ἱστορία σχέσεων μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν μας. Αὐτές εἶναι πράγματι οἱ πνευματικές συνέπειες τῆς συναντήσεως στήν Ἀβάνα».

Ὁ Προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας ἀκόμη τόνισε τήν συμφωνία, ἡ ὁποία ἐπιτεύχθη στήν Ἀβάνα σχετικά μέ τήν θέση στό θέμα τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί τῆς Βορείου Ἀφρικῆς, ὅπου οἱ χριστιανοί ὑφίστανται διώξεις. «Ἡ Ἐκκλησία μας λαμβάνει ἐνεργό μέρος στήν ἀνθρωπιστική ὑποστήριξη τῶν δεινοπαθούντων πληθυσμῶν στή Συρία καί σέ λοιπές χῶρες τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Στό ἔργο αὐτό εἶναι σημαντικό νά ἔχουμε εὐρύτερη ὑποστήριξη ὁλόκληρης τῆς χριστιανικῆς κοινότητας».

Ὁ Προκαθήμενος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας ὑπενθύμισε ὅτι ἀμέσως μετά τήν συνάντηση στήν Ἀβάνα, τόν Ἀπρίλιο 2016 ἡ κοινή ὁμάδα ἐργασίας τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας μετέβη στήν Συρία καί τόν Λίβανο. «Φρονῶ ὅτι μέ τήν συνεργασία σέ αὐτό τόν τομέα, θά καταβάλουμε προσπάθειες νά ἐπεξεργασθοῦμε βάση γιά τά κοινά προγράμματα, τά ὁποῖα ἔχουν σχέση μέ τήν ὑποστήριξη ὅσων ὑποφέρουν ἀπό τίς ἐπιπτώσεις τῶν τραγικῶν ἐχθροπραξιῶν στή Μέση Ἀνατολή. Στή Ρωσία ὑπάρχει δυνατότητα συνεργασίας πρός στήριξη τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Συρίας χάρις στήν Ὁμάδα Ἐργασίας, ἡ ὁποία συγκροτήθηκε τό 2017 ἀπό τό Συμβούλιο Συνεργασίας μέ τά Θρησκευτικά Σωματεῖα παρά τόν Πρόεδρο τῆς Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας».

Κατά τήν διάρκεια τῆς συναντήσεως ὁ Πατριάρχης Κύριλλος καί ὁ Γραμματέας τοῦ Κράτους τῆς Ἁγίας Ἔδρας Καρδινάλιος Π. Παρολίν συνεζήτησαν τήν κατάσταση στήν Οὐκρανία. Σύμφωνα μέ τόν κ. Κύριλλο, ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει νά συμβάλει στήν συμφιλίωση καί ὄχι νά ἐμπλακεῖ στήν σύγκρουση : «Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀδύνατο νά διαδραματίσει ἕναν ἄλλο ρόλο ἀπό ἐκεῖνον τοῦ εἰρηνοποιοῦ, ὅταν οἱ ἄνθρωποι εὑρίσκονται σέ σύγκρουση μεταξύ τους». Ὁ κ. Κύριλλος ὑπογράμμισε ὅτι αὐτή εἶναι ἡ θέση ἀρχῆς τῆς Ἐκκλησίας, τήν ὁποία ἀκολουθεῖ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας στήν σύγχρονη Οὐκρανία. «Παρά πολύ ἄνθρωποι μέ μεγάλη εὐγνωμοσύνη δέχονται τόν εἰρηνευτικό ρόλο τῆς Ἐκκλησίας. Μέ ἱκανοποίηση διαπιστώνουμε τήν ἐγγύτητα τῶν θέσεων τῶν Ἐκκλησιῶν μας στό θέμα τοῦ ρόλου τῆς Ἐκκλησίας στήν σύγκρουση στήν Οὐκρανία».

Ἀπό τήν πλευρά του ὁ Γραμματέας τοῦ Κράτους τοῦ Βατικανοῦ Καρδινάλιος Π. Παρολίν διαβίβασε στόν Προκαθήμενο τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας χαιρετισμό τοῦ Πάπα Φραγκίσκου καί ἐξέφρασε τήν ἐλπίδα γιά τήν περαιτέρω ἀνάπτυξη σχέσεων μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας καί τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας.

«Βλέπουμε ὅτι ἡ συνάντηση στήν Ἀβάνα, ὅπως ἤδη ἀναφέρατε, ἀποτέλεσε ἀρχή μιᾶς νέας φάσεως στίς σχέσεις μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν μας, δίδοντάς τες νέα ὤθηση», εἶπε ὁ Π. Παρολίν. Σύμφωνα μέ αὐτόν, ἡ μεταφορά τῶν τιμίων λειψάνων τοῦ Ἁγίου Νικολάου στή Ρωσία, γιά τήν ὁποία ὁ Πατριάρχης Κύριλλος καί ὁ Πάπας Ρώμης Φραγκῖσκος συμφώνησαν κατά τήν συνάντηση στήν Ἀβάνα τόν Φεβρουάριο 2016, ἐπηρέασε τά μέγιστα τίς σχέσεις μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν. «Αὐτό τό γεγονός ἐπιταχύνει τήν κίνησή μας πρός τά ἐμπρός στίς σχέσεις μας. Μέ χαρά ἄκουσα γιά τό πόσο σημαντικό ἦταν καί πῶς τό δέχθηκε ἡ Ρωσική Ἐκκλησία. Χαίρομαι καί γιά τά ἀποτελέσματά του. Μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι ἕνα ἀπό τά ἀποτελέσματα εἶναι μιά νέα ἀτμόσφαιρα, ἡ ὁποία μᾶς ἐπιτρέπει νά ἐπικοινωνοῦμε καί νά προχωρήσουμε μπροστά».

Ὁ Καρδινάλιος Παρολίν τόνισε τίς συντονισμένες θέσεις τοῦ Βατικανοῦ καί τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στό θέμα τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, τονίζοντας ὅτι ἡ δεινή κατάσταση, στήν ὁποία περιῆλθαν οἱ ἐκεῖ χριστιανοί καί ἄλλες θρησκευτικές μειονότητες ὀφείλει νά ἐγείρει συνειδήσεις παγκοσμίως, ἐνῶ οἱ Ἐκκλησίες ὀφείλουν νά προσφέρουν στήν βελτίωση τῆς ἀνθρωπιστικῆς καταστάσεως.

Σχετικά μέ τήν Οὐκρανία, ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἁγίας Ἔδρας δέχθηκε ὅτι οἱ τοπικές Ἐκκλησίες πρέπει νά προσφέρουν στήν εἰρήνευση, συμβάλλοντας μέ κάθε τρόπο στήν ἀποκατάσταση τῆς εἰρήνης καί πολιτικῆς ὁμόνοιας στήν χώρα.

(ΠΗΓΗ : http://www.romfea.gr)

2) 30-08-2017 : Ἀλληλογνωριμία τῶν νέων κληρικῶν καί τῶν δύο Ἐκκλησιῶν

Συνάντηση τοῦ Πατριάρχη Κυρίλλου μέ τούς μετέχοντας τοῦ Γ΄ θερινοῦ Θεολογικοῦ ἰνστιτούτου γιά τούς Ρωμαιοκαθολικούς ἱερεῖς.

Μέ τούς μετέχοντας τοῦ Γ’ Θερινοῦ Θεολογικοῦ Ἰνστιτούτου γιά τούς Ρωμαιοκαθολικούς Ἱερεῖς εἶχε συνάντηση στίς 30 Αὐγούστου 2017 ὁ Πατριάρχης Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος στήν «Κόκκινη» Αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.

Τήν ὁμάδα συνόδευε ὁ Ἱερέας Ὑάκινθος Destivelle, στέλεχος τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου γιά τήν Προώθηση τῆς Ἑνότητας τῶν Χριστιανῶν.

Ἐπίσης συμμετεῖχαν ὁ Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ἱλαρίων, Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, ὁ Ἱερέας Ἀλέξιος Ντίκαρεφ, στέλεχος τοῦ ΤΕΕΣ, καί ὁ διάκονος Δημήτριος Σερόφ, Διευθυντής τοῦ Διεθνοῦς Τμήματος τοῦ Θεολογικοῦ Ἰνστιτούτου Μεταπτυχιακῶν καί Διδακτορικῶν Σπουδῶν Ἅγιοι Κύριλλος καί Μεθόδιος.

Καλωσορίζων τούς προσκεκλημένους, ὁ κ. Κύριλλος ἀνέφερε : «Μοῦ φαίνεται, καλή ἰδέα εἶναι νά συνέρχονται στή Μόσχα, γιά νά συμμετάσχουν στό λεγόμενο Θερινό Ἰνστιτοῦτο οἱ κληρικοί τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, ἐνῶ οἱ ἐκπρόσωποι της καθ’΄ἡμᾶς Ἐκκλησίας ἀντιστοίχως νά μεταβαίνουν στή Ρώμη καί τό Βατικανό, προκειμένου νά γνωρίσουν ἀπό κοντά τήν ἡγεσία καί τήν πορεία τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας». Ἔτσι, κατά τόν Πατριάρχη Κύριλλο, θά ὑπάρξει ἡ ἀμοιβαία μέσα ἀπό συστηματοποιημένες ἐπαφές γνωριμία μέ τήν πορεία καί τῶν δύο Ἐκκλησιῶν.

«Διατί μιλάω γιά σύστημα; Διότι καί στό παρελθόν εἴχαμε μεμονωμένες ἐπαφές… Ἀπό τήν θέση, τήν ὁποία τώρα κατέχει ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱλαρίων, ὀργάνωσα ἐπανειλημμένως τέτοιες μεταβάσεις καί ὁ ἴδιος συνόδευσα μιά τέτοια ὁμάδα στή Ρώμη. Καί ὅμως ἦταν μεμονωμένα περιστατικά, ἐνῶ ἀπό τώρα ἔχουμε σύστημα ὁλόκληρο, τό ὁποῖο θά συμβάλει στήν ἀλληλογνωριμία τῶν νέων κληρικῶν καί τῶν δύο Ἐκκλησιῶν».

Σύμφωνα μέ τόν Προκαθήμενο τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, ἡ δημιουργία αὐτοῦ τοῦ εἴδους συστήματος προκύπτει ἀπό τήν συνάντηση τοῦ Πατριάρχη Κυρίλλου καί τοῦ Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου στήν Ἀβάνα τό ἔτος 2016. «Αὐτή ἡ συνάντηση ἔδωσε μεγάλη ὤθηση στίς διμερεῖς μας σχέσεις. Μία ἀπό τίς λαμπρές συνέπειες αὐτῆς ἦταν ἡ μεταφορά τῶν τιμίων λειψάνων τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἀπό τό Μπάρι στή Ρωσία. Αὐτό ἦταν ἐντελῶς ἰδιαίτερο γεγονός μέ τεράστια πνευματική ἐπιρροή».

Ὁ κ. Κύριλλος ὑπενθύμισε ὅτι κατά τό δίμηνο φιλοξενίας τῶν τιμίων λειψάνων στή Μόσχα καί τήν Ἁγία Πετρούπολη τό ἱερό κειμήλιο προσκύνησαν περίπου δυόμισι ἑκατομμύρια πιστοί.

Ὁ Προκαθήμενος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας ἀνέφερε ὅτι, σύμφωνα μέ παλαιές ἐκτιμήσεις, ὁ μεγαλύτερος ἀριθμός προσκυνητῶν ἔχει σχέση μέ τήν ἱερά ἀποδημία στή Μέκκα, στήν ὁποία μεταβαίνουν περίπου δύο ἑκατομμύρια ἐτησίως. Τό τίμιο λείψανο τοῦ Ἁγίου Νικολάου στή Ρωσία προσκύνησαν περισσότεροι πιστοί ἀπ’ὅ,τι οἱ μουσουλμάνοι ἐπισκέπτονται τήν Μέκκα. Καί αὐτό μόνο σέ δύο μῆνες. Τί θά γινόταν σέ περίπτωση φιλοξενίας τῶν τιμίων λειψάνων στή Ρωσία γιά ἕνα χρόνο; ἀναρωτήθηκε κ. Κύριλλος.

«Ὅταν ἀποχαιρετοῦσα τά τιμία λείψανα στήν Ἁγία Πετρούπολη, στόν λόγο μου πρός τον λαό τόνισα ὅτι καμμία ἐκκλησιαστική-διπλωματική ἤ σκέτως διπλωματική ἐνέργεια δέν θά ἠδύνατο νά προσφέρει τόσο πολλή γιά τήν προσέγγιση τῆς Ἀνατολῆς καί τῆς Δύσεως ὅσο ἡ μεταφορά τῶν τιμίων λειψάνων τοῦ Ἁγίου Νικολάου στή Ρωσία».

Ἀπό τήν συνάντηση στήν Ἀβάνα προέκυψαν καί λοιπές πολύ σημαντικές συνέπειες, μία ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι ἡ κοινή μαρτυρία γιά τήν τραγωδία τῶν χριστιανῶν στή Μέση Ἀνατολή.

«Στό διεθνές ἐπίπεδο ἀπέφευγαν νά ἀξιολογήσουν τήν κατάσταση τῶν χριστιανῶν στήν περιοχή τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ὡς γενοκτονία καί γενικῶς δέν χρησιμοποιοῦσαν τόν σχετικό ὅρο. Ἐνῶ μετά τήν Κοινή μας Διακήρυξη, τό Κογκρέσο τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν ἀναφέρθηκε στήν γενοκτονία τῶν χριστιανῶν στή Μέση Ἀνατολή. Τώρα ἡ χρήση τοῦ ὅρου «γενοκτονία» σέ σχέση μέ τούς χριστιανούς τῆς ἐν λόγῳ περιοχῆς γίνεται σχεδόν παντοῦ στόν διεθνή χῶρο. Εἶναι σημαντικό νά ἐπιστήσουμε τό ἐνδιαφέρον γιά τήν τραγωδία τοῦ χριστιανισμοῦ καί τῶν χριστιανῶν στήν ἑστία τους».

Ἀκόμη ὁ κ. Κύριλλος χαρακτήρισε ὡς σπουδαῖα τά σημεῖα τῆς Κοινῆς Διακηρύξεως, ὅπου γίνεται ἀναφορά στήν κατάσταση στήν Οὐκρανία καί κυρίως ὅπου ἡ Ρωσική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί ἡ Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία δηλώνουν σαφῶς ὅτι οἱ Ἐκκλησίες στήν Οὐκρανική κρίση πρέπει νά ἀποβλέπουν στήν εἰρήνευση. «Γνωρίζετε ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας ἀπό τήν ἀρχή δήλωσε ὅτι ἡ ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας σέ μία τέτοια σύγκρουση μόνο εἰρηνευτική μπορεῖ νά εἶναι. Ὡς Ἐκκλησία ἔχουμε ποίμνιο καί στή Δυτική, καί στήν Ἀνατολική, καί στήν Κεντρική Οὐκρανία. Μά εἶναι δυνατόν ἡ Ἐκκλησία νά ταυτίζεται μόνο μέ τούς μέν, ἐνῶ νά ἀποφεύγει τούς δέ; Τοῦτο σημαίνει νά γίνουμε ἐχθροί γιά κάποιους. Εἶναι ἀδύνατο ἡ Ἐκκλησία νά γίνει ἐχθρός κάποιου».

Ὁ Πατριάρχης ἐπίσης ἐν συντομίᾳ ἔθιξε τό θέμα τοῦ οὐνιτισμοῦ, «γύρω ἀπό τό ὁποῖο ὑπῆρξε πολύς ἀγώνας καί ἐχύθη πολύ αἷμα. Τό λάθος καί ὁ κίνδυνος τοῦ οὐνιτισμοῦ ἔγκειται στό ὅτι ἀποτελοῦσε προσπάθεια ἐπανενώσεως μέ ἕνα μόνο μέρος τῆς Ἐκκλησίας μέσα ἀπό τήν διάσχιση ἀπό τό ἄλλο : δηλαδή ἡ ἕνωση μέ τήν Ρώμη καί ἡ διακοπή σχέσεων μέ τίς οἰκεῖες κοινότητες. Καί ὅπου εἶναι ἡ ρωγμή, εἶναι πάντα ἡ διάσπαση, τό αἷμα καί ὁ πόνος. Εἶναι θαυμάσιο, πού ἀπό κοινοῦ μέ τόν Πάπα τονίσαμε ὅτι ὁ οὐνιτισμός δέν εἶναι πλέον μέθοδος ἀντιμετωπίσεως διαιρέσεων».

Ἐπίσης, στήν Κοινή Διακήρυξη ὁ Πάπας Ρώμης Φραγκῖσκος καί ὁ Πατριάρχης Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος ἀπό κοινοῦ ὑπογράμμισαν τήν ἀνάγκη προστασίας τῶν χριστιανικῶν ἀξιῶν τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ βίου καί τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ.

Στά πλαίσια αὐτά ὁ κ. Κύριλλος ὑπενθύμισε τά τοῦ μακαριστοῦ Πάπα Ἰωάννη Παύλου Β’ γιά τόν ἐπανευαγγελισμό τῆς Εὐρώπης.

Ὁ κ. Κύριλλος ἐνημέρωσε γιά τόν ἀγώνα στή Ρωσία γύρω ἀπό τά ἠθικά θέματα. «Ὅμως εὐχαριστοῦμε τόν Θεό, διότι τό μήνυμα, τό ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία μας ἐκπέμπει πρός τούς ἀνθρώπους καί ἰδίως στόν τομέα οἰκογενειακῆς ἠθικῆς, τό δέχεται θετικῶς ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῆς κοινωνίας, ἀκόμη καί ἡ πλειοψηφία τοῦ Κοινοβουλίου μας. Τό μόνο θέμα, τό ὁποῖο συζητιέται ἀκόμη εἶναι ἐκεῖνο τῶν ἀμβλώσεων. Ἐν τούτοις τά τελευταῖα χρόνια ὅλο καί περισσότεροι, συμπεριλαμβανομένων καί τῶν βουλευτῶν, ἀντιλαμβάνονται τήν ἀνάγκη υἱοθετήσεως περιορισμῶν ὡς πρός τίς ἐκτρώσεις».

Ἡ ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας σήμερα ἀποβλέπει στήν ἀναμόρφωση τῆς συνειδήσεως τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά, λόγῳ τῆς ἀδράνειας, ἡ ὁποία ὡς ἀφετηρία ἔχει τήν παράδοση, δέν εἶναι καί τόσο εὔκολη. Ὁ βασικός στόχος μας εἶναι ἡ νεολαία.

Ὁ Πατριάρχης Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος πληροφόρησε τούς μετέχοντας τοῦ Γ’ Θερινοῦ Θεολογικοῦ Ἰνστιτούτου γιά τούς Ρωμαιοκαθολικούς κληρικούς γιά τήν δημιουργία τῶν σχετικῶν ὑποδομῶν στήν Ρωσική Ἐκκλησία γιά τήν προώθηση τοῦ ἔργου μέ τή νεολαία. «Σχεδόν σέ κάθε ἐνορία, ἐκτός πολύ μικρῶν, ὑπάρχει εἰδικός, ὁ ὁποῖος ἀσχολεῖται μέ τούς νέους. Τώρα προωθοῦμε πρωτοβουλίες σχετικά μέ τήν ὀργάνωση τοῦ ἐθελοντικοῦ κινήματος σέ ὅλη τήν ἐπικράτεια. Σέ πολλά Πανεπιστήμια ἔχουμε Ὀρθοδόξους Ἱερεῖς καί λειτουργοῦν Παρεκκλήσια».

Σύμφωνα μέ τόν κ. Κύριλλο, οἱ νέοι στή Ρωσία καί τόν μετασοβιετικό χῶρο ἐπηρεάζονται ἀπό δύο στοιχεῖα : εἶναι τά κατάλοιπα τῆς σοβιετικῆς ἀθεΐας, ἡ ἀγωγή τῶν ἴδιων τῶν γονέων, οἱ ὁποῖοι ἐπηρεάζουν τά παιδιά τους ἀθεϊστικά στό καθημερινό ἐπίπεδο. Ταυτόχρονα αὐτά τά κατάλοιπα εἶναι μεμιγμένα μέ τόν δυτικό πολιτισμό, μέ τίς ἀξίες τοῦ καταναλωτισμοῦ καί τήν περιφρόνηση τῆς πνευματικῆς ζωῆς. «Παρά τίς δυσκολίες αὐτές, θέλω νά τονίσω καί τίς σημαντικές βελτιώσεις στόν τομέα χριστιανοποιήσεως τῶν νέων μας», εἶπε ἐν κατακλεῖδι ὁ Προκαθήμενος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας.

Ἱερέας Ὑάκινθος Destivelle εὐχαρίστησε τόν Πατριάρχη Κύριλλο γιά τήν συνάντηση καί τήν συνομιλία, γιά τήν δυνατότητα προσκυνήματος σέ Ναούς καί Μονές καί ἐξέφρασε τήν ἐλπίδα γιά τήν περαιτέρω προώθηση τοῦ προγράμματος τοῦ Θερινοῦ Ἰνστιτούτου, τό ὁποῖο ἀσχολεῖται μέ τήν κατάρτιση τῶν Ἱερέων, πού θά ἀναλάβουν τήν ὑλοποίηση τῆς Κοινῆς Διακηρύξεως τοῦ Πάπα Φραγκίσκου καί τοῦ Πατριάρχη Κυρίλλου.

Ὁ κ. Κύριλλος ἀπάντησε σέ ἐρωτήσεις τῶν προσκεκλημένων.

Περαίνων ὁ Προκαθήμενος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας ἐπέδωσε ἐνθύμια στούς μετέχοντας τῆς συναντήσεως.

(ΠΗΓΗ : https://mospat.ru/gr)

3) 06-09-2017 : Καί ὁ Πατριάρχης Ρωσίας ἀπέστειλε μήνυμα στούς μετέχοντας τῆς διασκέψεως τοῦ Bose

Ὁ Πατριάρχης Κύριλλος ἀπέστειλε μήνυμα στούς μετέχοντας τῆς ΚΕ΄ Οἰκουμενικῆς Διασκέψεως γιά τήν Ὀρθόδοξη Πνευματικότητα στήν μοναστική κοινότητα τοῦ Bose.

Ἡ ΚΕ’ Οἰκουμενική Διάσκεψη γιά τήν Ὀρθόδοξη Πνευματικότητα μέ θέμα : «Τό Δῶρο τῆς Φιλοξενίας» ἄρχισε τίς ἐργασίες της στίς 6 Σεπτεμβρίου 2017 στήν Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτήρος τῆς Μοναστικῆς Κοινότητας τοῦ Bose Ἰταλίας. Στήν Διάσκεψη μετεῖχαν ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος Β’, ἐπίσημες ἀντιπροσωπεῖες τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἐκπρόσωποι τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας καί προτεσταντικῶν κοινοτήτων, σπουδαῖοι ἐπιστήμονες καί θεολόγοι.

Τῆς ἀντιπροσωπείας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας ἠγοῦνταν ὁ Ἐπίσκοπος Ζβενίγκοροντ Ἀντώνιος, Προϊστάμενος τῆς Διευθύνσεως τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας ἐπί Ἱδρυμάτων Ἐξωτερικοῦ. Ἀκόμη παρίσταται ὁ Ἐπίσκοπος Μπογκορόντσκ Ματθαῖος, Ὑπεύθυνος τῶν ἐνοριῶν τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας στήν Ιταλία. Τήν ἐπίσημη ἀντιπροσωπεία τῆς Ρωσικής Ἐκκλησίας ἐπίσης συναποτέλεσαν ὁ ἀσκῶν χρέη Προϊσταμένου τοῦ Μετοχίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Βάλαμο στή Μόσχα Ἡγούμενος Ἰωσήφ Κριούκοφ καί ὁ Ἱερομόναχος Στέφανος Ἡγκούμνοφ, Γραμματέας τοῦ ΤΕΕΣ ἐπί διαχριστιανικῶν ὑποθέσεων.

Ὁ Πατριάρχης Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος ἀπέστειλε τό ἀκόλουθο Μήνυμα στούς ὀργανωτές καί τούς συνέδρους :

Παναγιώτατε,

Μακαριώτατε,

Σεβασμιώτατοι καί Θεοφιλέστατοι,

Σεβαστέ πάτερ Enzo Bianchi,

Ἀγαπητοί ὀργανωτές καί μετέχοντες τῆς Διασκέψεως,

Ἀπό καρδίας χαιρετίζω ὅλους τούς μετέχοντας τῆς ΚΕ’ Οἰκουμενικῆς Διασκέψεως γιά τήν Ὀρθόδοξη Πνευματικότητα, τήν διοργανωθεῖσα ἀπό τήν Μοναχική Κοινότητα Bose μέ θέμα : «Το Δῶρον τῆς Φιλοξενίας».

Σύμφωνα μέ τήν Ἁγία Γραφή, ἡ ἀγάπη πρός τούς ξένους καί ἡ παροχή φιλοξενίας στούς ὁδοιποροῦντας εἶναι πολύ σημαντικές γιά ἕνα πιστό. Στήν Παλαιά Διαθήκη ἤδη βρίσκουμε πολλά ἐξαιρετικά παραδείγματα τῆς φιλοξενίας. Στήν πρός Ἑβραίους Ἐπιστολή, ὡς παράδειγμα πρός μίμηση γιά τούς πιστούς ἀναφέρονται ὁ Ἀβραάμ καί ὁ ἀνεψιός του Λώτ : «Τῆς φιλοξενίας μή ἐπιλανθάνεσθε· διά ταύτης γάρ ἔλαθόν τινές ξενίσαντες ἀγγέλους» (Ἑβρ. 13, 2). Ὁ Ἴδιος ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Ὁποῖος δέν ἔχει ποῦ τήν κεφαλήν κλίναι (Ματθ. 8. 20), ταυτίσθηκε μέ τούς ξένους, συγκαταλέγοντας τήν φιλοξενία στίς ψυχοσωτήριες ἀρετές (Ματθ. 25, 35).

Ἀγωνιζόμενοι γιά νά ἀποκτήσουν τήν ἐν λόγῳ ἀρετή οἱ χριστινοί ὡς καθῆκον τους θεωροῦσαν νά δέχονται στά σπίτια τους τούς ὁδοιπόρους, περιβάλλοντάς τους μέ τιμή καί σεβασμό. Οἱ παραδόσεις τῆς φιλοξενίας ἐξακολουθοῦν νά τηροῦνται καί νά προωθοῦνται καί στίς ἡμέρες μας, τόσο στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας, ὅσο καί στίς λοιπές Ἐκκλησίες πρός ἐφαρμογή τῆς ἐντολῆς περί ἀγάπης τοῦ πλησίον. Λαμπρό παράδειγμα τῆς χριστιανικῆς φιλοξενίας σήμερα ἀποτελεῖ ἡ Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τοῦ Bose, ἡ ὁποία ἀναδείχθηκε σέ φιλόξενο σπίτι γιά ἐκπροσώπους διαφόρων Ἐκκλησιῶν καί κοινοτήτων καί συνεισφέρει στόν διαχριστιανικό διάλογο καί τόν ἀμοιβαῖο σεβασμό.

Στόν ἱδρυτή τῆς μοναχικῆς κοινότητας στό Bose πατέρα Enzo Bianchi, τά μέλη τῆς κοινότητας, τούς ὀργανωτές καί τούς μετέχοντας τῆς Διασκέψεως θέλω νά εὐχηθῶ εἰρήνη καί συναντίληψη τοῦ Θεοῦ στούς κόπους καί σέ κάθε καλό ξεκίνημα.

† ὁ Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν

Κύριλλος

(ΠΗΓΗ : https://katanixis.blogspot.gr)

4) 09-09-2017 : Πνευματικοί Ἡγέτες ζήτησαν τήν ἀπελευθέρωση ἀμάχων στό Καραμπάχ

Τήν ἀπελευθέρωση τῶν ἀμάχων, πού περιέχονται ὡς αἰχμάλωτοι πολέμου στό Καραμπάχ, ζήτησαν μέ κοινή δήλωση οἱ Πνευματικοί Ἡγέτες τῆς Ἀρμενίας, τοῦ Ἀζερμπαϊτζάν καί τῆς Ρωσίας.

«Πρέπει νά ὑπάρχει εἰρήνη στήν περιοχή μας, γι΄ αὐτό δέν ὑπάρχει ἐναλλακτική λύση γιά τήν ἐπίλυση τῶν συγκρούσεων στό Καραμπάχ, παρά μόνο μέσῳ διαπραγματεύσεων», τόνισε χαρακτηριστικά ὁ Πατριάρχης Μόσχας.

Ἡ συνάντηση τοῦ Πατριάρχου Μόσχας μέ τόν Πρόεδρο τῆς Διοικήσεως τῶν Μουσουλμάνων Καυκάσου Σεΐχη οὔλ Ἰσλάμ Ἀλλαχσουκιούρ Πασαζαντέ, καί τόν Ἀνώτατο Πατριάρχη ὅλων τῶν Ἀρμενίων Καρέκιν Β’ πραγματοποιήθηκε στήν Πατριαρχική κατοικία τοῦ κ. Κυρίλλου στήν Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Δανιήλ.

Οἱ θρησκευτικοί ἡγέτες τῆς Ἀρμενίας καί τοῦ Ἀζερμπαϊτζάν ἔφτασαν στή ρωσική πρωτεύουσα μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ Προκαθημένου τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, γιά νά συζητήσουν τρόπους γιά τήν ἐπίλυση τῆς σύγκρουσης, πού παράγεται ἀπό τό πρόβλημα τοῦ Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Ὁ Προκαθήμενος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας κατά τήν διάρκεια τῆς συνάντησης, ἀνέφερε χαρακτηριστικά ὅτι «ἡ συνάντηση αὐτή ἀποτελεῖ σημαντική ἔνδειξη τῶν λαῶν μας, γιά τήν διατήρηση τῆς εἰρήνης καί τίς δυνατότητες τῶν θρησκειῶν μας».

Μετά τήν συνάντηση, οἱ δύο πλευρές ὑπέγραψαν κοινή δήλωση, ἡ ὁποία τονίζει τήν ἀνάγκη γιά διάλογο καί διεθνεῖς εἰρηνευτικές προσπάθειες, ἐνῶ ἀναφέρει τόν σημαντικό ρόλο τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν στήν διευθέτηση τῆς σύγκρουσης καί τόν τερματισμό τῆς αἱματοχυσίας, καθώς καί μιά σειρά ἀπό προτάσεις, γιά νά ἀνακουφίσει τά δεινά τῶν ἀνθρώπων, πού ἔχουν παγιδευτεῖ στήν ἐμπόλεμη ζώνη.

Ὁ Πατριάρχης Μόσχας, μιλώντας σέ δημοσιογράφους γιά τήν συνάντηση, μεταξύ ἄλλων τόνισε : «Γιά ἄλλη μιά φορά θέλω νά πῶ ὅτι οἱ θρησκευτικοί ἡγέτες ἔχουν τήν δυνατότητα γιά τήν διατήρηση τῆς εἰρήνης, τῆς εἰρήνης ἀποφάσεων σέ πολύ δύσκολες συνθῆκες. Ἡ σημερινή συνάντηση εἶναι μιά τρανή ἀπόδειξη γι’ αὐτό, πού σᾶς λέω»

Τέλος, νά ἀναφερθεῖ ὅτι οἱ Πνευματικοί ἡγέτες τῆς Ἀρμενίας καί τοῦ Ἀζερμπαϊτζάν εὐχαρίστησαν ὁμόφωνα τόν Πατριάρχη Κύριλλο γιά τήν ὀργάνωση αὐτῆς τῆς συνάντησης.

(ΠΗΓΗ : http://www.romfea.gr)

5) 19-10-2017 : Συνάντηση Πατριάρχη Μόσχας μέ τήν Πρόεδρο τῆς Κροατίας (ΦΩΤΟ)

Μέ τήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας τῆς Κροατίας κα Kolinda Grabar-Kitarović εἶχε συνάντηση στίς 19 Ὀκτωβρίου 2017 ὁ Πατριάρχης Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος στήν Πατριαρχική καί Συνοδική κατοικία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Δανιήλ Μόσχας.

Ὁ Πατριάρχης Κύριλλος ἐνημέρωσε γιά τήν δυναμική πρόοδο, τήν ὁποία σημειώνουν οἱ σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας μέ τήν Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία, μέ τήν ὁποία ταυτίζονται οἱ περισσότεροι Κροάτες. «Ἔχουμε κοινή θέση ἐπί βασικῶν ἠθικῶν προβλημάτων καί ζητημάτων, τά ὁποία ἀπασχολοῦν τόν σύγχρονο ἄνθρωπο. Τόσο ἡ Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία, ὅσο ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας προβληματίζονται γιά τίς διώξεις κατά τῶν χριστιανῶν, κυρίως στή Μέση Ἀνατολή, ἀλλά δυστυχῶς ὄχι μόνο σέ αὐτή τήν περιοχή τοῦ κόσμου. Ἀκριβῶς γι’αὐτόν τόν λόγο στό ἐπίκεντρο τῆς περσινῆς συναντήσεώς μου μέ τόν Πάπα Φραγκῖσκο στήν Ἀβάνα ἦταν ἡ προστασία τῆς χριστιανικῆς παρουσίας τόσο στήν ἐν λόγῳ περιοχή, τόσο καί ἀλλαχοῦ.

Ἐπίσης, ἀξιολογοῦμε θετικῶς τήν ἔναρξη διαλόγου μεταξύ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας, συμπεριλαμβανομένων καί τῶν πολύ εὐαίσθητων σημείων τῆς νεώτερης ἱστορίας τῆς Κροατίας τοῦ 20οῦ αἰώνα. Ὅπως γνωρίζουμε, δέν ὑπάρχουν πρός τό παρόν κάποιες συντονισμένες θέσεις, ἀλλά βλέπουμε πολύ θετικά αὐτό καθ’ἑαυτό τό γεγονός τοῦ διαλόγου, διότι μέσα ἀπό τόν διάλογο τά μέρη μποροῦν νά ξεκαθαρίσουν τίς θέσεις τους πρός προσέγγιση τους».

(ΠΗΓΗ : http://www.romfea.gr)

6) 24-10-2017 : Πιό κοντά στήν πανθρησκεία! Ἀπέρριψαν τόν ἐξτρεμισμό καί …τά βρῆκαν στίς ἠθικές ἀξίες καί τά ἀνθρώπινα δικαιώματα οἱ ἐκπρόσωποι ὅλων τῶν θρησκειῶν στήν Ρωσία

Σέ συνεδρίαση συνῆλθε στίς 24 Ὀκτωβρίου 2017 στό Ἑβραϊκό Μουσεῖο καί Κέντρο Ἀνεξιθρησκίας στή Μόσχα τό Προεδρεῖο τοῦ Διαθρησκειακοῦ Συμβουλίου τῆς Ρωσίας (ΔΣΡ).

Στήν εἴσοδο τοῦ Μουσείου τόν Προκαθήμενο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας ὑποδέχθηκαν ὁ Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ἱλαρίων, Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, ὁ Ἀρχιραββίνος τῆς Ρωσίας Μπέρλ Λαζάρ καί ὁ Πρόεδρος τῆς Ὁμοσπονδίας τῶν Ἑβραϊκῶν Κοινοτήτων τῆς Ρωσίας Α. Μποροντά. Πρό ἐνάρξεως τῆς συνεδριάσεως ὁ Πατριάρχης ξεναγήθηκε στήν ἔκθεση, ἡ ὁποία εἶναι ἀφιερωμένη στήν ἱστορία καί τόν πολιτισμό τοῦ Ἑβραϊκοῦ λαοῦ.

Ἐν συνεχείᾳ ἄρχισαν οἱ ἐργασίες τοῦ Προεδρείου τοῦ Διαθρησκειακοῦ Συμβουλίου τῆς Ρωσίας ὑπό τήν προεδρία τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κυρίλλου. Ἐπίσης, συμμετεῖχαν τά μέλη τοῦ Προεδρείου τοῦ ΔΣΡ : ὁ Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ἱλαρίων, Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, ὁ Πρόεδρος τῆς Κεντρικῆς Διοικήσεως τῶν Μουσουλμάνων τῆς Ρωσίας Σεΐχης οὔλ Ἰσλάμ Μουφτής Ταλγκάτ Τατζουντίν, ὁ Ἀρχιραββίνος τῆς Ρωσίας Μπέρλ Λαζάρ, ὁ Ἀρχιραββίνος τῆς Ρωσίας Ἀντόλφ Σαγιέβιτς καί ὁ Ἱερέας Δημήτριος Σαφόνωφ, Γραμματέας τοῦ Διαθρησκειακοῦ Συμβουλίου τῆς Ρωσίας.

Στήν ἀρχή τῆς συνεδριάσεως, ὁ Πατριάρχης Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος παρουσίασε τήν ὁμιλία του, ὁ ὁποῖος στήν παρέμβασή του ἀσχολήθηκε μέ τήν προβληματική τοῦ παρουσιασθέντος στά μέλη τοῦ Προεδρείου σχεδίου δηλώσεως περί τοῦ Πολιτισμοῦ, τῆς Ἐλευθερίας τῆς Δημιουργικότητας καί τῆς Ἠθικῆς Εὐθύνης.

Ἀρχιραββίνος τῆς Ρωσίας Μπέρλ Λαζάρ τόνισε ὅτι διέβλεψε ἰδιαίτερο συμβολισμό στό γεγονός τῆς διεξαγωγῆς τῆς συνεδριάσεως τοῦ Διαθρησκειακοῦ Συμβουλίου στούς χώρους τοῦ Ἑβραϊκοῦ Μουσείου καί Κέντρου Ἀνεξιθρησκείας. Σύμφωνα μέ τόν Μπέρλ Λαζάρ, ἐκτός ἀπό τήν ἰδέα τῆς ἀνεξιθρησκείας, ἡ ὁποία προάγεται ἀπό τό Μουσεῖο, ὅλες οἱ παραδοσιακές ὁμολογίες τῆς Ρωσίας μοιράζονται κοινή ἱστορία, ἡ ὁποία συνδέεται μέ διώξεις ὑπέρ τῆς πίστεως στά σοβιετικά χρόνια.

Ἀπό τήν πλευρά του ὁ Πρόεδρος τῆς Κεντρικῆς Διοικήσεως τῶν Μουσουλμάνων τῆς Ρωσίας Σεΐχης οὔλ Ἰσλάμ Μουφτής Ταλγκάτ Τατζουντίν ἐπέστησε τήν προσοχή τῶν παρισταμένων στήν ἀνάγκη ἀσκήσεως τῆς ἐλευθερίας στά πλαίσια τῆς κοινωνικῆς ἠθικῆς, ἡ ὁποία ἐνσωμάτωσε ὅλη τήν ποικιλία τῶν σχέσεων μέ λοιπούς ἀνθρώπους, τόν σεβασμό τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἄλλου, τῶν ὁμάδων μέ δικά του κοσμοείδωλα καί θρησκευτικῶν κοινοτήτων. Αὐτό ἀφορᾶ καί τήν ἐλευθερία τῆς δημιουργικότητας. Χωρίς τήν ἠθική ἐλευθερία καθίστανται ἀδύνατες ἡ ἔμπνευση καί ἡ αὐθεντική δημιουργικότητα, φρονεῖ ὁ Ταλγκάτ Ταντζουντίν.

Σύμφωνα μέ τόν Ἀρχιραββίνο Ἀντόλφ Σαγιέβιτς, ὁ κοινωνικός διάλογος πρέπει νά περικλείει ἐκπροσώπους τῶν διαφορετικῶν ἀπόψεων, οἱ ὁποῖοι ἀνήκουν σέ διάφορες θρησκευτικές παραδόσεις ἤ δέν ταυτίζονται μέ καμμία ὁμολογία.

Ὁμιλῶν στή συνεδρίαση ὁ Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ἱλαρίων ἔθιξε τό πρόβλημα τῆς σχέσεως τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἠθικῆς καί τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων.

Μετά τήν συνεδρίαση ὑπεγράφη ἡ Δήλωση τοῦ Διαθρησκειακοῦ Συμβουλίου τῆς Ρωσίας περί τοῦ Πολιτισμοῦ, τῆς Ἐλευθερίας τῆς Δημιουργικότητας καί τῆς Ἠθικῆς Εὐθύνης.

Τέλος, μετά τό πέρας τῆς συνεδριάσεως τό Συμβούλιο ἐξέδωσε δήλωση περί πολιτισμοῦ, τῆς ἐλευθερίας τῆς δημιουργικότητας καί ἠθικῆς εὐθύνης, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἑξῆς :

«Οἱ παραδοσιακές θρησκεῖες τῆς Ρωσίας πάντα πρέσβευαν τήν ὑψηλή ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, τά δικαιώματα καί τίς ἐλευθερίες του, συμπεριλαμβανομένης καί τῆς ἐλευθερίας τῆς δημιουργικότητας, τίς ὁποῖες βλέπουμε ὡς συμβατές πρός τήν θεόσδοτη ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου.

Ἡ ἐλευθερία τῆς δημιουργικότητας καί αὐτοεκφράσεως, ὅπως καί κάθε ἄλλη ἐλευθερία, δέν εἶναι ἀπόλυτη. Αὐτή πρέπει νά ἀσκεῖται ἐντός τῶν πλαισίων τῆς κοινωνικῆς ἠθικῆς καί τοῦ σεβασμοῦ τῶν δικαιωμάτων τῶν λοιπῶν ἀνθρώπων, ὁμάδων μέ δικά τους κοσμοείδωλα καί θρησκευτικῶν κοινοτήτων.

Δυστυχῶς, διαπιστώνουμε ὅτι δέν εἶναι σπάνια ὅταν ἡ ἐλευθερία τῆς δημιουργικότητας ἀσκεῖται, γιά νά δικαιολογήσει τόν χλευασμό τοῦ ἱεροῦ, τήν προπαγάνδα τῆς ἀνηθικότητας καί τήν προσβολή τῶν θρησκευτικῶν καί ἐθνικῶν ἀξιῶν. Παρ’ὅλο πού ἡ Πολιτεία στόν τομέα Πολιτισμοῦ καί Τέχνης ἀδυνατεῖ νά ἐφαρμόζει τόν ἐξαναγκασμό, αὐτή καλεῖται νά στηρίζει κυρίως ἐκεῖνες τίς καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες, οἱ ὁποῖες συντελοῦν στήν ἑδραίωση τῆς κοινωνικῆς ἑνότητας καί διαθρησκειακῆς ὁμόνοιας. Ὁ αὐθεντικός Πολιτισμός ἐμπεριέχει τήν ὑψηλή ἠθική ἰδέα, ἡ ὁποία προτρέπει τίς ἀνθρώπινες ψυχές σέ ἀναζήτηση τοῦ καλοῦ καί τῆς ἀληθείας, γεννᾶ στόν ἄνθρωπο τήν ἀγάπη πρός τούς ἐγγύς καί τούς μακράν.

Δέν μπορεῖ νά ἔχει καμμία δικαιολογία ἡ δημιουργία ἔργων τέχνης, τά ὁποία στοχεύουν σκόπιμα στήν ταπείνωση τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας μέσα ἀπό παραμόρφωση τῶν γεγονότων, δυσφήμιση τῶν κυρίων προσωπικοτήτων τῆς ἐθνικῆς ἱστορίας. Καλοῦμε ὅλους τούς ἀνθρώπους τοῦ Πολιτισμοῦ καί τῶν Γραμμάτων νά ἀναλαμβάνουν εὐθύνες γιά τήν δράση τους καί νά ὑπολογίζουν ἐκείνη τήν ἐπιρροή, τήν ὁποία μποροῦν νά ἀσκήσουν στίς ἀνθρώπινες ψυχές καί τήν πνευματική κατάσταση τῆς κοινωνίας γενικά τά καλλιτεχνικά ἔργα. Ἄλλωστε, ἡ στερουμένη ἠθικῆς διαστάσεως ἐλευθερία μπορεῖ νά ἀσκεῖται, ὄχι γιά τό καλό, ἀλλά γιά τό κακό καί ἐνδέχεται νά ὁδηγήσει στήν αὐτοκαταστροφή τοῦ ἀνθρώπου, τόν ἐκφυλισμό τῆς κοινωνίας, χωρίς νά ἀναφέρουμε τά βάσανα τοῦ ἴδιου τοῦ καλλιτέχνη.

Τό σημαντικό καθῆκον, τό ὁποῖο ἔχουμε σήμερα, εἶναι νά μαρτυροῦμε περί τοῦ διαχρονικοῦ χαρακτῆρος τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν τόσο γιά τά μεμονωμένα πρόσωπα, ὅσο καί γιά ὁλόκληρη τήν κοινωνία. Βλέπουμε τούς ἀνθρώπους τοῦ Πολιτισμοῦ καί τῶν Γραμμάτων ὡς συνεργάτες μας στό χῶρο τοῦ διαφωτισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου μέ πνεῦμα ἀγάπης καί ἐλεημοσύνης, παραμένοντας ἀνοικτοί σέ διάλογο μέ ἐκπροσώπους τῆς δημιουργικῆς κοινότητας.

Ἀποδοκιμάζοντας ἀπεριφράστως κάθε παράνομη πράξη, ἐπίθεση καί ἐξτρεμισμό, καλοῦμε κάθε μέλος τῆς κοινωνίας μας σέ μελετημένες ἐκτιμήσεις, σέ διαφύλαξη τῆς προθυμίας λύσεως τῶν ἀνακυπτόντων διαφωνιῶν μέσῳ καλοπροαίρετου διαλόγου. Τό μέλλον τῆς χώρας μας ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ἱκανότητα τοῦ καθενός ἀπό ἐμᾶς νά σέβεται τίς θρησκευτικές πολιτιστικές παραδόσεις, τήν ἱστορική μνήμη καί τήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια ἀλλήλων».

(ΠΗΓΗ : https://www.pentapostagma.gr)

Σύν Θεῷ, θά συνεχίσουμε στό ἑπόμενο ἄρθρο μας.

e-mail: synaxisorthkm@gmail.com

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Σχετικά άρθρα

Κων/πόλεως Βαρθολομαίος: Θα μεταβούμε μαζί με τον Πάπα στη Νίκαια το 2025 για ένα ιστορικό εορτασμό της επετείου

Σύμφωνα με δημοσιεύματα σε παπικά ιστολόγια (The Tablet, The Pillar) η οργανωτική επιτροπή για τον προγραμματισμό του εορτασμού αποτελείται από τέσσερις Παπικούς και τέσσερις Ορθοδόξους

Μητροπολίτης προκαλεί πικρόχολα σχόλια με άρθρο του Μ. Σάββατο

Άρθρο του Ελευθέριου Ν. Κοσμίδη. Η επιλογή κοσμικού διαδικτυακού τόπου κυριακάτικης εφημερίδας, πανελλαδικής κυκλοφορίας, και η χρονική συγκυρία της δημοσίευσης υπήρξαν τουλάχιστον ατυχείς αν όχι εφάμαρτες

Ευαγγέλιο κατά Μάρκον, κατά Ιωάννην και Αρχιεπ. Ελπιδοφόρου το ανάγνωσμα

Άρθρο του Ελευθέριου Ν. Κοσμίδη. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής εκφράζεται ελεύθερα όπως έχει δικαίωμα να κάνει κάθε άνθρωπος. Τα λεγόμενά του όμως έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τον λόγο του Κυρίου. Τι πρέπει να πράξει ο πιστός λαός;

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.