Κήρυγμα τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση

Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τήν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυρούς ἐναπέθετο, τό ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλά σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν. (Ἀπολυτίκιον)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Αναδημοσιεύουμε από το Ιστολόγιο Κατάνυξη.

Ὁ πρωτοπρ. π.Θεόδωρος Ζήσης ἀναφέρεται στήν πολυτάραχη ζωή τοῦ μεγαλύτερου Ἁγίου Πατρός τῆς Ὀρθοδοξίας, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀνακομιδῆς τῶν ἱερῶν του Λειψάνων.   

π.Θεόδωρος Ζήσης, Η ανακομιδή των Λειψάνων του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου [mp3 2019]

Κήρυγμα τοῦ π.Θεοδώρου Ζήση πού ἐκφωνήθηκε κατά τήν Κυριακή ΙΕ΄ Λουκᾶ, 27-1-2019.

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra