Σύμφωνα μέ τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Σιναΐτη, συγγραφέα της Κλίμακας, γιά νά ὁνομάζεσαι χριστιανός πρέπει να διαθέτεις ὁρισμένα χαρακτηριστικά πού δέν τά ἔχουν δυστυχῶς οἱ Οἰκουμενιστές…

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε την Δ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἰωαννου τῆς Κλίμακος, στίς 7/4/2019, στην αίθουσα “ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ” τοῦ χριστιανικοῦ συλλόγου “Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής”. 

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra