Του Ελευθέριου Ν. Κοσμίδη, Contributor Editor
αρθρογραφεί για katanixi.gr

Εκεί που είσαι ήμουνα, κι εδώ που είμαι θα έρθεις…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Και ιδού έξαρχος μητροπολίτης

Παρασκηνιακά και σε ανύποπτο χρόνο, ο Αρχιεπίσκοπος επέβαλε τον θεσμό του Έξαρχου Μητροπολίτη. Ο ομολογημένος σκοπός είναι η κάλυψη ποιμαντικών και διοικητικών κενών μητρόπολης της οποίας ο μητροπολίτης για λόγους υγείας δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του.

Μόνο που αυτή η διαπίστωση δεν είναι σημερινή. Δυστυχώς, έτσι όπως έχει παραμορφωθεί το “Συνοδικό” πολίτευμα της Εκκλησίας, είναι μια από τις γνωστές παθογένειές του. Τι πυροδότησε την απόφαση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κκ Ιερώνυμου, να χρησιμοποιήσει για άλλη μια φορά το πειθήνιο όργανο του, (τη Δ.Ι.Σ.) για ένα τόσο σημαντικό διοικητικό ζήτημα;

Μητρόπολη Περιστερίου και στο βάθος Θεσσαλονίκη

Η κατάσταση στη Μητρόπολη Περιστερίου είναι ικανή, αλλά όχι αναγκαία συνθήκη για μια τέτοια “πολεμική” ενέργεια από την πλευρά του Αρχιεπισκόπου. Πολεμική, βεβαίως, γιατί μετά τον ορισμός του Μητροπολίτου Ιλίου ως Εξάρχου Μητροπολίτου της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου, με ισχύ και διάρκεια τριών μηνών, στο στόχαστρο υποχρεωτικά μπαίνει και η πολύφερνη Νύμφη του Θερμαϊκού.

Η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης “χρειάζεται” Έξαρχο Μητροπολίτη (σύμφωνα με την λογική Ιερωνύμου) για τους ίδιους λόγους με το Περιστέρι, μόνο που επιπλέον λόγος είναι πως κοντεύει πενταετία η Ποιμαντική και Διοικητική ανυπαρξία στη Συμβασιλεύουσα.

Οι αναλαμπές ανάκαμψης υπερηλίκων και αποκαμωμένων Μητροπολιτών επικοινωνιακά “τεντώνονται” από τον κύκλο τους, με κωμικοτραγικά αποτελέσματα.

Αν και το μέτρο μπορεί να θεωρηθεί πως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ο τρόπος που επιβλήθηκε στην Εκκλησιαστική μας διοίκηση είναι απότοκο της Δεσποτοκρατικής νοοτροπίας. Μοιραία κάποια στιγμή, το υπερόπλο του Εκκλησιαστικού management στρέφεται και στους ίδιους.

Αναμένεται μάλιστα και βορειοανατολικός “Βαρδάρης” που κατέρχεται από τα στενά του Βοσπόρου, αλλά γι’ αυτό θα μιλήσουμε, όταν έρθει η ώρα. Η αντίδραση του Πατριάρχη δεν θα είναι αμελητέα.

Ο λαγός από το καπέλο

Είναι πάντως θλιβερό να παρακολουθεί ο πιστός λαός τους Αρχιερείς να σιωπούν για ζητήματα Πίστεως μεταθέτοντας τις προσωπικές τους ευθύνες πότε στη Σύνοδο (στους εαυτούς τους δηλαδή), πότε στην πολιτεία και πότε στην επιστήμη και να παραδίδουν προδοτικά και αμαχητί “τα Άγια τοις κυσί”, αλλά για την καρέκλα να βγάζουν “λαγό από το καπέλο”.

Για άλλη μια φορά αυτοαποκαλύφθηκαν: Δεν θέλουν να αντιδράσουν, ΟΧΙ δεν μπορούν.

Καλή μετάνοια!

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 328/2021 ΦΕΚ Α 120/13.7.2021

Περί προσωρινής αναπληρώσεως Μητροπολίτου και τροποποιήσεως του Κανονισμού υπ’ αρ. 263/2014 «Περί συγκροτήσεως, αρμοδιοτήτων και λειτουργίας των Μητροπολιτικών Συμβουλίων των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄ 272).

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχουσα υπ’ όψει: 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29 και του εδαφ. β του άρθρου 35 του ν. 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄ 146),

2. την ανάγκη εισαγωγής κανόνων για την προσωρινή διαποίμανση, διοίκηση και διαχείριση των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος σε περίπτωση συνδρομής προσωρινής αδυναμίας εκτελέσεως καθηκόντων στο πρόσωπο επαρχιούχου Μητροπολίτου,

3. την γνωμοδότηση 17/2021 του Ειδικού Νομικού Συμβούλου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και

4. την από 13.7.2021 απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, ψηφίζει τον Κανονισμό υπ’ αρ. 328/2021 που έχει ως ακολούθως:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 328/2021 «Περί προσωρινής αναπληρώσεως Μητροπολίτου και τροποποιήσεως του Κανονισμού υπ’ αρ. 263/2014 «Περί συγκροτήσεως, αρμοδιοτήτων και λειτουργίας των Μητροπολιτικών Συμβουλίων των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄ 272)»

Άρθρο 1

Στον Κανονισμό της Εκκλησίας της Ελλάδος υπ’ αρ.263/2014 «Περί συγκροτήσεως, αρμοδιοτήτων και λειτουργίας των Μητροπολιτικών Συμβουλίων των Ι. Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄ 272) προστίθεται άρθρο 5.Α που έχει ως ακολούθως:

«Άρθρο 5Α Προσωρινή ανάθεση καθηκόντων διαχειρίσεως

1. Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος (Δ.Ι.Σ.): α) σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας στο πρόσωπο Μητροπολίτου εκ λόγων υγείας του να ασκήσει τα καθήκοντά του και

β) εφ’ όσον ο Μητροπολίτης δεν έχει παραχωρήσει την αρμοδιότητα πλήρους ή μερικής αναπληρώσεώς του σε Πρωτοσύγκελλο ή Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο, και

γ) εάν έχει τεθεί υπ’ όψιν της Δ.Ι.Σ., κατόπιν ή άνευ αιτήματός της, επίκαιρη βεβαίωση πανεπιστημιακής κλινικής νοσοκομείου, που πιστοποιεί την ανωτέρω αδυναμία και την προσωρινή της φύση προσδιορίζοντας κατά προσέγγιση το χρονικό της διάστημα, δύναται μετά από αίτημα του Μητροπολίτου ή άνευ αιτήματός του, εάν δεν είναι σε θέση να το υποβάλει, να διαπιστώσει την ως άνω προσωρινή αδυναμία και να αναθέσει όλες τις αρμοδιότητες διαχειρίσεως της Ιεράς Μητροπόλεως, οι οποίες δεν έχουν παραχωρηθεί σε όργανα της ως άνω περιπτώσεως β και δεν προϋποθέτουν Αρχιερατική ιδιότητα (όπως η εποπτεία επί Ιερών Μονών και Ησυχαστηρίων), στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο προεδρευόμενο από Έξαρχο Μητροπολίτη κατά την παρ. 2 του παρόντος και για ορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, επιφυλασσόμενη να επανεξετάσει τον προσωρινό χαρακτήρα της αδυναμίας. Το Μητροπολιτικό Συμβούλιο εποπτεύεται από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο.

2. Κατά την ανωτέρω περίπτωση προσωρινής αδυναμίας η Διαρκής Ιερά Σύνοδος διορίζει ως Πρόεδρο του Μητροπολιτικού Συμβουλίου Έξαρχο Μητροπολίτη.

3. Οι ανωτέρω αυξημένες διαχειριστικές εξουσίες του Μητροπολιτικού Συμβουλίου περιορίζονται επί υποθέσεων τρέχουσας φύσεως, ενώ για μη τρέχουσες υποθέσεις ζητείται η έγκριση της Δ.Ι.Σ. Το Μητροπολιτικό Συμβούλιο ασκεί τις αυξημένες διαχειριστικές του αρμοδιότητες μέχρι την έκδοση αποφάσεως της Δ.Ι.Σ., η οποία παρατείνει την άσκησή τους ή αποφασίζει την εφαρμογή των παρ. 3-7 του άρθρου 34 του ν. 590/1977 (Α΄ 146)».

Άρθρο 2

Διορισμός Εξάρχου Μητροπολίτου

1. Σε περίπτωση συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 1 η Διαρκής Ιερά Σύνοδος διορίζει Έξαρχο Μητροπολίτη στον οποίο αναθέτει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, τα καθήκοντα διαποιμάνσεως, διοικήσεως και διαχειρίσεως της Ιεράς Μητροπόλεως, του οικείου Μητροπολίτου μνημονευόμενου κανονικώς σε άπασες τις Ιερές Ακολουθίες εντός της Ιεράς Μητροπόλεως. Ο Έξαρχος Μητροπολίτης εποπτεύεται από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο και είναι δυνατό να αντικαθίσταται υπ’ αυτής.

2. Οι ανωτέρω εξουσίες του Εξάρχου Μητροπολίτου περιορίζονται επί υποθέσεων τρέχουσας φύσεως, ενώ για μη τρέχουσες υποθέσεις ζητείται η έγκριση της Δ.Ι.Σ. Ο Έξαρχος Μητροπολίτης ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι την έκδοση αποφάσεως της Δ.Ι.Σ., η οποία παρατείνει την άσκησή τους ή αποφασίζει την εφαρμογή των παρ. 3-7 του άρθρου 34 του ν. 590/1977 (Α΄ 146).

Άρθρο 3

1. Προ της λήξεως του χρονικού διαστήματος προσωρινής αναπληρώσεως των άρθρων 1 και 2 η Διαρκής Ιερά Σύνοδος λαβούσα υπ’ όψιν επίκαιρη ιατρική βεβαίωση πανεπιστημιακής κλινικής νοσοκομείου διαπιστώνει την παύση της προσωρινής αδυναμίας ή την εξακολούθησή της για ορισμένο χρονικό διάστημα, που προσδιορίζεται από την ιατρική βεβαίωση. Στη δεύτερη περίπτωση η Δ.Ι.Σ. παρατείνει την κατά τα άρθρα 1 και 2 αναπλήρωση για το αναγκαίο χρονικό διάστημα.

2. Εάν δεν είναι δυνατό να προσδιορισθεί το χρονικό διάστημα της αναγκαίας παρατάσεως από ιατρική βεβαίωση, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος προβαίνει σε εφαρμογή των παρ. 3-7 του άρθρου 34 του ν. 590/1977, ώστε να διαπιστωθεί εάν συντρέχει οριστική αδυναμία ασκήσεως καθηκόντων του Μητροπολίτου.

Άρθρο 4

Ο παρών Κανονισμός δεν προκαλεί καμία δαπάνη σεβάρος του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου της Εκκλησίας της Ελλάδος ή των λοιπών εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Ο παρών Κανονισμός αρχίζει να ισχύει από την δημοσίευσή του διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Ο παρών Κανονισμός δημοσιεύεται και διά του επισήμου Δελτίου «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ο Κανονισμός αυτός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2021

Ο Πρόεδρος

† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο Ο Αρχιγραμματεύς † Ο Ωρεών Φιλόθεος

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra