Ἄρθρο τοῦ πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη

Ο Σατανάς μετασχηματίζεται ως άγγελος φωτός και αγωνίζεται ακούραστα να μας πλανήσει και να μας οδηγήσει στην απώλεια.

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr


Ένα άρθρο που ονοματίζει την ασέβεια

Γράφει ὁ π.Νικόλαος Μανώλης

Η εωσφορική υπερηφάνεια και κατά συνέπεια η θεοποίηση του “εγώ” του οδηγούν τον άνθρωπο με μαθηματική ακρίβεια στο μαρασμό και στο θάνατο, και στην παρούσα ζωή και στην μέλλουσα. Όταν ζει κανείς στο σκοτάδι, μακριά από το Φως Του Χριστού, “μετέρχεται κάθε είδους πλάνης και δόλου”. Τότε οι συνέπειες είναι τραγικές όπως αποκαλύπτει το Πνεύμα το Άγιο στην προς Ρωμαίους: “Ασέβεια, άρνηση του Ιησού Χριστού και προβολή του ψεύδους, σκοτασμός του νοός και της καρδιάς, μωρία, ανοησία, ειδωλολατρεία, σατανολατρεία, ακαθαρσία λογισμών, ατίμωσις των σωμάτων με το πάθος της ομοφυλοφιλίας”. Είναι τέτοια η πλάνη τους… ώστε χωρίς να εντρέπονται ανθρώπους και εκτός φόβου Θεού, ονομάζουν αυτή την ασέβεια, την ασχημοσύνη την ατιμία, δήθεν αγάπη!!

Ας θυμηθούμε τι συνέβη στα Σόδομα και Γόμορα, τη σημερινή Νεκρή θάλασσα όπου δεν υπάρχει ίχνος ζωής, γι’ αυτό και το όνομά της. Η οργή του Θεού κατάκαψε κάθε είδος ζωής, αφού το αμάρτημα αυτό καθαυτό υποβάλλει τα θύματά του σε μια ακόρεστη διαρκή καύση που δεν παράγει ζωή αλλά αιώνιο θάνατο.

Στις πονηρές μέρες που διάγουμε, τα ΜΜΕ προβάλλουν αυτή την ασέβεια ως μια διαφορετική επιλογή και όσοι αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα διαφορετικά, όσοι διδάσκουμε τις αιώνιες ευαγγελικές αλήθειες για το θέμα του κιναιδισμού, είμαστε ομοφοβικοί! Το ίδιο και στην εκπαίδευση, ο κιναιδισμός παρουσιάζεται ως φυσιολογική κατάσταση και όποιος λέει τα πράγματα με το όνομά τους καταγγέλλεται ως ρατσιστής. Η σατανοκίνητη Νέα Εποχή και τα όργανα της, διαστρεβλώνουν τα πράγματα και παρουσιάζουν το μαύρο άσπρο. Γι’ αυτό χρειάζεται πολλή προσοχή!

Οι ακόρεστοι Σοδομίτες βάλθηκαν να αλώσουν το νου και την ψυχή μας, χειραγωγώντας κυρίως τους νέους μέσα από τον τύπο, το διαδίκτυο και ποικίλες εκδηλώσεις όπως τις παρελάσεις και τα Φεστιβάλ υπερηφάνειας.

Ακόμη ακόμη λανσάρουν μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια την “ανώδυνη” εμφύτευση του μικροτσίπ για το καλό(!!) δήθεν των παιδιών, ως ενός πολυχρηστικού μέσου που θα διευκολύνει τη ζωή τους. Αποκρύπτουν την αλήθεια του Ευαγγελίου για τις ολέθριες συνέπειες του σφραγίσματος.

Ο Σατανάς μετασχηματίζεται ως άγγελος φωτός και αγωνίζεται ακούραστα να μας πλανήσει και να μας οδηγήσει στην απώλεια. Όλα είναι “σημεία των καιρών” και ευτυχώς ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός δεν μας άφησε απροστάτευτους και ορφανούς. Μας προειδοποιεί για τους έσχατους καιρούς και μας δίνει οδηγίες για το πώς θα φυλαχτούμε.

Η κιβωτός είναι η Αγία μας Εκκλησία και η Ορθόδοξη Παράδοση μας όπως μας την παρέδωσαν οι Άγιοι και οι Πατέρες μας με την άγια ζωή τους. Ας αγρυπνούμε λοιπόν κα ας προσευχόμαστε με μετάνοια και νίψη κοντά σε ένα πνευματικό οδηγό που θα μας οδηγεί ορθόδοξα και αγιοπατερικά στο δρόμο της σωτηρίας.

Το άρθρο του πατρός Αθανασίου Μηνά που αναδημοσιεύουμε από την παλαιά Κατάνυξη, είναι μια κραυγή αγωνίας για την αλλοτριωμένη εποχή μας.


«Ἡ ἀσέβεια ἔχει ὄνομα»

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

«Ἀποκαλύπτεται γὰρ ὀργὴ Θεοῦ ἀπ’ οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν καὶ ἀδικίαν ἀνθρώπων τῶν τὴν ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ κατεχόντων» (Ρωμ.,1:18).Ὀργή πού ἔρχεται εἰς τήν παροῦσαν ζωήν καί ὁλοκληρώνεται ἐν τῇ μελλούσῃ. Ὀργή ὄχι ἀνθρώπου ἤ ἐξ ἀνθρώπων, ἀλλά ὀργή ἐξ οὐρανοῦ, ἄρα δέ ὀργή τρομερωτέρα τῆς ὁποίας δέν ὑπάρχει καί τῆς ὁποίας τήν ἀπειλήν οὐδείς δύναται νά διαφύγει. Ὁ Ἅγιος Θεός δώρησε νοῦν καί σοφίαν ὥστε ὁ ἄνθρωπος νά Τόν γνωρίζει ἀπό τόν ὁρατόν κτισθέντα κόσμον, ἀρκεῖ ὁ ἄνθρωπος νά θέλει νά βρίσκεται ἑνωμένος ἀσυγχύτως μέ τήν Πηγή τῆς Σοφίας καί τῆς Γνώσεως, τοῦτ’ἔστιν τόν Τριαδικόν Θεόν καί τόν Μεσσίαν Χριστόν. Ἄς εἶναι εὐλογητός ὁ Τριαδικός Θεός πού διά τῶν Ἀκτίστων Ἐνεργειῶν Του, ἐκ τῆς γνώσεως τῶν ὁρατῶν καί ἀοράτων, ὁδηγεῖ ἡμᾶς εἰς τό τέλος τοῦ προορισμοῦ μας ὥστε νά συνδοξασθῶμεν καί Αὐτός νά καταστεῖ ἡ αἰώνια ἀπόλαυσις καί χαρά μας.

Τί γίνεται, ὅμως, ὅταν ὁ νοῦς σκοτισθεῖ ἀπό τόν τῦφον τῆς ὑπερηφανείας καί ἀντί ὁ ἄνθρωπος νά ἐπιζητεῖ νά ζεῖ μέσα στό Φῶς τοῦ Χριστοῦ καί τήν Δόξαν τοῦ Θεοῦ, μετέρχεται κάθε εἴδους πλάνης καί δόλου ἐπιζητώντας τήν ἑαυτοῦ δόξαν ἀπορρίπτοντας τόν Θεόν; Ἐδῶ, ἀκριβῶς, ἔφθασε ἡ ὥρα νά γνωρίσουμε τί τό Πνεῦμα τό Ἅγιον μᾶς φανερώνει διά στόματος τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου, δηλαδή σέ ποιά τρομερή πτώση καί κατάρα περιπίπτουν οἱ τοιοῦτοι πλανηθέντες ἄνθρωποι (Ρωμ.,1:18): Α΄στάδιον: ἀσέβεια, Β΄στάδιον: ἀδικία ὡς πρός τήν Ἀλήθειαν, ἤτοι ἄρνησις τοῦ Μεσσίου Ἰησοῦ καί προβολή τοῦ ψεύδους, Γ΄στάδιον: σκοτασμός τοῦ νοός καί τῆς καρδίας, Δ΄στάδιον:μωρία, ἀνοησία, Ε΄στάδιον:εἰδωλολατρεία, σατανολατρεία, παγανισμός, Στ΄στάδιον: ἀκαθαρσία λογισμῶν, ἀτίμωσις τῶν σωμάτων μέ τό πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας (κιναιδισμός)[1]. Εἶναι τέτοια ἡ πλάνη τους καί ὁ σκοτισμός τοῦ νοός καί τῆς καρδίας αὐτῶν ὥστε, χωρίς νά ἐντρέπονται ἀνθρώπους καί ἐκτός φόβου Θεοῦ, ὀνομάζουν αὐτή τήν ἀσέβεια, τήν ἀσχημοσύνη, τήν ἀτιμία, δῆθεν ἀγάπη!!!!!!

Ἐν τούτοις, τό Πνεῦμα τό Ἅγιον τούς ξεσκεπάζει ἀποκαλώντας τό πάθος αὐτό ὄχι ἀγάπη, ἀλλά ἀκόρεστη μανία, γιατί δέν ἀρκεῖ ἡ φύσις τοῦ σώματος νά ἐξυπηρετήσει τίς ὁρμές τοῦ ἀκολάστου, ἐπειδή ὁ Διάβολος δέν θέλει νά προσφέρει κόρον τῶν αἰσχρῶν ἐπιθυμιῶν καί πράξεων, ἀλλά θέλει νά εὑρίσκονται οἱ ὁμοφυλόφιλοι σέ διαρκῆ ἀκόρεστη καύση, ὅπως συνέβῃ καί στά Σόδομα καί Γόμορα, πού ὁ Θεός, βδελυσσόμενος τό ἁμάρτημα αὐτό, κατέκαυσε καί τίς ρίζες καί κάθε εἴδους ζωή ἕως τήν σήμερον ἡμέραν, ἐφ’ὅσον τό ἁμάρτημα αὐτό δέν παράγει ζωήν ἀλλά αἰώνιον θάνατον. (Πρβλ. μοναδική διάλεξη τοῦ πανοσιολογιωτάτου Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη μέ θέμα «ὁμοφυλοφιλία καί Νέα Τάξη Πραγμάτων») Ἐν τούτοις, νά ποῦμε ἐδῶ ὅτι αὐτή ἡ ἀσέβεια καί ἡ ἀσχημοσύνη, ὁ κιναιδισμός, προβάλλεται καθημερινά ἀπό τά ΜΜΕ, ἀλλά καί ἀπό τήν ἐκπαίδευση ἐνίοτε σέ ὅλες τίς βαθμίδες τῶν Ἑλληνοπαίδων, παρ’ὅτι παιδοψυχολόγοι ἔχουν ἀποφανθεῖ ὅτι οἱ παῖδες καί οἱ παιδίσκες, οἱ νέοι καί οἱ νεάνιδες, φέρουν φυσικά μέσα τους τό στοιχεῖο τῆς ἑτεροφυλοφιλίας καί ὄχι τῆς ὁμοφυλοφιλίας. (Βλέπε συνέντευξη δημοσιογράφου τῆς ΝΕΡΙΤ στίς 18/10/2014, λίγο πρίν τό Κεντρικό Δελτίο Εἰδήσεων στίς 15.00, μέ μεγάλου κύρους ψυχολόγο).        

Ἐκτός αὐτοῦ ὅμως, οἱ ἀκόρεστοι Σοδομίτες, συνεχίζοντες τήν κατάρα γιά τόν τελικό ὄλεθρο τῆς νεότητος, ἀνήρτησαν προσφάτως σέ βιβλίο Ἀγγλικῶν τῆς Α΄Λυκείουτό τελικό ἐπερχόμενο ἀπύθμενο χάος, τήν ἀπόλυτη καταστροφή, τήν χωρίς ἐπιστροφή καταδίκη, τόν αἰώνιο θάνατο, τήν κόλαση. Δηλαδή, συνιστᾶται στούς Ἑλληνόπαιδες νά σφραγισθοῦν, ἐμφυτεύοντας στό χέρι μικροτσίπ, πρός δῆθεν ἐξυπηρέτηση καί γιά τό καλό τους!!!!!!!!!, ἀποκρύπτοντας μέ δόλο τίς συνέπειες πού φανερώνει τό Πνεῦμα τό Ἅγιον στή Θεία Ἀποκάλυψη γιά τό τοιοῦτον ἀπαίσιον ἐγχείρημα.
Γράφουν: «Μετά τό σχολεῖο τήν Πέμπτη, ἔφαγα δύο ὧρες στόν γιατρό, περιμένοντας νά μοῦ ἐμφυτεύσει τό καινούριο μου μικροτσίπ. Αὐτή ἡ διαδικασία (μιά γρήγορη ἔνεση στόν ἀντίχειρά μου) πῆρε μόνο λίγα δευτερόλεπτα καί δέν πόνεσε σχεδόν καθόλου. Τό μικροτσίπ μοιάζει μέ ἕνα μικροσκοπικό σωλῆνα καί εἶναι πολλά αὐτά πού μπορεῖ νά κάνει. Ἐκτός ἀπό τό ὅτι μπορεῖ νά ξεκλειδώνει τό σπίτι καί τό ποδήλατό μου, μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ σέ ὅλους τούς ἀναγνῶστες κλειδιῶν γιά νά ἀνοίξει πόρτες καί νά ἔχω πρόσβαση σέ πράγματα τοῦ σχολείου, καί ἐπιπλέον ἐμπεριέχει ὅλους τούς κωδικούς τοῦ ὑπολογιστῆ μου. Μπορῶ νά χρησιμοποιήσω τό μικροτσίπ καί σάν πιστωτική κάρτα γιά νά ἀγοράσω πράγματα, ὅσο ἡ Μαμά καί ὁ Μπαμπάς ἀνεβάζουν στήν τσέπη μου χρήματα κάθε ἑβδομάδα»(Unit 4,σελ.36).                                                        

Νά καί ἡ ἀπόδειξις τῆς πλάνης: «καὶ ποιεῖ πάντας τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσουσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν,  καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ»(Ἀποκ.,13:16-17). Ἀκούσατε στή συνέχεια καί τίς τραγικές συνέπειες: «Καὶ ἄλλος ἄγγελος τρίτος ἠκολούθησεν αὐτοῖς λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ· Εἴ τις προσκυνεῖ τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ λαμβάνει τὸ χάραγμα ἐπὶ τοῦ μετώπου αὐτοῦ ἢ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς πίεται ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ κεκερασμένου ἀκράτου ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ, καὶ βασανισθήσεται ἐν πυρὶ καὶ θείῳ ἐνώπιον τῶν ἁγίων ἀγγέλων καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου. καὶ ὁ καπνὸς τοῦ βασανισμοῦ αὐτῶν εἰς αἰῶνας αἰώνων ἀναβαίνει, καὶ οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας καὶ νυκτός οἱ προσκυνοῦντες τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ εἴ τις λαμβάνει τὸ χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ»(Ἀποκ.,14:9-11) (Πρβλ. ἡμερίδα ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ μέ θέμα «Νέα Ταυτότητα: εἰσιτήριο χωρίς ἐπιστροφή», 6-10-2012 ).

Ἀδελφοί μου, οἱ καιροί οὐ μενετοί. Στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετά φόβου· μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ γνωρίζουμε ὅτι ὁ Σατανᾶς μετασχηματίζεται σέ ἄγγελο φωτός (Β΄Κορ.,11:14). Ἄς ξεσκεπάσουμε, λοιπόν, τόν Ψεύστη καί τούς πολυκέφαλους ψεῦστες, τά ὄργανά του καί ἄς ἀντεπιτεθοῦμε καταγγέλοντάς τους δημόσια. Ὁ Γλυκύτατος Ἰησοῦς, ὁ Μεσσίας, μέ τό θεϊκό καί ὑπερένδοξο στόμα Του μᾶς συνέστησε καί εἶπε τά ἑξῆς: «Προσέξτε μήπως σᾶς πλανήσει κανείς»(Ματθ.,24:4). Κι’ἐμεῖς τώρα διά τῆς Χάριτος βλέπουμε τά ἐπερχόμενα[2]. Ἄς τά ἔχουμε κατά νοῦ καί ἄς βλέπουμε μέ νήψη καί ἐγρήγορση τά ἀκόλουθα διαδραματιζόμενα ἐνώπιόν μας «σημεῖα», πού ὁ Κύριος κατ’ἄκραν οἰκονομίαν μᾶς προεῖπε μέσῳ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Του, ὅταν ἐρωτήθηκε ἀπό αὐτούς (Βλέπε: Ματθ., ὅλο τό 24ο κεφάλαιο & Λουκ., 21:11, ἀλλά καί ἀλλαχοῦ, ὅπως στήν Πρός Ρωμαίους ἐπιστολή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Α΄κεφάλαιο, στ.28-32, ὅπου ἐπισημαίνεται: «Καὶ καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει, παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, ποιεῖν τὰ μὴ καθήκοντα, πεπληρωμένους πάσῃ ἀδικίᾳ πορνείᾳ πονηρίᾳ πλεονεξίᾳ κακίᾳ, μεστοὺς φθόνου φόνου ἔριδος δόλου κακοηθείας, ψιθυριστάς, καταλάλους, θεοστυγεῖς, ὑβριστάς, ὑπερηφάνους, ἀλαζόνας, ἐφευρετὰς κακῶν, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀσυνέτους, ἀσυνθέτους, ἀστόργους, ἀσπόνδους, ἀνελεήμονας·οἵτινες τὸ δικαίωμα τοῦ Θεοῦ ἐπιγνόντες, ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες ἄξιοι θανάτου εἰσίν, οὐ μόνον αὐτὰ ποιοῦσιν, ἀλλὰ καὶ συνευδοκοῦσι τοῖς πράσσουσι».

 Ἄς ἀγρυπνοῦμε ἐν παντί καιρῷ δεόμενοι, ὥστε νά ἀντιμετωπίσουμε τήν ὁλοένα αὐξανόμενη κατακτητική μανία τοῦ κόσμου τούτου, τῆς σατανοκίνητης Νέας Ἐποχῆς, πού ἐπιζητεῖ νά ὑποτάξει ὑπό τά στοιχεῖα της τά πάντα, ἀκόμη καί νά κυριαρχήσει εἰ δυνατόν στό νοῦ μας, τή διάνοιά μας, καταλύοντας κάθε τί ὄμορφο, ἄδολο καί ἁγνό, πού δέν προέρχεται βεβαίως ἀπό τό βορβορῶδες σχῆμα της. Ἡ Ἐκκλησία μας ἡ Ἁγία καί Ἄμωμος, διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Μεσσίου, μᾶς καλεῖ, μέσα ἀπό τήν Ἁγία Ὀρθόδοξη Παράδοσή μας καί τή ζωή τῶν Ἁγίων μας, εἰς ἁγιασμόν καί σωτηρία καί αὐτογνωσία διά πολλῶν δακρύων καί εἰλικρινοῦς μετανοίας. Τότε καί μόνον τότε, θά μπορέσει ὁ κάθε ἄνθρωπος νά ξεφύγει ἀπό τήν καταδυναστεία τοῦ αἰῶνος τούτου τοῦ ἀπατεῶνος καί τῶν ὀργάνων του καί νά βιώσει τόν Παύλειο λόγο: « ἡ ζωή ἡμῶν κέκρυπται σύν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ Θεῷ». Γνωρίζουμε, μέ τήν Χάριν ὅτι ὁ κόσμος τῆς φθορᾶς μέ τό σαρκικό του φρόνημα καί τελικά μέ τό σφράγισμα στό χέρι ἤ στό μέτωπο, ἐπιζητεῖ νά μᾶς ἔχει διακαῶς στρατευμένους πρός διακονία τῶν συμφερόντων του καί μέ τόν τρόπο αὐτόν προσπαθεῖ νά μᾶς κρατεῖ διαρκῶς ἐκτός ἑαυτοῦ, σέ μία ἀρρωστημένη πολυδιάσπαση τῶν ψυχοσωματικῶν μας δυνάμεων, ἤτοι σέ μία διαρκῆ ἀλλοτρίωση ζωῆς καί δράσης πού δέν κατατείνουν στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἀντίθετα ὁδηγοῦν στό νά ἀποκτήσουμε, εἰ δυνατόν καί οἱ ἐκλεκτοί, ἦθος δαιμόνων[3]. Σ’αὐτό τελικά ἀποβλέπουν καί προσπαθοῦν μέ δόλο, πλάνη, ψεύδη καί ἀπάτη νά τά ἐπιβάλουν – πάντοτε γιά τό καλό μας!!!!!!! – σέ μᾶς καί τά παιδιά μας. Τελικός τους σκοπός καί στόχος ἡ ἀπόγνωση καί ὁ αὐτομαρασμός.

Ἐν τούτοις ζεῖ Κύριος ὁ Θεός. Γρήγορα, μάλιστα πολύ γρήγορα, ὁ Χριστός θά ἐκγελάσει ὅλους αὐτούς τούς τοκογλύφους, κίναιδους, παιδεραστές καί τσιπάκηδες καί θά τούς δείξει ὅτι εἶναι ἀδύναμα ἀνθρωπάκια καί ὅτι Αὐτός, ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, εἶναι Ἐκεῖνος πού διακρατεῖ τά σύμπαντα καί κατευθύνει τήν Ἱστορία τῆς Ἀνθρωπότητος, μακροθυμώντας καί περιμένοντας τή μετάνοια ὅλων, τοῦτ’ἔστιν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νά βαπτιστοῦμε Ὀρθόδοξοι, νά λάβουμε τίς δωρεές τοῦ Ἁγίου Πνεύματος διά τοῦ Ἁγίου Χρίσματος καί μέ τήν Κοινωνία τοῦ Παναχράντου Σώματος καί Αἵματός Του νά νικήσουμε ὁριστικά τό θάνατο. Σ’Αὐτόν, τόν Γλυκύτατον Ἰησοῦν, πού μακροθυμεῖ ἕως αὐτή τή στιγμή, ἀνήκει ἡ Βασιλεία, ἡ Δόξα, ἡ Δύναμις καί τό Κράτος εἰς τούς αἰῶνας. Ἀμήν.


  • [1] «Φάσκοντες εἶναι σοφοί ἐμωράνθησαν…διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας. αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν, ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἄρσενες ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσι τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες.» (Ρωμ.,1:26-27)
  • [2] Βλέπε τήν κατάθεση ἐπισήμου αἰτήματος τῆς λεγομένης «Ἐκκλησίας τοῦ Σατανᾶ» γιά τήν ἀνέγερση μνημείου τοῦ Σατανᾶ σέ δημόσιο χῶρο, μπροστά στό Πολιτειακό Καπιτώλιο τῆς Ὀκλαχόμα στίς Η.Π.Α. Τήν αἴτηση ἔκαμε τό παράρτημα τῆς «Ἐκκλησίας τοῦ Σατανᾶ», ἡ ὁποία ἑδρεύει στή Νέα Ὑόρκη, ἐπικαλούμενη τήν «ἐλευθερία ἔκφρασης», ζητώντας «ἴσα δικαιώματα» μέ τίς ἄλλες θρησκεῖες.  Ὁ  νομικός σύμβουλος τῆς ACLU, εἶπε στό A.P.: «Ἄν οἱ Δέκα Ἐντολές, μέ τό φανερά χριστιανικό μήνυμά τους, ἐπιτρέπεται νά παραμείνουν στό Καπιτώλιο, τό μνημεῖο πού προτείνεται ἀπό τό Σατανικό Ναό δέν μπορεῖ νά ἀπορριφθεῖ ἐξαιτίας τῶν διαφορετικῶν θρησκευτικῶν ἀπόψεών τους»!!!!!(Πηγή:www.i.m.pantokratoros.gr).
  • Βλέπε, ἐπίσης, τί γίνεται μέ τήν παιδεραστία στίς Η.Π.Α. Σέ ἄρθρο τῆς ἐφημερίδας  New York Times διαβάζουμε τά ἑξῆς: «Ἡ παιδοφιλία δέν εἶναι ἔγκλημα. Οἱ παιδόφιλοι εἶναι θύματα διακρίσεων καί πρέπει νά προστατευθοῦν ἀπό τό κράτος»!!!, «Κάποιος μπορεῖ νά ζεῖ μέ τήν παιδοφιλία καί νά μήν ἐνεργεῖ σύμφωνα μέ αὐτήν», λέει ἡ ἑβραϊκῆς καταγωγῆς Margo Kaplan, ἐπίκουρος καθηγήτρια νομικῆς στό Πανεπιστήμιο Rutgers, καί πρώην δικηγόρος γιά τήν Ἀμερικανική Ἕνωση Πολιτικῶν Ἐλευθεριῶν.Τό ἄρθρο πού ἐμφανίστηκε στίς 5 Ὀκτωβρίου 2014, εἶχε τίτλο «Παιδοφιλία: Διαταραχή καί ὄχι ἔγκλημα» (“Pedophilia: A Disorder, Not A Crime”). «Εἶναι τραγικό», γράφει «ὅτι τό περίπου 1% τῶν ἀνθρώπων πού ἕλκονται σεξουαλικά ἀπό παιδιά κρύβουν τή διαταραχή τους ἀπό ὅλους τούς γνωστούς τους – ἤ κινδυνεύουν νά χάσουν ἐκπαιδευτικές καί ἐργασιακές εὐκαιρίες καί ἀντιμετωπίζουν τήν προοπτική τῆς παρενόχλησης καί ἀκόμα καί τῆς βίας».Τό ἄρθρο μιλάει γιά ἔρευνα πού μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ γιά τή «φυσιολογικοποίηση» σχεδόν ὁποιουδήποτε ἐγκλήματος καί κάνει σύνδεση ἀκόμα μέ μία ὁμάδα πού ὀνομάζεται «Ἐνάρετοι Παιδόφιλοι» (“Virtuous Pedophiles”) γιά νά δείξει ὅτι ἴσως εἴμαστε “πολύ σκληροί” σέ αὐτούς τούς ἀνθρώπους πού ἔχουν τήν ἀνάγκη νά κακοποιήσουν σεξουαλικά παιδιά προεφηβικῆς ἡλικίας (καί κάποιοι ἴσως τό ἔχουν ἤδη κάνει)!!!!! Ἐπιπλέον, ἡ Kaplan δείχνει ὅτι τά νομικά ἐμπόδια γιά παιδεραστές σέ ὁρισμένους τομεῖς τῆς ἀπασχόλησης συνιστοῦν «διακρίσεις», καί γιά αὐτό συνιστᾶ νά ἐπεκταθοῦν στούς παιδεραστές εἰδικά προνόμια καί προστασίες πού προορίζονται γιά τά ἄτομα μέ ἀναπηρία!!!!!» (Πηγή: trelogiannis.blogspot.gr).
    [3] Συντελοῦν τά μέγιστα οἱ τηλεοράσεις, τά κομπιοῦτερς καί τά κινητά, πού εἶναι σκοπίμως σέ συνεχῆ τεχνολογική μεταβολή, ὥστε νά περνοῦν ὅλο καί πιό ἐξελιγμένη τεχνολογικά τήν ἁμαρτία μέσα ἀπό τόν συνεχῆ  καί ἀθέμιτο ἀνταγωνισμό τῶν ἑταιρειῶν.

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra