Ὁμιλία πρωτοπρ. π.Νικολάου Μανώλη

Ὡς ἐρήμου πολίτης καί τῆς νήψεως πρόμαχος, μύστις θεωρίας ἐγένου, Ἰωσήφ καί τῆς πράξεως, νηστεία ἀγρυπνία προσευχή, οὐράνια χαρίσματα λαβῶν. Ὅθεν πρέσβευε τῷ Κυρίῳ ὑπέρ ἠμῶν, τῶν πίστει κραυγαζόντων σοί· δόξα τῷ φῶς ἑλλάμψαντι ἐν σοῖ, δόξα τῷ σέ στεφανώσαντι, δόξα τῷ σέ θεώσαντι Χριστῷ καί ἁγιάσαντι (Ἀπολυτίκιον).

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Αναδημοσιεύουμε από το Ιστολόγιο Κατάνυξη.


π.Νικόλαος Μανώλης, Η θαυμαστή Κοίμηση του αγ. Ιωσήφ Ησυχαστή [ΒΙΝΤΕΟ 2017]

Ομιλία (15-8-2017) του εφημερίου του Ι.Ν. Αγ. Σπυρίδωνος Τριανδρίας Θεσσαλονίκης, π. Νικολάου Μανώλη.

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra