Του Ελευθέριου Ν. Κοσμίδη, Contributor Editor
αρθρογραφεί για katanixi.gr

Σειρά αντιεπιστημονικών και αβάσιμων ισχυρισμών του ερημίτη Ιωάννη, υιού του Ζαχαρία, και των μαθητών του για τον Ιησού…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Απαραίτητη διευκρίνηση: Διαχειριστές και υπάλληλοι των ELLINIKAHOAXES, αφού τα έβαλαν με το Άγιο Φώς, αφού συχνά πυκνά δογματίζουν περί Προφητών και περι Προφητειών, έπιασαν στο “στόμα” τους και τον Γέροντα Γαβριήλ.

Σαν katanixi.gr προτιμήσαμε να σκαρώσουμε ένα κειμενάκι φανταστικό και στη θέση του Γέροντα Γαβριήλ να θέσουμε την Αγιογραφική Προφητεία του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, για να καταδείξουμε πως είναι πρακτικά αδύνατον να αποδειχθεί η προφητεία ή το θαύμα με τη μεθοδολογία των ELLINIKAHOAXES.


Η άποψή μας είναι πως η μικρή αυτή ομάδα των αυτοαποκαλουμένων (μεταξύ άλλων) ερευνητών, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του αφηγήματος περί fake news της Νέας Τάξης Πραγμάτων. Ζητούμε την κατανόηση των αναγνωστών μας για την επιλογή του προσώπου του Τιμίου Προδρόμου. Επιλέχθηκε ως πρόσωπο της Ορθοδόξου Παραδόσεως, με αναμφισβήτητο προφητικό κύρος, η διδασκαλία του οποίου ομογενοποιείται και απορρίπτεται εύκολα από την ψευδοεπιστημονική μεθοδολογία που χρησιμοποιούν τα ELLINIKAHOAXES.

Σειρά αντιεπιστημονικών και αβάσιμων ισχυρισμών για τον Ιησού. (Έρευνα Γαλιλαία Χόαξες)

Τι ισχύει:

Ο Ιωάννης, γνωστός και ως υιός Ζαχαρίου, ζει στην έρημο του Ιορδάνου, τρέφεται με ρίζες, άγριο μέλι και ακρίδες. Δεν φοράει καν ρούχα αλλά το δέρμα μιας καμήλας και, κατά πληροφορίες, έχει διακόψει την μνημόνευση των Φαρισαίων και των Γραμματέων και επομένως έμμεσα την «κοινωνία» με τις συναγωγές.

Ιω. 1,29 Τῇ ἐπαύριον βλέπει ὁ Ἰωάννης τὸν Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει· ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου.

Σύμφωνα με όλα τα διαθέσιμα δεδομένα, οι ισχυρισμοί που παρουσιάζονται στο υπό εξέταση κείμενο δεν έχουν καμία επιστημονική βάση. Αρχικά καμία έγκριτη επιστημονική πηγή δεν τεκμηριώνει ότι, όταν ο Ιωάννης είδε τον Ιησού ερχόμενον , είδε ένα πρόβατο και μάλιστα του Θεού. Τα δεδομένα σχετικά με το τι είναι άνθρωπος και τι πρόβατο δεν είναι κρυφά αλλά ελεύθερα προσβάσιμα από όποιον θέλει να διασταυρώσει την πληροφορία. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη περί αιτιώδους σύνδεσης μεταξύ της δυνατότητας ενός προβάτου να “σηκώσει” την αμαρτία, πολλώ δε μάλλον όλου του κόσμου. Ενώ τα άτομα που έχουν δει και τον Ιωάννη και τον Ιησού μπορούν να ισχυρίζονται πως βλέπουν δύο ανθρώπους χωρίς κανένα περιορισμό. Τέλος, οι αόριστες αναφορές στην αμαρτία του κόσμου δεν έχουν κάποια πραγματική βάση, καθώς δεν είναι δουλειά του Ιωάννη να καταγράψει με επιστημονικό τρόπο την αμαρτία των ανθρώπων.

Ιω. 1,30 οὗτός ἐστι περὶ οὗ ἐγὼ εἶπον· ὀπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν.

Σύμφωνα με τις επιστημονικά τεκμηριωμένες και επικρατούσες απόψεις, είναι αδύνατο να εντοπιστεί μπροστά από κάποιον άνθρωπο κάποιος άνθρωπος που έρχεται από πίσω του. Συμπληρωματικά, όταν κάποιος έχει γεννηθεί έστω και με διαφορά ωρών, και όχι ολοκλήρων μηνών, πριν από κάποιον άλλον, είναι ο πρώτος χρονικά. Ένας τέτοιος ισχυρισμός δεν υπακούει στους νόμους της φύσης και κυρίως τους νόμους της Φυσικής.

Συμπέρασμα

Οι ισχυρισμοί του Ιωάννου είναι επιστημονικά αναπόδεικτοι και καταρρίπτονται ως ψευδείς ειδήσεις.

Αντί επιλόγου

Ὁ λόγος γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστί, τοῖς δὲ σῳζομένοις ἡμῖν δύναμις Θεοῦ ἐστι.

Γέγραπται γάρ· ἀπολῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν, καὶ τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀθετήσω. Ποῦ σοφός; Ποῦ γραμματεύς; Ποῦ συζητητὴς τοῦ αἰῶνος τούτου; Οὐχὶ ἐμώρανεν ὁ Θεὸς τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου τούτου;

Ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔγνω ὁ κόσμος διὰ τῆς σοφίας τὸν Θεόν, εὐδόκησεν ὁ Θεὸς διὰ τῆς μωρίας τοῦ κηρύγματος σῶσαι τοὺς πιστεύοντας.

Ἐπειδὴ καὶ Ἰουδαῖοι σημεῖον αἰτοῦσι καὶ Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν, ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν ἐσταυρωμένον, Ἰουδαίοις μὲν σκάνδαλον, Ἕλλησι δὲ μωρίαν, αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς, Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησι, Χριστὸν Θεοῦ δύναμιν καὶ Θεοῦ σοφίαν.

Προς Κορινθίους Α΄ (α΄18–24)

Ευχόμαστε και προσευχόμαστε για καλή φώτιση, μετάνοια και επιστροφή στην Ορθόδοξη πίστη!

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra


Δείτε σχετικά:
Νέα παρέμβαση του γέροντα Γαβριήλ για το θέμα της υγείας
– γ. Γαβριήλ: Τα πνευματικά μέσα αντιμετώπισης του Κορωνοϊού και οι επιπτώσεις από το εμβόλιο [ΒΙΝΤΕΟ 2020]
«Η Βουλή μας οδηγεί στην καταστροφή» Άγιον όρος – Γέρων Γαβριήλ [ηχητικό και απομαγνητοφώνηση]
– γ. Γαβριήλ (κελί Κουτλουμουσιανόν): Υποτακτικός του Θεού ο Κορωνοϊός [ΒΙΝΤΕΟ 2020]
– Ο γέροντας Γαβριήλ τοποθετείται για τα θέματα της επικαιρότητας