Ἠχογραφημένο ποίημα τῆς πρεσβυτέρας Καλυψοῦς Δημητριάδη
ἀποκλειστικά γιά τήν https://katanixi.gr/

Ὁ Ἰησοῦς προσείλκυσε καί τόν Ζακχαῖον πρός τόν πόθο τῆς θέας Αὐτοῦ. (Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς).

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Ἕνα πολύ ὡραῖο ἀδημοσίευτο ἔργο τῆς σεβαστῆς πρεσβυτέρας Καλυψοῦς Δημητριάδη εἶναι καί τό παρόν ἠχογραφημένο της.


Ἡχογραφημένο ποίημα «Ἡ καρποφόρα μετάνοια τοῦ σήμερα»

Πρεσβυτέρα Καλυψώ Δημητριάδη, Ηχογραφημένο ποίημα «Η καρποφόρα μετάνοια του σήμερα»

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra