«Τῇ Πανάγνῳ τόν καί τήν ψυχήν ἁγνόν καί τό σῶμα συνανυμνεῖσθαι Δημήτριον»

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Στά πλαίσια τῆς σειρᾶς ἐκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» τήν Τετάρτη, 28 Ὀκτωβρίου 2020 ὁ πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης μίλησε μέ θέμα: «Ὁ Ἅγ. Δημήτριος ὡς παιδαγωγός, ἡ Παναγία ὡς ὑπέρμαχος στρατηγός».

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
1. Πρόλογος 
2. Ο Άγιος Δημήτριος ως παιδαγωγός
3. Η Παναγία ως υπέρμαχος στρατηγός
4. Επίλογος

Παρακολουθήστε και συζητήστε ζωντανά στα σχόλια της ζωντανής ροής (26/10/2021 – 11:00 π.μ.).

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra