Αφιερώματα

Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Βαρθολομαίου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 26ον)

εικόνα άρθρου: Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Βαρθολομαίου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 26ον)

Κυριώτερα λεχθέντα καί πραχθέντα τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου τόν Νοέμβριο τοῦ 2015

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Αναδημοσιεύουμε από το Ιστολόγιο Κατάνυξη

ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ

Ἀποκλειστικά γιά τό Katanixi.gr

Θεσσαλονίκη, 23 Δεκεμβρίου 2019

Παραθέτουμε τά κυριώτερα λεχθέντα καί πραχθέντα τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου τόν Νοέμβριο τοῦ 2015.

1) 05-11-2015 : Τί λέει τό κοινό ἀνακοινωθέν Βαρθολομαίου – Γουέλμπι. Καί τά θέματα… σεξουαλικότητας στίς συζητήσεις

Ὁλοκληρώθηκε ἡ ἐπίσημη ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου στό Λονδίνο καί οἱ ἐπαφές μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο τῶν Ἀγγλικανῶν Juston Welby. Οἱ δύο ἄνδρες ἐξέδωσαν κοινή δήλωση, ἐνῶ ἐπί τάπητος στίς συζητήσεις τέθηκαν καί θέματα γάμου καί σεξουαλικότητας!

Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Καντέρμπουρι καί ὁ Πατριάρχης ἔλαβαν ἕνα ἀντίγραφο του ἔργου «In the Image and Likeness of God : A Hope-Filled Anthropology» (κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν τοῦ Θεοῦ : Μιά ἐλπιδοφόρα Ἀνθρωπολογία), πού ἀποτελεῖ δημοσίευση τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς Διεθνοῦς Ἐπιτροπῆς γιά τόν Θεολογικό Διάλογο Ὀρθοδόξων καί Ἀγγλικανῶν.

Στό κοινό ἀνακοινωθέν ἀναφέρεται πώς αὐτό τό ἔργο «ἑορτάζει τό γεγονός πώς Ἀγγλικανοί καί Ὀρθόδοξοι ἐπιβεβαιώνουν μαζί, ἀναφορικά μέ τό ἀνθρώπινο πρόσωπο, ὅτι δημιουργήθηκε κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωσιν τοῦ Θεοῦ».

Ἐπίσης, ἀναφέρεται πώς τό ἔργο αὐτό θά ἀποτελέσει θεολογικό θεμέλιο γιά τήν ἐπικείμενη συζήτηση σχετικά μέ τίς πρακτικές συνέπειες πάνω στίς θεολογικές προϋποθέσεις γιά τήν ἀντιμετώπιση βασικῶν θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος, ἰατρικῶν παρεμβάσεων, ἀλλά καί ἐρωτήσεις γύρω ἀπό τήν οἰκογενειακή ζωή καί τήν ἠθική.

Ἡ κοινή δήλωση τῶν δύο θρησκευτικῶν ἡγετῶν ἦταν τό ἀποκορύφωμα ἕξι ἐτῶν ἐργασιῶν μέ θέμα : «Τί μποροῦμε Ἀγγλικανοί καί Ὀρθόδοξοι νά ποῦμε μαζί γιά τήν ἔννοια τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητας στή Θεία εἰκόνα»; Τά μέλη τῆς Διεθνοῦς Ἐπιτροπῆς γιά τόν Θεολογικό Διάλογο τῶν δύο πλευρῶν (ICAOTD) συμφώνησαν σχετικά μέ τό τελικό κείμενο τόν περασμένο Σεπτέμβριο.

Μέλη τῆς ICAOTD δήλωσαν ὅτι ἡ συμφωνία θά ἀποτελέσει τήν βάση γιά μελλοντικές συζητήσεις καί τίς εν ἐξελίξει μελέτες σέ τομεῖς, ὅπως ἡ βιοηθική καί ἡ ἰερότητα τῆς ζωῆς, καθώς καί τά δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου καί ἡ οἰκολογική δικαιοσύνη. Ἡ ἐπιτροπή θά ἔχει νέα συνάντηση τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2016.

Σύμφωνα μέ τήν κοινή ἀνακοίνωση τῶν δύο θρησκευτικῶν ἡγετῶν, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Καντέρμπουρι ἔχει προσκληθεῖ σέ ἕνα συνέδριο τό ἑπόμενο ἔτος στό Φανάρι μέ θέμα νά συζητήσει τήν ἀνταπόκριση τῶν Ἐκκλησιῶν σχετικά μέ τήν ἐμπορία ἀνθρώπων.

Συγκεκριμένα, ὅπως ἀναφέρεται καί στό κοινό ἀνακοινωθέν : «Οἱ δύο ἡγέτες προσευχήθηκαν γιά ἐκείνους, πού πλήττονται ἀπό συγκρούσεις, διώξεις, τήν κλιματική ἀλλαγή καί τήν κρίση τῶν προσφύγων. Ὑπό τό πρίσμα αὐτό, συμφώνησαν νά ἀναλάβουν ἀπό κοινοῦ τήν ὀργάνωση διεθνοῦς συνεδρίου στήν Κωνσταντινούπολη τόν ἑπόμενο χρόνο γιά τήν ὑπέρβαση τῆς σύγχρονης δουλείας καί τῆς ἐμπορίας ἀνθρώπων».

Τέλος, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί ὁ Πατριάρχης συζήτησαν καί γιά βασικά ζητήματα, ὅπως αὐτά τοῦ γάμου, τῆς σεξουαλικότητας καί τῆς ἀρχῆς τῆς ζωῆς.

Ἀκολουθεῖ τό Κοινό Ἀνακοινωθέν.

JOINT COMMUNIQUE

Visit of the Ecumenical Patriarch to the Archbishop of Canterbury

At the invitation of the Archbishop of Canterbury, His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew paid a formal visit to Lambeth Palace from November 2-4, 2015. Ecumenical Patriarch Bartholomew, who is based in Istanbul, Turkey, is Archbishop of Constantinople-New Rome, and occupies the First Throne of the Orthodox Christian Church worldwide. The occasion was in response to Archbishop Justin’s visit to the Ecumenical Patriarchate last year.

The two leaders presided over ecumenical services filled with symbolic significance, participated in formal functions organized by the Nikaean Club and the Greek Community, and shared private conversations. A service was held at Lambeth Chapel, where the Archbishop of Canterbury welcomed His All-Holiness and congratulated him on the twenty-fourth anniversary of his enthronement.

The two leaders prayed for those affected by conflict, persecution, climate change and the refugee crisis. In light of this, they agreed to undertake the joint organization of an international conference in Istanbul next year on overcoming modern slavery and human trafficking.

A choral evensong took place in Westminster Abbey, where the two leaders visited the Shrine of St. Edward the Confessor and blessed the congregation. During the service, the co-chairmen of the International Commission for the Anglican-Orthodox Theological Dialogue presented the Archbishop and the Ecumenical Patriarch with a copy of the latest Agreed Statement, entitled In The Image and Likeness of God : A Hope-Filled Anthropology.

The text celebrates what Anglicans and Orthodox affirm together about the human person, created in ‘the Image and Likeness of God’ and will form the theological foundation for forthcoming discussions on the practical consequences of these theological presuppositions for addressing the key themes, including the protection of the environment, medical interventions, and questions around family life and ethics.

The programme also included two formal addresses by the Ecumenical Patriarch on the ethical concerns imposed by the ecological plight of the planet and on the current state of relations between the Orthodox Church and the Anglican Communion.

The visit concluded with the recognition that the Common Statement of the two leaders at their first meeting at the Phanar in January 2014 continued to provide the necessary basis and vision for witnessing to the Gospel of Jesus Christ today, and with an invitation extended by His All-Holiness for a joint pilgrimage with the Archbishop of Canterbury to Nicaea and Cappadocia in 2016.

(ΠΗΓΗ : https://www.ekklisiaonline.gr, http://fanarion.blogspot.gr, http://fanarion.blogspot.com)

2) 01/05-11-2015 : Τό χρονικό τῆς ἐπίσκεψης τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου στό Λονδίνο

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἀντεπίσκεψις τοῦ Πατριάρχου Βραθολομαίου πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπον Καντουαρίας Justin Welby (Λονδῖνον, 1-5 Νοεμβρίου 2015)

Ἀνταποκρινόμενος εἰς ἀδελφικήν πρόσκλησιν τῆς Α. Χάριτος, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Καντουαρίας καί Πριμάτου πάσης Ἀγγλίας κ. Justin Portal Welby, ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος μετέβη τήν Κυριακήν, 1ην Νοεμβρίου, εἰς Λονδίνον, προκειμένου νά πραγματοποιήσῃ ἐπίσημον ἐπίσκεψιν πρός τήν ἡγεσίαν τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας (Anglican Communion), ἀνταποδίδων τήν πρώτην, μετά τήν ἐκλογήν καί τήν ἐνθρόνισίν του ὡς νέου Ἀγγλικανοῦ Πριμάτου, τιμητικήν ἐπίσκεψιν τῆς Α. Χάριτος πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, μεταξύ 13ης καί 14ης Ἰανουαρίου 2014.

Συνοδοί τοῦ Πατριάρχου κατά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην ἦσαν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας Γρηγόριος, ὁ Μητροπολίτης Διοκλείας Κάλλιστος, ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων Θεόδωρος, ὁ Ἀρχιδιάκονος τοῦ Οἰκ. Θρόνου Ἰωάννης Χρυσαυγῆς, Καθηγητής, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Πέτρος Μπαζγκάρλο, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων.

Εἰς τόν διεθνῆ ἀερολιμένα τοῦ Heathrow τόν Πατριάρχην ὑπεδέχθησαν, πλήν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας, ἀντιπροσωπεία τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας ἐκ τοῦ Ἐπισκόπου Nigel Stock, Βοηθοῦ παρά τῷ Ἀρχιεπισκόπῳ Καντουαρίας, καί τοῦ Αἰδεσιμολ. Δρ. Leslie Nathaniel, ὑπευθύνου διά τάς Διαχριστιανικάς σχέσεις, ὡς καί ὁ Ἐντιμ. κ. Türker Yılmaz, ἐκ προσώπου τῶν διπλωματικῶν ἀρχῶν τῆς Τουρκίας εἰς τό Ἡνωμένον Βασίλειον. Ὁ Πατριάρχης μετά τῆς συνοδείας Του κατέλυσεν ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Berkeley», ὑπαντηθείς ἐν αὐτῷ ὑπό τοῦ Ἀγγλικανοῦ Ἀρχιεπισκόπου τοῦ Πέρθ Roger Herft, τῶν Ἐπισκόπων Κυανέων Χρυσοστόμου καί Τροπαίου Ἀθανασίου, Βοηθῶν παρά τῷ Ἀρχιεπισκόπῳ Θυατείρων, καί τοῦ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντίνου Μπίκα, Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος ἐν Λονδίνῳ.

Τό ἑσπέρας, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ποιμενάρχου τῆς θεοσώστου Ἐπαρχίας ταύτης Γρηγορίου, τοῦ Ἐπισκόπου Τροπαίου Ἀθανασίου καί τοῦ Αἰδεσιμολ. Δρ. Leslie Nathaniel, ἐπεσκέψατο ἐθιμοτυπικῶς τόν ἐν Λονδίνῳ Πρέσβυν τῆς Τουρκίας Ἐξοχ. κ. Abdurrahman Bilgiç, καί ἐν συνεχείᾳ παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον παρατεθέν ὑπό τῆς Α. Ἐξοχότητος πρός τιμήν Αὐτοῦ ἐν τῇ Πρεσβευτικῇ Κατοικίᾳ, τῇ συμμετοχῇ ἐκλεκτῶν συνδαιτυμόνων, κατά τήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου ἀντηλλάγησαν αἱ ἁρμόζουσαι τῇ περιστάσει προπόσεις καί ἀναμνηστικά δῶρα.

Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Δευτέρας, 2ας Νοεμβρίου, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τήν ἐπίσημον οἰκίαν τοῦ Ἀγγλικανοῦ Πριμάτου, προϋπαντηθείς τιμητικῶς ἐν τῇ εἰσόδῳ τοῦ Lambeth Palace ὑπό τῆς Α. Χάριτος μετά τῶν συνεργατῶν Αὐτῆς, καί ἀμέσως ἐπεσκέφθη τούς χώρους τῆς ἐκεῖ Βιβλιοθήκης, ἔνθα φυλάσσεται, μεταξύ ἄλλων, ἡ ἱστορική ἀλληλογραφία τῶν Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν μετά τῶν ἐπί κεφαλῆς τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας τοῦ 17ου αἰῶνος, εἶτα δέ κατηυθύνθη εἰς τό Παρεκκλήσιον τοῦ Παλατίου, ἔνθα ἐτελέσθη σύντομος δέησις.

Ἡ ἐπίσημος ὑποδοχή τοῦ Πατριάρχου ἐπραγματοποιήθη ἐν τῇ Αἰθούσῃ «Guard Room» τοῦ Παλατίου, παρουσίᾳ πλήθους ἐπισκόπων τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας, τοῦ ΡΚαθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου Westminster Καρδιναλίου Σεβ. κ. Vincent Nichols, τοῦ Ἀποστολικοῦ Νουντσίου ἐν τῷ Ἡνωμενῳ Βασιλείῳ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Antonio Mennini, τῶν ἐπί κεφαλῆς τῶν ἐν Λονδίνῳ διπλωματικῶν ἀρχῶν τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Κύπρου, καί λοιπῶν ἐκλεκτῶν προσκεκλημένων. Κατά τήν διάρκειαν τοῦ ἐπισήμου γεύματος, τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην καλωσώρισε διά θερμῶν λόγων ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καντουαρίας, ἀναφερθείς εἰς τάς παραδοσιακάς σχέσεις μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας καί εὐχηθείς τά δέοντα, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς 24ης ἐπετείου τῆς ἐνθρονίσεως τοῦ Πατριάρχου εἰς τόν Ἀποστολικόν καί Πατριαρχικόν Θρόνον τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, τήν 2αν Νοεμβρίου 1991. Ὁ Πατριάρχης, κατά τήν ἀντιφώνησίν Του, ἐξέφρασεν ἀφ’ ἑνός μέν τήν χαράν Του διά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην καί τάς εὐχαριστίας Του διά τήν ἐξαίρετον δοχήν, ἥν ἐπεφύλαξαν Αὐτῷ οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀγγλίας, ἀφ’ ἑτέρου δέ τήν ἀνάγκην τῆς διαπροσωπικῆς ἐπικοινωνίας μεταξύ τῶν ἀνωτάτων ἐκκλησιαστικῶν ἀξιωματούχων, ἥτις δέον νά περιλαμβάνῃ καί προσωπικάς συναντήσεις, πρός προώθησιν τοῦ ἱεροῦ σκοποῦ τῆς διαχριστιανικῆς καταλλαγῆς. Πρός τούτοις, ὁ Πατριάρχης, μετ’ ἐμφάσεως, ἐπεσήμανε τήν σημασίαν τῆς πιστότητος τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν πρός τήν Πατερικήν Διδασκαλίαν τῆς Ἀδιαιρέτου Ἐκκλησίας, ἥτις, ὡς πολύτιμος θησαυρός καί ἀναντικατάστατος παρακαταθήκη, ὀφείλει νά κατευθύνῃ, ἐν εἴδει ἀπλανοῦς πυξίδος, πάσας τάς Χριστιανικάς Παραδόσεις ἀναφορικῶς πρός τήν μαρτυρίαν των εἰς τόν σύγχρονον κόσμον.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τούς χώρους τοῦ ἐν Bayswater Ἀρχιεπισκοπικοῦ Μεγάρου τῆς Ἐπαρχίας Θυατείρων, ἔνθα ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν τήν Ἐλλογιμ. κ. Jeanne Knights, ἐπί κεφαλῆς τοῦ Ἱδρύματος «Charis», γνωστοῦ διά τήν σύλληψιν καί ὑλοποίησιν τοῦ προγράμματος «The Holy Gardens of Patmos» εἰς τόν τομέα τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Πρό τῆς ἀναχωρήσεώς Του ἐκ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὁ Πατριάρχης παρεχώρησε συνέντευξιν πρός τό «Greek London Radio» καί ἀπηύθυνε πατρικόν χαιρετισμόν ἀγάπης καί ἐκτιμήσεως πρός σύνολον τήν Ὁμογένειαν τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου, ποίμνιον τῆς Ἐπαρχίας ταύτης τοῦ Θρόνου.

Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, ἔνθα, παρουσίᾳ, μεταξύ ἄλλων, τοῦ Ἀγγλικανοῦ Πριμάτου κ. Justin Welby καί τῶν ἐπί κεφαλῆς τῶν ἐν Λονδίνῳ διπλωματικῶν ἀρχῶν τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Κύπρου, προέστη τῆς τελεσθείσης Δοξολογίας ἐν μέσῳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος. Κατά τήν ὁμιλίαν Του, ὁ Πατριάρχης τοῦτο μέν ἀνεφέρθη ἐν συντομίᾳ εἰς τό ἐπιτελεσθέν, ἀπό τῆς ἱδρύσεως, ἐν ἔτει 1922, τῆς Ἱερᾶς ταύτης Ἐπαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί μέχρι σήμερον, ποιμαντικόν καί διακονικόν ἔργον οἰκοδομῆς καί ὀργανώσεως τῆς Ὀρθοδόξου παρουσίας ἐν τῷ Ἡνωμένῳ Βασιλείῳ ὑπό τῶν κατά καιρούς ἀρχιερατευσάντων ἀοιδίμων Ἱεραρχῶν Γερμανοῦ Στρηνοπούλου, Ἀθηναγόρων, τοῦ Καββάδα καί τοῦ Κοκκινάκη, καί Μεθοδίου Φούγια, τοῦτο δέ ἐξέφρασε πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπον Γρηγόριον τήν Πατριαρχικήν εὐαρέσκειαν διά τήν πολυσχιδῆ πνευματικήν καί ποιμαντικήν διακονίαν του. Ἐν τέλει, ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε πρός τόν ἱερόν κλῆρον καί τό εὐλαβές ποίμνιον τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς νουθετηρίους λόγους οἰκοδομῆς, ἐπιδαψιλεύσας πρός ἅπαντας τήν εὐλογίαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.

Τῆς Δοξολογίας περατωθείσης, ἐπηκολούθησε δεῖπνον πρός τιμήν τοῦ Παναγιωτάτου ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Μarriott», παρατεθέν ὑπό τῆς εἰρημένης Ἀρχιεπισκοπῆς καί τοῦ Συνδέσμου τῶν Ἑλληνορθοδόξων Κοινοτήτων αὐτῆς, εἰς τό ὁποῖον παρεκάθησαν, μεταξύ ἄλλων, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καντουαρίας, Ἱεράρχαι ἐκ τῶν ἐν τῇ Γηραιᾷ Ἀλβιόνι δραστηριοποιουμένων λοιπῶν Ὀρθοδόξων παρουσιῶν, Ἱεράρχαι ἐκ τῆς ἐκεῖ Συροϊακωβιτικῆς καί τῆς Ἀρμενικῆς Ἐκκλησίας, ὁ Ἀποστολικός Νούντσιος, ὁ Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Λονδίνῳ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Μπίκας, ὁ Ὕπατος Ἁρμοστής τῆς Κύπρου κ. Εὐρυπίδης Εὐρυβιάδης, οἱ ἐν τῷ Ἡνωμένῳ Βασιλείῳ Πρέσβεις τῶν Ὀρθοδόξων Χωρῶν τῆς Ρωσσίας, τῆς Λευκορωσσίας, τῆς Γεωργίας, τῆς Σερβίας καί τῆς Ρουμανίας, ἐκπρόσωπος τῆς Τουρκικῆς Πρεσβείας, κληρικοί τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς, Ἄρχοντες ὀφφικιάλιοι, ἐκπαιδευτικοί, Κοινοτάρχαι καί ἐκπρόσωποι τῶν φιλοπτώχων ἀδελφοτήτων. Προσφώνησιν πρός τόν πνευματικόν των ἡγέτην ἀπηύθυναν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας Γρηγόριος καί ὁ Ἐντιμ. κ. Μάριος Μηναΐδης, Πρόεδρος τοῦ προαναφερθέντος Συνδέσμου, ἀμφότεροι ἀναφερθέντες εἰς τό ὑπό τοῦ σεπτοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας ἐπιτελούμενον πνευματικόν καί εὐρύ οἰκουμενικόν ἔργον ἐπί ἕν τέταρτον σχεδόν τοῦ αἰῶνος, τοῦ Πατριάρχου, κατά τήν ἀντιφώνησίν Του, ἐκφράσαντος πρός ἅπαντας τούς προσκεκλημένους τήν Πατριαρχικήν εὐαρέσκειαν καί τά συγχαρητήριά Του διά τήν συνδρομήν τῶν ἐκλεκτῶν συνδαιτυμόνων εἰς τό ἔργον τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί τονίσαντος, μεταξύ ἄλλων, τήν ἀγαθήν συγκυρίαν τῆς συμπτώσεως τῆς συνεστιάσεως ταύτης πρός τήν προαναφερεθεῖσαν 24ην προσωπικήν ἐπέτειόν Του. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καντουαρίας, ἀπευθύνας σύντομον χαιρετισμόν, ἐξῇρε καί αὔθις τήν σημασίαν τῆς παρουσίας τοῦ Πατριάρχου εἰς τήν Μεγάλην Βρεταννίαν. Πρό τῆς ὁλοκληρώσεως τοῦ δείπνου, εἰς ὅ παρεκάθησαν περί τούς ἑξακοσίους προσκεκλημένους, ἀντηλλάγησαν ἀναμνηστικά δῶρα, ἐνῷ ἡ Βυζαντινή Χορῳδία τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς κατέκλεισε μέ τόν πολυχρονισμόν τοῦ Πατριάρχου.

Τήν ἑπομένην, Τρίτην, 3ην Νοεμβρίου, ὁ Πατριάρχης ἔσχεν ἐν τοῖς χώροις τοῦ Lambeth Palace κατ’ ἰδίαν συνομιλίαν μετά τῆς Α. Χάριτος περί τῆς ἐν ἐξελίξει εὑρισκομένης προετοιμασίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας διά τήν σύγκλησιν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου καί τοῦ ἐνδεχομένου τῆς προσκλήσεως εἰς αὐτήν παρατηρητῶν ἐκ τῶν λοιπῶν Χριστιανικῶν Παραδόσεων, τῶν διώξεων τάς ὁποίας ὑφίστανται οἱ Χριστιανοί ἐν τῇ φλεγομένῃ Μέσῃ Ἀνατολῇ καί τῆς μεταναστευτικῆς κρίσεως, ἥτις ὅλως ἰδιαιτέρως σήμερον μαστίζει τήν περιοχήν τῆς Μεσογείου, ἐνημερωθείς παραλλήλως ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Καντουαρίας περί θεμάτων ἁπτομένων τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς καί τῆς ποιμαντικῆς δράσεως τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας εἰς τόν σύγχρονον κόσμον.

Ὁ Πατριάρχης ἀνεφέρθη ἰδιαιτέρως εἰς τήν συμμετοχήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τοῦ ἰδίου προσωπικῶς τόσον κατά τό προπαρασκευαστικόν στάδιον ἐν Φιλιππίναις περί τά τέλη Φεβρουαρίου τ.ἔ. καί ἐν Παρισίοις κατ’Ἰούλιον ἐ.ἔ., ὅσον καί κατά τάς ἐργασίας τῆς, ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Ἐξοχ. κ. François Hollande, Προέδρου τῆς Γαλλίας, συγκληθησομένης, κατά τόν προσεχῆ Δεκέμβριον ἐν Παρισίοις, 21ης Διεθνοῦς Διασκέψεως («COP 21 Conference») τῶν συμβαλλομένων μερῶν τῆς Συμβάσεως – Πλαισίου τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν (Ο.Η.Ε.) διά τήν κλιματικήν ἀλλαγήν, ἐνῷ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καντουαρίας ἀπό τῆς πλευρᾶς του ἐξεδήλωσε τό ζωηρόν ἐνδιαφέρον του διά τήν ἐπαναλειτουργίαν τῆς περιπύστου ἹερᾶςΘεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, ὑποσχεθείς τήν ὑποστήριξιν τῶν σχετικῶν προσπαθειῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Κατά τήν ἰδιαιτέραν συνάντησιν ταύτην ἀπεφασίσθη ἡ ἀπό κοινοῦ διοργάνωσις διεθνοῦς συνεδρίου περί τῆς συγχρόνου δουλείας καί τῆς ἀνθρωπίνης σωματεμπορίας (Modern Slavery and Human Trafficking Conference) ἐν τῇ Πόλει κατά τό προσεχές ἔτος (2016), μέ τήν ὑποστήριξιν τῆς ἐν Η.Π.Α. Μή Κυβερνητικῆς Ὀργανώσεως «International Orthodox Christian Charities» (IOCC).

Ἐν συνεχείᾳ, ἐπηκολούθησεν ἐν τῷ Παλατίῳ καί ἐνώπιον πυκνοῦ ἀκροατηρίου, ἀποτελουμένου ὑπό ἀξιωματούχων τῆς Ἀγλικανικῆς Ἐκκλησίας, ἐκπροσώπων τοῦ Βρεταννικοῦ Κοινοβουλίου καί ἐπιστημόνων, διάλεξις τοῦ Πατριάρχου ὑπό τόν τίτλον : «Τhe Ecological Crisis as Spiritual Challenge», μετ’ ἐμφάσεως εἰς τόν πρωτοπόρον ρόλον, τόν ὁποῖον καλοῦνται σήμερον αἱ Θρησκείαι νά διαδραματίσουν διά τήν προστασίαν τοῦ βαναύσως πληττομένου ὑπό τῆς ἀνθρωπίνης ἀπληστίας περιβάλλοντος καί τήν διαφύλαξιν τῆς ἀκεραιότητος τῆς φυσικῆς δημιουργίας, ὡς καί διά τήν προώθησιν μιᾶς νέας κουλτούρας, πού θά προάγῃ τήν ἀλληλεγγύην μέσῳ τῆς διεξαγωγῆς τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου. Ἡ ἐκδήλωσις αὕτη, ἥτις διεξήχθη ὑπό τήν συντονιστικήν εὐθύνην τοῦ Ἀγγλικανοῦ Ἐπισκόπου Λονδίνου Rt Revd Richard Chartres, ἐσυνεχίσθη διά σχετικῶν ἀνακοινώσεων τοῦ Ἱερολογ. κ. Ἰωάννου Χρυσαυγῆ καί τοῦ Ἀγγλικανοῦ Ἐπισκόπου τοῦ Salisbury Σεβ. κ. Nickolas Holtman καί ὡλοκληρώθη διά προσευχῆς ἐν τῷ προειρημένῳ Παρεκκλησίῳ ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, τῆς ὑπερβάσεως τῆς οἰκολογικῆς κρίσεως καί τῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ ὁσημέραι διογκουμένου μεταναστευτικοῦ κύματος ὑπό τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς ἐν πνεύματι ἀλληλεγγύης πρός τούς ἐμπεριστάτους καί δοκιμαζομένους πρόσφυγας καί μετανάστας. Πρό τῆς ἀναχωρήσεώς Του ἐκ τοῦ Παλατίου, ὁ Πατριάρχης ἔσχε συνάντησιν μετά τῶν νεαρῶν μελῶν τῆς νεοϊδρυθείσης ὑπό τῆς Α. Χάριτος καί ἐν τοῖς κόλποις τοῦ Lambeth Palace ἑδρευούσης μοναστικῆς Κοινότητος τοῦ Chemin Neuf / St. Anselm, πρός τά ὁποῖα ἀπηύθυνε λόγους πατρικούς.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἐπραγματοποιήθη οἰκουμενική συνάντησις ἐν τῷ Ἀββαείῳ τοῦ Westminster, παρουσίᾳ πολλῶν ἐπισήμων καί πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀγγλίας, καθ’ ἥν τούς ὕμνους ἐξετέλεσεν ἡ περίφημος καί διεθνῶς ἀνεγνωρισμένη Χορῳδία τοῦ Ἀββαείου. Mετά τήν ὑποδοχήν τῶν ἐπί κεφαλῆς τῆς Ὀρθοδόξου καί τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. κ. John Hall, Ὑπευθύνου (Dean) τοῦ ἱστορικοῦ καί μεγαλοπρεποῦς τοῦτου Ἀγγλικανικοῦ Ναοῦ, παρεδόθη ὑπό τῶν Μητροπολίτου Διοκλείας Καλλίστου καί Ἀρχιεπισκόπου τοῦ Πέρθ κ. Roger Herft, Συμπροέδρων τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τοῦ Διεθνοῦς Θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας, πρός τούς δύο Προκαθημένους ἡ εἰς σχετικόν τόμον ἐκδοθεῖσα λίαν προσφάτως Κοινή Δήλωσις τῆς εἰρημένης Ἐπιτροπῆς περί τοῦ θέματος «In the Image and Likeness of God: A Hope-Filled Anthropology». Ὁ Πατριάρχης, μετά τήν προσλαλιάν τοῦ Ἀγγλικανοῦ Πριμάτου, ἀπηύθυνε πρός τούς συμμετασχόντας σχετικόν χαιρετισμόν μέ ἐπικαίρους ἀναφοράς περί τῆς μεταναστευτικῆς κρίσεως. Ἡ συνάντησις αὕτη ἐπεσφραγίσθη διά τῆς ἐπισκέψεως τῶν δύο Προκαθημένων εἰς τό ἐν τῷ Ἀββαείῳ εὑρισκόμενον Παρεκκλήσιον Ἐδουάρδου τοῦ Ὁμολογητοῦ (St. Edward the Confessor), ἔνθα καί ὁ τάφος αὐτοῦ.

Ἀκολούθως, παρετέθη πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου ἐπίσημον δεῖπνον ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «Nikaean Club» ἐν τῷ πλησίον κειμένῳ Συνεδριακῷ Κέντρῳ «Queen Elizabeth II», παρουσίᾳ ἐκλεκτῶν προσκεκλημένων τοῦ εἰρημένου διαχριστιανικοῦ ὀργανισμοῦ διά τήν προώθησιν τῶν οἰκουμενικῶν σχέσεων τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας μετά τῶν λοιπῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Παραδόσεων. Κατά τήν διάρκειαν τούτου, τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην προσεφώνησεν ἐνθέρμως ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καντουαρίας, τοῦ Πατριάρχου ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως καί ἀναγνώσαντος ὁμιλίαν ὑπό τόν τίτλον «Our Two Communions and Our Ecumenical Path», ἐπικεντρωθεῖσαν εἰς τήν πορείαν τοῦ διμεροῦς μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων καί τῶν Ἀγγλικανῶν ἐπισήμου Θεολογικοῦ Διαλόγου, καί ἰδίως εἰς τό σκέλος τοῦ ἀπό τοῦ ἔτους 2007 καί ἐντεῦθεν ἐξεταζομένου ὑπό τῆς ἁρμοδίας Διεθνοῦς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς θέματος τῆς Ἀνθρωπολογίας. Μετά τό πέρας τῆς Πατριαρχικῆς ὁμιλίας, καθ’ ἥν ἐπεσημάνθη, ὡσαύτως, τό ὁρόσημον τῶν προγραμματιζομένων, ἐν ἔτει 2025, ὑπό τοῦ εἰρημένου Ἱδρύματος ἑορτασμῶν, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως δεκαεπτά αἰώνων ἀπό τῆς συγκλήσεως, ἐν Νικαίᾳ τῆς Βιθυνίας τό 325 μ.Χ., τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, καί κατόπιν τῶν ἐπακολουθησασῶν σχετικῶν παρεμβάσεων ὑπό τῶν προμνημονευθέντων Συμπροέδρων, τό δεῖπνον ὡλοκληρώθη διά σχετικοῦ χαιρετισμοῦ ὑπό τοῦ Προέδρου τοῦ Ἱδρύματος Ἐλλογ. κ. Colin Menzies.

Τήν ἐπαύριον, Τετάρτην, 4ην Νοεμβρίου, ἐπραγματοποιήθη ἐν τῷ Lambeth Palace ἡ ἀποχαιρετιστήριος συνάντησις μεταξύ τῶν δύο Προκαθημένων, τῆς μέν Α. Χάριτος ἐκφρασάσης τάς θερμάς εὐχαριστίας τῆς ὑπ’ αὐτήν Κοινωνίας διά τήν ἐξόχως τιμητικήν καί λίαν ἐπιστηρικτικήν διά τήν κατ’ αὐτήν Ἐκκλησίαν, μετά τήν πάροδον ὀκταετίας, νέαν Πατριαρχικήν ἐπίσκεψιν, τοῦ δέ Πατριάρχου εὐχαριστήσαντος καί αὔθις καί ἐκφράσαντος τήν ἐλπίδα διά τήν περαιτέρω προώθησιν καί σύσφιγξιν τῶν σχέσεων μεταξύ τῶν δύο Χριστιανικῶν Παραδόσεων. Ὁ Πατριάρχης, μάλιστα, προσεκάλεσε τόν Ἀρχιεπίσκοπον Καντουαρίας ἐπισήμως ὅπως κατά τάς ἀρχάς τοῦ προσεχοῦς Ἰουνίου (2016) συμπορευθοῦν εἰς προσκυνηματικήν ἱεραποδημίαν εἰς Καππαδοκίαν καί Νίκαιαν, τῆς Α. Χάριτος ἀνταποκριθείσης ἀσμένως.

Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τό ἐν τῷ Νοτιοδυτικῷ Λονδίνῳ ἑδρεῦον καί περί τάς Θεολογικάς καί Παιδαγωγικάς σπουδάς εἰδικευόμενον ΡΚαθολικόν Πανεπιστήμιον «St Mary’s University» τοῦ Twickenham, ἔνθα, παρουσίᾳ τῶν ἀκαδημαϊκῶν ἀρχῶν, τοῦ διδακτικοῦ προσωπικοῦ καί τῶν φοιτητῶν αὐτοῦ, ἔδωκεν ἐπίκαιρον διάλεξιν, ἀγγλιστί, περί τοῦ θέματος «Ἡ θρησκεία ἐν Διαλόγῳ : Ἡ σπουδαιότης καί ἡ ἀνάγκη τοῦ Διαλόγου εἰς τόν Κόσμον μας» (Religion in Dialogue: The Importance and Imperative of Dialogue in our World), μέ ἐπί μέρους ἀναφοράς ἀφ’ ἑνός μέν εἰς τήν σχέσιν τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας καί τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καί τάς πρωτοβουλίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου διά τήν προώθησιν τοῦ διαχριστιανικοῦ Διαλόγου, ἀφ’ ἑτέρου δέ εἰς τήν προώθησιν τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου καί τήν συσχέτισίν του μέ τήν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος.

Πρό τῆς ἀναγνώσεως τῆς Πατριαρχικής ὁμιλίας, τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην προσεφώνησαν καταλλήλως ὁ ΡΚαθολικός Ἐπίσκοπος Σεβ. κ. Richard τοῦ Arundel καί τοῦ Brighton, Καθηγητής τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου καί Πρόεδρος τοῦ Ἐπιστημονικοῦ Συμβουλίου τοῦ εἰρημένου Πανεπιστημίου, καί ὁ Ἐλλογιμ. κ. Francis Campbell, Ἀντιπρύτανις αὐτοῦ. Τήν ἐκδήλωσιν ταύτην παρεκολούθησαν, μεταξύ ἄλλων, ὁ Ἐπίσκοπος Ἀβύδου Κύριλλος, ὁ Πρέσβυς τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου παρά τῇ Ἁγίᾳ Ἕδρᾳ Ἐξοχ. κ. Nigel Baker, ἡ Εὐγεν. κ. Παρασκευή Τζεβελάκη, Α’ Σύμβουλος Πολιτικῶν Ὑποθέσεων παρά τῇ ἐν Λονδίνῳ Ἑλληνικῇ Πρεσβείᾳ, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Türker Yılmaz, ἐκ προσώπου τοῦ Τούρκου Πρέσβεως, ὡς καί ὁ Δήμαρχος τοῦ Borough Ἐντιμ. κ. Martin Seymour.

Ἀκολούθως αἱ Πρυτανικαί Ἀρχαί τοῦ Πανεπιστημίου, τό ὁποῖον κατά τό τρέχον ἀκαδημαϊκόν ἔτος συνεπλήρωσεν ἑκατόν ἐξήκοντα καί πέντε ἔτη ἀκαδημαϊκῆς δράσεως, ἐτίμησαν τόν Πατριάρχην διά τῆς απονομῆς Αὐτῷ τοῦ Μεταλλίου τῆς Τιμῆς «Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ», εἰς ἀναγνώρισιν τῆς προσφορᾶς Του διά τήν προώθησιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Διαλόγου εἰς τόν Χριστιανικόν Κόσμον.

Ἐπηκολούθησεν ἐπίσημον γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου καί ξενάγησις εἰς τούς χώρους καί τήν Βιβλιοθήκην τοῦ Πανεπιστημίου.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τήν Πρεσβείαν τῆς Ἑλλάδος ἐν Λονδίνῳ καί ἐπεσκέφθη τόν Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνον Μπίκαν, Πρέσβυν, περιστοιχιζόμενον ὑπό τῶν συνεργατῶν αὐτοῦ, πρός τούς ὁποίους ἀπηύθυνε λόγους πατρικούς καἰ ηὐλόγησε τό ἔργον αὐτῶν.

Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης μετέβη ὀδικῶς εἰς Ὀξφόρδην καί ἐπεσκέφθη, διά πρώτην φοράν, τόν ἀπό τοῦ 1974 καί μέχρι σήμερον λειτουργοῦντα ἐκεῖ Ἱ. Ναόν, ἔνθα συστεγάζονται αἱ Κοινότητες τῆς Ἁγίας Τριάδος, τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων, καί τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, τῆς ὑπό τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον Ἐξαρχίας τῶν ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ Ὀρθοδόξων Παροικιῶν Ρωσσικῆς Παραδόσεως. Μετά τό πέρας τῆς Δοξολογίας, ὁ Πατριάρχης, ἀπαντητικῶς πρός τήν προσφώνησιν τοῦ Μητροπολίτου Διοκλείας Καλλίστου, ὡμίλησεν, ἑλληνιστί καί ἀγγλιστί, πρός τό πολυεθνικόν ποίμνιον τῆς ἐνορίας ταύτης, ἐξάρας τήν πολυσχιδῆ ἐπιστημονικήν καί ποιμαντικήν δρᾶσιν τῆς Α. Πανιερότητος, διαπρεποῦς Ὀρθοδόξου Θεολόγου τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ὀξφόρδης καί Ἀκαδημαϊκοῦ, ἀναλώσαντος τάς δυνάμεις του διά τήν στερέωσιν καί τήν πνευματικήν προκοπήν τῆς ἑλληνοφώνου, ἀγγλοφώνου καί ρωσσοφώνου παροικίας τῆς Ὀξφόρδης. Ἐπηκολούθησε δέ δεξίωσις εἰς τούς παρακειμένους χώρους τοῦ Οἴκου τῶν Ἀγίων Γρηγορίου καί Μακρίνης.

Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τήν ἕδραν τοῦ ἀρχαιοτέρου ἀνά τήν ὑφήλιον φοιτητικοῦ Συνδέσμου «Oxford Union», καί ἐξεφώνησε βαρυσήμαντον ὁμιλίαν ἐνώπιον πυκνοτάτου ἀκροατηρίου, ἀποτελουμένου ἐκ καθηγητῶν καί φοιτητῶν τοῦ περιωνύμου Πανεπιστημίου τῆς Ὀξφόρδης, ἐπί τοῦ ἐπικαίρου θέματος «Creation Care and Ecological Justice». Μετά τήν ἐπίσημον φωτογραφίαν καί τήν ὑπογραφήν εἰς τό βιβλίον τῶν ἐπισκεπτῶν, ὁ Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Ἐντιμ. κ. Charles Vaughan παρέθεσε δεῖπνον πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου καί τῆς τιμίας Αὐτοῦ συνοδείας.

Ὁ Πατριάρχης ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 5ης Νοεμβρίου.

Οὕτως ὡλοκληρώθη αἰσίως καί ἡ δευτέρα, πρόσωπον πρός πρόσωπον, συνάντησις τοῦ Πατριάρχου μετά τῆς Α. Χάριτος, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Καντουαρίας κ. Justin Portal Welby ἐντός διαστήματος δύο περίπου ἐτῶν ἀπό τῆς ἀναρρήσεως τοῦ τελευταίου εἰς τήν περίοπτον θέσιν τοῦ ἐπί κεφαλῆς τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας, πιστοποιοῦσα τάς ἀγαστάς σχέσεις μεταξύ τῶν δύο κόσμων, ὡς ἄλλωστε τοῦτο ἐξεφράσθη ἤδη καί διά τῆς κατά τόν παρελθόντα Ἰούνιον Κοινῆς Δηλώσεως τῶν δύο Προκαθημένων σχετικῶς πρός τήν ἀνάληψιν πρωτοβουλιῶν ὑπό τῶν ἐμπλεκομένων παραγόντων καί θεσμῶν, πρός ἀντιμετώπισιν τῶν δραματικῶν συνεπειῶν ἐκ τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς, ἐπ’ἀγαθῷ τῆς ἀνθρωπότητος καί τῶν ἐπερχομένων γενεῶν.

(ΠΗΓΗ : http://fanarion.blogspot.gr)

3) 16-11-2015 : Συνάντηση Πατριάρχου Βαρθολομαίου μέ βασιλεῖς Ἀλβέρτο καί Πάολα στίς Βρυξέλλες

Τριήμερη ἐπίσκεψη στό Βέλγιο πραγματοποίησε ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, τῆς ὁποίας ἡ κεντρική ἐκδήλωση ἦταν μία διάλεξη στά πλαίσια τῶν «Μεγάλων Καθολικῶν Διαλέξεων», οἱ ὑπεύθυνοι τῶν ὁποίων προσκάλεσαν τόν Πατριάρχη, γιά νά ἀναπτύξει τό θέμα : «Οἱ πνευματικές προκλήσεις, τίς ὁποῖες ἀντιμετωπίζει ἡ σύγχρονη κοινωνία μας».

Τόν Πατριάρχη ὑποδέχθηκε στό ἀεροδρόμιο ὁ Μητροπολίτης Βελγίου Ἀθηναγόρας, συνοδευόμενος ἀπό τόν Ἐπίσκοπο Τρωάδος Πέτρο καί ἀπό κληρικούς της Μητροπόλεως. Ἐπίσης, τόν ὑποδέχθηκαν ὁ κ. Bart Peeters, Πρέσβυς, ἐκ τοῦ πρωτοκόλου τοῦ Βελγικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, ἡ Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος στό Βέλγιο κα Ἐλευθερία Γαλαθιανάκη, ὁ Πρέσβυς τῆς Τουρκίας κ. Hakan Olcay, ὁ Ἕλληνας Στρατηγός στό ΝΑΤΟ κ. Ζαχαριάδης, ὁ πρόεδρος τῶν «Μεγάλων Καθολικῶν Διαλέξεων» κ. Emmanuël Cornu καί ὁ Αἰδεσιμ. κ. Tommy Scholtès, ὑπεύθυνος τύπου καί ἐπικοινωνίας τῆς Καθολικῆς Ἐπισκοπικῆς Συνέλευσης τοῦ Βελγίου.

Ὁ θεσμός τῶν «Μεγάλων Καθολικῶν Διαλέξεων» λειτουργεῖ ἀπό τό ἔτος 1931 στίς Βρυξέλλες καί διέπεται ἀπό ἕνα ἀνοικτό πνεῦμα ἔρευνας καί ἐλευθερίας ἐκφράσεως μέσα σέ μία ἀτμόσφαιρα σεβασμοῦ τῶν διαφόρων γνωμῶν, πού ἐκφράζονται. Ὡς θεσμός χαίρει μεγάλης ἐκτιμήσεως στόν κόσμο τῆς διανόησης καί τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας. Διοικεῖται ἀπό μία ἐπιτροπή ἐξεχόντων μελῶν τῆς βελγικῆς κοινωνίας, στήν ὁποία συμμετέχουν καθηγητές Πανεπιστημίου, δικηγόροι, ἐνῶ πρόεδρός του εἶναι ὁ παραπάνω ἀναφερόμενος κ. Emmanuël Cornu, δικηγόρος τῶν Βρυξελλῶν καί ἀντιπρόεδρός του ὁ κ. Guy Keutgen, ὁμότιμος καθηγητής τοῦ Καθολικοῦ Πανεπιστημίου τῆς Λουβαίνης. Στά πλαίσια τῆς μακρόχρονης λειτουργίας τοῦ θεσμοῦ αὐτοῦ, πολλές ἐξέχουσες προσωπικότητες ἔχουν κληθεῖ νά ἀναπτύξουν θέματα θρησκευτικῆς ἤ φιλοσοφικῆς φύσης, ἐνῶ συχνά ἀναπύσσονται ἐνδιαφέρουσες θέσεις γιά θέματα πολιτικῆς, οἰκονομίας, τέχνης, λογοτεχνίας καί ἐπιστημονικῆς ἔρευνας. Αὐτά τα θέματα ἀναπτύσσονται πάντοτε ἀπό πρόσωπα, πού ἔχουν σημαδεύσει τήν ἐποχή τους καί τῶν ὁποίων ἡ γνώμη ἀπολαμβάνει μεγάλης ἐκτίμησης στήν σύγχρονη κοινωνία.

Κατά τήν σύντομη ἐπίσκεψή του στό Βέλγιο ὁ Πατράρχης εἶχε συναντήσεις ὑψηλοῦ ἐπιπέδου. Ἐπισκέφθηκε τήν Ἑλληνίδα Πρέσβυ στό Βέλγιο κα Ἐλευθερία Γαλαθιανάκη, ἡ ὁποία καί προσέφερε τιμητικό δεῖπνο. Στήν πρόποσή του ὁ Πατριάρχης, ἀφοῦ εὐχαρίστησε θερμά τήν κα Πρέσβυ γιά τήν πρόσκληση στό δεῖπνο εἶπε μεταξύ ἄλλων καί τά ἑξῆς : «Ἡμεῖς ὡς ἐκκλησιαστικός ἀνήρ δέν ἀναμιγνυόμεθα βεβαίως εἰς τήν πολιτικήν καί τάς πολιτικάς ὑποθέσεις. Ζῶντες ὅμως ἐν τῷ κόσμῳ δέν δυνάμεθα νά ἀδιαφορῶμεν διά τά ἀπασχολοῦντα αὐτόν καί τούς ἀνθρώπους προβλήματα. Ἔχομεν δέ μάλιστα χρέος νά συμβάλλωμεν εἰς τήν ἐπίλυσιν αὐτῶν, προτείνοντες τούς ὑπό τῆς χριστιανικῆς πίστεως ὑποδεικνυομένους τρόπους εἰρηνικῆς καί ἁρμονικῆς συμβιώσεως τῶν ἀνθρώπων διά τῆς ἀμοιβαίαςἀγάπης ἢ τοὐλάχιστον τοῦ ἀλληλοσεβασμοῦ καὶ τῆς ἀποδοχῆς τῆς διαφορετικότητος τοῦ ἄλλου. Ἔχομεν, ἄλλωστε, πάντες διαπιστώσει ὅτι ἡ προσπάθεια ἐπιβολῆς τῶν ἀπόψεων ἢ τῶν συμφερόντων τοῦ ἑνὸς ἐπὶ τοῦ ἑτέρου προκαλεῖ πολυαιμάκτους συγκρούσεις καὶ πολέμους, οἱ ὁποῖοι οὐδενὸς προβλήματος ἀποτελοῦν λύσιν, μᾶλλον δὲ δημιουργοῦν περισσότερα, ὁδηγοῦντες συνήθως τοὺς ἐμπλεκομένους ἀνθρώπους καὶ τοὺς λαοὺς εἰς μεγαλυτέραν ὑποβάθμισιν καὶ δυστυχίαν».

(ΠΗΓΗ : https://www.exapsalmos.gr)

4) 17-11-2015 : Ὁμιλία τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου στίς Βρυξέλλες

Διάλεξη στά πλαίσια τοῦ θεσμοῦ τῶν «Μεγάλων Καθολικῶν Διαλέξεων» ἔδωσε στίς Βρυξέλλες ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος. Τό θέμα τῆς Πατριαρχικῆς διαλέξεως ἦταν «Οἱ πνευματικές προκλήσεις, τίς ὁποῖες ἀντιμετωπίζει ἡ σύγχρονη κοινωνία μας».

Στήν ὁμιλία του ὁ Πατριάρχης ἀναφέρθηκε μεταξύ ἄλλων σέ ὁρισμένες ἀπό τίς σύγχρονες πνευματικές προκλήσεις, πού ἄπτονται τῆς ἴδιας τῆς ζωῆς καί τῆς ὕπαρξης τοῦ ἀνθρώπου, ἐνῶ δέν παρέλειψε νά ἀναφερθεῖ στό πώς ὁ ἴδιος, ἀλλά καί ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία γενικότερα ἀναπτύσσουν τρόπους ἀντιμετώπισης αὐτῶν τῶν προκλήσεων. Ἀναφέρθηκε πρῶτα στήν πρόκληση τοῦ φονταμενταλισμοῦ καί, ἀφοῦ ἔκανε μία σύντομη ἱστορική περιγραφή γύρω ἀπό τήν ἐμφάνιση τοῦ ὅρου καί τοῦ φαινομένου αὐτοῦ, ἀποκάλεσε τόν φονταμενταλισμό «πνευματική σκλήρυνση, μία ἔξοδο τῆς θρησκείας ἀπό τό ἴδιο τό εἶναι της, στήν ὁποία μόνο μία μυστηριακή θεώρηση τοῦ κόσμου δύναται νά ἀντιπαρατεθεῖ. Καί μέ τον ὅρο μυστήριο δέν ἐννοοῦμε» εἶπε «μόνο ὁρισμένες λατρευτικές πρακτικές, ἀλλά εὐρύτερα τήν κλήση, πού ἔχει τό ἀνθρώπινο πρόσωπο νά ἐνταχθεῖ μέσα στό σωτήριο ἔργο τοῦ Χριστοῦ. Διότι, ὁ πρωταρχικός καί ὁ ἔσχατος σκοπός τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς εἶναι νά ἀποδίδει λατρεία στόν Θεό καί νά Τόν δοξολογεῖ μέ τό νά μοιράζεται τό δῶρο τῆς ζωῆς μέ ὁλόκληρο τόν κόσμο».

Ὁ Πατριάρχης στήν ὁμιλία του ἀναφέρθηκε ἐπίσης στήν πρόκληση τῆς ἐλευθερίας καί τόνισε πώς γιά τήν Ὀρθοδοξία ὁ ἀπαραίτητος ὄρος γιά τήν ἐλευθερία εἶναι τό νά μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος ἐλεύθερα νά κάνει τήν ἐπιλογή τοῦ καλοῦ ἐνάντια στόν ἀτομικισμό καί στή θέληση τοῦ ἐνστίκτου. Ἐπίσης, ὁ Πατριάρχης ἀναφέρθηκε στήν πρόκληση τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος. Ἐδῶ μπόρεσε νά ἀναφερθεῖ στόν μεγάλο ἀγώνα, πού τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί ὁ ἴδιος προσωπικά δίνουν ἐδῶ καί πολλά χρόνια γιά τήν προώθηση τοῦ ἐνδιαφέροντος γιά τό περιβάλλον, σημειώνοντας κάποιες ἀπό τίς πολλές συγκεκριμένες δράσεις, συναντήσεις καί πρωτοβουλίες συνεργασίας, πού ἔλαβε τό Πατριαρχεῖο, τουλάχιστον τά τελευταία εἰκοσιπέντε χρόνια, ἐνῶ τόνισε τήν ἀξία τῆς ἱερότητας τῆς κτίσεως ἀπό ὀρθοδόξου πλευρᾶς. Ὁ Πατριάρχης ἀναφέρθηκε καί στήν δραματική κατάσταση, πού βιώνουν οἱ χριστιανοί στήν Μέση Ἀνατολή καί στήν ἀξία τῆς παρουσίας τους ἐκεῖ, ὅπου εἶναι οἱ πραγματικοί διαμεσολαβητές τῆς εἰρήνης στήν περιοχή, καί ὅπου ἐπί αἰῶνες εἶχε ἐπιτευχθεῖ μία εἰρηνική συμβίωση μεταξύ μουσουλμάνων καί χριστιανῶν, πράγμα πού δέν εἶναι ἀνεκτό στά μάτια τῶν φονταμενταλιστῶν.

Ὁ Πατριάρχης ἀναφέρθηκε ἐπίσης ἐκτενῶς καί στήν ἀξία τοῦ διαλόγου καί κατά πόσο τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, μέ συγκεκριμένες πράξεις καί δράσεις, ἔχει συμβάλλει πάρα πολύ στήν προαγωγή γενικότερα τοῦ διαλόγου, ἀλλά καί ἰδιαίτερα αὐτοῦ μεταξύ τῶν χριστιανῶν, θυμίζοντας ἀνάμεσα στά ἄλλα τήν ἄρση τῶν ἀναθεμάτων τοῦ σχίσματος τοῦ 1054 ἀπό τόν Πάπα Παῦλο τόν 6ο καί τόν Πατριάρχη Ἀθηναγόρα.

Στό τέλος τῆς ὁμιλίας του, ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀναφέρθηκε καί στίς ἔντονες πλέον προετοιμασίες, πού γίνονται γιά τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο, πού θά πραγματοποιηθεῖ τήν Πεντηκοστή τοῦ 2016, κατά τίς ἐργασίες τῆς ὁποίας ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία θά κληθεῖ νά ἐπιλύσει προβλήματα καί νά δώσει πειστικές ἀπαντήσεις στίς σύγχρονες προκλήσεις, πού ἀντιμετωπίζουν οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί μέσα στόν κόσμο.

(ΠΗΓΗ : https://www.exapsalmos.gr)

Λόγῳ τῶν ἑορτῶν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, θά διακόψουμε τήν δημοσίευση τῆς σειρᾶς τῶν ἄρθρων, πού ἀφοροῦν τά οἰκουμενιστικά λεχθέντα καί πραχθέντα τῶν Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου καί Ἀλεξανδρείας Θεοδώρου, καί, σύν Θεῷ, θά ἐπανέλθουμε μετά τίς ἑορτές.

e-mail: synaxisorthkm@gmail.com

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Σχετικά άρθρα

Ο Πατριαρχικός Ναός στο Φανάρι κέντρο αντικανονικών συμπροσευχών μετά αιρετικών επισκόπων

Λουθηρανός αρχιεπίσκοπος «εκκλησιάστηκε» σε Θεία Λειτουργία, Παπικός επίσκοπος παρέστη στο Μ. Εσπερινό για την εορτή των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα

Τραγικοί υμνητές του Καζαντζάκη

Άρθρο της Ελένης Παπασταματάκη Ο Οικουμενικός Πατριάρχης παρών σε εκδήλωση τιμής του Κρητικού συγγραφέα Το να προβάλλουν και να τιμούν τον Καζαντζάκη λογοτέχνες, φιλόλογοι, και γραμματιζούμενοι λογής λογής, είναι ένα αναπόφευκτο...

Συναντήθηκαν οι παγκόσμιοι Άρχοντες του Οικουμενικού θρόνου στην Αθήνα και άφησαν πολλά αναπάντητα ερωτήματα

Άρθρο του Ελευθέριου Ν. Κοσμίδη. Προβλημάτισε δυσάρεστα η επιλογή της 29ης Μαΐου, ημέρας μνήμης της Άλωση της Πόλης, για την σύγκλιση της 1ης Συνόδου Κορυφής των Παγκόσμιων Αρχόντων

 Ο πρώτος «άγιος» influencer*

του Ευάγγελου Κωνσταντίνου. Ο μακαριστός Όσιος γέροντας Αγάθωνας Κωνσταμονίτης, μας νουθετούσε με τρόπο ξεκάθαρο πως οτιδήποτε βρίσκεται έξω από την Ορθοδοξία είναι διάβολος

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.