Ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ π. Νικολάου Μανώλη

31 χρόνους ιερέας αμαρτωλός…(14/6/2020)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΙΛΙΑΣ:

Α΄ μέρος ὁμιλίας: (σύντομη αναδρομή)

  • Ἀπό τόν ἀντιοικουμενιστικό ἀγῶνα στίς διώξεις καί στήν Ἀποτείχιση
  • Τό μποξ μέ τόν διάβολο ἀπ’ τή μία καί ἡ Χάρη τῆς Παναγίας ἀπ’ τήν ἄλλη
  • Ἡ προσφορά τῆς πρεσβυτέρας μου καί τῶν σαρκικῶν μου τέκνων
  • Τά πνευματικά μου τέκνα δίπλα μου στόν ἀγῶνα
  • Οἱ εὐχές τοῦ γέροντος Ἀγάθωνα

Β΄ μέρος ὁμιλίας:

  • Οἱ ἐγγύς καί οἱ μακράν μου σέ χρόνους διώξεων
π.Νικόλαος Μανώλης, Δι’ υπομονής τρέχωμεν τον προκείμενον ημίν αγώνα [ΒΙΝΤΕΟ 2020]

(ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Μία ημέρα μετά την Χειροτονία μου εις πρεσβύτερον. Ιούνιος 1989, Δευτέρα μετά την Κυριακή των αγίων Πάντων! Στο γραφείο Ι. Βυζ. Ν. Προφ. Ηλιού άνω πόλεως Θεσσαλονίκης!)

Τήν Κυριακή Α΄ Ματθαίου, τῶν Ἁγίων Πάντων, 14 Ἰουνίου 2020, ὁ πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης μίλησε διαδικτυακά μέ θέμα: «Δι’ ὑπομονῆς τρέχωμεν τόν προκείμενον ἠμίν ἀγῶνα»

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra