Ἠχογραφημένο ποίημα τῆς πρεσβυτέρας Καλυψοῦς Δημητριάδη
ἀποκλειστικά γιά τήν https://katanixi.gr/

Ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαήλ πῆρε τά ἡνία τῶν Ἀγγελικῶν Δυνάμεων.

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Ἕνα πολύ ὡραῖο ἀδημοσίευτο ἔργο τῆς σεβαστῆς πρεσβυτέρας Καλυψοῦς Δημητριάδη εἶναι καί τό παρόν ἠχογραφημένο της.

Ἡ χαρακτηριστική εἰκόνα τῆς παρούσης ἀνάρτησης μέ τήν ἀπεικόνιση τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ εἶναι ἁγιογραφικό ἔργο διά χειρῶν τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Νικολάου Μανώλη.


Ἠχογραφημένο ποίημα «Ταξιαρχική ταπείνωση»

Πρεσβυτέρα Καλυψώ Δημητριάδη, Ηχογραφημένο ποίημα «Ταξιαρχική ταπείνωση»

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra