Ποίημα της Χριστίνας Τράντζα
αποκλειστικά για την katanixi.gr

“«Ἀληθῶς Ἀνέστη», ὁ Κύριος,
ἅγιε Γέροντά μου,
Σέ βλέπουμε στά ὄνειρά μας
μέσα στήν ἀγκαλιά τῆς Παναγίας μας”

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κοιμήθηκε ὁ Γέροντας
καί σίγησε ἡ φωνή μου…
Μόλις πού ἀναπνέει..
στά κατάβαθά της,
ὁλόκληρη ἡ ὕπαρξή μου.

Ζήτησε ἡ ψυχή μου,
μυστικά ν’ ἀφουγκραστεῖ
τά βήματα ἀπ’ τή δική του
τήν οὐράνια διαδρομή.

Μάρτυρας «ἔφυγε», ὁ Γέροντας
Ὄρθιος στήν πρῶτη γραμμή
σάν τό «Λιοντάρι», τῆς Πίστης μας.
Γνήσιος καί ἅγιος Ὁμολογητής,
μά ποτέ-ποτέ ἀρνητής
τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης μας.

Μέσα ἀπό τή χαρμολύπη
τῆς ἁγίας Κατάνυξής του
ἡ πλουσιοπάροχη ψυχή του
Τόν Κύριο καί Δεσπότη τῆς ζωῆς μας
ἀκολούθησε πιστά,
μέσα ἀπό τά μονοπάτια τά ἱερά.

Ἀπ’ ὅλες τίς μάχες βγῆκε νικητής!
Τῆς Ἀναστάσεώς τοῦ
Θεανθρώπου ὁ θριαμβευτής!
«Χριστός Ἀνέστη», χαρά μου!
ἡ γλυκιά του φωνή ἀντηχεῖ…
μέσα ἀπ’ τά σπλάχνα του
μέ χάρη πολλή, ἐμᾶς ἀναζητεῖ.
«Ἀληθῶς Ἀνέστη», χαρά μου!
Σέ ὅλα τά πνευματικά παιδιά μου!!!

«Ἀληθῶς Ἀνέστη ὁ Κύριος,
ἅγιε Γέροντά μου!
Κι’ ἐσύ εἶσαι ἡ χαρά μου!
Μοῦ γνώρισες τόν Ἰησοῦ!
Ἔνθρονο τόν εἶχες πάντα
μέσα στόν ἔμπειρό σου νοῦ.

Τήν ἀγάπη σου τήν ὁλόθερμη
ἔδινες ἀτόφια, νυχθημερόν
στόν δικό σου Δεσπότη Χριστό.
Μᾶς ἕνωσες μέ Πίστη δυνατή,
νά ἀπολαμβάνουμε μαζί Του,
τήν χάρη Του ἀπ’ τή γῆ.

Σέ ὅλα τά ἐπουράνια ἀγαθά,
μέ τήν ἁγιασμένη Κατάνυξη,
στῆς «κατακόμβης» μας
τά μονάκριβα γαλήνια μέρη,
ἐκεῖ ὁδεύουμε καί ταξιδεύουμε…
Ἡ Θεία Μυσταγωγία πού ἄρχισε,
δέν λέγει νά τελειώσει ποτέ…

Πρίν ὅλοι μας, πολύ σέ χορτάσουμε
μέ τό ἄγγιγμά σου τό πνευματικό
μᾶς συντρόφευσες χαρμόσυνα
καί μέ τόν Ἅγιο Άγγελό σου
μᾶς ἐπισκέφτηκες…
Μέ «μυστικῶ τῶ τρόπω»…
χαρμόσυνο, καί ἑ ο ρ τ α σ τ ι κ ό !!!

«Σιγησάτω πᾶσα σάρξ βροτεία»,
ἡ ἄβυσσος τοῦ ἄθλιου κόσμου…
κατάπιε ὅλα τά «θηρία»,
«καί στήτω μετά φόβου καί τρόμου».

Αὐτοί πού σέ ἐδίωξαν
δέν ἦταν οἱ ἄνθρωποι,
ἀλλά μόνο τά δαιμόνια…
Πού τούς χαλοῦσες πάντα ὅλα,
τά παναιρετικά τους σχέδια.

Καθώς ἐσύ Γέροντά μου,
γνωρίζοντας ἀπ’ τήν ἀρχή,
τήν «ἁπλή προπαίδεια»,
ἔλιωνες τό κομποσχοίνι σου
γιά τούς φίλους σου καί τούς ἐχθρούς σου…
«καί μηδέν γήινον ἐν ἑαυτῇ λογιζέσθω˙»!

Ὁ Κύριος νίκησε ὅλα τά πλάνα σχέδια
μέ τήν Ἁγία Ἀνάστασή Του
στήν «δωδεκάτη» νυχτερινή ὥρα
Μέ τό «Δεῦτε λάβετε Φῶς»!
τότε ἀφανίστηκε τελείως ὁ ἐχθρός!

Μέ τήν αὐστηρή νηστεία
τοῦ Ἁγίου καί Μεγάλου Σαββάτου
ἑτοιμάστηκε αὐτό τό πανηγύρι τό λαμπρό!
Ἐκεῖ ψηλά στόν ἄϋλο Οὐρανό,
ἡ χούφτα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ἡ ἱερή,
γιόρτασε μέ ὁλονύκτια πανήγυρη
χαρμόσυνα τοῦτη τήν Λαμπρή!!!

«Χριστός Ἀνέστη», ἅγιε Γέροντά μου,
ὁλόκληρος ὁ Παράδεισος ἀντιφωνεῖ
κι’ ἀκούγεται σάν ἰαχή, ἡ ἀγγελική φωνή
ἀπευθείας μέσα στήν δική μας τήν ψυχή.
«Ἀληθῶς Ἀνέστη», ὁ Κύριος,
ἅγιε Γέροντά μου!

Τοῦ Ὀρθοδόξου πιστοῦ, ἡ ζωή
μονομιᾶς μέ τήν εὐχή σου,
βρέθηκε μέσ’ τήν ἰαματική πηγή
νά ἀντλεῖ τό «πνευματικό» νερό,
μαζί μέ τούς προστάτες ἁγίους μας.

Μέσα ἀπό τά δάκρυα
τῆς Δέσποινας Παναγίας,
γεύτηκε ἡ ἀνάξια ψυχή μας
πνευματική ἐπίσκεψη,
τή δική σου ἀξία «πνευματική κατάσταση,
τῆς Θείας καί γλυκυτάτης Π α ρ η γ ο ρ ί α ς»!

«Ἀληθῶς Ἀνέστη», ὁ Κύριος,
ἅγιε Γέροντά μου,
Σέ βλέπουμε στά ὄνειρά μας
μέσα στήν ἀγκαλιά τῆς Παναγίας μας.

Σάν μωρό παιδί σέ κρατάει,
Ἐκείνη μέ τόν Χριστούλη της μαζί
καί ρέουν στά μάγουλά σου
τά ἀστείρευτα δάκρυά της.
Ὦ γλυκειά μας Μανούλα,
Μάνα Παρηγορήτρια
τόν ἅγιο Γέροντά μας
στά δεξιά τοῦ Υἱοῦ Σου
ἀνάπαυσε μέ τίς πρεσβείες σου,
παντοτινά μέσα
στό ἄκτιστο Φῶς
Ὥστε μέ τήν ὁλόθερμη
παρρησία του
νά βρίσκεται μαζί μας
ἡ παρουσία του.

Ὅλους μέ λαχτάρα
μᾶς προσμένει,
Ὅλους μέ πολύ ἀγάπη
μᾶς περιμένει…
Ὅλους μας, ἀδιαλείπτως
μᾶς μνημονεύει.
Στό Οὐράνιο Θυσιαστήριο
γιά μᾶς πρεσβεύει!

Ἀναστημένε μας Κύριε!
στήν αἰωνιότητα μαζί Σου
ὅλοι μαζί νά βρεθοῦμε.
Στήν πατρική ἀγκαλιά Σου
τήν χάρη Σου νά βροῦμε

Ταπεινά μέ τόν Γέροντα
νά ἀνταμωθοῦμε.
Ὅλοι μαζί μέ τό καλό
στόν Παράδεισό μας!
Ὦ γλυκειά μας Παναγία
κάνε ἐσύ νά βρεθοῦμε
μέ τόν Γέροντα μας,
πολύ-πολύ σφιχτά
νά ἀγκαλιαστοῦμε,
νά μᾶς προϋπαντήσει ἐκεῖνος
μέ τό «Χριστός Ἀνέστη», χαρά μου!

Κι’ ἐμεῖς τά πνευματικά παιδιά του,
μέ περίσσια χαρά καί χάρη
εὐθέως νά τοῦ ἀπαντήσουμε
«Ἀληθῶς Ἀνέστη», ὁ Κύριος,
ἅγιε Γέροντά μου!

«Ἀληθῶς Ἀνέστη»,
ὁ Κύριος, ἅγιε Γέροντά μας!
Σέ περιμένουμε ὅλοι,
νά ‘ρθεις στήν καρδιά μας!

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra