Γράφει ο Μέτοικος 
αρθρογραφεί για katanixi.gr

Κύριε,

Ενύσταξαν οι ποιμένες Σου
Οι ιερείς φαυλίζουν το όνομά Σου
Βαβυλών η περιώνυμος Πόλη
Διώκονται οι δίκαιοι κραταιούνται οι ασεβείς
Ο Λαός Σου διασκορπίστηκε στα όρη διακηρύττοντας
Υπερασπιζόμαστε, αιωνόβιο θεσμό
Υπερασπίζονται πρόσωπο
Υπερασπιζόμαστε Εκκλησία Χριστού
Υπερασπίζονται φθαρτότητα
Υπερασπιζόμαστε την ομόνοια
Υπερασπίζονται τη διχόνοια
Υπερασπιζόμαστε τη φιλτάτη Ορθοδοξία
Υπερασπίζονται τον απάνθρωπο οικουμενισμό
Υπερασπιζόμαστε ρήμα Θεού
Υπερασπίζονται μάταιο λόγο.
Υπερασπιζόμαστε την αλήθεια
Υπερασπίζονται το ψέμα

Άνδρες ασεβείς, εργάτες της ανομίας
φίδια στον πλάγιο λόγο
τη νύχτα κρατώντας Φανάρι
πριονίζουν το καρποφόρο δέντρο της Ορθοδοξίας.

Εκμυκτηριεί Κύριος τους αλμυρούς ψευδεπισκόπους
Εκγελά τους αλεξανδρινούς επισκοπίσκους
Τους υπηρέτες του Μάρωνα και
στα Λαγκάδια της αφροσύνης χαμένους
Με οργή και θυμό θα ταράξει.

Εγγύς η ημέρα Κυρίου.