Πρόσφατο κήρυγμα τοῦ πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη

Ἐν τοῖς Μύροις Ἅγιε, ἱερουργός ἀνεδείχθης· τοῦ Χριστοῦ γάρ Ὅσιε, τό Εὐαγγέλιον πληρώσας, ἔθηκας τήν ψυχήν σου ὑπέρ λαοῦ σου, ἔσωσας τούς ἀθώους ἐκ τοῦ θανάτου· διά τοῦτο ἡγιάσθης, ὡς μέγας μύστης Θεοῦ τῆς χάριτος. (Κοντάκιον).

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

π.Νικόλαος Μανώλης, Κυριακή Ι΄ Λουκά και εορτή του Αγ. Νικολάου [mp3 2020]

Κήρυγμα τοῦ π.Νικολάου Μανώλη τήν Ι΄ Κυριακή τοῦ Λουκᾶ, ἑορτή τοῦ Άγίου Νκολάου τοῦ θαυματουργοῦ, 6-12-2020.

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra