Δήμος Σερκελίδης, γραμματέας του συλλόγου Άγιος Ιωσὴφ ο Ησυχαστής
αποκλειστικά για katanixi.gr

Θεολόγοι εναντίον Θεολόγων. Καινοτόμοι εναντίον παραδοσιακών. Μια ειλικρινής αντιπαράθεση επιχειρημάτων υπέρ και κατά της μεταφοράς της εορτής του Πάσχα στις 9μμ του Μ. Σαββάτου…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr


Δια ταύτα

Όπως όλες οι δίκες έτσι και η παρούσα έφτασε στο δια ταύτα. Θεωρούμε ότι η παράθεση και μόνο των θεολογικών επιχειρημάτων κατέδειξε την ένδεια των καινοτόμων και την γνησιότητα των παραδοσιακών και Ορθοδόξων, η οποία βασίζεται στην Παράδοση της Εκκλησίας, στις αποφάσεις των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων, στους Αγίους Πατέρες.

Τα επιχειρήματα των παραδοσιακών θεολόγων έχουν αλήθεια, γιατί βασίζονται στην Αλήθεια, αποκαλύπτουν την Αλήθεια, εργάζονται για την Δόξα της Αλήθειας, που είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, η όντως Αλήθεια. Τα επιχειρήματα των καινοτόμων έχουν αληθοφάνεια, έχουν θεολογική ρητορική και σχήματα, αλλά δεν μπορούν να σταθούν στην βάσανο της Αγίας Γραφής και της Ιεράς Παράδοσης, ήτοι των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων και των λόγων των Αγίων Πατέρων. Τα επιχειρήματά τους “ἔχουσιν μόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνήθησαν”.

Κατόπιν των ανωτέρω για εμάς η Ιερά Σύνοδος, με εξαίρεση τους μητροπολίτες Κυθήρων και Αιτωλίας που διαχώρισαν με θεολογικά επιχειρήματα την θέση τους, είναι ένοχη παράβασης σωρείας Ιερών Κανόνων της Αγιωτάτης Εκκλησίας μας, κανόνων οι οποίοι επισύρουν τις αρύτατες ποινές της καθαίρεσης και του αφορισμού.

Ο καθένας όμως από εμάς πρέπει να πάρει θέση. Άγνοια, αδιαφορία ή ουδετερότητα σε θέματα, όπου το ναι πρέπει να είναι ναι και το ου, δεν συγχωρείται. Η απόφαση την οποία θα λάβει έκαστος εξ ημών υπέρ της μίας ή της άλλης θεολογικής άποψης δεν είναι άμοιρη πνευματικών συνεπειών. Οι δύο θεολογικές ομάδες έχουν από καιρό διαχωριστεί και από το Κολυμπάρι και εφεξής “χάσμα μέγα εστήρικται ανά μέσον της μίας και της άλλης”. Το θέμα της Αναστάσεως του 2021 φαινομενικά ανήκει στο παρελθόν, ωστόσο θα παραμένει πάντοτε παρόν υπό δύο έννοιες. Πρώτον θα αποτελέσει το “θεολογικό” υπόβαθρο και για άλλες λειτουργικές παρεκτροπές. Και δεύτερον η ίδια μήτρα, από την οποία γεννήθηκε αυτό το εκκλησιαστικό έκτρωμα, αναμένεται να γεννήσει και άλλα σκάνδαλα, και άλλα σχίσματα. Εμείς, εσείς, όλοι μας, στο επόμενο σκάνδαλο, στο επόμενο σχίσμα σε ποιά θεολογική ομάδα, σε ποιούς πνευματικούς πατέρες θα εμπιστευτούμε την σωτηρίας της αθάνατης ψυχής μας;

Όσον αφορά στο δικό μας δια ταύτα, θα χρησιμοποιήσουμε τα λόγια του γνωστού μας αρθρογράφου Νεκτάριου Δαπέργολα:

“… Πρό μηνῶν εἶχα γράψει ὅτι ἡ κατάσταση καί ἡ συμπεριφορά τῆς διοικούσας Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας μοῦ θυμίζει ὅλο καί περισσότερο τή διαβόητη ἐκείνη σοβιετική «Ζῶσα Ἐκκλησία» τοῦ 1922. Λυπᾶμαι πολύ, ἀλλά σήμερα πλέον τό ἀναιρῶ ἀκόμη καί αὐτό. Δέν τίθεται πλέον θέμα σύγκρισης. Στό κάτω-κάτω ἐκείνη ἡ σχισματική ρασοφόρος συμμορία τοῦ Λένιν ἦταν ἕνα στημένο καί διορισμένο παραμάγαζο, χωρίς καμμία ἄλλη ἐκκλησιαστική νομιμότητα καί ἀναγνώριση καί δίχως φυσικά ἀποστολική διαδοχή. Ἡ σημερινή ὅμως κατάντια, τό σημερινό μέγεθος τῆς πτώσης καί τῆς ἐκτροπῆς, δέν νομίζω ὅτι ἔχουν πλέον κανένα ἄλλο ἀντίστοιχο στήν Παγκόσμια Ἱστορία.

Δεν ξαναζήσαμε πραγματικά ποτέ τέτοια διάλυση, τέτοια βλασφημία, ἀλλά συγχρόνως καί τέτοια νοσηρή διαστροφή τῶν ἐννοιῶν και τῶν πραγμάτων. Τέτοια δαιμονική προσπάθεια νά μεταλλαχθοῦν ἐπικοινωνιακά καί νά παρουσιαστοῦν ἡ πλάνη ὡς αὐθεντική πίστη, τά ἀνόητα ὡς αὐτονόητα, οἱ λακέδες τοῦ καθεστῶτος ὡς θεματοφύλακες τῆς σωφροσύνης, ἡ ὀρθοδοξία ὡς ζηλωτικός σκοταδισμός. Τέτοια δαιμονική προσπάθεια νά ἀλωθεῖ ἡ Ἐκκλησία, να διαλυθοῦν τά πάντα, νά μή μείνει λίθος ἐπί λίθου καί ὅλα αὐτά ὄχι ἀπό ἐξωτερικούς ἐπίβουλους ἀλλά ἀπό συνειδητούς δούρειους ἴππους – καί μάλιστα μέ οἵηση δοκησισοφίας καί ξετσίπωτη κάλυψη ἀπό καινοφανεῖς ψευτοθεολογικούς μανδύες.

«Καὶ ἐνεκαυχήσαντο οἱ μισοῦντές Σε ἐν μέσῳ τῆς ἑορτῆς Σου, ἔθεντο τὰ σημεῖα αὐτῶν σημεῖα καὶ οὐκ ἔγνωσαν. Ἐνεπύρισαν ἐν πυρὶ τὸ ἁγιαστήριόν Σου, εἰς τὴν γῆν ἐβεβήλωσαν τὸ σκήνωμα τοῦ ὀνόματός Σου. Εἶπαν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν: δεῦτε καὶ καταπαύσωμεν πάσας τὰς ἑορτὰς τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τῆς γῆς» (Ψαλμ. 67).

Καί δυστυχῶς ἔχουμε ἀκόμη μπροστά μας πολύ κατήφορο…” Ένα κουρελόχαρτο για το Πάσχα

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Η Δίκη της ΔΙΣ. Έλεγχος θεολόγων κατ’ αντιπαράσταση (Μέρος Α’)
– Η Δίκη της ΔΙΣ. Έλεγχος θεολόγων κατ’ αντιπαράσταση (Μέρος Β’)
– Η Δίκη της ΔΙΣ. Έλεγχος θεολόγων κατ’ αντιπαράσταση (Μέρος Γ’)
– Η Δίκη της ΔΙΣ. Έλεγχος θεολόγων κατ’ αντιπαράσταση (Μέρος Δ’)
– Η Δίκη της ΔΙΣ. Έλεγχος θεολόγων κατ’ αντιπαράσταση (Μέρος Ε’)
– Η Δίκη της ΔΙΣ. Έλεγχος θεολόγων κατ’ αντιπαράσταση (Μέρος ΣΤ’)
Η Δίκη της ΔΙΣ. Έλεγχος θεολόγων κατ’ αντιπαράσταση (Μέρος Ζ’)