Ὁμιλία τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση

Ὁ πάσης δημιουργός τῆς κτίσεως, ὁ καιρούς καί χρόνους ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσία θέμενος, εὐλόγησον τόν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός σου Κύριε, φυλάττων ἐν εἰρήνῃ τούς Βασιλεῖς καί τήν πόλιν σου, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, καί σῶσον ἠμᾶς. (Ἀπολυτίκον)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Αναδημοσιεύουμε από το Ιστολόγιο Κατάνυξις.

Π. Θεόδωρος Ζήσης – Αρχή της Ινδίκτου (mp3-2013)

Εκφων. 1/9/2013 Ηχητικό αρχείο mp3, διάρκεια 00:26:34

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra