Ὁμιλία τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση

“Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστέ ὁ Θεός, δείξας τοῖς Μαθηταῖς σου τήν δόξαν σου, καθώς ἠδυναντο. Λάμψον καί ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς, τό φῶς σου τό ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι” (Ἀπολυτίκιον)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Αναδημοσιεύουμε από το Ιστολόγιο Κατάνυξις

π.Θεόδωρος Ζήσης – Η Μεταμόρφωση του Κυρίου κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό [mp3-2014]

6/8/2014 στο Ι. Ησυχαστήριο Αγίου Γεωργίου Ανύδρου

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra