Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

“Τα συγγράμματά του μάλιστα αποτελούν τον λόγο της αλήθειας της Αγίας Γραφής για την ανατροπή όλων των νόθων δογμάτων και των κακοδοξιών(Αγίου Αποστόλου Παύλου)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

ΣΤ΄ Μέρος

«Ποιος είναι η αλήθεια;» Σε αυτή την ερώτηση μας απαντάει ο ίδιος ο Κύριος μέσα από την Αγία Γραφή. Όσοι μελετούμε καθημερινά την Αγία Γραφή ζούμε με την απόλυτη βεβαιότητα ότι, μόνο ο Κύριος Ιησούς Χριστός, είναι «η οδός και η αλήθεια και η ζωή».

Διότι «λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή· οὐδείς ἔρχεται πρός τόν πατέρα εἰ μή δι’ ἐμοῦ» (Ἰωάν. 14, 6), αποτελεί τη μοναδική λύση στο υπαρξιακό πρόβλημα του κάθε ανθρώπου που αναζητεί τον αληθινό Θεό.

Και είναι η μοναδική οδός σωτηρίας. Αλλά και αποτελεί την μόνη ασφαλή οδό ζωής”. (10)

Ο Απόστολος Παύλος, είχε το εξαίρετο χάρισμα της διαποίμανσης και αυτό φανερώνεται από το γεγονός ότι ο αγιογραφικός λόγος του είναι ακόμη και σήμερα θεολογικά αξεπέραστος. (11)

Ταυτόχρονα μας εμπνέει και συντελεί προς την άμεμπτη ηθική ζωή μας.

Αυτό αποδεικνύεται μέσα από τα συγγράμματά του, και τα οποία αποτελούν το στέρεο πνευματικό στύλο στον οποίο στηρίχθηκε το οικοδόμημα της Εκκλησίας.

Έτσι μοιάζει και συμβάλλει ο ίδιος, με τον κυρίως ακρογωνιαίο λίθο του Κυρίου πάνω στον οποίο χτίστηκε η Αγία μας Εκκλησία.

Τα συγγράμματά του μάλιστα αποτελούν τον λόγο της αλήθειας της Αγίας Γραφής για την ανατροπή όλων των νόθων δογμάτων και των κακοδοξιών.

Αυτά τά συγγράμματα διαμορφώνουν το πνευματικό κάλλος της ψυχής και καθοδηγούν το ποίμνιο πρός τον μοναδικό Νυμφίο της καρδιάς μας τόν Κύριο.

Ο Απόστολος Παύλος, είναι βέβαιο ότι εκτιμούσε απεριόριστα τη δύναμη του λόγου γι’ αυτό ποτέ δεν παραλείπει να παρακινεί τους μαθητές του να μελετάνε την θεόπνευστη Αγία Γραφή, για την εν Χριστώ μόρφωση της παιδείας!

Και την Κ α τ ή χ η σ η της Πίστεως, για τη διδασκαλία του ήθους της ψυχής, για τον έλεγχο και την καταδίκη των κακοδοξιών και της πλάνης των αιρέσεων.

Αυτός είναι ο λόγος που ο Απόστολος Παύλος τονίζει: “Πόσο είναι απαραίτητο ο Επίσκοπος να είναι δόκιμος στη διδασκαλία της ορθής Πίστεως προκειμένου να ελέγξει και να απομονώσει τους αιρετικούς, να προστατεύσει το ποίμνιό του”.

Ο λόγος του Επισκόπου πρέπει να είναι πλήρης χάριτος και εποικοδομητικός, για κάθε ηλικία και πνευματική κατάσταση των πιστών του ποιμνίου του.

Τότε πράγματι είναι άξιος διπλής τιμής, όταν μπορεί να διδάσκει ο ίδιος όπως έκαναν και οι Άγιοι Απόστολοι και να κ α τ η χ ε ί το ποίμνιο με τον λόγο του Αγίου Ευαγγελίου και το Πατερικό λόγο της ορθής Πίστεως.

Η τέλεια οικοδομή του ποιμνίου της Εκκλησίας γίνεται πάντοτε με συνδυασμό των λόγων και των έργων του Επισκόπου και με πλήρη επίγνωση του Θείου έργου το οποίο επιτελεί.

Είναι και τα δύο απαραίτητα κατά τον Άγιο Απόστολο Παύλο, καθώς όπως πολύ εύστοχα επισημαίνει, ο άμεμπτος βίος του δεν μπορεί να βοηθήση καταλυτικά όταν υπάρχει δογματική διαφορά και αντιπαράθεση.

Η απειρία προς τον αγιογραφικό λόγο και στα δόγματα οδηγούν το ποίμνιο πολύ εύκολα στην αίρεση και στην κακοδοξία, καθώς η ανικανότητα του Επισκόπου ή του Ιερέα να αντικρούσει τα επιχειρήματα των αιρετικών, δεν εκλαμβάνεται από το ποίμνιο ως προσωπική αδυναμία και αγνωσία του Επισκόπου ή του Ιερέως.

Συνήθως πολύ χαρακτηριστικά εκλαμβάνεται με μεγάλη ευκολία από το ποίμνιο ως μια «σ α θ ρ ό τ η τ α»,των δογμάτων πού υποστηρίζει ο εν λόγω Επίσκοπος ή ο Ιερέας, και όχι σαν μία επικίνδυνη για την σωτηρία μας, νεοεποχίτικη αίρεση.

Ακόμη και αν οι πιστοί δεν προσχωρήσουν άμεσα στην αίρεση, η σταθερότητα στην πίστη τους θα αντικατασταθεί από την αμφιβολία και από την σύγχυση και αυτό μπορεί να εξελιχθεί σε πλήρες ναυάγιο της ψυχής που θα την ακολουθήσει.

Αλίμονο σε όποιον πλανηθεί και ακολουθήσει την αίρεση. Ο μακαριστός άγιος Γέροντάς μας, π. Νικόλαος Μανώλης, μας νουθετούσε να προσέχουμε πολύ, για να μην πλανηθούμε. Μας έλεγε μέσα από την ποιμαντική φροντίδα της καρδιάς του τα εξής: «Προσέξτε, προσέξτε, προσευχόμενοι θα διάγεται την ζωή σας.

Προσευχόμενοι. Να σας φωτίζει ο Θεός, για να κρατηθείτε από την πηγαία Ορθόδοξη Πίστη σας. Θα έρθει εποχή όπου Ορθόδοξο ιερέα δεν θα βρίσκετε. Προσέξτε να μην πλανηθείτε, προσέξτε να μην πλανηθείτε. (12)

Πλημμυρίζει το είναι μου για την αγάπη στην Εκκλησία. Και σας λέγω ότι έρχονται μέρες δύσκολες που θα κληθείτε να ομολογήσετε για την Ορθοδοξία.

Πράξτε Ορθόδοξα. Μην ανεχτείτε τίποτα που θα αμαυρώσει την Πίστη σας.

Να αντιδράτε και αφήστε τις ολιγοψυχίες, τις δειλίες και τις ψευτο-υπακοές.

Παρακαλώ αδελφοί, αντιδράστε στην αίρεση. Μην σκύβετε το κεφάλι. Ανυπόταχτοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να είστε στους οικουμενιστές Μητροπολίτες, ανυπόταχτοι στους αιρετικούς Επισκόπους και στον Αιρεσιάρχη. Να αντιδράτε στην αίρεση για να έχετε πρόσωπο Θεού να δείτε.

Διότι αλλιώς δε θα δείτε πρόσωπο Θεού.

Και αυτό είναι ένα ζήτημα για την εποχή μας. Είναι μία κρίσις για την εποχή μας… Θα σας βοηθώ να αντιδράσετε…

Και αν είναι δυνατόν, να με μιμηθείτε σε αυτό… Δεν αρνήθηκα την πίστη των Πατέρων μου.

Δεν αρνήθηκα τα κηρύγματα που έχω κάνει υπέρ της Ορθοδοξίας… Με όποιο τίμημα… και τώρα μιλάω… Και με όποιο τίμημα».

«Αἰωνία ἡ μνήμη» τοῦ Πνευματικοῦ Καθοδηγητοῦ μας, τοῦ ἁγίου Γέροντά μας πατρός Νικολάου Μανώλη.

Ἀμήν, γένοιτο.

Συνεχίζεται…

  • 10. Του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου (†) Απόσπασμα από το βιβλίο του «Η Ορθοδοξία μας». Περιοδικό Διάλογος. Τεύχος 30. Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2002. https://www.impantokratoros.gr/
  • 11. Ο Δ΄ Περί Ιερωσύνης Λόγος Του Ιωάννου Χρυσοστόμου. http://www.apostoliki-diakonia.gr/
  • 12. π.Νικόλαος Μανώλης, Σχολιασμός των αποφάσεων της Συνόδου στην Κρήτη (& συζήτηση) [ΒΙΝΤΕΟ 2016].mp4. https://www.youtube.com/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– «Ποιος είναι η αλήθεια;» (Α΄ Μέρος)
– «Ποιος είναι η αλήθεια;» (Β΄ Μέρος)
– «Ποιος είναι η αλήθεια;» (Γ΄ Μέρος)
– «Ποιος είναι η αλήθεια;» (Δ΄ Μέρος)
«Ποιος είναι η αλήθεια;» (Ε΄ Μέρος)