Κήρυγμα τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση

Μυστήριον ξένον ὁρῶ καί παράδοξον! οὐρανόν τό σπήλαιον· θρόνον χερουβικόν τήν Παρθένον· τήν φάτνην χωρίον, ἐν ᾧ ἀνεκλίθη ὁ ἀχώρητος, Χριστός ὁ Θεός, ὃν ἀνυμνοῦντες μεγαλύνομεν. (Ὠδή θ΄)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Αναδημοσιεύουμε από το Ιστολόγιο Κατάνυξη.


π.Θ. Ζήσης, Ο θαυμάσιος λόγος του αγ. Γρηγ. Θεολόγου για τα Χριστούγεννα [mp3 2017]

Κήρυγμα του π.Θεοδώρου Ζήση που εκφωνήθηκε κατά την εορτή της Γεννήσεως του Κυρίου (25-12-2017).

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra