Κήρυγμα τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση

Χαῖρε Κεχαριτωμένη Θεοτόκε Παρθένε, ἐκ σοῦ γάρ ἀνέτειλεν ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, Χριστός ὁ Θεός ἡμῶν, φωτίζων τούς ἐν σκότει. Εὐφραίνου καί σύ Πρεσβῦτα δίκαιε, δεξάμενος ἐν ἀγκάλαις τόν ἐλευθερωτήν τῶν ψυχῶν ἠμῶν, χαριζόμενον ἡμῖν καί τήν Ἀνάστασιν. (Ἀπολυτίκιον).

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

ναδημοσιεύουμε ἀπό τό Ἰστολόγιο Κατάνυξη.


Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Ἡ Υπαπαντή τοῦ Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ [mp3 – 2017]

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Η Υπαπαντή του Σωτήρος Ιησού Χριστού [mp3 – 2017]

2-2-2017 – Ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ – Κήρυγμα τοῦ πρωτοπρ. Θεοδώρου Ζήση, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἀντωνίου Θεσσαλονίκης.

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra