Κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ π.Νικολάου Μανώλη

“Ὁ Προφήτης σήμερον, καί ἱερεύς τοῦ Ὑψίστου, Ζαχαρίας προύθηκεν, ὁ τοῦ Προδρόμου γενέτης, τράπεζαν τῆς αὐτοῦ μνήμης Πιστούς ἐκτρέφων, πόμα τέ δικαιοσύνης τούτοις κεράσας. Διό τοῦτον εὐφημοῦμεν, ὡς θεῖον μύστην Θεοῦ τῆς χάριτος” (Κοντάκιον)

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Ἀναδημοσιεύουμε ἀπό τό Ἰστολόγιο Κατάνυξη

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Ο Προφήτης Ζαχαρίας μαρτύρησε για την Παρθένο Μαρία [mp3 – 2015]

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2015 – Κήρυγμα του πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη στην Εορτή του αγίου ενδόξου Προφήτου Ζαχαρία, πατρός του Ιωάννου Προδρόμου. Ι.Ν. Αγ. Σπυρίδωνος Τριανδρίας Θεσσαλονίκης.

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra