Πρόσφατο κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ π.Νικολάου Μανώλη

«Εἶπε δέ αὐτῷ ὁ Θεός· ἄφρον, ταύτῃ τῇ νυκτί τήν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπό σοῦ· ἃ δέ ἡτοίμασας τίνι ἔσται;» (Λουκ. 12, 20)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

π.Νικόλαος Μανώλης, Η παραβολή του Άφρονος Πλουσίου [mp3 2020]

Κήρυγμα τοῦ π.Νικολάου Μανώλη τήν Θ΄ Κυριακή τοῦ Λουκᾶ, 22-11-2020.

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra