Ὁμιλία πρωτοπρ. π.Νικολάου Μανώλη

Ὁ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῷ ἑκουσίως, τῇ ἐπωνύμῳ σου καινῇ πολιτείᾳ, τούς οἰκτιρμούς σου δώρησαι, Χριστέ ὁ Θεός, Εὔφρανον ἐν τῇ δυνάμει σου, τούς πιστούς Βασιλεῖς ἠμῶν, νίκᾳς χορηγῶν αὐτοῖς, κατά τῶν πολεμίων, τήν συμμαχίαν ἔχοιεν τήν σήν, ὅπλον εἰρήνης, ἀήττητον τρόπαιον. (Κοντάκιον)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr


Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Ο Τίμιος Σταυρός εγγύηση στον Τελωνισμό της ψυχής (Φιλοκαλία) – Συζήτηση

Ομιλία (11-9-2013), ΙΕΡΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra