Κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ π.Νικολάου Μανώλη

Ἡ γέννησίς σου Θεοτόκε, χαράν ἐμήνυσε πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ, ἔκ σοῦ γάρ ἀνέτειλεν ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, Χριστός ὁ Θεός ἠμῶν, καί λύσας τήν κατάραν, ἔδωκε τήν εὐλογίαν, καί καταργήσας τόν θάνατον, ἐδωρήσατο ἠμῖν ζωήν τήν αἰώνιον. (Ἀπολυτίκιον)

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Ἀναδημοσιεύουμε ἀπό τό Ἰστολόγιο Κατάνυξη.

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Κήρυγμα στο Γενέθλιο της Θεοτόκου (8-9-2016) [mp3 – 2016].mp4

Κήρυγμα Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016 – Το Γενέθλιον της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου. Κήρυγμα του πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη στην αποστολική περικοπή της εορτής, Φιλιπ. β’ 5-11.

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra