Ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη

Δεῦτε ἐργασώμεθα ἐν τῷ μυστικῶ ἀμπελώνι καρπούς μετανοίας, ἐν τούτω ποιούμενοι οὐκ ἐν βρώμασι καί πόμασι κοπιῶντες, ἀλλ’ ἐν προσευχαῖς καί νηστείαις τάς ἀρετᾶς κατορθοῦντες, τούτοις ἀρεσκόμενος, ὁ Κύριος του ἔργου δηνάριον παρέχει δί οὗ ψυχᾶς λυτροῦται, χρέους ἁμαρτίας, ὁ μόνος πολυέλεος. (Δοξαστικό αίνων Δ΄ Κυρ. Νηστειῶν)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΙΛΙΑΣ:

  1. Ἐρμηνεία τῆς Δ΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν 
  2. Ὁ Ὅσιος πατήρ ἡμῶν Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης ὡς ἀπρόσμενος σύμμαχος στούς ταλαιπωρημένους τῶν ἡμερῶν μας 
π.Νικόλαος Μανώλης, Δεύτε εργασώμεθα εν τώ μυστικώ αμπελώνι [ΒΙΝΤΕΟ 2020]

Τήν Δ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, 29 Μαρτίου 2020, Ἰωάννου ὁσίου συγγραφέως τῆς Κλίμακος, ὁ πρωτοπρεσβύτερος π.Νικόλαος Μανώλης μίλησε διαδικτυακά μέ θέμα: «Δεῦτε ἐργασώμεθα ἐν τῷ μυστικῶ ἀμπελώνι».

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra