Ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη

Ἡ ὑπακοή ἤ ἡ παρακοή δέν σταματᾶ εἰς τόν Γέροντα, ἀλλά δι’ αὐτοῦ ἀνατρέχει εἰς τόν Θεόν… Μέ τόσην ἀγάπην ὀφείλει νά ἀποβλέπῃ εἰς τόν Γέροντα ὡς νά βλέπῃ τύπον Χριστοῦ (Ὅσ. Ἰωσήφ ὁ Ἠσυχαστής)

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

π.Νικόλαος Μανώλης, Ανοίγει το Τριώδιο (ΜΕΡΟΣ Β΄)

Τήν Κυριακή ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ, 28 Φεβρουαρίου 2021, ὁ πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης μίλησε διαδικτυακά μέ θέμα: «Ἀνοίγει τό Τριώδιο (ΜΕΡΟΣ Β΄)».

Δείτε σχετικά:
π.Νικόλαος Μανώλης, Ἀνοίγει τό Τριώδιο [ΒΙΝΤΕΟ 2021]

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra