Ἄρθρο τοῦ πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη

Δεν είναι ούτε νίκη ούτε αντάρτικο! Το μόνο ζήτημα που τίθεται είναι να διαλέξουμε ανάμεσα στην εξαφάνιση της Ορθοδοξίας και στη διαστρέβλωση αυτής, την πλάνη. Και στις δύο περιπτώσεις το αποτέλεσμα είναι μηδέν εις το πηλίκο…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr


Μια αποτίμηση: ΔΙΣ και Κυβέρνηση στα μαχαίρια για τα Θεοφάνεια… ή και όχι;

Γράφει ὁ π.Νικόλαος Μανώλης

Ενώ διανύουμε μία «φονική» πανδημία, παρατηρούμε ότι οι ανάγκες του ανθρώπου αξιολογούνται, στέλνοντας την ανάγκη του να εκκλησιαστεί, πραγματικά στον πάτο του αξιακού συστήματος του κράτους. Αυτό γίνεται πρόδηλο από την αυστηρότητα με την οποία εφαρμόζονται τα μέτρα εντός των εκκλησιών και από το μένος που διοχετεύεται στους ορθόδοξους παραβάτες των μέτρων. Ο διάβολος έχει σκυλιάσει σε αυτή τη δύστυχη χώρα και οι ηγέτες της αντί να δείξουν λίγη σοβαρότητα, ώστε να μετριάσουν την οργή του λαού, του γνέφουν θετικά. H μυστηριακή ζωή του πληρώματος της Εκκλησίας παίζεται σαν ρώσικη ρουλέτα και το παιχνίδι χρειάζεται γερά νεύρα για να το παρακολουθήσει κανείς. Το ζήτημα που ταλανίζει τους πιστούς είναι: σε αυτόν τον αγώνα δρόμου για να λατρέψουμε τον Κύριό μας τα Θεοφάνεια, η Ιεραρχία αγωνίζεται για την Ορθοδοξία ή για μία δήθεν Ορθοδοξία;

Η Ιεραρχία της Ελλάδας έχει πετύχει να φτάσει σε ένα σχεδόν άριστο επίπεδο συνεννόησης με την άθεη Πολιτεία. Έχει την πίστη πως ασκεί μία διπλωματία με το πρόσχημα πως μπορεί να εναρμονίσει την θρησκευτικότητα με την κοσμικότητα, το Νόμο του Θεού με τον αντίχριστο Νόμο του Κράτους. Το μόνο που έχει καταφέρει είναι να επιβάλλει στο εκκλησιαστικό σώμα της μία κατάσταση δουλείας στις κοσμικές βουλές και μία κατάσταση πνευματικής ανομίας και παραβατικότητας, διότι η ίδια μάς οδηγεί διαρκώς στην προδοσία και στην άρνηση του Κυρίου. Έχει πετύχει να γραφτεί στα χρονικά ως η Επίσημη Εκκλησία της Ελλάδος που, όμως, λόγοις και έργοις τάσσεται κατά της Μίας Εκκλησίας και βέβαια πηδά εκτός της Κιβωτού της.

Το αλισβερίσι των διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε ΔΙΣ και Κυβέρνηση για το άνοιγμα των Εκκλησιών την περίοδο του αγίου δωδεκαημέρου, δεν είχε τα αναμενόμενα θριαμβευτικά αποτελέσματα. Η αδίστακτη Κυβέρνηση έδειξε για άλλη μία φορά πως οι αντίχριστες συμφωνίες, δεν μπορούν να έχουν μπέσα. Η σχέση μεταξύ των ηγεσιών δεν μπορεί να είναι δούναι και λαβείν, για τον απλούστατο λόγο ότι ο σκοπός του πονηρού που δρα μέσω της κυβέρνησης, δεν είναι απλά η αλλοίωση του ορθόδοξου τυπικού και η επί της ουσίας μετάβαση των εκκλησιαστικών πραγμάτων στις δικές της αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες. Όσες υποχωρήσεις και αν κάνει η άνους, η εκπεσούσα, η ομολογιακά ασθενής, η εκκλησιολογικά κατακρεουργημένη, η θεολογικά διαστρεβλωμένη ΔΙΣ, δε θα καταφέρει να χορτάσει την αχόρταγη Κυβέρνηση… και γίνεται έτσι, όμοιά της και ίσως και αθλιότερη αυτής. Είναι αναπολόγητη, διότι γνώριζε την Αλήθεια και την πέταξε στα σκουπίδια!

Εξαιτίας τους ξαφνικού και εντελώς φασιστικού lockdown, η Κυβέρνηση δεν προχώρησε στην ολοκλήρωση της τελικής συμφωνίας βάσει της οποίας θα λειτουργούνταν το καταστερημένο ποίμνιο και θα γιόρταζε τα άγια Θεοφάνεια. H ΔΙΣ πραγματοποίησε έκτακτη συνεδρίαση με σκοπό να συζητήσει για τις απρόσμενες εκκλησιαστικές απαγορεύσεις που αφορούν την εορτή των Θεοφανείων. Τα αποτελέσματα ήταν αναμενόμενα και το “αντάρτικο” της Ιεραρχίας που διαβάζουμε συνεχώς, μας μοιάζει περισσότερο με μάχη παιδιών με νεροπίστολα… Η ΔΙΣ αποφάσισε να πάει κόντρα στην κυβερνητική απόφαση και να ανοίξει τις εκκλησίες σύμφωνα με την ΚΥΑ των Χριστουγέννων, να διεκδικήσει δηλαδή πίσω την Εκκλησία των 25 ατόμων, των μασκοφορεμένων πιστών προσθέτοντας ακόμη και τον αγιασμό των υδάτων! Σιγά τα ωά!

Σχετικά με την εγκύκλιο που εξέδωσε, δήλωσε ότι: «Δέν συναινεῖ εἰς τά νέα κυβερνητικά μέτρα ὡς πρός τήν λειτουργίαν τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί ἐντέλλεται οἱ Ἱεροί Ναοί νά παραμείνουν ἀνοικτοί διά τήν συμμετοχήν τῶν πιστῶν εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν καί τόν ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν τελεσθησόμενον Ἁγιασμόν τῶν ὑδάτων κατά τήν Ἑορτήν τῶν Θεοφανείων, ὡς εἶχε συμφωνηθῆ καί ἀποτυπωθῆ εἰς τήν Κ.Υ.Α. ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 80588/15.12.2020 (ΦΕΚ Β΄ 5509)». Καμία δηλαδή αλλαγή στον αριθμό των πιστών και ως προς τα λοιπά υγειονομικά μέτρα «ἐξακολουθεῖ νά ἰσχύῃ ἡ ὑπ᾿ ἀριθ. 3032/ 15.12.2020 Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου». Επίσης, σημειώνει ότι: «Ἐ­ξου­σι­ο­δο­τεῖ τόν, Ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πον Ἀ­θη­νῶν καί πά­σης Ἑλ­λά­δος κ. Ἱ­ε­ρώ­νυ­μον, Δι­α­κό­νου Αὐ­τοῦ, δίχα πομ­πῆς καί πα­ρα­τά­ξεως καί ἄ­νευ τῆς πα­ρου­σίας πι­στῶν εἰς θα­λάσ­σιον χῶ­ρον τῶν ὁρίων τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Ἀρ­χι­ε­πι­σκο­πῆς Ἀ­θη­νῶν καί εὐ­λο­γήσῃ διά τοῦ Με­γά­λου Ἁ­γι­α­σμοῦ τά ὕ­δατα τῆς Πα­τρί­δος». Το μόνο πρόβλημα είναι πως η μόνη αληθινή Πίστη αντιμετωπίζεται σαν να είναι η τελευταία… Η Ορθοδοξία είναι η κοινωνία…και όχι τα πρωτεία! Γιατί ο Αρχιεπίσκοπος κρατάει τα σκήπτρα και παριστάνει τον πρώτο άνευ ίσων; Γιατί θα πάει μόνος να αγιάσει τα ύδατα, σαν ο μόνος κατέχων την Αλήθεια; Γιατί προτιμάει μία τύπου «gestatoria sedia»1 να τον οδηγήσει αντί του πληρώματος της ορθόδοξης εκκλησίας; Πού είναι η μυστηριακή ζωή του ποιμνίου; Πού είναι η κοινωνία του ποιμνίου με τον Ουράνιο Βασιλιά; O Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας υπογραμμίζει τη σημασία της μυστηριακής υπόστασης της Εκκλησίας και σημειώνει ότι η Εκκλησία ως Σώμα Χριστού «σημαίνεται ἐν τοῖς μυστηρίοις». Έτσι, η ευχαριστιακή σύναξη είναι κεφαλαιώδους σημασίας, καθώς, όπως επισημαίνει ο Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης, η Θεία Ευχαριστία είναι το κορυφαίο μυστήριο της κοινωνίας και της σύναξης, το οποίο συνάγει τις διαιρεμένες υπάρξεις των ανθρώπων και τις ενώνει με τον Θεό.

Η ε­πι­στο­λή δι­α­μαρ­τυ­ρίας της ΔΙΣ προς την Ελ­λη­νι­κή Κυβέρνηση και η προσφυγή στο Συμ­βού­λιο της Επι­κρα­τείας, δε μας συγκίνησαν καθόλου. Θερίζουν ό,τι έσπειραν! Η μόνη δικαιοσύνη που μπορεί να τους σώσει, αν μετανοήσουν και στρέψουν αποκλειστικά την ελπίδα τους προς τον Κύριο Ημών Ιησού Χριστό, είναι η Θεία Δικαιοσύνη.

Το ζήτημα, λοιπόν, που τίθεται δεν είναι εάν η Εκκλησία θα μπορέσει ποτέ να επαναφέρει την ορθόδοξη κανονικότητα στο εσωτερικό της, αν θα μπορέσει να λειτουργήσει βάσει του τυπικού της, αν θα μπορέσει να αποδώσει στα μυστήριά της ατόφια την παράδοση των Πατέρων της, αλλά αν θα μπορέσει να υφίσταται, βασικά, εντός της κοινωνίας. Διότι ο «αγώνας» του Αρχιεπισκόπου δεν ήταν ούτε ένας αγώνας προς την κανονικότητα, ούτε ένας αγώνας πάταξης της βλασφημίας, ούτε ένας αγώνας πλήρους, ειλικρινούς και αληθινού ενστερνισμού της Ιαματικής Χάρης του Παναγίου Πνεύματος. Ήταν απλώς μία φθηνή διεκδίκηση για να υπάρξει κάπως η Εκκλησία της Ελλάδας στην εν κορωνοϊώ πραγματικότητα, σαν ένα σούπερ μάρκετ, σαν ένα κομμωτήριο. Να τοποθετηθεί και αυτή στο ίδιο αξιακό επίπεδο με τα παραπάνω. Το Άκτιστο να αντιμετωπιστεί σαν να ‘ναι κτιστό… για να μην εξαφανιστεί εντελώς το ορθόδοξο θεμέλιο απ’ αυτή τη χώρα. Ήταν το άκρον άωτον της πάλης για την ορθόδοξη κανονικότητα, για την Αλήθεια. Ήταν μία φθηνή παράσταση για να ανέβουν στον θρόνο του νικητή, του αρχιερέα που τα βάζει με τον Διάβολο τον ίδιο. Είναι όμως έτσι; Πάλεψε η ΔΙΣ για να βγει η Εκκλησία αλώβητη από την πλάνη, την αίρεση και τη βλασφημία του κορωνοϊού; Ο εκπρόσωπος τύπου της ΔΙΣ (Βίντεο: 1:05- 2:34) με ένα μειδίαμα που ξεμπροστιάζει το ποιόν αυτής της ανίερης Ιεραρχίας, δηλώνει πως όλο αυτό συμβαίνει για να αποδειχθεί το μέγεθος της Πίστης των Ιεραρχών, για να βουλώσουν επιτέλους οι «Χριστέμποροι» τα στόματά τους. Όπως υποστηρίζει, οι «χριστέμποροι ζηλωτές» απεμπολούσαν κατηγορίες ενάντια στη διοίκηση της Εκκλησίας, δίχως λόγο και αιτία. Χρειάζεται μάλλον η Διοικούσα Εκκλησία το πλήρωμα των πιστών εντός των Εκκλησιών. Χρειάζεται αυτούς τους πιστούς, που οι ιεράρχες τους λοιδωρούσαν. Αυτούς τους ανυπάκουους στη βλασφημία πιστούς που δε συμμορφώθηκαν με τα μέτρα εντός των Εκκλησιών, που έλεγξαν τους αρχιερείς για το λουκέτο των Εκκλησιών, που μόνο ο Διάβολος θα μπορούσε να βάλει. Αυτούς τους πιστούς, που έλεγξαν τους αρχιερείς γιατί οι καιτονομίες τους, τους βγάζουν εκτός Εκκλησίας!

Είναι απαράδεκτοι! Απαράδεκτοι και αντιεκκλησιαστικοί οι Ιεράρχες που θέλουν να καπηλευτούν ακόμα και τους τίτλους των αληθινών ομολογητών! Η πίστη τους είναι ανύπαρκτη και η μόνη ομολογία που έχουν να κάνουν, είναι να ομολογήσουν πως είναι οι μόνοι υπαίτιοι γι’ αυτή την εκκλησιολογική τραγωδία! Το υποκριτικό τους ταλέντο δεν μπορεί να μακιγιάρει τη φαρισαΐζουσα μεθόδευσή τους. Αυτή την ίδια πολιτική εφάρμοσαν και αυτοί που δήθεν αγαπούσαν τον Κύριο, όμως τον πρόδωσαν και τον σταύρωσαν. Αν είστε τόσο άξιοι, όπως λέτε, εμπρός να μιμηθείτε τους αγίους μάρτυρες της Ορθοδοξίας, που εφάρμοσαν το «Ορθοδοξία ή θάνατος» και έδωσαν τη ζωή τους. Δώστε τη ζωή σας για τη γνήσια Ορθοδοξία, και εμείς θα σας ακολουθήσουμε…

Το αποκορύφωμα της συνεδρίασης της ΔΙΣ και της ανακοίνωσής της ήταν το κάλεσμα για επαρκή τροφοδοσία εμβολίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρχικά, με ποια δικαιοδοσία η Ιερά Σύνοδος προωθεί τους εμβολιασμούς στη χώρα μας; Βλέπουμε ότι φάσκουν και αντιφάσκουν! Από τη μία δηλώνουν πως δεν πρέπει η Εκκλησία να παίρνει θέση για ιατρικά ζητήματα και ειδικά περί εμβολιασμών (προσπαθώντας να φιμώσει τις αντιστασιακές δηλώσεις κληρικών) και από την άλλη βλέπουμε μία πνευματικά αποχαυνωμένη ΔΙΣ να τάσσεται υπέρ των εμβολίων και να πιέζει την κυβέρνηση για να εξασφαλίσει ικανοποιητικό αριθμό εμβολίων. Από πότε είναι στις αρμοδιότητες της ΔΙΣ να προωθεί, να διαφημίζει και να πιέζει για ένα εμβόλιο αμφιβόλου ποιότητας; Σκοπεύουν να αναλάβουν την ευθύνη οι Ιεράρχες στην περίπτωση παρενεργειών; Δηλητηρίασαν πνευματικά το ποίμνιο και τώρα θέλουν να το διαλύσουν και σωματικά;

Μπροστά σε αυτή την προσπάθεια για μία τάχα επανάσταση της Ιεραρχίας, η Κυβέρνηση έχει αρχίσει να αφηνιάζει. Μέχρι ποιο σημείο δίωξης μπορούν να φτάσουν οι αντίχριστοι; Μέχρι πιο σημείο «fake ομολογίας» μπορούν να φτάσουν οι εκκλησιαστικοί; Ή μάλλον σε πιο στάδιο ξεπουλήματος της Ορθοδοξίας θα σταματήσουν, αν σταματήσουν;

Στώμεν Καλώς… Ας μας φωτίσει ο Κύριος των Φώτων, γιατί αξίζουμε να μας πνίξει με τα ύδατα, τα οποία ο κόσμος δε είδε εφέτος να αγιάζονται…


  1. Μια από τις πιo γνωστές (νεκρή πλέον) εικόνες του παπισμού ήταν η gestatoria sedia, ένας κινητός θρόνος που φέρεται από δώδεκα μεταφορείς (palafrenieri) με κόκκινες στολές, που συνοδεύονταν από δύο παραστάτες που κρατούσαν τη flabella (ανεμιστήρες φιαγμένοι από άσπρα φτερά στρουθοκάμηλου).

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra


Δείτε σχετικά:
– Τέτοια διαστρέβλωση ακόμη και ο Διάβολος θα τη ζήλευε!
– Όταν οι Ιεράρχες παροπλίζουν τους Αγίους
– Ο μητροπολίτης Ιλίου Αθηναγόρας διαπράττει βαριά βλασφημία, όταν ενοχοποιεί τη Θεία Κοινωνία για τη μετάδοση ασθενειών
– ΠΩΛΕΙΤΑΙ (εκ της ιεραρχίας): Μυστηριακή κοινωνία
– Ένα απερίγραπτο παραλήρημα «ορθοδόξου» επισκόπου…
– Σύμπασα η ανθρωπότητα εορτάζει το μέγα και κοσμοσωτήριο γεγονός της Ενανθρωπήσεως του Θεού, όχι τη δήθεν γιορτή του Κικίλια
– Ανταρσία για γέλια και για κλάματα
– Επονείδιστη η επιστολή της ΔΙΣ προς τον Πρωθυπουργό
– Η παράβαση των εντολών του Ευαγγελίου απενεργοποιεί την Θεία Χάρη και φέρνει τους βαρβάρους στον τόπο μας
– Μαζί με την Εκκλησία, έστω και αν πλανάται;