Κήρυγμα τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση

“Ὀρθοδοξίας ὁ φωστήρ, Ἐκκλησίας τό στήριγμα καί διδάσκαλε, τῶν Μοναστῶν ἡ καλλονή, τῶν θεολόγων ὑπέρμαχος ἀπροσμάχητος, Γρηγόριε θαυματουργέ, Θεσσαλονίκης τό καύχημα, κῆρυξ τῆς χάριτος, ἱκέτευε διά παντός, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν” (Ἀπολυτίκιον)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Αναδημοσιεύουμε από το Ιστολόγιο Κατάνυξη

π.Θεόδωρος Ζήσης, Β΄ Κυριακή των Νηστειών – Αγ. Γρηγορίου Παλαμά [mp3 – 2016].mp4

Κήρυγμα π. Θεοδώρου Ζήση, Εκφων. (27/3/2016) Ηχητικό αρχείο MP3

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra