Ὁμιλία τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση
Ὁμότιμου Καθηγητή Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Ἰδοὺ ἡ πέμπτη Κυριακή τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Η Κυριακὴ τῶν μεγάλων ἀγρυπνιῶν καὶ τῶν μεγάλων ἀσκήσεων, τὴν ἑβδομάδα τῶν μεγάλων θρήνων καὶ ἀναστεναγμῶν, ἡ Κυριακή τῆς πιὸ μεγάλης μεταξὺ τῶν ἁγίων γυναικῶν Ἁγίας, τῆς ὁσίας μητρὸς ἡμῶν Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας… (Ὁσίου Ἰουστίνου Πόποβιτς)

Στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» ο πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης ΟΜ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ μας χάρισε μια πολύ πρωτότυπη και ζωντανή παρουσίαση του βίου της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας.

“Φωτισθεῖσα ἐνθέως Σταυροῦ τῇ χάριτι τῆς μετανοίας
ἐδείχθης φωτοφανὴς λαμπηδὼν τῶν παθῶν
τὸν σκοτασμὸν λιποῦσα πάνσεμνε. Ὅθεν ὡς ἄγγελος Θεοῦ,
Ζωσιμᾷ τῷ ἱερῷ, ὠράθης ἐν τῇ ἐρήμῳ, Μαρία Ὁσία Μῆτερ.
Μεθ΄οὗ δυσώπει ὑπὲρ πάντων ἡμῶν”.

(Ἀπολυτίκιον, ἦχος πλ. Α΄. Τὸν συνάναρχον Λόγον)

Στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» την Τετάρτη 13 Απριλίου, ο πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ μίλησε με θέμα: “Από τον βούρκο της πορνείας στην κορυφή της αγιότητας. Οσία Μαρία η Αιγυπτία”

Η ομιλία μεταδόθηκε ζωντανά στο κανάλι του youtube εδώ.

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra