Ὁμιλία τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση

Θείας πίστεως, ὁμολογία, μέγον εὔρατο, ἡ Ἐκκλησία, ζηλωτήν σε θεῖε Μᾶρκε πανεύφημε, ὑπερμαχούντα πατρῴου φρονήματος, καί καθαιροῦντα τοῦ σκότους ὑψώματα. Ὅθεν ἄφεσιν, Χριστόν τόν θεόν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τοῖς σέ γεραίρουσι. (Ἀπολυτίκιον).

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Αναδημοσιεύουμε από το Ιστολόγιο Κατάνυξη.


Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης – Αφιέρωμα στον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό [ΒΙΝΤΕΟ 2014]

Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης – Αφιέρωμα στον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό [ΒΙΝΤΕΟ 2014]

π. Θεόδωρος Ζήσης Ομ. καθηγητής Α.Π.Θ – Ι.N. Αγ. Αντωνίου Θεσσαλονίκης – Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2014 (22/1/2014)

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra