“Ποιός συνειδητός Ὀρθόδοξος, πού διασώζει ἔστω καί στοιχειωδῶς τό κριτήριο τῆς ἀληθείας, θά δεχόταν νά “εὐλογηθεῖ” ἀπό τόν πάπα…”

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra