Κήρυγμα πρωτοπρ. π.Νικολάου Μανώλη

Θείῳ Πνεύματι, συγκροτηθέντες, δῆμος ὤφθητε, τροπαιοφόρος, Ἀθλοφόροι Χριστοῦ Τεσσαράκοντα, διά πυρός γάρ καί ὕδατος ἔνδοξοι, δοκιμασθέντες λαμπρῶς ἐδοξάσθητε. Ἀλλ’ αἰτήσασθε, Τριάδα τήν ὑπερούσιον, δωρήσασθαι ἡμῖν τό μέγα ἔλεος. (Ἀπολυτίκιον).

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Ἀναδημοσιεύουμε ἀπό τό Ἰστολόγιο Κατάνυξη.


Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Οι Άγιοι 40 μάρτυρες [mp3 – 2016]

Τετάρτη τῆς Τυρινῆς 9 Μαρτίου 2016 – Θεία Λειτουργία, Ἑορτή τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων.

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra