Πρόσφατο κήρυγμα τοῦ πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη

«Ἐκεῖνο πού θέλει ὁ Θεός, εἶναι νά ὑπάρχει ἀνταγωνιστικότητα στόν πολλαπλασιασμό τῶν ἀρετῶν: τῆς πίστης, τῆς ἀγάπης, τῆς ταπείνωσης, τῆς πραότητας καί τῆς ὑπακοῆς» (Ἅγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς).

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr


π.Νικόλαος Μανώλης, Ἡ παραβολή τῶν ταλάντων [mp3 2021]

π.Νικόλαος Μανώλης, Η παραβολή των ταλάντων [mp3 2021]

Κήρυγμα τοῦ π.Νικολάου Μανώλη τήν Κυριακή ΙΣτ΄ Ματθαίου, 7-2-2021.

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra