Κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ π. Νικολάου Μανώλη

Ἐμεῖς ἀντί νά ἀφεθοῦμε στό θέλημά Του, τόν ἀρνηθήκαμε. Φοβηθήκαμε ὄχι τήν ὀργή του, ἀλλά μή μᾶς κολλήσει μέσα στόν Οἶκο Του...

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

π.Νικόλαος Μανώλης, Κυριακή μετά τα Φώτα [mp3 2021]

Κήρυγμα τοῦ π.Νικολάου Μανώλη τήν Κυριακή μετά τά Φῶτα, 10-1-2021.

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra