Ὁ Ἅγιος εἶναι κορυφαῖος Ἅγιος τῆς ἱεροκανονικῆς Ἀποτείχισης…

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Τήν Β΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, 28 Μαρτίου 2021, ὁ πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης μίλησε διαδικτυακά μέ θέμα: «Ὁ ἐπίκαιρος Ἅγ. Γρηγόριος Παλαμᾶς».

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra