Κήρυγμα τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση

Φωστῆρες ὑπέρλαμπροι, τῆς ἀληθείας σαφῶς, τῷ κόσμῳ ἐδείχθητε, μακαριώτατοι, Πατέρες θεόφθογγοι, τήξαντες τάς αἱρέσεις, τῶν βλασφήμων γλωσσάλγων, σβέσαντες τάς φλογώδεις, τῶν δυσφήμων συγχύσεις· διό ὡς Ἱεράρχαι Χριστοῦ, πρεσβεύσατε σωθῆναι ἡμᾶς. (Κάθισμα)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Αναδημοσιεύουμε από το Ιστολόγιο Κατάνυξη

π.Θεόδωρος Ζήσης, Περί της Ζ΄ Οικ. Συνόδου & περί της Κυριακής του Σπορέως [mp3-2017]

Κήρυγμα Κυριακής Δ΄ Λουκά (Του Σπορέως) και των αγίων θεοφόρων Πατέρων της εν Νικαία Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου (787μΧ)

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra