Κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ π. Νικολάου Μανώλη

«Θαυμαστός ὁ Θεός ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ»…

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Ἀναδημοσιεύουμε ἀπό τό Ἰστολόγιο Κατάνυξη

«Θαυμαστός ὁ Θεός ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ». Τί ὄμορφη ἀποστολική περικοπή! Πόσο θαυμαστή ἡ θεραπεία τοῦ παραλύτου Αἰνέα καί τί ὑπέρκοσμη ἡ ἐπέμβαση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ στήν Ἀνάσταση τῆς Δορκάδος! Ποῦ βρῆκε τή δύναμη ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος Πέτρος νά ἐπιτελέσει τόσο τρομερά θαυμάσια;

π.Νικόλαος Μανώλης, Να είμαστε άνθρωποι της Πίστης για να ζούμε τα θαύματά της [ΒΙΝΤΕΟ 2018]

Κήρυγμα στήν περικοπή τοῦ ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος τῆς Κυριακῆς τοῦ Παραλύτου (Δ΄ Κυριακῆς ἀπό τοῦ Πάσχα) 29-4-2018 (Πράξ. θ΄ 32-42)

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra