Κήρυγμα τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση

Ἀπόστολε Ἅγιε, καί Εὐαγγελιστά Λουκᾶ, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ, ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν. (Ἁπολυτίκιον)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

π.Θεόδωρος Ζήσης, Κήρυγμα Κυριακής Γ΄ Λουκά και περί του Ευαγγελιστού Λουκά [mp3 2020]

Κήρυγμα πού ἐκφωνήθηκε κατά τήν Κυριακή Γ΄ Λουκᾶ, 18-10-2020.

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra