Κήρυγμα τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση

Πίστιν Χριστοῦ ὡσεί θώρακα, ἔνδον λαβών ἐν καρδίᾳ σου, τάς ἐναντίας δυνάμεις κατεπάτησας πολύαθλε, καί στέφει οὐρανίῳ ἐστέφθης, αἰωνίως ὡς ἀήττητος. (Κοντάκιον).

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Αναδημοσιεύουμε από το Ιστολόγιο Κατάνυξη.


π. Θεόδωρος Ζήσης – Ανάμνηση του Θαύματος των κολλύβων του Αγίου Θεοδώρου του Τύρωνος (mp3 – 2014)

π. Θεόδωρος Ζήσης – Ανάμνηση του Θαύματος των κολλύβων του Αγίου [mp3- 2014]

Κήρυγμα π. Θεοδώρου Ζήση, Εκφων. (8/3/2014) Ηχητικό αρχείο MP3

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra