Κήρυγμα τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση

Σῶσον Κύριε τόν λαόν σου καί εὐλόγησον τήν κληρονομίαν σου, νίκας τοῖς Βασιλεύσι κατά βαρβάρων δωρούμενος καί τό σόν φυλάττων διά τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα. (Ἀπολυτίκιον)

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Ἀναδημοσιεύουμε ἀπό τό Ἰστολόγιο Κατάνυξη.

π.Θεόδωρος Ζήσης, Ο Τίμιος Σταυρός άλλαξε το ρου της Παγκόσμιας Ιστορίας [mp3-2018]

Ὁ πρωτοπρ. π.Θεόδωρος Ζήσης ἀναφέρεται στή σωστική δύναμη τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Κήρυγμα πού ἐκφωνήθηκε κατά τήν ἑορτή τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τ. Σταυροῦ, 14-9-2018.

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra