Ἄρθρο τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση
Ὁμότιμου Καθηγητή Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Τώρα ἔγιναν λαγοί καί αὐτοί πού πρῶτοι ἔπρεπε νά εἶναι λιοντάρια, γιά νά κάνουν καί τούς ἄλλους λιοντάρια.

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Ἀφορμή γιά τήν συγγραφή τοῦ μικροῦ αὐτοῦ ἄρθρου πήραμε ἀπό τήν ὑπομνηστική ἀνάρτηση στό Διαδίκτυο ἐξαιρετικοῦ κειμένου πού ὑπέγραψαν εἴκοσι δύο (22) μητροπολῖτες τῆς Μακεδονίας, διαμαρτυρόμενοι γιά τήν κατάπτυστη συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, μέ τήν ὁποία ἡ κυβέρνηση τῶν ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ξεπούλησε τό ὄνομα τῆς ἑλληνικῆς Μακεδονίας στούς Σλάβους τῶν Σκοπίων1.

Ἡ ἐπιστολή αὐτή ὅλων τῶν ἀρχιερέων τῆς Μακεδονίας ἐστάλη στίς 19.12.2018, ἕνα ἑξάμηνο μετά τήν ὑπογραφή τῆς συμφωνίας πρός τούς: Οἰκουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας Προκόπιο Παυλόπουλο, Πρόεδρο τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων Νικόλαο Βούτση, Πρόεδρο τῆς Κυβέρνησης Ἀλέξιο Τσίπρα, Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Ἱερώνυμο, Προέδρους τῶν Κομμάτων καί μέλη τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου.

1. Ζητοῦν νά μή δοθεῖ Αὐτοκεφαλία στούς σχισματικούς τῶν Σκοπίων

Μετά τήν ἐπισήμανση τῶν ἐθνικῶν κινδύνων ἀπό τήν παραχάραξη τῆς ἱστορίας, τήν ὁποία συστηματικά διαστρεβλώνουν οἱ τοῦ νέου γειτονικοῦ κράτους τῶν Σκοπίων, ζητοῦν οἱ ἀρχιερεῖς νά μήν ἐπικυρώσει ἡ Βουλή τῶν Ἑλλήνων τήν συμφωνία, διότι θά ἀποτελέσει μόνιμη βάση γιά τήν καλλιέργεια ἀλυτρωτισμοῦ καί διεκδικήσεων τῶν Σκοπιανῶν καί θά καταστήσει τούς βουλευτές συνυπεύθυνους γιά τήν καταστροφική αὐτή συμφωνία.

Ὡς γνωστόν ἡ συμφωνία ἐπικυρώθηκε ἀπό τήν κυβερνητική πλειοψηφία στό Κοινοβούλιο καί ἀπό διάσπαρτους βουλευτές ἄλλων κομμάτων· ἡ τότε ἀξιωματική ἀντιπολίτευση τῆς Νέας Δημοκρατίας καταψήφισε μόνον γιά ψηφοθηρικούς λόγους, ἐνῶ ὡς συμπολίτευση τώρα ὑπερθεματίζει γιά τήν τήρηση καί τήν ἐνδυνάμωσή της.

Τό ἐνδιαφέρον πού παρουσιάζει ἡ ἐπιστολή τῶν μητροπολιτῶν μετά ἀπό τέσσερα χρόνια ἔγκειται εἰς τό ὅτι, ἐνῶ τότε θεωροῦσαν ἀδιανόητο τό νά παραχωρηθεῖ ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο αὐτοκεφαλία στούς σχισματικούς τῶν Σκοπίων, τώρα σιωποῦν κραυγαλέα καί οὐσιαστικά ἀκυρώνουν καί ἀχρηστεύουν ὅσα τότε μέ σθεναρά ἐπιχειρήματα κατέστρωσαν στήν ἐπιστολή καί τά ὑπέγραψαν. Παραθέτουμε τίς σχετικές ἑνότητες τῆς κραυγαλέας τότε ἀξιέπαινης ἐπιστολῆς, ὥστε νά φανεῖ ἡ κραυγαλέα τώρα ἀδικαιολόγητη σιωπή ἀπέναντι στήν νέα Ἐκκλησιαστική Πρέσπα, στήν ἀναγνώριση αὐτοκεφαλίας στούς σχισματικούς τῶν Σκοπίων, μετά ἀπό ἕνα ὁλοφάνερο ἀνταγωνισμό, πού κατέληξε σέ συμπαιγνία μεταξύ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας ὑπό τήν ἐπoπτεία καί πίεση ἐξωεκκλησιαστικῶν δυνάμεων. Γράφουν οἱ μητροπολίτες:

«Δέν εἶναι ὅμως μόνο οἱ πολιτικοί τῆς γειτονικῆς χώρας, εἶναι “οἱ Μητροπολίτες” τῆς Σχισματικῆς Μακεδονικῆς Ἐκκλησίας, πού ἐπιδιώκουν τήν ἀναγνώριση καί τήν Αὐτοκεφαλία καί συμμερίζονται τίς ἴδιες ἀπόψεις. Εἶναι προφανές ἀπό τίς δηλώσεις τοῦ “μητροπολίτου” Ἀγαθαγγέλου στίς 12 Φεβρουαρίου 2018: “Μητέρα τοῦ Θεοῦ, ἡ Παναγία Θεοτόκος εἶναι προστάτης τῆς δικῆς μας ἁγίας μακεδονικῆς γῆς! Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἶναι οἱ στύλοι πού δέν θά ἀφήσουν τίποτε νά λείπει ἀπό τούς δικούς μας μακεδονικούς χώρους! Θά πρέπει λοιπόν νά δώσουμε θάρρος στούς ἀδελφούς μας ἀπό τή Μακεδονία τοῦ Αἰγαίου, στούς ἀδελφούς μας ἀπό τή Μακεδονία τοῦ Πιρίν, αὐτοί δέν ἔχουν τό δικαίωμα νά μιλοῦν ἐκεῖ, αὐτοί εἶναι φοβισμένοι. Ἐκεῖνος ὁ λαός ἐκεῖ εἶναι φοβισμένος, ἀλλά δέν πρέπει νά φοβοῦνται! Τώρα, στόν 21ο αἰώνα πρέπει νά ποῦν καί αὐτοί ὅτι εἶναι Μακεδόνες, ὄχι Ἕλληνες Μακεδόνες, ἀλλά Μακεδόνες!»

Εἶναι προφανεῖς ἀπό τίς δηλώσεις τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως τῆς Σχισματικῆς «Μακεδονικῆς» Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία τό 1994 ἐπικύρωσε τό «Σύνταγμα τῆς Μακεδονικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», οἱ θέσεις τους ἔναντι τῆς Ἑλλάδος, ὅταν ἀναφερόμενοι στή χώρα τους ὁμιλοῦν γιά τό «πρῶτο ἐλεύθερο ἔδαφος τῆς Μακεδονίας».

Δυστυχῶς αὐτή εἶναι ἡ κατάσταση στή γειτονική χώρα καί τήν Ἐκκλησία της. Δέν ἔχουν ἀπομακρυνθεῖ οὔτε χιλιοστό ἀπό τίς θέσεις τους γιά τή «Μακεδονία τοῦ Αἰγαίου», γιά τή «μακεδονική» γλώσσα καί τόν «μακεδονικό» πολιτισμό, διαφημίζοντας τή δῆθεν σλαβική καταγωγή τῶν Ἑλλήνων Θεσσαλονικέων ἰσαποστόλων ἁγίων αὐταδέλφων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, τούς ὁποίους ἀπέστειλε ὁ ἅγιος καί σοφός πατριάρχης Φώτιος, ἀλλά καί τή δῆθεν ἵδρυση ἀνεξαρτήτου «Μακεδονικῆς» Ἐκκλησίας ἀπό τήν ἐποχή τοῦ «Μακεδονικοῦ» (Βουλγαρικοῦ) βασιλείου τοῦ Σαμουήλ, οὔτε ἔχουν διάθεση νά ἀποστοῦν ἀπό ὅλες αὐτές τίς ἀβάσιμες καί ἀνιστόρητες θέσεις καί τίς ἀλυτρωτικές βλέψεις τους, ἐνῶ ἀντίθετα θά συνεχίζουν νά μᾶς πιέζουν γιά περαιτέρω ὑποχωρήσεις μέ τήν ἀλλαγή τῶν σχολικῶν βιβλίων τῆς ἱστορίας, γιά ἀπάλειψη τοῦ ὅρου Μακεδονία ἀπό θεσμούς, ἱδρύματα, φορεῖς, προϊόντα κλπ. Τελευταῖο θλιβερό παράδειγμα ἡ προτεινόμενη ἀφαίρεση τοῦ κεφαλαίου γιά τόν Παῦλο Μελᾶ, τόν Γερμανό Καραβαγγέλη καί τόν Μεκεδονικό Ἀγῶνα ἐν γένει ἀπό τό βιβλίο τῆς Ἱστορίας.

Μία ἐπικύρωση τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν ἀπό τή Βουλή τῶν Ἑλλήνων, ὅπως καί ἡ ἀναγνώριση Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Μακεδονίας ὄχι μόνο δέν θά ἀποτελέσουν τή βάση γιά τήν εἰρηνική συμβίωση καί συμπόρευση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καί τοῦ λαοῦ τῆς γειτονικῆς χώρας, ἀλλά μόνιμη ἑστία καλλιέργειας ἀλυτρωτισμοῦ καί ἐχθρότητος. Γιατί καμία συμφωνία δέν μπορεῖ νά εὐδοκιμήσει, ἐάν δέν βασίζεται στήν ἀλήθεια.

Μέ βαθειά συναίσθηση τῆς εὐθύνης μας ὡς κληρικῶν, ὡς ἱεραρχῶν πού διαποιμαίνουμε τήν ἱστορική καί ἁγιοτόκο αὐτή περιοχή τῆς πατρίδος μας, τή Μακεδονία, ὡς συνεχιστές ἁγίων καί μαρτύρων ἱεραρχῶν πού ἀγωνίσθηκαν καί θυσιάστηκαν γιά τή διατήρηση τῆς ἑλληνικότητος τῆς Μακεδονίας μας καί τήν ἀπελευθέρωσή της, ὡς ποιμένων καί πνευματικῶν πατέρων πού ἀφουγκραζόμεθα τήν ἀγωνία τοῦ λαοῦ μας, ἀπευθύνουμε θερμοτάτη ἔκκληση πρός ὅλους τούς ὑπευθύνους, ἔστω καί τήν τελευταία αὐτή στιγμή, νά μήν ἐπικυρώσετε τή συμφωνία, νά μήν θελήσετε νά βάλετε τήν ὑπογραφή σας σέ μία συμφωνία πού θά δημιουργήσει δυσμενῆ ἱστορικά τετελεσμένα γιά τήν πατρίδα μας καί τήν Ἐκκλησία μας. Δέν εἶναι δυνατόν νά ἀναγνωρίσουμε μία Ἐκκλησία πού θά φέρει τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας καί παρότι ἀρκετά ἀπό τά στελέχη της εὐεργετήθηκαν ἀπό τήν Ἑλλαδική Ἐκκλησία καί τό Ἅγιο Ὄρος, δηλητηριάζουν τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων παραχαράττοντας τήν ἀλήθεια καί τήν ἱστορία τῆς Μακεδονίας καί τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἀγνοώντας, ἔστω καί ἄν φαινομενικά δείχνουν νά τό σέβονται, συστηματικά τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο.

Δέν θέλουμε νά πιστεύσουμε ὅτι οὔτε ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ὁ ὁποῖος ἀντέδρασε ἤδη στίς πρόσφατες δηλώσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς γειτονικῆς χώρας, οὔτε ὁ πρωθυπουργός τῆς χώρας μας θά θελήσουν νά ἐπικυρώσουν μία συμφωνία καταστροφική γιά τήν πατρίδα μας καί τά συμφέροντά της μία συμφωνία δυναμίτη στά θεμέλια τῆς Ἑλλάδας ἀλλά καί τῆς εἰρήνης στήν περιοχή μας, μία συμφωνία πού θά τούς καταστήσει ὑπόλογους ἔναντι τῆς ἱστορίας καί τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Δέν μποροῦμε νά πιστεύσουμε ὅτι τά μέλη τοῦ ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου καί ἰδίως οἱ βουλευτές τῆς Μακεδονίας θά στηρίξουν μέ τή ψῆφο τους μία συμφωνία ἀντίθετη στήν ἱστορική ἀλήθεια γιά τή Μακεδονία μας καί θά ἀμαυρώσουν τό ὄνομά τους γιά πάντα.

Δέν διανοούμεθα κἄν ὅτι τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, τό ὁποῖο ἔχει καταδικάσει ὡς αἵρεση τόν ἐθνοφυλετισμό, θά ἀναγνωρίσει μία σχισματική Ἐκκλησία καί θά τῆς δώσει τήν ἀξία τῆς Αὐτοκεφαλίας ὅταν οἱ «μητροπολίτες καί οἱ κληρικοί της» ἐκπροσωποῦν τή χειρότερη μορφή ἐθνοφυλετισμοῦ καί σύντομα θά στραφοῦν καί ἐναντίον του. Μᾶς ἐνισχύει ἡ διαβεβαίωση τοῦ Παναγιωτάτου μας Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στή σύναξη τῶν Ἀρχιερέων στήν Κωνσταντινούπολη ὅτι δέν πρόκειται νά ἀναγνωρίσει Ἐκκλησία μέ τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας. Πρός τοῦτο ἀναμένουμε καί διά μίαν εἰσέτι φοράν ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος συνοδικῶς τήν συμπαράστασίν της».

Τήν ἐπιστολή ὑπογράφουν «πάντες οἱ ἐν Μακεδονία διακονοῦντες ἀρχιερεῖς», δηλαδή οἱ:

† Ὁ Θεσσαλονίκης Ἄνθιμος
† Ὁ Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου Δημήτριος
† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων
† Ὁ Καστορίας Σεραφείμ
† Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἐορδαίας Θεόκλητος
† Ὁ Κασσανδρείας Νικόδημος
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος
† Ὁ Σιδηροκάστρου Μακάριος
† Ὁ Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας Ἰωήλ
† Ὁ Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου Ἱερόθεος
† Ὁ Ἐλευθερουπόλεως Χρυσόστομος
† Ὁ Σερβίων καί Κοζάνης Παῦλος
† Ὁ Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Βαρνάβας
† Ὁ Δράμας Παῦλος
† Ὁ Σισανίου καί Σιατίστης Παῦλος
† Ὁ Πολυανῆς καί Κιλκισίου Ἑμμανουήλ
† Ὁ Λαγκαδᾶ, Λιτῆς καί Ρεντίνης Ἰωάννης
† Ὁ Ἱερισσοῦ, Ἁγ. Ὄρους καί Ἀρδαμερίου Θεόκλητος
† Ὁ Κίτρους καί Κατερίνης Γεώργιος
† Ὁ Γρεβενῶν Δαυΐδ
† Ὁ Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς Ἰουστῖνος
† Ὁ Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου Στέφανος

Ὀρθῶς οἱ ὑπογράφοντες δίδουν τήν ἴδια βαρύτητα στήν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν καί στήν χορήγηση Αὐτοκεφαλίας, τήν ὁποία ἐμεῖς σέ διαδικτυακή ὁμιλία μας χαρακτηρίσαμε ὡς Ἐκκλησιαστική Πρέσπα2. Ἄς ἐπαναλάβουμε τήν θέση τους γιά περισσότερη ἐνέργεια: «Μία ἐπικύρωση τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν ἀπό τήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων, ὅπως καί ἡ ἀναγνώριση Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Μακεδονίας, ὄχι μόνον δέν θά ἀποτελέσουν τήν βάση γιά τήν εἰρηνική συμβίωση καί συμπόρευση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καί τοῦ λαοῦ τῆς γειτονικῆς χώρας, ἀλλά μόνιμη ἑστία καλλιέργειας ἀλυτρωτισμοῦ καί ἐχθρότητος».

2. Ὑπεύθυνοι καί οἱ βουλευτές καί οἱ ἱεράρχες

Ἐφ᾽ ὅσον ὅμως καί ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν καί ἡ ἀναγνώριση Αὐτοκεφαλίας ἔχουν τήν ἴδια δυσμενῆ βαρύτητα, γιατί διαμαρτυρήθηκαν μόνο γιά τήν πρώτη καί σιωποῦν γιά τήν δεύτερη; Ἐπειδή γιά τήν πρώτη εὐθύνονται οἱ πολιτικοί, καί εἶναι πιό εὔκολο νά ἀντιδράσουν, χωρίς μεγάλο κόστος, ἐνῶ γιά τή δεύτερη εὐθύνονται οἱ ἐκκλησιαστικοί προεστῶτες καί προϊστάμενοι, πού εὔκολα στοχοποιοῦν τούς ἀνθιστάμενους ἤ τούς στεροῦν ἀπό παροχές καί πλεονεκτήματα; Στήν ἀναγνώριση μάλιστα αὐτοκεφαλίας ἔπρεπε νά δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα, διότι οἱ ἀποφάσεις λαμβάνονται κανονικά ἀπό τούς ἴδιους. Καί ὅπως σέ πολιτικό ἐπίπεδο ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ἐπικυρώθηκε ἀπό τό Κοινοβούλιο, ἔτσι καί ἡ αὐτοκεφαλία, μείζων καί κορυφαῖος θεσμός, ἐγκρίνεται ἀπό τήν μείζονα ἀρχή τῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας καί ὄχι ἀπό τήν ὑπεξούσια Διαρκῆ Ἱερά Σύνοδο, ἡ ὁποία σύμφωνα μέ τόν Καταστατικό Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀσχολεῖται μέ δευτερεύουσας σημασίας τρέχοντα ποιμαντικά καί διοικητικά θέματα. Δέν αἰσθάνονται παραμερισμένοι καί ἀγνοημένοι σέ ἕνα τόσο σπουδαῖο θέμα, ὅπως οἱ ἴδιοι τό ἀναδεικνύουν στήν ἐπιστολή τους; Τούς ἐρώτησε ὁ πατριάρχης ἤ ὁ ἀρχιεπίσκοπος, ὁ ὁποῖος ἔσπευσε μέ ἀπόφαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου νά ἀποδεχθεῖ καί νά ἐπαινέσει τήν πρωτοβουλία τοῦ Πατριαρχείου; Γιατί εὐθύνονται οἱ βουλευτές γιά τή Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν καί δέν εὐθύνονται τά μέλη τῆς Ἱεραρχίας γιά τήν Ἀναγνώριση τῆς Αὐτοκεφαλίας;

Καί ἄν ὁ πατριάρχης καί ὁ ἀρχιεπίσκοπος τούς ἀγνόησαν καί τούς περιφρόνησαν, ὑποκείμενοι καί αὐτοί σέ ἄνωθεν ἐντολές καί πιέσεις, γιατί δέν συνέταξαν καί τώρα ἕνα κείμενο διαμαρτυρίας, ὅπως ἔπραξαν τότε; Καί ὅπως ἐρωτᾶ ἕνας εὐαίσθητος συμπρεσβύτερος καί καλός ἐκπαιδευτικός, ὁ ὁποῖος ἀνήρτησε στό ἱστολόγιό του ὑπομνηστικά τήν ἐπιστολή τους, «Τί λοιπόν ἄλλαξε ὑπέρ τῆς πατρίδος μας, ὑπέρ τῆς Μακεδονίας μας, καί δέν ἰσχύουν, πλέον οἱ θέσεις πού διατυπώνονται στήν ἐπιστολή, πού νόμισαν κάποιοι ὅτι τήν ξεχάσαμε; Καί ἄν συνεχίζουν νά ἰσχύουν ὅσα ἐπισημαίνουν, γιατί ὅλοι μένουν σιωπηλοί;»3.

Τώρα μάλιστα τά πράγματα ἔγιναν χειρότερα, γιατί τήν πολιτική Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ἐνίσχυσε καί ὁλοκλήρωσε, ἡ ἐκκλησιαστική Συμφωνία γιά παραχώρηση Αὐτοκεφαλίας στούς Ψευδο-Μακεδόνες τῶν Σκοπίων. Ὅπως ἔγραψε ἡ θρυλική «Σπίθα» τοῦ ἀληθινοῦ Μακεδονομάχου ὁσίου Γέροντος Αὐγουστίνου Καντιώτη, πού συνεχίζουν νά τήν ἐκδίδουν πνευματικοί του ἀπόγονοι, τό ἔγκλημα ὁλοκληρώθηκε μέ τήν ἐκκλησιαστική τακτοποίηση τῶν Ψευδο-Μακεδόνων. Καί ἐπιλέγει: «Ποῦ εἶναι ἆραγε τώρα οἱ ἐπίσκοποι τῆς ἀληθινῆς Μακεδονίας; Ἀντί γιά συλλαλητήρια, ὀργανώνουν συνέδρια, γιά νά τιμήσουν αὐτούς πού διπλωματικῶς βάζουν τό ζήτημα τῆς Μακεδονίας στό ράφι»4. Καί πιό τολμηρά τό Ἱστολόγιο «ΤΑΣ ΘΥΡΑΣ», πού κινεῖται σταθερά σέ πατερική Ὀρθόδοξη πορεία, σχολίασε τό Δελτίο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία δέχθηκε θετικά καί ἐπήνεσε τίς πρωτοβουλίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου· ὁ τίτλος τοῦ σχολίου εἶναι ἐνδεικτικός καί ἀποδίδει μέ λίγα λόγια ὅσα προηγουμένως ἐκθέσαμε: «Ἡ τελική πράξη τῆς προδοσίας τῆς Μακεδονίας, ἀπό τόν Ἱερώνυμο καί τά πιόνια του στήν ΔΙΣ»5.

Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος (ΔΙΣ) τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν περίοδο αὐτή ἀπαρτίζεται ἀπό τόν ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο, ὡς πρόεδρο, καί δώδεκα (12) μέλη, τούς ἑξῆς μητροπολῖτες: Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιο, Φλωρίνης Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας Θεόκλητο, Κασσανδρείας Νικόδημο, Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγο, Σιδηροκάστρου Μακάριο, Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας Ἰωήλ, Ἀργολίδος Νεκτάριο, Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων Τιμόθεο, Μεγάρων καί Σαλαμῖνος Κωνσταντῖνο, Κεφαλληνίας Δημήτριο, Τρίκκης, Γαρδικίου καί Πύλης Χρυσόστομο καί Καρπενησίου Γεώργιο. Οἱ ἕξι πρῶτοι ἐξ αὐτῶν ποιμαίνουν ἐπαρχίες τῶν λεγομένων Νέων Χωρῶν, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι ἕξι ἐπαρχίες τῆς παλαιᾶς Ἑλλάδος. Ἀπό τούς ἕξι τῶν Νέων Χωρῶν, ἄν ἐξαιρέσει κανείς τόν Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιο, οἱ ὑπόλοιποι πέντε (5) ποιμαίνουν ἐπαρχίες τῆς Μακεδονίας, καί ὑπέγραψαν τό κείμενο τῶν εἴκοσι δύο μητροπολιτῶν (22), πού παρουσιάσαμε. Τελικά μέ ποιά ἀπόφαση συμφωνοῦν μέ τήν τότε (2018) ἤ μέ τήν τώρα (2022); Τόσο εὔκολα ἀλλάζουν γνώμη; Καί ὄχι μόνον δέν παρασιωποῦν αὐτή τήν ἀλλαγή ἀπό ἐντροπή καί συστολή, αἰδημόνως, ἀλλά ὑπογράφουν τά ἀντίθετα πρός ὅσα ὑπέγραψαν πρίν ἀπό τέσσερα χρόνια. Ὁ ἕνας μάλιστα ἐξ αὐτῶν ξεπέρασε κάθε ὅριο παλιμβουλίας καί ἐθελοδουλείας, ὁ μητροπολίτης Σιδηροκάστρου Μακάριος, ὁ ὁποῖος συνέταξε κείμενο ἐπικριτικό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας καί ἐπαινετικό τῶν πρωτοβουλιῶν τοῦ Φαναρίου, τό ὁποῖο δῆθεν μόνον αὐτό ἔχει τήν ἁρμοδιότητα νά χορηγεῖ τό Αὐτοκέφαλο, ἀκόμη καί νά ἄρη τά Αὐτοκέφαλα πού μέχρι τώρα παρεχώρησε6.!!! Κύριε ἐλέησον.

3. Ἀντί νά εἶναι λέοντες, φεύγουν σάν λαγοί. Πανσλαβισμός καί Παναμερικανισμός.

Δέν θά προχωρήσουμε σέ περαιτέρω σχόλια καί ἐκτιμήσεις γιά τήν γενικευμένη αὐτή ἀτολμία καί ἐθελοδουλεία τῶν ἐπισκόπων στούς ἰσχυρούς τῆς γῆς, πολιτικούς καί ἐκκλησιαστικούς ἄρχοντες, πού τούς ἀποξενώνουν ἀπό τό μαρτυρικό, προφητικό, ἀγωνιστικό, ὁμολογητικό φρόνημα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί τῶν Ἁγίων Πατέρων. Θά ὑπενθυμίσουμε ἁπλῶς, ἐφέτος πού γιορτάζουμε τά ἑκατό χρόνια ἀπό τήν Μικρασιατική Καταστροφή (1922-2022), πόσο ἀγωνίσθηκε γιά τήν Μακεδονία ἕνας ἀπό τούς πολλούς ἀληθινούς Μακεδονομάχους Ἱεράρχες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὁ ἐθνομάρτυς μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος, ὡς μητροπολίτης Δράμας (1902-1907).

Ἤθελαν καί τότε νά ἐκσλαβίσουν, νά ἐκβουλγαρίσουν τήν Μακεδονία, οἱ κομιτατζῆδες τῆς Σόφιας, βοηθούμενοι ἀπό τούς πανσλαβικούς σχεδιασμούς τῆς Μόσχας, ὅπως κατόρθωσαν νά ἐκσλαβίσουν τήν Βόρεια Μακεδονία οἱ Ψευδο-Μακεδόνες τῶν Σκοπίων καί νά παρουσιάσουν τό σλαβικό γλωσσικό τους ἰδίωμα ὡς μακεδονική γλώσσα. Τότε ὁ Πανσλαβισμός,πού διεκδικοῦσε ἔξοδο στό Αἰγαῖο μέ τήν δημιουργία Μεγάλης Βουλγαρίας. Τώρα ὁ Παναμερικανισμός, πού ἐπιδιώκει ἀποδυνάμωση τῆς Μόσχας μέ τόν πολιτικό καί στρατιωτικό ἔλεγχο τῶν Βαλκανίων, τοῦ Αἰγαίου καί τῆς Μεσογείου, εἰς βάρος τῶν ἐθνικῶν συμφερόντων τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Στίς πιέσεις τῶν Ἀμερικανῶν ὑπέκυψαν ὅσοι ξεπούλησαν τήν Μακεδονία μέ τήν προδοτική Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν καί στίς ἴδιες πιέσεις ὑποχώρησαν ὅσοι παραχωροῦν Αὐτοκεφαλία στούς σχισματικούς τοῦ ψευδοκράτους τῶν Σκοπίων. Τότε ὑπῆρξαν παλληκάρια ἱεράρχες, ὅπως ὁ Δράμας καί μετέπειτα Σμύρνης Χρυσόστομος, ὁ Καστορίας Γερμανός Καραβαγγέλης, ὁ Αἰμιλιανός Γρεβενῶν, ὁ Νευροκοπίου Ἀγαθάγγελος καί ἄλλοι, οἱ ὁποῖοι ὕψωσαν τό ἐθνικό φρόνημα τῶν κατοίκων τῆς Μακεδονίας καί ἀπέτρεψαν τόν ἐκβουλγαρισμό τους. Τώρα ἐνισχύουμε τόν ἀλυτρωτισμό τῶν Σκοπίων ὑπό τήν πίεση τῶν Ἀμερικανῶν, καί οἱ ἱεράρχες ἤ σιωποῦν ἤ προσυπογράφουν, παρασυρόμενοι ἀπό τό ἀμερικανόδουλο Φανάρι. Ἀντί ὡς λέοντες, πῦρ πνέοντες, νά μεταδώσουν τήν ἀνδρειοσύνη καί τήν φιλοπατρία στούς ἀληθινούς Μακεδόνες καί στούς ἄλλους Ἕλληνες, ἔγιναν φοβιτσιάρηδες λαγοί καί τό ᾽βαλαν στά πόδια. Ὅταν ὁ Δράμας Χρυσόστομος ἀναγκάσθηκε ἀπό τίς Τουρκικές Ἀρχές νά ἐγκαταλείψει τήν Δράμα, διότι οἱ Βούλγαροι τόν κατηγοροῦσαν ὅτι προκαλεῖ ταραχές στήν περιοχή, χιλιάδες Δραμινῶν τόν συνόδευσαν τιμητικά μέχρι τόν σιδηροδρομικό σταθμό. Καί ἐκεῖ ὁ δημογέροντας Νίκας φώναξε δυνατά, συνοψίζοντας τό μεγαλειῶδες ἐθνικό καί ἡρωϊκό ἔργο τοῦ Χρυσοστόμου στή Δράμα:

– Δέσποτα μᾶς παρέλαβες λαγούς καί μᾶς ἔκανες λιοντάρια. Μένε ἥσυχος. Θά γίνη τό θέλημά σου7.

Τώρα ἔγιναν λαγοί καί αὐτοί πού πρῶτοι ἔπρεπε νά εἶναι λιοντάρια, γιά νά κάνουν καί τούς ἄλλους λιοντάρια.

  • 1. Βλ. «Ἐπιστολή τῶν 22 Μητροπολιτῶν τῆς Μακεδονίας», στό Ἱστολόγιο Σάλπισμα Ζωῆς, 20 Μαΐου 2022.
  • 2. Ἡ ὁμιλία εἶχε ὡς τίτλο «Ἐξελίξεις στήν ψευδομακεδονική Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων. Ἐνισχύεται ἡ προδοτική Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν», Ἱστολόγιο Κατάνυξις, 25 Μαΐου 2022.
  • 3. Βλ. ὑποσημ. 1.
  • 4. «Ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ ἐγκλήματος», στήν Χριστιανική Σπίθα, Μάϊος-Ἰούνιος 2022, ἀριθ. φύλ. 775, σελ. 1.
  • 5. Ἱστολόγιο ΤΑΣ ΘΥΡΑΣ, ΤΑΣ ΘΥΡΑΣ, 8.6.2022.
  • 6. Βλ. «Ἀνοικτή ἐπιστολή Σιδηροκάστρου Μακαρίου γιά τήν Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων», Ἱστότοπος Romfea.gr. 18/05/2022.
  • 7. Βλ. περισσότερα εἰς Πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδωρου Ζηση, Ἱεράρχες Ἐθνάρχες. Γρηγόριος Ε´. – Χρυσόστομος Σμύρνης – Χρύσανθος Ἀθηνῶν – Σεβαστιανός Δρυϊνουπόλεως, Θεσσαλονίκη 2003, σελ. 51-80.

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra