Κήρυγμα πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη

Τόν ναόν σου πάνσεμνε, ὡς ἱατρεῖον ψυχικόν εὑράμενοι, ἐν τούτῳ πάντες οἱ πιστοί, μεγαλοφώνως τιμῶμέν σε, Ὁσιομάρτυς Παρασκευή ἀοίδιμε. (Κοντάκιον)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Αναδημοσιεύουμε από το Ιστολόγιο Κατάνυξη.


π.Νικόλαος Μανώλης, Περί Παρθενίας (Κήρυγμα εορτής αγ. Παρασκευής) [mp3 – 2016]

Κήρυγμα 26/7/2016 Τρίτη 26 Ιουλίου 2016 – Της οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής. Κήρυγμα του πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη. Ι.Ν. Αγ. Σπυρίδωνος Τριανδρίας Θεσσαλονίκης.

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra